main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 13.07.2024
Meniny ma: Margita
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Ostatné národné projekty

Názov projektu: DIVADLO NÓ - japonský stredovek alebo avantgarda?
The Noh theatre – medieval, or vanguard?
Vedúci projektu: Anna Hlaváčová
Doba riešenia: 01/2011– 12/2012
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0171/11
Koordinátor: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Názov projektu: Subjektívne dejiny v českom a slovenskom dokumentárnom filme
Subjective History in Contemporary Czech and Slovak No-Fiction Film
Zodpovedný riešiteľ: Martin Palúch
Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0190/09
Koordinátor: Kabinet divadla a filmu SAV

Názov projektu: Teória modernej drámy
Modern Drama Theory
Zodpovedný riešiteľ: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0218/09
Koordinátor: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (do 30. 6. 2010 Kabinet divadla a filmu SAV)

Názov: Migrácia inonárodných kultúr (talianskej a nemeckej) do stredoeurópskeho kultúrneho spoločenstva: Dario Fo, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco)
(Migration of the International Cultures in to Middle European Cultural Community: Dario Fo, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco))

Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Sabolová-Princic
Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0120/09
Koordinátor: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Názov projektu: Dvadsať rokov Divadla PIKI (20 Years of Theatre PIKI)
Zodpovedný riešiteľ: Oľga Panovová
Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0197/09
Nositeľ projektu: Kabinet divadla a filmu SAV

Názov: Fenomén generačnosti v slovenskom divadle 2. polovice 20. storočia (The Generation Phenomenon in the Slovak Theatre of the Latter Half of the 20th Century)
Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/0164/09
Koordinátor projektu: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV

Názov projektu: Kolektívne a pomyselné identity v slovenskom filme po roku 1989
Collective and Imagined Communities in Slovak Cinema after 1989
Zodpovedný riešiteľ: Jana Dudková
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/6111/26
Koordinátor: Kabinet divadla a filmu SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0

Názov projektu: Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt v slovenskom filme po roku 1989
Everyday Narrations in the Context of Historical Changes in the Czech Republic (and) Slovakia after 1948, 1968, 1989, 1993 from the Perspective of Dynamical Developmentof Values

Vedúci projektu: Zuzana Profantová (Ústav etnológie SAV)
Spoluriešiteľ za KDF SAV: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2009
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/6059/09

Názov: Formy „prekladu“ medzi západnou a stredovýchodnou Európou: teórie, pohyb autorov a textov, história kultúry a publikovanie
(The Forms of „translations“ between West nad Central/Eastern Europe: theory, moving of authors and texts, history of the culture and publishing)

Vedúci projektu: Dagmar Sabolová
Doba riešenia: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Číslo projektu: 2/6075/27
Nositeľ projektu: Kabinet divadla a filmu SAV

Názov projektu: Vzťah mimezis a fikcie v dramatickom umení
The Relationship Between Mimesis and Fiction in Drama Art

Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia projektu: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/6065/26
Nositeľ projektu: Kabinet divadla a filmu SAV

Názov: Premeny poetiky slovenského divadla na prelome 20. a 21. storočia
The Metamorphoses of the Poetics of Slovak Theatre at the Turn of the 20th and 21st

Centuries
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Doba riešenia projektu: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Číslo projektu: 2/6013/27
Nositeľ projektu: Kabinet divadla a filmu SAV

Názov projektu: K estetike moderných dramatických umení
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/2003 – 12/2005
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/3134/23

Názov projektu: Transformačné a inovačné procesy jazyka divadla a filmu v čase spoločenských premien
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 01/2003 – 12/2005
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/3029/23

Názov projektu: Opery Leoša Janáčka na slovenských javiskách
Vedúci projektu: Miloslav Blahynka
Doba riešenia: 1. 1. 2000 – 31. 12. 2002
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/7128/20

Názov projektu: Herecké techniky 20. storočia
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/7127/20

Názov projektu: Kalendárium dejín slovenského divadla v 20. storočí
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/7106/20

Názov projektu: Anglosaská (anglická, americká, írska) dráma a slovenské divadlo (Komparatívne teatrologické štúdie)
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/7105/20

Názov projektu: Dejiny slovenského divadla do dvadsiatych rokov 20. storočia
Vedúci projektu: Ladislav Čavojský
Doba riešenia: 01/2000 – 12/2002
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/7104/20

Názov projektu: Vzťahy a paralely (Komparatistické teatrologické štúdie)
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/4143/97

Názov projektu: Tradícia a diskontinuita vo vývine slovenského divadla
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/4142/97

Názov projektu: Slovenská divadelná a rozhlasová dráma po roku 1989
Vedúci projektu: Pavol Palkovič
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/4104/97

Názov projektu: Slovenské profesionálne činoherné divadlo (1920 – 1996)
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/1994 – 12/1996
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/1173/94

Názov projektu: Slovenské národné divadlo v súvislostiach európskej tvorby
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Doba riešenia: 01/1992 – 12/1993
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/114/92

Názov projektu: Pantomimické umenie Milana Sládka
Vedúci projektu: Oľga Panovová
Doba riešenia: 01/1992 – 12/1993
Program: VEGA
Číslo projektu: 2/113/92

Názov projektu: Hudba a dramatické umenie
Vedúci projektu: Naďa Földváriová
Doba riešenia: 09/1991 – 12/1993
Program: VEGA
Číslo projektu: 263/1991, 2/999263/92

Názov projektu: Teória dramatických textov
Vedúci projektu: Július Pašteka
Doba riešenia: 09/1991 – 12/1993
Program: VEGA
Číslo projektu: 262/1991, 2/999262/92

Názov projektu: Dejiny slovenského činoherného divadla
Vedúci projektu: Ladislav Čavojský
Doba riešenia: 06/1991 – 12/1993
Program: VEGA
Číslo projektu: 261/1991, 2/999261/92

Názov projektu: Slovenský hraný film 1970 – 1990
Vedúci projektu: Václav Macek
Program: VEGA
Číslo projektu: 260/1991, 2/999260/92
Doba riešenia: 01/1991 – 10/1992

Názov projektu: Základy teórie hereckého umenia
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/1991 – 12/1992
Program: VEGA
Číslo projektu: 259/1991, 2/999259/92
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike