main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 29.11.2023
Meniny ma: Vratko
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Obsah 50 ročníkov (1953-2002)SD

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1./ ADAMČIAK, MILAN: DIVADLO, KTORÉ HOVORÍ, SPIEVA A TANCUJE.
[poradie 1717] roč. 24, 1976, č. 1, s. 140-142.
Recenzia.

2./ ADAMČIAK, MILAN: ZA DMITRIJOM ŠOSTAKOVIČOM.
[poradie 1720] roč. 24, 1976, č. 1, s. 146-147.

3./ ADAMČIAK, MILAN: ANI HUDBA ANI DIVADLO.
[poradie 2421] roč. 42, 1994, č. 1, s. 24, 41, 49, 58, 71, 75, 87.
Zamyslenie.

4./ ADÁMEK, VLADIMÍR: NĚKTERÉ PROBLÉMY BOJE PROTI ŠEDIVOSTI V DIVADELNÍM UMĚNÍ. Z referátu na veřejné tvůrčí besedě režijní katedry AMU v Praze 28. III. 1955.
[poradie 129] roč. 4, 1956, č. 2, s. 81-99.

5./ AGUIRRE, ROBERTO: KONIEC DIVADLA OMYLOV.
[poradie 2581] roč. 45, 1997, č. 4, s. 288-289.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

6./ AGUIRRE, ROBERTO: THE END OF THE THEATRE OF ERRORS.
[poradie 2604] roč. 45, 1997, č. 4, s. 382-383.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

7./ ALBEE, EDWARD: AVANTGARDNÉ A SÚČASNÉ DIVADLO.
[poradie 1027] roč. 13, 1965, č. 1, s. 72-77.

8./ ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 348] roč. 6, 1958, č. 5, s. 461-462.
Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam 2396.

9./ ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: DIVADLO NEMECKEJ PROTIFAŠISTICKEJ EMIGRÁCIE V ČESKOSLOVENSKOM AZYLE.
[poradie 506] roč. 9, 1961, č. 1, s. 62-72.

10./ ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: ZRKADLO DEJÍN NÁRODA.
[poradie 656] roč. 10, 1962, č. 3, s. 414-416.
Recenzia knihy Waltera Pollatscheka.

11./ ALBRECHTOVÁ, GERTRÚDA: NEMECKÉ ROBOTNÍCKE DIVADLO.
[poradie 844] roč. 11, 1963, č. 3, s. 445-446.

12./ ALEXAITE, IRENA: DIVADLO V RUKÁCH MLADOSTI.
[poradie 2145] roč. 34, 1986, č. 4, s. 530-554.
Divadlo v Litve.

13./ ALEXAITE, IRENA: MICHAIL ČECHOV V LITOVSKOM DIVADLE.
[poradie 2201] roč. 36, 1988, č. 1, s. 84-111.

14./ (-an): MLADÍ A STARÍ V OPERE ND V BRATISLAVE.
[poradie 141] roč. 4, 1956, č. 2, s. 179.

15./ ANAŠKIN, SERGEJ: BOLI SME MLADÍ. (Rozhovor filmového kritika Sergeja Anaškina s režisérom Leonidom Traubergom).
[poradie 2302] roč. 38, 1990, č. 4, s. 521-525.

16./ ANDERS, GÜNTHER: BYTIE BEZ ČASU. (K Beckettovej hre Čakanie na Godota).
[poradie 1124] roč. 14, 1966, č. 1, s. 107-118.

17./ ANDRAŠOVAN, TIBOR: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 57] roč. 2, 1954, č. 2, s. 223-229.

18./ ANDREJEV, LEONID: LIST O DIVADLE.
Ďalší autor Valerij Brjusov. Komentoval Július Pašteka.
[poradie 1202] roč. 15, 1967, č. 1, s. 24-33.

19./ ANTALÍK, JURAJ: FIKCIA A REALITA PODVOJNÉHO ŽIVOTA. (Sardinky na scénu, prosím).
[poradie 2404] roč. 41, 1993, č. 2, s. 221-224.

20./ APPIA, ADOLPHE: bez názvu.
[poradie 1091] roč. 13, 1965, č. 4, s. 444.
Zamyslenie.

21./ ARAGON, LOUIS: bez názvu.
[poradie 865] roč. 11, 1963, č. 4, s. 531.
Zamyslenie.

22./ ASLANOVÁ, ODETTE: VZOROVÉ PREDSTAVENIE MARIVAUXOVHO SPORU.
[poradie 2370] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 245-257.


23./ BABIAK, MICHAL: VÝCHODISKÁ SÚČASNEJ AXIOLOGICKEJ KONTROVERZIE.
[poradie 2515] roč. 44, 1996, č. 1, s. 48-54.

24./ BABIAK, MICHAL: MOŽNOSTI POSTMODERNY V SLOVENSKOM KULTÚRNOM KONTEXTE.
[poradie 2597] roč. 45, 1997, č. 4, s. 349-352.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

25./ BABIAK, MICHAL: POSTMODERNISM IN THE SLOVAK CULTURE CONTEXT.
[poradie 2621] roč. 45, 1997, č. 4, s. 460-463.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

26./ BÁBIKOVÁ, MARTA: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 165.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

27./ BABLET, DENIS: TADEUSZ KANTOR - NECH ZDOCHNÚ UMELCI!
[poradie 2371] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 258-272.

28./ BABLET, DENIS: DRUHÝ ODYSEOV NÁVRAT. Nikdy sa už nevrátim.
[poradie 2372] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 273-284.
O Tadeuszovi Kantorovi.

29./ BABLET, DENIS: TADEUSZ KANTOR, SLOBODNÝ ALEBO SÁM SEBE VÄZŇOM?
[poradie 2373] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 285-290.

30./ BAGAR, ANDREJ: K 10. VÝROČIU DIVADLA V MARTINE.
[poradie 28] roč. 2, 1954, č. 1, s. 64-65.

31./ BAGAR, ANDREJ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 55] roč. 2, 1954, č. 2, s. 215-218.

32./ BAGAR, ANDREJ: PREJAV NÁRODNÉHO UMELCA ANDREJA BAGARA.
[poradie 95] roč. 3, 1955, č. 3, s. 207-210.

33./ BAGAR, ANDREJ: O VZNIKU A ČINNOSTI RECITAČNÉHO KRÚŽKU DYNAMO.
[poradie 310] roč. 6, 1958, č. 3, s. 235-236.

34./ BAGAR, ANDREJ: ZO SPOMIENOK...
[poradie 480] roč. 8, 1960, č. 3, s. 364-382.

35./ BAGAR, ANDREJ: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 404-405.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

36./ BAGAR, ANDREJ: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94, 103-105, 110-112.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

37./ BAGIN, ALBÍN: TROJJEDINÝ POHĽAD NA DRÁMU.
[poradie 1941] roč. 29, 1981, č. 2, s. 297-300.
Recenzia knihy Jozefa Mistríka Dramatický text.

38./ BACHMAN, GIDEON: STANISLAVSKIJ A USA.
Ďalší autor Rod Steiger.
[poradie 916] roč. 12, 1964, č. 1, s. 130-132.

39./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: K OTÁZKAM ŠPECIFICKOSTI UMENIA PANTOMÍMY. Renesancia pantomímy.
[poradie 1489] roč. 19, 1971, č. 2, s. 193-204.

40./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PANTOMÍMY PRAHA 1971.
[poradie 1550] roč. 20, 1972, č. 2, s. 242-257.

41./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

42./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MOŽNOSTI HRY.
[poradie 1569] roč. 20, 1972, č. 3, s. 470-472.
Recenzia.

43./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: NESPOKOJNÉ DIVADLO. (Slovo za žijúce divadlo).
[poradie 1617] roč. 21, 1973, č. 3, s. 398-414.
Living Theatre.

44./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: HĽADAŤ PODOBU HERCA. (Úvaha nad herectvom V. Strniskovej).
[poradie 1655] roč. 22, 1974, č. 3, s. 427-452.

45./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: BOLESLAV POLÍVKA A PANTOMÍMA PRE TÝŽDEŇ PANTOMIMICKEJ TVORBY ALEBO ČO JE TO MIMUS.
[poradie 1680] roč. 23, 1975, č. 2, s. 252-267.

46./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: TOMASZEWSKÉHO PANTOMÍMA.
[poradie 1734] roč. 24, 1976, č. 2, s. 299-301.

47./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: Z DEJÍN PANTOMÍMY.
[poradie 1775] roč. 25, 1977, č. 2, s. 283-284.
Recenzia.

48./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: K NIEKTORÝM OTÁZKAM OSOBNOSTI A TVORIVOSTI V HERECTVE.
[poradie 1780] roč. 25, 1977, č. 3, s. 322-344.

49./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: RACIONÁLNY ASPEKT V HERECTVE AKO DÔVOD SPORU.
[poradie 1819] roč. 26, 1978, č. 3, s. 337-347.

50./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: MARIŠA A TÍ DRUHÍ. Režisér v čase zrelosti.
[poradie 2044] roč. 32, 1984, č. 1, s. 144-166.
Vladimír Strnisko.

51./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: HEREC POD DROBNOHĽADOM. Portrét Glumova - Marián Zednikovič v Ostrovského hre Aj múdry schybí.
Ďalší autor Marián Zednikovič.
[poradie 2061] roč. 32, 1984, č. 3, s. 406-418.

52./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: TRNAVSKÉ DIVADLO V KRYŠTALIZÁCII NÁZOROV ALEBO HEREC VO VÝVINE A HĽADANÍ.
[poradie 2131] roč. 34, 1986, č. 3, s. 357-367.

53./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov.
[poradie 2162] roč. 35, 1987, č. 2, s. 115-136.
Pokračovanie, záznamy 55, 56.

54./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: S CTIBOROM FILČÍKOM "ZA" TAJOMSTVAMI POSTÁV.
[poradie 2173] roč. 35, 1987, č. 2, s. 264-268.

55./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov - pokračovanie.
[poradie 2182] roč. 35, 1987, č. 3, s. 389-403.

56./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GENERÁCIA V POHYBE. Herec v premene kontextov - 2. pokračovanie.
[poradie 2190] roč. 35, 1987, č. 4, s. 519-527.

57./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: DON JUAN - MÝTUS, LEGENDA, SKUTOČNOSŤ.
[poradie 2217] roč. 36, 1988, č. 3, s. 380-404.

58./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: SPOR O TARTUFFA.
[poradie 2219] roč. 36, 1988, č. 3, s. 408-410.

59./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: PREMENA HERCA V 20. STOROČÍ.
[poradie 2397] roč. 41, 1993, č. 2, s. 159-168.

60./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: GROTOWSKI OPÄŤ PRÍTOMNÝ?
[poradie 2533] roč. 44, 1996, č. 2, s. 284-285.
Recenzia.

61./ BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, ZUZANA: DIVADLO V DEJINÁCH, DEJINY V DIVADLE.
[poradie 2534] roč. 44, 1996, č. 2, s. 286-287.
Recenzia.

62./ BALÁK, KAREL: U KOŘENŮ SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNÍHO DIVADLA.
[poradie 229] roč. 5, 1957, č. 3, s. 206-214.

63./ BÁNOVÁ, JOLA: POMOC OCHOTNÍCKYM REŽISÉROM.
[poradie 39] roč. 2, 1954, č. 1, s. 128-129.

64./ BÁNOVÁ, JOLA: HOVORY O DIVADLE.
[poradie 63] roč. 2, 1954, č. 2, s. 249-251.
Recenzia knihy V. Šmerala.

65./ BÁNOVÁ, JOLA: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE O OTÁZKACH DIVADLA V ČASE OD 1. JANUÁRA DO 30. JÚNA 1952 A OD 1. JÚLA DO 31. DECEMBRA 1952.
[poradie 66] roč. 2, 1954, č. 2, s. 261-298.

66./ BÁNOVÁ, JOLA: REPERTOÁR SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V ROKOCH 1900-1914.
[poradie 86] roč. 3, 1955, č. 2, s. 170-187.

67./ BÁNOVÁ, JOLA: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE O OTÁZKACH DIVADLA ZA ROK 1953.
[poradie 113] roč. 3, 1955, č. 4, s. 388-400.

68./ BÁNOVÁ, JOLA: K REPERTOÁROVEJ PROBLEMATIKE SÚČASNÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA.
[poradie 148] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 253-260.

69./ BÁNOVÁ, JOLA: O VÝZNAME A POTREBE DIVADELNEJ BIBLIOGRAFIE.
[poradie 237] roč. 5, 1957, č. 3, s. 242-244.

70./ BANU, GEORGES: DIVADLO A SKUTOČNOSŤ: PORÁŽKA A VÍŤAZSTVO.
[poradie 2333] roč. 39, 1991, č. 4, s. 405-408.

71./ BANU, GEORGES: OD ESTETIKY ÚNIKU K POETIKE PAMÄTI.
[poradie 2374] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 291-308.

72./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: SCÉNA PRE ČECHOVA.
[poradie 590] roč. 10, 1962, č. 1, s. 78.

73./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: POKRAČOVANIE ÚVAH.
[poradie 746] roč. 11, 1963, č. 2, s. 191-193.

74./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: TRAGICKÝ MIMUS.
[poradie 747] roč. 11, 1963, č. 2, s. 194-199.

75./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: ZAMYSLENIE NAD KAFKOM.
[poradie 864] roč. 11, 1963, č. 4, s. 525-531.

76./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: bez názvu.
[poradie 944] roč. 12, 1964, č. 2, s. 254.
Zamyslenie.

77./ BARRAULT, JEAN-LOUIS: bez názvu.
[poradie 1093] roč. 13, 1965, č. 4, s. 472.
Zamyslenie.

78./ BARTKO, EMIL: INTERBALET - TANEC A SÚČASNOSŤ.
[poradie 2006] roč. 31, 1983, č. 1, s. 96-109.

79./ BARTOVICOVÁ, ANNA: POSTAVA HAMLETA AKO PROBLÉM PSYCHOLOGICKÝ.
[poradie 1883] roč. 28, 1980, č. 1, s. 21-42.

80./ BÁZLIK, MIROSLAV: S MIROSLAVOM BÁZLIKOM O OPERE.
Ďalší autor Naďa Földváriová.
[poradie 1257] roč. 15, 1967, č. 3, s. 366-371.
Rozhovor.

81./ BÁZLIK, MIROSLAV: ČAS PRE DRÁMU. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie.
Otázky Naďa Földváriová.
[poradie 2428] roč. 42, 1994, č. 1, s. 80-87.
Rozhovor.

82./ BECKETT, SAMUEL: POSLEDNÁ PÁSKA.
[poradie 840] roč. 11, 1963, č. 3, s. 403-408.

83./ BECKETT, SAMUEL: ŠTYLISTICKÁ ANALÝZA BECKETTOVHO TEXTU. Koniec hry (úryvok).
Ďalší autor Michel Corvin.
[poradie 2368] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 223-224.

84./ BEDNÁRIK, JOZEF: REŽISÉR ĽUDOVEJ ČINOHERNEJ OPERY. Rozhovor s Jozefom Bednárikom.
Otázky Miloš Mistrík.
[poradie 2202] roč. 36, 1988, č. 1, s. 112-148.

85./ BEDNÁRIK, JOZEF: ROZBOR A INSCENAČNÝ PRINCÍP FAUSTA A MARGARÉTY.
[poradie 2303] roč. 38, 1990, č. 4, s. 526-530.

86./ BEDNÁROVÁ, KATARÍNA: TELEVÍZNA ADAPTÁCIA LITERÁRNEHO DIELA.
[poradie 1913] roč. 28, 1980, č. 4, s. 417-439.

87./ BEJBLÍK, ALOIS: SHAKESPEARE A WEBSTER. Dej a charaktery.
[poradie 995] roč. 12, 1964, č. 4, s. 515-533.

88./ BEJBLÍK, ALOIS: SLÁDKOV PREKLAD SHAKESPEARA.
[poradie 1003] roč. 12, 1964, č. 4, s. 552-553.

89./ BEJBLÍK, ALOIS: PROBLÉMY ANGLICKEJ REŠTAURAČNEJ KOMÉDIE. (Zamyslenie nad jej štruktúrou a zmyslom).
[poradie 1334] roč. 16, 1968, č. 3, s. 377-394.

90./ BEJBLÍK, ALOIS: O TRAGICKOM I KOMICKOM.
[poradie 1411] roč. 17, 1969, č. 4, s. 565-567.

91./ BEJBLÍK, ALOIS: ŠAŠO A DIVÁK. (Pokus o interpretáciu).
[poradie 1505] roč. 19, 1971, č. 3, s. 391-398.

92./ BENEDIKOVIČ, VOJTECH: FUNKCIA TITULKU AKO TLMOČNÍKA FILMOVÉHO DIALÓGU.
[poradie 2177] roč. 35, 1987, č. 3, s. 291-326.

93./ BENIAK, VALENTÍN: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI.
[poradie 928] roč. 12, 1964, č. 2, s. 193-195.

94./ BERANOVÁ, HANA: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 279.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

95./ BERĎAJEV, NIKOLAJ: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky).
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s. 334-365.

96./ BERGER, ROMAN: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

97./ BERGER, ROMAN: HUDBA A DRÁMA. De profundis - štruktúra genézy.
[poradie 2420] roč. 42, 1994, č. 1, s. 3-23.

98./ BERGSON, HENRI: POZNÁMKY O KOMIKE A KOMÉDII.
Preložil a komentoval Anton Vantuch.
[poradie 1122] roč. 14, 1966, č. 1, s. 87-103.

99./ BERLOGEOVÁ, ILEANA: INSCENÁCIE REŽISÉRA LIVIA CIULEIA V USA V ROKOCH 1974-1994. Syntéza dvoch kultúr.
[poradie 2458] roč. 42, 1994, č. 4, s. 368-376.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

100./ bez autorovho mena: VÝZNAMNÉ VÝROČIA.
[poradie 58] roč. 2, 1954, č. 2, s. 230.
Aristofana, A. P. Čechova, A. Dvořáka.

101./ bez autorovho mena: SPRÁVA O ČINNOSTI DIVADELNEJ KOMISIE PRI DIVADELNOM ODDELENÍ V ČASE OD 1. APRÍLA DO 31. DECEMBRA 1954.
[poradie 76] roč. 3, 1955, č. 1, s. 92-94.

102./ bez autorovho mena: PREMIÉRY SLOVENSKÝCH DIVADIEL.
[poradie 77] roč. 3, 1955, č. 1, s. 95-96.
Súpis.

103./ bez autorovho mena: 35. VÝROČIE ZALOŽENIA SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA.
[poradie 91] roč. 3, 1955, č. 3, s. 201-202.

104./ bez autorovho mena: ZO ZAHRANIČNÝCH ČASOPISOV.
[poradie 401] roč. 7, 1959, č. 3, s. 269-272.

105./ bez autorovho mena: K PROBLÉMOM MODERNOSTI A SÚČASNOSTI HERECKÉHO PREJAVU.
Diskutujúci na aktíve Mikuláš Huba, Ladislav Chudík, Viliam Záborský.
[poradie 519] roč. 9, 1961, č. 2, s. 177.

106./ bez autorovho mena: ZOZNAM SCÉNICKÝCH DIEL S. S. PROKOFIEVA.
[poradie 570] roč. 9, 1961, č. 4, s. 506-508.

107./ bez autorovho mena: Z PROGRAMU KSSS.
[poradie 585] roč. 10, 1962, č. 1, s. 51.

108./ bez autorovho mena: STRAVINSKÉHO JAVISKOVÉ DIELA.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 693] roč. 10, 1962, č. 4, s. 501-502.
Súpis. Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

109./ bez autorovho mena: AK BUDE MOJA ŽENA NALIEHAŤ.
[poradie 712] roč. 10, 1962, č. 4, s. 556-557.
O Chaplinovi.

110./ bez autorovho mena: MARCEL MARCEAU - ŽIVOTOPISNÁ POZNÁMKA.
[poradie 750] roč. 11, 1963, č. 2, s. 204-205.

111./ bez autorovho mena: BIOGRAFICKÁ POZNÁMKA.
[poradie 774] roč. 11, 1963, č. 2, s. 266-269.
O M. Sládkovi a E. Žlábkovi.

112./ bez autorovho mena: JÁN LADVENICA.
[poradie 986] roč. 12, 1964, č. 4, s. 484-485.
Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

113./ bez autorovho mena: JÁN MUDROCH.
[poradie 988] roč. 12, 1964, č. 4, s. 490.
Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

114./ bez autorovho mena: LADISLAV VYCHODIL.
[poradie 991] roč. 12, 1964, č. 4, s. 504.
Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

115./ bez autorovho mena: ZBYNĚK KOLÁŘ.
[poradie 993] roč. 12, 1964, č. 4, s. 512-513.
Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

116./ bez autorovho mena: MILAN HLOŽEK.
[poradie 994] roč. 12, 1964, č. 4, s. 514.
Ukážky scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

117./ bez autorovho mena: ŠTEFAN BUNTA.
[poradie 999] roč. 12, 1964, č. 4, s. 536.
Ukážka scénografie. K štúdii L. Lajchu Slovenská scénografia a Shakespeare, záznam 1161.

118./ bez autorovho mena: bez názvu.
Autor asi Orson Wells.
[poradie 1260] roč. 15, 1967, č. 3, s. 378.
Zamyslenie.

119./ bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA.
[poradie 1452] roč. 18, 1970, č. 3, s. 391-392.

120./ bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA.
[poradie 1470] roč. 18, 1970, č. 4, s. 533-534.

121./ bez autorovho mena: PROF. DR. ZOLTÁN RAMPÁK PÄŤDESIATROČNÝ.
[poradie 1483] roč. 19, 1971, č. 1, s. 122.

122./ bez autorovho mena: KRONIKA ČÍSLA 1-2.
[poradie 1498] roč. 19, 1971, č. 2, s. 276-280.

123./ bez autorovho mena: PREHĽAD KNÍH O DIVADLE VYDANÝCH VO VYDAVATEĽSTVE SAV OD JEHO VZNIKU 1953-1971.
[poradie 1542] roč. 20, 1972, č. 1, s. 136.

124./ bez autorovho mena: Z KNIŽNEJ PRODUKCIE VSAV.
[poradie 1610] roč. 21, 1973, č. 2, s. 303-304.

125./ bez autorovho mena: VO VEDE, VYDAVATEĽSTVE SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, VYJDE ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I-VI. Jedno z najvýznamnejších kultúrnopolitických diel na Slovensku.
[poradie 1777] roč. 25, 1977, č. 2, s. 288.

126./ bez autorovho mena: RESUMÉ.
[poradie 2221] roč. 36, 1988, č. 3, s. 423.

127./ bez autorovho mena: REZJUME (rus.) SUMMARY.
[poradie 2259] roč. 37, 1989, č. 3, s. 453-456.

128./ bez autorovho mena: DVE ANALÝZY ZVÄZU. Analýza činnosti Zväzu slovenských divadelných a rozhlasových umelcov.
[poradie 2284] roč. 38, 1990, č. 2, s. 265-277.
Prvá analýza, záznam 2942.

129./ BIENEK, HORST: FRIEDRICH DÜRRENMATT: DIVADLO AKO HRA SO SKUTOČNOSŤOU. Rozhovor.
[poradie 1098] roč. 13, 1965, č. 4, s. 504-514.

130./ BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: SPOLOČENSKÁ PODMIENENOSŤ DIVADLA. (Vývinová retrospektíva).
[poradie 1845] roč. 27, 1979, č. 1, s. 39-51.

131./ BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: NA MARGO TELEVÍZNEHO PRENOSU DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA. Podstata, funkcia, možnosti a hranice špecifického druhu televíznej dramatickej tvorby.
[poradie 1974] roč. 30, 1982, č. 2, s. 197-211.

132./ BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: FAKT A FIKCIA V SLOVENSKEJ TELEVÍZNEJ DRAMATICKEJ TVORBE.
[poradie 1992] roč. 30, 1982, č. 4, s. 419-432.

133./ BÍLKOVÁ-BELNAYOVÁ, KATARÍNA: TEKTONIKA A KONFLIKT TELEVÍZNEHO DRAMATICKÉHO DIELA.
[poradie 2416] roč. 41, 1993, č. 4, s. 360-369.

134./ BIRGUS, VLADIMÍR: FILM V NEMECKÝCH A SOVIETSKYCH DIVADLÁCH DO 2. SVETOVEJ VOJNY.
[poradie 1877] roč. 27, 1979, č. 4, s. 507-516.

135./ BLAHO, JANKO: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 48] roč. 2, 1954, č. 2, s. 194-195.

136./ BLAHO, JANKO: MOJE ZAČIATKY.
[poradie 111] roč. 3, 1955, č. 4, s. 375-381.

137./ BLAHO, JAROSLAV: MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVA KOŠICKEJ OPERY. Bilancia 1966-1971.
[poradie 1529] roč. 20, 1972, č. 1, s. 23-40.

138./ BLAHO, JAROSLAV: PRAMEŇ INŠPIRÁCIE. Hudobnodramatické majstrovstvo Margity Česányiovej.
[poradie 1618] roč. 21, 1973, č. 3, s. 415-436.

139./ BLAHO, JAROSLAV: HISTÓRIA INŠPIRUJÚCA PRÍTOMNOSŤ. (K dramaturgii opery SND 1920-1938).
[poradie 1896] roč. 28, 1980, č. 2, s. 244-255.

140./ BLAHO, STANISLAV: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI.
[poradie 927] roč. 12, 1964, č. 2, s. 192-193.

141./ BLAHO, VLADIMÍR: VÝSKUM NÁVŠTEVNOSTI OBLASTNÝCH ČINOHERNÝCH DIVADIEL.
[poradie 1645] roč. 22, 1974, č. 2, s. 267-281.

142./ BLAHO, VLADIMÍR: RECEPCIA KONKRÉTNEHO PREDSTAVENIA.
[poradie 1952] roč. 29, 1981, č. 4, s. 425-438.
Sociologický výskum divákov inscenácie Nový život v SND.

143./ BLAHO, VLADIMÍR: AKO PREDTÝM, HORŠIE AKO PREDTÝM?
[poradie 2705] roč. 47, 1999, č. 4, s. 423-426.
Recenzia.

144./ BLAHYNKA, MILOSLAV: PODNETY OTAKARA ZICHA PRE OPERNÚ KRITIKU.
[poradie 2344] roč. 40, 1992, č. 1, s. 43-45.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

145./ BLAHYNKA, MILOSLAV: SPRIEVODCA AKO VÝCHODISKO Z NÚDZE.
[poradie 2445] roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-299.
Recenzia.

146./ BLAHYNKA, MILOSLAV: EXOTIZMUS V OPERE 19. STOROČIA.
[poradie 2456] roč. 42, 1994, č. 4, s. 356-362.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

147./ BLAHYNKA, MILOSLAV: INŠPIRAČNÉ ZDROJE OPERNEJ KRITIKY. (Referát odznel na seminári o opernej kritike, Bratislava 5. 12. 1994).
[poradie 2470] roč. 43, 1995, č. 1, s. 70-74.

148./ BLAHYNKA, MILOSLAV: HUDBA V ČINOHRE.
[poradie 2479] roč. 43, 1995, č. 2, s. 156-167.

149./ BLAHYNKA, MILOSLAV: SVEDECTVO O VÝVINE OPERY SND.
[poradie 2503] roč. 43, 1995, č. 3, s. 331-333.
Recenzia.

150./ BLAHYNKA, MILOSLAV: NEMÝ FILM, ŽIVÁ HUDBA.
[poradie 2509] roč. 43, 1995, č. 4, s. 405-407.

151./ BLAHYNKA, MILOSLAV: EXOTIZMUS V OPERE 17. A 18. STOROČIA.
[poradie 2550] roč. 44, 1996, č. 4, s. 447-454.

152./ BLAHYNKA, MILOSLAV: DRAMATURGIA OPERY SND V ROKOCH 1989-1996.
[poradie 2557] roč. 45, 1997, č. 1, s. 33-52.

153./ BLAHYNKA, MILOSLAV: DRAMATURGIA BANSKOBYSTRICKEJ OPERNEJ SCÉNY V ROKOCH 1989-1996.
[poradie 2568] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 151-163.

154./ BLAHYNKA, MILOSLAV: EXOTIZMUS V OPERE A JEHO HRANICE.
[poradie 2583] roč. 45, 1997, č. 4, s. 294-296.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

155./ BLAHYNKA, MILOSLAV: EXOTICISM IN OPERA AND ITS BORDERS.
[poradie 2606] roč. 45, 1997, č. 4, s. 388-390.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

156./ BLAHYNKA, MILOSLAV: DRAMATURGIA KOMORNEJ OPERY V ROKOCH 1989-1997.
[poradie 2629] roč. 46, 1998, č. 1, s. 70-81.

157./ BLAHYNKA, MILOSLAV: FILM V OPERE. (Na príkladoch z berlínskych inscenácií Milhaudovho Krištofa Kolumba).
[poradie 2660] roč. 47, 1999, č. 1, s. 54-63.

158./ BLAHYNKA, MILOSLAV: PRÍSPEVKY K FUNKCII DIVADLA VO VOJNE.
[poradie 2686] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 249-250.
Recenzia.

159./ BLAHYNKA, MILOSLAV: BRATISLAVSKÝ DIVADELNÝ ŽIVOT V ČASOCH MLADOSTI FRANZA SCHMIDTA.
[poradie 2700] roč. 47, 1999, č. 4, s. 398-406.

160./ BLAHYNKA, MILOSLAV: JANÁČKOVE OPERY NA SLOVENSKU 1920-1949.
[poradie 2710] roč. 48, 2000, č. 1, s. 53-68.

161./ BLAHYNKA, MILOSLAV: FIBICHOVE OPERY NA SLOVENSKU.
[poradie 2714] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 121-133.

162./ BLAHYNKA, MILOSLAV: ESTETICKÁ REFLEXIA HERECKÉHO UMENIA V PLATÓNOVOM DIALÓGU IÓN.
[poradie 2727] roč. 48, 2000, č. 4, s. 260-267.

163./ BLAHYNKA, MILOSLAV: NEZNÁMY LUDWIG VAN BEETHOVEN.
[poradie 2736] roč. 48, 2000, č. 4, s. 352-353.
Recenzia.

164./ BLAHYNKA, MILOSLAV: KRIŠKOV JANÁČEK.
[poradie 2741] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 73-96.

165./ BLAHYNKA, MILOSLAV: ZICHOVA ESTETIKA DRAMATICKÉHO UMENIA ANNO 2001.
[poradie 2773] roč. 49, 2001, č. 4, s. 261-266.

166./ BLAHYNKA, MILOSLAV: HISTORIZMUS V OPERE 19. STOROČIA A PROBLÉMY JEHO SÚČASNEJ INSCENAČNEJ AKTUALIZÁCIE. Na príkladoch Schumannovej Genovevy, Čajkovského Panny Orleánskej a Smetanovho Dalibora.
[poradie 2774] roč. 49, 2001, č. 4, s. 267-275.

167./ BLAHYNKA, MILOSLAV: OPERA V ALTERNATÍVNOM DIVADLE.
[poradie 2780] roč. 50, 2002, č. 1, s. 16-23.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Pozri záznam 1578.

168./ BLAHYNKA, MILOSLAV: K PROBLEMATIKE DRAMATURGIE JANÁČKOVÝCH OPIER.
[poradie 2790] roč. 50, 2002, č. 2, s. 130-139.

169./ BOBOK, JOZEF: KALINČIAKOVA "REŠTAVRÁCIA" NA SCÉNE ŠTÁTNEHO DIVADLA V KOŠICIACH. Poznámky k dramatizácii a k inscenácii.
[poradie 134] roč. 4, 1956, č. 2, s. 148-159.

170./ BOBOK, JOZEF: TYLOV "JÁN HUS" V ARMÁDNOM DIVADLE.
[poradie 160] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 331-339.

171./ BOBOK, JOZEF: NOVÁ SLOVENSKÁ OPERETA. "Hrnčiarsky bál" od G. Dusíka v Štátnom divadle v Košiciach.
[poradie 196] roč. 5, 1957, č. 1, s. 66-70.

172./ BOBOK, JOZEF: KNIHA O KABARETE.
[poradie 452] roč. 8, 1960, č. 1, s. 117-118.
Jiřího Červeného.

173./ BOBOK, JOZEF: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 395-396.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

174./ BOBOK, JOZEF: IDEOVO-ESTETICKÝ PRÍNOS MLADEJ AUTORSKEJ GENERÁCIE DO SLOVENSKEJ ROZHLASOVEJ HRY.
[poradie 2200] roč. 36, 1988, č. 1, s. 77-83.

175./ BOĎOVÁ, ELENA: SLOVENSKÁ DETSKÁ OPERA A JEJ HUDOBNO-VÝCHOVNÝ VÝZNAM.
[poradie 1953] roč. 29, 1981, č. 4, s. 439-474.

176./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1203] roč. 15, 1967, č. 1, s. 34.
Zamyslenie.

177./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1208] roč. 15, 1967, č. 1, s. 78.
Zamyslenie.

178./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1211] roč. 15, 1967, č. 1, s. 128.
Zamyslenie.

179./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1213] roč. 15, 1967, č. 1, s. 131.
Zamyslenie.

180./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1218] roč. 15, 1967, č. 1, s. 144.
Zamyslenie.

181./ BOGATYRIOV, PIOTR: bez názvu.
[poradie 1228] roč. 15, 1967, č. 2, s. 212.
Zamyslenie.

182./ BOGATYRIOV, PIOTR: PRÍSPEVOK K SKÚMANIU DIVADELNÝCH ZNAKOV.
[poradie 2356] roč. 40, 1992, č. 1, s. 110-115.

183./ BOGATYRIOV, PIOTR: SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ DIVADLO.
[poradie 2357] roč. 40, 1992, č. 1, s. 116-118.

184./ BOKESOVÁ, ZDENKA: CIKKEROVA OPERA JURO JÁNOŠÍK. Hudobnodramaturgické poznámky.
[poradie 101] roč. 3, 1955, č. 3, s. 261-271.

185./ BOKESOVÁ, ZUZANA: POZNÁMKY K UVEDENIU DVOŘÁKOVEJ OPERY ČERT A KAČA NA SCÉNE ND V BRATISLAVE.
[poradie 120] roč. 4, 1956, č. 1, s. 49-54.

186./ BOLL, ANDRÉ: FRANCIS POULENC (1899-1963).
[poradie 917] roč. 12, 1964, č. 1, s. 132-133.

187./ BOŁTUĆOVÁ, IRENA: DIVADLO A DRÁMA ČIŽE HRA TRADÍCIE A OPOZÍCIE.
[poradie 2494] roč. 43, 1995, č. 3, s. 298-302.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

188./ BOOR, JÁN: G. B. SHAW. K stému výročiu narodenia.
[poradie 169] roč. 4, 1956, č. 5, s. 375-380.

189./ BOOR, JÁN: POZNÁMKY O INDICKOM DIVADLE.
[poradie 259] roč. 5, 1957, č. 5, s. 395-396.

190./ BOOR, JÁN: POZNÁMKY K NAŠEJ SHAKESPEAROVSKEJ DRAMATURGII.
[poradie 286] roč. 6, 1958, č. 1, s. 68-70.

191./ BOOR, JÁN: KNIHA O GOLDONIM.
[poradie 298] roč. 6, 1958, č. 2, s. 156-157.

192./ BOOR, JÁN: DVE PUBLIKÁCIE O DEJINÁCH EURÓPSKEHO DIVADLA.
[poradie 332] roč. 6, 1958, č. 4, s. 364-366.
Ruská a nemecká (Heinza Kindermanna).

193./ BOOR, JÁN: PROBLEMATICKÝ PREHĽAD MODERNEJ EURÓPSKEJ DRÁMY.
[poradie 333] roč. 6, 1958, č. 4, s. 366-367.
K. Becsiho.

194./ BOOR, JÁN: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 346] roč. 6, 1958, č. 5, s. 458-460.
Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam 2396.

195./ BOOR, JÁN: BOLI SME V ANGLICKU.
[poradie 366] roč. 7, 1959, č. 1, s. 58-69.

196./ BOOR, JÁN: HENRIK IBSEN, HRY.
[poradie 428] roč. 7, 1959, č. 5, s. 454-459.

197./ BOOR, JÁN: L. N. TOLSTOJ A JEHO DRAMATICKÁ TVORBA.
[poradie 447] roč. 8, 1960, č. 1, s. 75-88.

198./ BOOR, JÁN: RUCH V DIVADELNOHISTORICKEJ SPISBE FRANCÚZSKEJ.
[poradie 490] roč. 8, 1960, č. 4, s. 484-489.

199./ BOOR, JÁN: POHĽAD NA NEDÁVNU DIVADELNOHISTORICKÚ SPISBU ANGLICKÚ.
[poradie 525 (ďalej je omylom vynechané číslo 526 a pokračujeme až číslom 527)] roč. 9, 1961, č. 2, s. 223-229.

200./ BOOR, JÁN: ČO ZAUJÍMA DIVADELNÚ HISTÓRIU NEMECKÚ.
[poradie 600] roč. 10, 1962, č. 1, s. 136-138.

201./ BOOR, JÁN: KEĎ DVAJA ROBIA TO ISTÉ...
[poradie 631] roč. 10, 1962, č. 2, s. 282-283.
Margarete Bieberová, A. G. Kuckhoff.

202./ BOOR, JÁN: AUGUST STRINDBERG - NEOSLÁVENÝ JUBILANT. Rekapitulácia pri príležitosti 50. výročia jeho smrti.
[poradie 699] roč. 10, 1962, č. 4, s. 526-532.

203./ BOOR, JÁN: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI.
[poradie 926] roč. 12, 1964, č. 2, s. 190-192.

204./ BOOR, JÁN: SHAW AKTUÁLNY I NEAKTUÁLNY. (26. 7. 1856 - 2. 12. 1950).
[poradie 1061] roč. 13, 1965, č. 3, s. 289-293.

205./ BOOR, JÁN: ZÁPADNÉ LITERATÚRY A DRAMATURGIA SLOVENSKÝCH DIVADIEL V ROKOCH 1945-1965.
[poradie 1147] roč. 14, 1966, č. 2, s. 231-242.

206./ BOOR, JÁN: SHAKESPEAROVA BÚRKA - NEOTVORENÝ TESTAMENT.
[poradie 1161] roč. 14, 1966, č. 3, s. 301-317.
Prvá časť.

207./ BOOR, JÁN: SHAKESPEAROVA BÚRKA - NEOTVORENÝ TESTAMENT.
[poradie 1183] roč. 14, 1966, č. 4, s. 437-450.
Druhá časť.

208./ BOOR, JÁN: DIVADLO MEDZI VČERAJŠKOM A DNEŠKOM. (Niekoľko postrehov z odstupu a z nadhľadu).
Ďalší odpovedajúci Rudolf Mrlian.
[poradie 1253] roč. 15, 1967, č. 3, s. 323-333.
Odpovede na otázky redakcie o význame avantgardy.

209./ BOOR, JÁN: DRÁMA AKO ODRAZ SOCIÁLNEHO KONFLIKTU. (Pohľad do vývinu dramatiky v rokoch 1871-1917).
[poradie 1278] roč. 15, 1967, č. 4, s. 516-540.

210./ BOOR, JÁN: ČO S MOLI_E_ROM?
[poradie 1548] roč. 20, 1972, č. 2, s. 202-223.

211./ BOOR, JÁN: TRISTO ROKOV DIVADLA V ZSSR.
[poradie 1574] roč. 20, 1972, č. 4, s. 538-541.

212./ BOOR, JÁN: MAX REINHARDT 1873-1943. (Pripomienky k jubileám).
[poradie 1614] roč. 21, 1973, č. 3, s. 363-370.

213./ BOOR, JÁN: POJEM SVETOVÉ DIVADLO, JEHO OBSAH A MIESTO. (Úvod do skúmania objektu).
[poradie 1668] roč. 23, 1975, č. 1, s. 67-84.

214./ BOOR, JÁN: DIALEKTIKA A DRAMATIKA - DOTYKY A PRIENIKY.
[poradie 1778] roč. 25, 1977, č. 3, s. 289-300.

215./ BOOR, JÁN: O IBSENOVI - LEN PRÍLEŽITOSTNE.
[poradie 1803] roč. 26, 1978, č. 1, s. 69-76.

216./ BOOR, JÁN: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

217./ BOOR, JÁN: DRAMATICKÉ DIELO MAURICE MAETERLINCKA. K 30. výročiu básnikovej smrti.
[poradie 1856] roč. 27, 1979, č. 2, s. 240-247.

218./ BOOR, JÁN: NAJNÁDHERNEJŠÍ NEMECKÝ DRAMATIK.
[poradie 1927] roč. 29, 1981, č. 1, s. 74-88.
Friedrich Schiller.

219./ BOOR, JÁN: SHAKESPEAROVA BÚRKA A JEJ OHLASY.
[poradie 2085] roč. 33, 1985, č. 2, s. 161-172.

220./ BOOR, JÁN: UMENOVEDA JE DERIVÁTOM UMENIA. Niekoľko pohľadov za seba i okolo seba.
Rozhovor s Júliusom Paštekom.
[poradie 2089] roč. 33, 1985, č. 2, s. 213-221.

221./ BOOR, JÁN: EDWARD GORDON CRAIG, REFORMÁTOR DIVADLA.
[poradie 2236] roč. 37, 1989, č. 1, s. 125-130.

222./ BOOR, JÁN: ROLLANDOVO DIVADLO REVOLÚCIE.
[poradie 2239] roč. 37, 1989, č. 2, s. 175-195.

223./ BORODÁČ, JÁN: AKO SME SA UČILI OD SOVIETSKEHO DIVADLA.
[poradie 2] roč. 1, 1953, č. 1, s. 11-30.

224./ BORODÁČ, JÁN: POVEDOME KAŽDÝ NA SVOJOM MIESTE ĎALEJ. K desiatemu výročiu oslobodenia našej vlasti.
[poradie 68] roč. 3, 1955, č. 1, s. 3-7.

225./ BORODÁČ, JÁN: ÚVODNÉ POZNÁMKY K REŽIJNÝM POSTUPOM NA HVIEZDOSLAVOVEJ TRAGÉDII HERODES A HERODIAS.
[poradie 73] roč. 3, 1955, č. 1, s. 58-69.

226./ BORODÁČ, JÁN: K METÓDE VYUČOVANIA HERECKEJ A REŽIJNEJ TVORBY.
Diskutujúci na konferencii Ondrej Jariabek, Daniel Michaelli, Rudolf Mrlian.
[poradie 149] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 261-271.

227./ BORODÁČ, JÁN: Z PROBLEMATIKY SÚČASNÉHO JAVISKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA. Prejav na otvorení výstavy.
[poradie 291] roč. 6, 1958, č. 2, s. 113-114.

228./ BORODÁČ, JÁN: ZO SPOMIENOK NA IVANA STODOLU.
[poradie 296] roč. 6, 1958, č. 2, s. 145-149.

229./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 608] roč. 10, 1962, č. 2, s. 146.
Zamyslenie.

230./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 610] roč. 10, 1962, č. 2, s. 171.
Zamyslenie.

231./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 613] roč. 10, 1962, č. 2, s. 209.
Zamyslenie.

232./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 616] roč. 10, 1962, č. 2, s. 218.
Zamyslenie.

233./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 618] roč. 10, 1962, č. 2, s. 222.
Zamyslenie.

234./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 620] roč. 10, 1962, č. 2, s. 242.
Zamyslenie.

235./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 623] roč. 10, 1962, č. 2, s. 250.
Zamyslenie.

236./ BORODÁČ, JÁN: bez názvu.
[poradie 633] roč. 10, 1962, č. 2, s. 288.
Zamyslenie.

237./ BORODÁČ, JÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 399-400.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

238./ BORODÁČ, JÁN: POSUDOK MALÉHO DETEKTÍVA.
Ďalší autor Július Pašteka.
[poradie 1445] roč. 18, 1970, č. 3, s. 377-378.

239./ BORODÁČ, JÁN: BORODÁČOVE LISTY KRČMÉRYMU.
Úvodné slovo Rudo Brtáň.
[poradie 1920] roč. 28, 1980, č. 4, s. 560-564.

240./ BORODÁČ, JÁN: Z LISTOV JANKA BORODÁČA.
Ďalší autor Ivan Turzo.
[poradie 2192] roč. 35, 1987, č. 4, s. 552-563.

241./ BORODÁČ, JÁN: LISTY JANKA BORODÁČA JIŘÍMU FREJKOVI 1937-1938 A LIST JIŘÍHO FREJKU JANKOVI BORODÁČOVI.
Editor Ladislav Lajcha.
[poradie 2795] roč. 50, 2002, č. 2, s. 185-189.

242./ BOŘUTOVÁ, DANA: K PROJEKTU NOVOSTAVBY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 2050] roč. 32, 1984, č. 2, s. 246-258.

243./ BOTŤÁNKOVÁ, EVA: K PROBLEMATIKE SYSTÉMOTVORNÝCH POJMOV V DEJINÁCH ESTETIKY.
[poradie 1863] roč. 27, 1979, č. 3, s. 358-365.

244./ BRANDON, HENRY: ROZHOVOR S ARTHUROM MILLEROM.
Ďalší autor Arthur Miller.
[poradie 836] roč. 11, 1963, č. 3, s. 381-384.

245./ BRANKO, PAVOL: ZÁKLADY FILMOVEJ VÝCHOVY.
[poradie 1448] roč. 18, 1970, č. 3, s. 384-388.

246./ BRAUN, ROBERT: NĚKTERÉ PROBLÉMY SOUČASNÉ TANEČNÍ TVORBY.
[poradie 254] roč. 5, 1957, č. 5, s. 362-369.

247./ BRECHT, BERTOLT: DIVADLO ZÁBAVNÉ ALEBO POUČNÉ?
[poradie 265] roč. 5, 1957, č. 6, s. 437-443.

248./ BRECHT, BERTOLT: bez názvu.
[poradie 676] roč. 10, 1962, č. 4, s. 450.
Zamyslenie.

249./ BRECHT, BERTOLT: bez názvu.
[poradie 678] roč. 10, 1962, č. 3, s. 457.
Zamyslenie.

250./ BRECHT, BERTOLT: bez názvu.
[poradie 684] roč. 10, 1962, č. 4, s. 474.
Zamyslenie.

251./ BREITINGER, ECKHARD: DIVADELNÁ PRÁCA V ROZVOJOVEJ POLITIKE.
[poradie 2311] roč. 39, 1991, č. 1, s. 75-84.

252./ BREITINGER, ECKHARD: DIVERGENTNÉ TRENDY V SÚČASNOM AFRICKOM DIVADLE.
[poradie 2460] roč. 42, 1994, č. 4, s. 384-390.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

253./ BRENNER, JACQUES: POZNÁMKY O KRITIKE.
[poradie 1632] roč. 22, 1974, č. 1, s. 46-61.

254./ BREZINA, JÁN: K OTÁZKE VZŤAHU ŠTEFANA KRČMÉRYHO K DIVADLU. Krčméryho neznáma dramatická báseň "Caesar či Ježiš".
[poradie 306] roč. 6, 1958, č. 3, s. 204-208.

255./ BRITTEN, BENJAMIN: NA BESEDE BENJAMINOM BRITTENOM A PETROM PEARSOM.
Zapísal Jaroslav Bužga.
[poradie 1013] roč. 12, 1964, č. 4, s. 567-568.

256./ BRJUSOV, VALERIJ: NEPOTREBNÁ PRAVDA. (O Moskovskom umeleckom divadle).
Ďalší autor Leonid Andrejev. Komentoval Július Pašteka.
[poradie 1201] roč. 15, 1967, č. 1, s. 16-23.

257./ BROŽOVSKÁ, JARMILA: BAYREUTSKÉ POZNÁMKY.
[poradie 651] roč. 10, 1962, č. 3, s. 379-390.

258./ BROŽOVSKÁ, JARMILA: K VÝVINU INTERPRETAČNÉHO ŠTÝLU OPERY NÁRODNÉHO DIVADLA 1945-1970.
[poradie 1662] roč. 22, 1974, č. 4, s. 553-570.

259./ BRTÁŇ, RUDO: NEZNÁMA KUKUČÍNOVA DRÁMA OBETE.
[poradie 75] roč. 3, 1955, č. 1, s. 85-92.

260./ BRTÁŇ, RUDO: SAMO TOMÁŠIK AKO DRAMATIK.
[poradie 1567] roč. 20, 1972, č. 3, s. 461-468.

261./ BRTÁŇ, RUDO: BORODÁČOVE LISTY KRČMÉRYMU.
[poradie 1920] roč. 28, 1980, č. 4, s. 560-564.

262./ BRTÁŇ, RUDO: NEZNÁME LISTY VHV ŠTEFANOVI KRČMÉRYMU.
[poradie 1980] roč. 30, 1982, č. 2, s. 259-268.

263./ BRŮNA, OTAKAR: PRÍNOS ARMÁDNEJ DRAMATURGIE PRE ROZVOJ NÁŠHO DIVADLA.
[poradie 74] roč. 3, 1955, č. 1, s. 70-84.

264./ BRŮNA, OTAKAR: DIVADLO V ALBÁNII. Poznámky k problémům albánského divadelnictví.
[poradie 181] roč. 4, 1956, č. 6, s. 463-467.

265./ BRŮNA, OTAKAR: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

266./ BÚ, PETER: VÝREČNÉ MLČANIE.
[poradie 706] roč. 10, 1962, č. 4, s. 549-551.
Správa o karlovarskom festivale divadelných škôl.

267./ BÚ, PETER: KTO JE STANISLAVSKIJ?
[poradie 715] roč. 11, 1963, č. 1, s. 1-33.

268./ BÚ, PETER: ČÍSLO O STANISLAVSKOM.
[poradie 783] roč. 11, 1963, č. 2, s. 302-304.
Časopis Teatr, Moskva.

269./ BÚ, PETER: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 822] roč. 11, 1963, č. 3, s. 338-339.
Pozri záznam 2404.

270./ BÚ, PETER: O STANISLAVSKOM OKOLO NÁS.
[poradie 846] roč. 11, 1963, č. 3, s. 450-451.

271./ BÚ, PETER: MEJERCHOĽDOVEC O STANISLAVSKOM.
Podpísaný pb
[poradie 870] roč. 11, 1963, č. 4, s. 542-543.
Karel Martínek.

272./ BÚ, PETER: FESTIVAL PRE MLADÉ OBECENSTVO.
[poradie 876] roč. 11, 1963, č. 4, s. 549-551.

273./ BÚ, PETER: ZBYTOČNÁ KNIHA O STANISLAVSKOM.
[poradie 973] roč. 12, 1964, č. 3, s. 446-448.

274./ BÚ, PETER: RUSKÁ DRÁMA 1917-1953.
[poradie 975] roč. 12, 1964, č. 3, s. 452.

275./ BÚ, PETER: DÜRRENMATTOV NOČNÝ ROZHOVOR A ALBEEHO ZOO STORY.
[poradie 1009] roč. 12, 1964, č. 4, s. 561-563.

276./ BÚ, PETER: UČEBNICA PRE ZAČÍNAJÚCICH MÍMOV.
[poradie 1037] roč. 13, 1965, č. 1, s. 129-131.
R. J. Slavského.

277./ BÚ, PETER: MIMOESTETICKÉ FUNKCIE FILMU.
[poradie 1054] roč. 13, 1965, č. 2, s. 280-281.

278./ BÚ, PETER: BAZINOVE ESEJE O FILME.
[poradie 1085] roč. 13, 1965, č. 3, s. 432-433.

279./ BÚ, PETER: KĽÚČ K TVORBE SERGEJA EJZENŠTEJNA.
[poradie 1111] roč. 13, 1965, č. 4, s. 536-537.

280./ BÚ, PETER: MALÝ PORTRÉT D. MEDŘICKEJ.
[poradie 1154] roč. 14, 1966, č. 2, s. 275-276.

281./ BÚ, PETER: KALAŠNIKOVOVO OPAKOVANIE O STANISLAVSKOM.
[poradie 1156] roč. 14, 1966, č. 2, s. 277-278.

282./ BÚ, PETER: AKTÍVNE DEKORÁCIE, čiže ospravedlnenie prítomnosti výtvarníka v divadle.
[poradie 1216] roč. 15, 1967, č. 1, s. 142-144.

283./ BÚ, PETER: POZORUHODNÝ MICHOELS.
[poradie 1265] roč. 15, 1967, č. 3, s. 426-427.

284./ BÚ, PETER: SVET PANTOMÍMY.
[poradie 1321] roč. 16, 1968, č. 2, s. 283-284.
Recenzia kníh J. Dorcyho a M. Jacotovej; É. Decrouxa.

285./ BÚ, PETER: MAJSTER PANTOMÍMY.
[poradie 1340] roč. 16, 1968, č. 3, s. 428-429.

286./ BÚ, PETER: TREBA NOVÚ HUDBU?
[poradie 1354] roč. 16, 1968, č. 4, s. 574-575.

287./ BÚ, PETER: KRITIKA AKO SPÔSOB MYSLENIA.
[poradie 1399] roč. 17, 1969, č. 3, s. 430-432.

288./ BÚ, PETER: SO SLÁDKOM O PANTOMÍME.
[poradie 1400] roč. 17, 1969, č. 4, s. 433-471.
Rozhovor.

289./ BÚ, PETER: DIVADLO NÓ V PARÍŽI.
[poradie 1415] roč. 18, 1970, č. 1, s. 5-9.

290./ BÚ, PETER: MÍMOVIA, KLAUNI - A DVADSIATE STOROČIE?
[poradie 2321] roč. 39, 1991, č. 3, s. 253-281.

291./ BUDSKÝ, JOZEF: Z PROBLÉMOV SÚČASNEJ REŽIJNEJ TVORBY.
[poradie 363] roč. 7, 1959, č. 1, s. 15-39.

292./ BUDSKÝ, JOZEF: ROZHOVOR O DIVADLE.
S Rudolfom Mrlianom.
[poradie 1514] roč. 19, 1971, č. 4, s. 441-462.

293./ BUNDÁLEK, KAREL: DIALEKTIKA METÓDY A ŠTÝLU V DIVADELNOM UMENÍ.
[poradie 1903] roč. 28, 1980, č. 3, s. 306-315.

294./ BUNDÁLEK, KAREL: KOLEKTÍVNA TEÓRIA DRAMATICKÝCH UMENÍ.
[poradie 1922] roč. 28, 1980, č. 4, s. 568-574.
Recenzia.

295./ BUNDÁLEK, KAREL: REŽISÉRSKE DIALÓGY S TAJOVSKÝM.
[poradie 2032] roč. 31, 1983, č. 4, s. 562-567.
Recenzia knihy Pavla Palkoviča.

296./ BURLAS, LADISLAV: SOCIALISTICKÝ REALIZMUS A SÚČASNÉ UMENIE.
[poradie 2119] roč. 34, 1986, č. 2, s. 163-182.

297./ BUŽGA, JAROSLAV: DVE KNIHY O SCHÖNBERGOVI.
[poradie 512] roč. 9, 1961, č. 1, s. 105-107.

298./ BUŽGA, JAROSLAV: MUSICALIA A TEATRALIA V KROMĚŘÍŽSKEJ KNIŽNICI.
Podpísané jab
[poradie 515] roč. 9, 1961, č. 1, s. 112.

299./ BUŽGA, JAROSLAV: Z KŘENKOVÝCH ÚVAH O OPERETE, REVUE A OPERE. Recenzia s ukážkami.
Ďalší autor Ernst Křenek.
[poradie 524] roč. 9, 1961, č. 2, s. 204-223.

300./ BUŽGA, JAROSLAV: STRAVINSKIJ PROTI WAGNEROVEJ HUDOBNEJ DRÁME.
[poradie 540] roč. 9, 1961, č. 3, s. 317-330.

301./ BUŽGA, JAROSLAV: PROKOFIEVOV EPOS O OPRAVDIVOM ČLOVEKU.
[poradie 565] roč. 9, 1961, č. 4, s. 475-481.

302./ BUŽGA, JAROSLAV: HUDBA DOBY.
[poradie 574] roč. 9, 1961, č. 4, s. 552-553.
Nemecká kniha o Prokofievovi.

303./ BUŽGA, JAROSLAV: PAUL HINDEMITH.
[poradie 591] roč. 10, 1962, č. 1, s. 83-97.

304./ BUŽGA, JAROSLAV: ODIŠIEL GRACIÁN ČERNUŠÁK (16. 12. 1882 - 13. 10. 1961).
Podpísané jab
[poradie 603] roč. 10, 1962, č. 1, s. 143.

305./ BUŽGA, JAROSLAV: BARTÓKOVSKÉ GLOSY.
[poradie 654] roč. 10, 1962, č. 3, s. 410-413.

306./ BUŽGA, JAROSLAV: ZOMREL NÁRODNÝ UMELEC OTAKAR JEREMIÁŠ. (17. 10. 1892 - 5. 3. 1962).
Podpísané jab
[poradie 660] roč. 10, 1962, č. 3, s. 422-423.

307./ BUŽGA, JAROSLAV: STRAUSSOVA ELEKTRA V NÁRODNOM DIVADLE V PRAHE.
[poradie 663] roč. 10, 1962, č. 3, s. 424-427.

308./ BUŽGA, JAROSLAV: LUIGI NONO - INTOLLERANZA.
[poradie 779] roč. 11, 1963, č. 2, s. 286-293.

309./ BUŽGA, JAROSLAV: WOLFGANG OSTHOFF, MONTEVERDISTUDIEN I.
[poradie 873] roč. 11, 1963, č. 4, s. 546-547.

310./ BUŽGA, JAROSLAV: IRMGARD BECKER-GLAUCH.
[poradie 874] roč. 11, 1963, č. 4, s. 547-548.

311./ BUŽGA, JAROSLAV: ZOMREL PAUL HINDEMITH.
Podpísané J.B.
[poradie 919] roč. 12, 1964, č. 1, s. 134-135.

312./ BUŽGA, JAROSLAV: ŠESŤDESIATKA MIRKA OČADLÍKA (1. 3. 1964).
Podpísané J.B.
[poradie 953] roč. 12, 1964, č. 2, s. 299.

313./ BUŽGA, JAROSLAV: ARNOLD SCHOENBERG.
[poradie 967] roč. 12, 1964, č. 3, s. 407-409.

314./ BUŽGA, JAROSLAV: MIRKO OČADLÍK (26. JÚNA 1964.
Podpísané J.B.
[poradie 979] roč. 12, 1964, č. 3, s. 459.

315./ BUŽGA, JAROSLAV: KLOIBROV OPERNÝ SPRIEVODCA.
[poradie 1005] roč. 12, 1964, č. 4, s. 555-556.

316./ BUŽGA, JAROSLAV: DÜRRENMATT MEDZI FYZIKMI V PRAŽSKOM KOMORNOM DIVADLE.
Podpísané Jab
[poradie 1008] roč. 12, 1964, č. 4, s. 560-561.

317./ BUŽGA, JAROSLAV: FESTIVAL MODERNÝCH OPIER NA PRAŽSKEJ JARI.
[poradie 1012] roč. 12, 1964, č. 4, s. 565-567.

318./ BUŽGA, JAROSLAV: NA BESEDE BENJAMINOM BRITTENOM A PETROM PEARSOM.
Podpísané Jab
[poradie 1013] roč. 12, 1964, č. 4, s. 567-568.

319./ BUŽGA, JAROSLAV: Z MILHAUDOVÝCH SPOMIENOK.
[poradie 1029] roč. 13, 1965, č. 1, s. 78-93.

320./ BUŽGA, JAROSLAV: AMERICKÁ AVANTGARDA.
Ďalší autori John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Robert Rauschenber.
[poradie 1040] roč. 13, 1965, č. 1, s. 136-140.

321./ BUŽGA, JAROSLAV: IGOR STRAVINSKIJ ROZPRÁVA.
[poradie 1047] roč. 13, 1965, č. 2, s. 224-243.

322./ BUŽGA, JAROSLAV: DVOJHLASNE O HUDOBNOM DIVADLE.
[poradie 1084] roč. 13, 1965, č. 3, s. 431-432.
Felsenstein - Melchinger. Recenzia.

323./ BUŽGA, JAROSLAV: OPERA NA PRAŽSKEJ JARI 1965.
[poradie 1113] roč. 13, 1965, č. 4, s. 540-547.

324./ BUŽGA, JAROSLAV: ČO S OPEROU?
Podpísané Bžg
[poradie 1114] roč. 13, 1965, č. 4, s. 548.


325./ CAGE, JOHN: AMERICKÁ AVANTGARDA.
Ďalší autori Merce Cunningham, David Tudor, Robert Rauschenber, Jaroslav Bužga.
[poradie 1040] roč. 13, 1965, č. 1, s. 136-140.

326./ CAMUS, ALBERT: ALBERT CAMUS O DIVADLE.
Komentoval Anton Vantuch.
[poradie 1148] roč. 14, 1966, č. 2, s. 243-261.

327./ CAMUS, ALBERT: HEREC AKO ABSURDNÝ HRDINA. (Poznámky o dôležitom probléme).
Komentoval Július Pašteka.
[poradie 1223] roč. 15, 1967, č. 2, s. 183-189.

328./ CARLYLE, THOMAS: bez názvu.
[poradie 937] roč. 12, 1964, č. 2, s. 248.
Zamyslenie.

329./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DRAMATICKÉ DIELO PAVLA KYRMEZERA. Príspevok k divadelnej problematike XVI. storočia.
[poradie 26] roč. 2, 1954, č. 1, s. 38-58.

330./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PAMIĘTNIK TEATRALNY.
[poradie 89] roč. 3, 1955, č. 2, s. 193-197.

331./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRÍSPEVOK K DEJINÁM DIVADLA ZA FEUDALIZMU NA SLOVENSKU.
[poradie 102] roč. 3, 1955, č. 3, s. 272-287.

332./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: JAROSLAV POKORNÝ: SHAKESPEAROVA DOBA A DIVADLO.
[poradie 128] roč. 4, 1956, č. 1, s. 78-80.

333./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: JAR 1956 V BUDAPEŠTIANSKYCH DIVADLÁCH.
Podpísané M.C.
[poradie 177] roč. 4, 1956, č. 5, s. 427-428.

334./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: O MOŽNOSTIACH SPOLUPRÁCE NAŠICH A MAĎARSKÝCH DIVADELNÝCH HISTORIKOV.
[poradie 182] roč. 4, 1956, č. 6, s. 468-469.

335./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PAMIĘTNIK TEATRALNY.
[poradie 197] roč. 5, 1957, č. 1, s. 71-74.

336./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: POZNÁMKY K NIEKTORÝM PERIODIZAČNÝM OTÁZKAM NÁČRTU DEJÍN SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 228] roč. 5, 1957, č. 3, s. 203-205.

337./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADLO AKO SÚČASŤ VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU J. A. KOMENSKÉHO A JEHO OHLAS NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH.
[poradie 239] roč. 5, 1957, č. 4, s. 256-264.
Prvá časť.

338./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADLO AKO SÚČASŤ VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU J. A. KOMENSKÉHO A JEHO OHLAS NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH.
[poradie 252] roč. 5, 1957, č. 5, s. 325-345.
Druhá časť.

339./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: HANS SACHS, MASOPUSTNÍ HRY A ŠPRÝMY.
[poradie 283] roč. 6, 1958, č. 1, s. 60-62.

340./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: MACIEJEWSKA MARIA KRYSTYNA A POLAKOWSKA ANNA, CZASOPISMA TEATRALNE DZIESIĘCIOLECIA 1944-1953.
[poradie 285] roč. 6, 1958, č. 1, s. 66-67.

341./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: LUDWIK SOLSKI (LUDWIK NAPOLEON SOSNOWSKI), WSPOMNIENIA 1855-1893.
[poradie 299] roč. 6, 1958, č. 2, s. 157-158.

342./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DISKUSIA O ST. WYSPIAŃSKOM V POĽSKU.
[poradie 316] roč. 6, 1958, č. 3, s. 263-268.

343./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: SLOVNÍK SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO DIVADLA.
[poradie 375] roč. 7, 1959, č. 1, s. 79-80.
Pripravovaný.

344./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: Z DEJÍN DIVADLA V BANSKEJ BYSTRICI DO ROKU 1908.
[poradie 395] roč. 7, 1959, č. 3, s. 222-247.

345./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADLO NA SLOVENSKU V OBDOBÍ VRCHOLNÉHO FEUDALIZMU. 12.-15. storočie.
[poradie 435] roč. 7, 1959, č. 6, s. 495-515.

346./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: OPRAVA.
[poradie 472] roč. 8, 1960, č. 2, s. 272.
K článku záznam 344.

347./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRVÁ KNIHA O COMMEDII DELL'ARTE V SLOVENČINE.
[poradie 483] roč. 8, 1960, č. 3, s. 396-398.

348./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ANTOLÓGIA STARÝCH POĽSKÝCH HIER.
[poradie 510] roč. 9, 1961, č. 1, s. 101-103.

349./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: MONOGRAFIA O ŠĽACHTICKOM DIVADLE.
[poradie 531] roč. 9, 1961, č. 2, s. 256-260.
Mátyása Horányiho.

350./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: KNIŽKA MATERIÁLOV O GDAŃSKOM DIVADLE.
[poradie 534] roč. 9, 1961, č. 2, s. 265-268.
Tadeusza Witczaka.

351./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: NIEKOĽKO POZNÁMOK K PARTIÁM O ČESKOM A SLOVENSKOM DIVADLE V KINDERMANNOVOM DIELE THEATERGESCHICHTE EUROPAS.
[poradie 536] roč. 9, 1961, č. 2, s. 271-272.

352./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: O STAROM POĽSKOM DIVADLE.
[poradie 550] roč. 9, 1961, č. 3, s. 414-416.

353./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADELNÉ SLOVENIKÁ V POĽSKÝCH KNIŽNICIACH.
[poradie 632] roč. 10, 1962, č. 2, s. 283-288.

354./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: TERENTIUS V UHORSKU.
[poradie 658] roč. 10, 1962, č. 3, s. 418-420.

355./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: SHAKESPEAROVA CESTA K NÁM.
[poradie 899] roč. 12, 1964, č. 1, s. 63-71.

356./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: KYRMEZER NA JAVISKU VŠMU.
[poradie 1014] roč. 12, 1964, č. 4, s. 568-570.

357./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: K SEDEMDESIATKE DR. JANA PORTA.
Podpísané M.C.
[poradie 1016] roč. 12, 1964, č. 4, s. 571.

358./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRVÝ KROK KU SPOLUPRÁCI.
[poradie 1158] roč. 14, 1966, č. 2, s. 298-300.
Pracovná konferencia Divadelnovedného ústavu vo Viedni.

359./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRVÝ ZNÁMY ČESKÝ REŽISÉR.
[poradie 1351] roč. 16, 1968, č. 4, s. 569-570.
Giuseppe Arcimboldo.

360./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: O STREDOVEKEJ DRÁME V ČECHÁCH.
[poradie 1352] roč. 16, 1968, č. 4, s. 570-571.
Recenzia.

361./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ČESKÁ MONOGRAFIA O NESTROYOVI.
[poradie 1362] roč. 17, 1969, č. 1, s. 147-148.

362./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: MONOGRAFIA O HORNORAKÚSKOM DIVADLE.
[poradie 1363] roč. 17, 1969, č. 1, s. 148-149.

363./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ZBORNÍK DIVADELNOVEDNÝCH ŠTÚDIÍ.
[poradie 1510] roč. 19, 1971, č. 3, s. 433-434.

364./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DEJINY RAKÚSKEHO DIVADELNÍCTVA V KOCKE.
[poradie 1511] roč. 19, 1971, č. 3, s. 434-435.

365./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: POĽSKÁ MONOGRAFIA O JEZUITSKOM DIVADLE.
[poradie 1523] roč. 19, 1971, č. 4, s. 570-573.

366./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DESAŤROČIE ĽVOVSKÉHO DIVADLA V POĽSKEJ MONOGRAFII.
[poradie 1540] roč. 20, 1972, č. 1, s. 133-135.

367./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DEJINY DIVADLA V RUMUNSKU.
[poradie 1541] roč. 20, 1972, č. 1, s. 135-136.

368./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: STO ROKOV FÍNSKEHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA.
[poradie 1616] roč. 21, 1973, č. 3, s. 388-397.

369./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DEJINY NEMECKÉHO DIVADLA V BUDAPEŠTI.
[poradie 1638] roč. 22, 1974, č. 1, s. 150-152.

370./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRVÁ KNIHA O KOMÉDII DELL'ARTE V ČEŠTINE.
[poradie 1648] roč. 22, 1974, č. 2, s. 310-312.

371./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: VYDAVATEĽSKÁ POZNÁMKA.
[poradie 1682] roč. 23, 1975, č. 2, s. 286.
K Janovi Portovi, záznam 2256.

372./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: K VÝROČIU MESTSKÉHO DIVADLA V BRATISLAVE.
[poradie 1727] roč. 24, 1976, č. 2, s. 207-221.

373./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ZBORNÍK PRÁC O DIVADLE NA MORAVE.
[poradie 1735] roč. 24, 1976, č. 2, s. 301-302.

374./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ŠIMON PETER WEBER. Portrét bratislavského kníhtlačiara a dramatika.
[poradie 1752] roč. 24, 1976, č. 4, s. 571-587.

375./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: KNIHA O STREDOVEKEJ DRÁME V NEMECKU.
[poradie 1755] roč. 24, 1976, č. 4, s. 592-593.

376./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DEJINY HERECKÉHO UMENIA V POĽSKU.
[poradie 1774] roč. 25, 1977, č. 2, s. 280-282.

377./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADLO V SMOLNÍKU NA SPIŠI.
[poradie 1824] roč. 26, 1978, č. 3, s. 395-413.

378./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: JEDNO STOROČIE Z DIVADELNEJ HISTÓRIE ŠTAJERSKÉHO HRADCA.
[poradie 1827] roč. 26, 1978, č. 3, s. 419-420.

379./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: MEDZINÁRODNÝ DIVADELNOVEDNÝ KONGRES V MNÍCHOVE.
[poradie 1830] roč. 26, 1978, č. 3, s. 423-424.

380./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ČESKO-SLOVENSKÁ BÁBKOVÁ HRA O FAUSTOVI.
[poradie 1850] roč. 27, 1979, č. 1, s. 131-140.

381./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DVE BIBLIOGRAFICKÉ PRÍRUČKY.
[poradie 1851] roč. 27, 1979, č. 1, s. 141-143.

382./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: KNIHA O UHORSKÝCH ŠĽACHTICKÝCH DIVADLÁCH.
[poradie 1860] roč. 27, 1979, č. 2, s. 270-271.

383./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DIVADLO V LEVOČI.
[poradie 1866] roč. 27, 1979, č. 3, s. 391-413.

384./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DVOJITÝ BÁSNICKÝ AKT PETRA EISENBERGA. Úvodná poznámka.
[poradie 1889] roč. 28, 1980, č. 1, s. 117-137.

385./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: HERECKÝ ROD HILVERDINGOVCOV.
[poradie 1906] roč. 28, 1980, č. 3, s. 370-375.

386./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: CUDZOJAZYČNÉ DIVADLO V TRNAVE. K 150. výročiu trnavského divadla.
[poradie 1931] roč. 29, 1981, č. 1, s. 126-160.

387./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DEJINY DIVADELNÉHO OBECENSTVA V ANTIKE A V STREDOVEKU.
[poradie 2015] roč. 31, 1983, č. 2, s. 273-275.

388./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: LITERATÚRA A DIVADLO V OLOMOUCI.
[poradie 2016] roč. 31, 1983, č. 2, s. 276-278.

389./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DRAMATICKÉ POKUSY LUDVIKA MEDZIHRADSKÉHO, UČITEĽA V LEŠTINÁCH (1807-1879).
[poradie 2052] roč. 32, 1984, č. 2, s. 271-283.

390./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: ZAKLADATEĽ RAKÚSKEJ DIVADELNEJ VEDY.
[poradie 2083] roč. 33, 1985, č. 1, s. 150-151.
Heinz Kindermann.

391./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: SCHULZOVA ALEBO BADENSKÁ DIVADELNÁ SPOLOČNOSŤ.
[poradie 2098] roč. 33, 1985, č. 3, s. 413-430.

392./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: STOROČNICA BRATISLAVSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2150] roč. 35, 1987, č. 1, s. 19-25.

393./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PRAMENE ŠKOLSKÉHO JEZUITSKÉHO DIVADLA V UHORSKU 1561-1773.
[poradie 2212] roč. 36, 1988, č. 2, s. 274-278.

394./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: DVE KNIŽKY O ĽUDOVOM DIVADLE Z PODKRKONOŠIA.
[poradie 2246] roč. 37, 1989, č. 2, s. 285-286.

395./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ SPOLOČNOSŤ THALIA GERMANICA.
[poradie 2632] roč. 46, 1998, č. 1, s. 96-97.

396./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA.
[poradie 2644] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 232-256.

397./ CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, MILENA: PROFESIONÁLNE DIVADLO V PRAHE V ROKOCH 1680-1739.
[poradie 2724] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 224-225.

398./ CIEL, MARTIN: MOŽNÉ VPLYVY MELETINSKÉHO POETIKY MÝTU NA FILMOVÚ TEÓRIU.
[poradie 2297] roč. 38, 1990, č. 3, s. 439-440.

399./ CIEL, MARTIN: FILM AKO MÝTUS, MÝTUS AKO FILM.
[poradie 2300] roč. 38, 1990, č. 4, s. 496-508.

400./ CIEL, MARTIN: KOMERČNÝ FILM (Pod vplyvom postmoderny).
[poradie 2330] roč. 39, 1991, č. 4, s. 371-391.

401./ CIEL, MARTIN: NIEKOĽKO KONCEPCIÍ.
[poradie 2413] roč. 41, 1993, č. 4, s. 331-349.
Súčasný svetový film.

402./ CIEL, MARTIN: METAFORA U METZA.
[poradie 2417] roč. 41, 1993, č. 4, s. 370-373.

403./ CIELOVÁ, ALŽBETA: TRI SOVIETSKE KNIHY O JAVISKOVEJ REČI.
[poradie 198] roč. 5, 1957, č. 1, s. 74-76.
Autori M. Knebel, E. Saričeva, V. Aksenov.

404./ CIKKER, JÁN: bez názvu.
[poradie 563] roč. 9, 1961, č. 4, s. 455.
O Prokofievovi.

405./ CIKKER, JÁN: 13 ODPOVEDÍ JÁNA CIKKERA.
Otázky kládol Emil Lehuta.
[poradie 635] roč. 10, 1962, č. 3, s. 295-303.

406./ CIKKER, JÁN: STRAVINSKIJ.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 688] roč. 10, 1962, č. 4, s. 492.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

407./ CILLER, JOZEF: SCÉNOGRAFIA AKO VIŠŇOVÝ SAD.
[poradie 2516] roč. 44, 1996, č. 1, s. 55-78.

408./ CILLER, JOZEF: LIST JOZEFA CILLERA PETROVI SCHERHAUFEROVI.
[poradie 2696] roč. 47, 1999, č. 4, s. 357-359.

409./ CÍSAŘ, JAN: K NIEKTORÝM PROBLÉMOM SÚČASNÉHO ČESKÉHO HERECTVA.
[poradie 2046] roč. 32, 1984, č. 2, s. 171-185.

410./ COCTEAU, JEAN: MOJA LÁSKA K STRAVINSKÉMU A PICASSOVI.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 689] roč. 10, 1962, č. 4, s. 493-494.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

411./ CORNEILLE, PIERRE: O PRAVIDLÁCH DRAMATICKÉHO UMENIA.
Vybral, preložil a komentoval A. Vanovský.
[poradie 1186] roč. 14, 1966, č. 4, s. 477-506.

412./ CORVIN, MICHEL: ŠTYLISTICKÁ ANALÝZA BECKETTOVHO TEXTU.
Ďalší autor Samuel Beckett.
[poradie 2368] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 223-233.

413./ CRAIG, EDWARD GORDON: UMELCI DIVADLA BUDÚCNOSTI.
[poradie 2237] roč. 37, 1989, č. 1, s. 131-160.

414./ CRAIG, EDWARD GORDON: HEREC A ÜBER-MARIONETA.
[poradie 2248] roč. 37, 1989, č. 2, s. 295-318.

415./ CSONKA, ŠTEFAN: REČ POHYBU AKO POHYB VÝZNAMOV.
[poradie 2720] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 213-214.
Recenzia.

416./ CUNNINGHAM, MERCE: AMERICKÁ AVANTGARDA.
Ďalší autori John Cage, David Tudor, Robert Rauschenber, Jaroslav Bužga.
[poradie 1040] roč. 13, 1965, č. 1, s. 136-140.

417./ ČAHOJOVÁ, BOŽENA: STO SLOVENSKÝCH HIER.
[poradie 2438] roč. 42, 1994, č. 2, s. 195-196.
Recenzia.

418./ ČAJAK, JÁN: FILMOVÉ PODNIKANIE MATICE SLOVENSKEJ V JUHOSLÁVII V ROKOCH 1938-1940. O filmovom podnikaní v Báčskom Petrovci. Rozhovor s profesorom Jánom Čajakom.
Editor Štefan Vraštiak.
[poradie 2805] roč. 50, 2002, č. 3, s. 272-280.

419./ ČAJKOVSKIJ, PIOTR IĽJIČ: bez názvu.
[poradie 857] roč. 11, 1963, č. 4, s. 511.
Zamyslenie.

420./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POZNÁMKY KU GAŠPARÍKOVEJ KNIHE O PALÁRIKOVI.
[poradie 36] roč. 2, 1954, č. 1, s. 119-121.

421./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: O PÔVODNOSTI PALÁRIKOVHO DRAMATICKÉHO DIELA.
[poradie 97] roč. 3, 1955, č. 3, s. 233-244.

422./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: INSCENÁCIA ZEYEROVEJ ROZPRÁVKY RADÚZ A MAHULIENA V NITRE.
[poradie 121] roč. 4, 1956, č. 1, s. 54-58.

423./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: JÁN PALÁRIK: VESELOHRY A DIVADELNÉ PREJAVY.
[poradie 139] roč. 4, 1956, č. 2, s. 174-177.

424./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PRÍSPEVOK K DEJINÁM TEÓRIE DRÁMY V ŠESŤDESIATYCH ROKOCH NA SLOVENSKU.
[poradie 153] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 282-285.
Úvod k príspevkom Jána Palárika, Pavla Dobšinského, Andreja Sládkoviča.

425./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ROZOVOVA VESELOHRA "ŠŤASTNÚ CESTU" V MLÁDEŽNÍCKOM DIVADLE.
[poradie 161] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 339-344.

426./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NIEKTORÉ OTÁZKY SLOVENSKÉHO DIVADLA V DEVÄŤDESIATYCH ROKOCH MINULÉHO STOROČIA.
[poradie 178] roč. 4, 1956, č. 6, s. 429-445.

427./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MÁ SCHILLER PRISPIEŤ K SLÁVE DIVADELNÍKOV ALEBO DIVADELNÍCI K SLÁVE SCHILLERA?. Poznámky k uvádzaniu Schillerových hier na Slovensku a k inscenácii "Fiescovho sprisahania v Janove" vo zvolenskom divadle.
[poradie 194] roč. 5, 1957, č. 1, s. 58-62.

428./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: HRY JAKUBA GRAJCHMANA V MATIČNÝCH SÚBEHOCH.
[poradie 267] roč. 5, 1957, č. 6, s. 449-456.

429./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SHAKESPEARE POCHOPENÝ TRADIČNE A POKUS O JEHO NOVÉ JAVISKOVÉ VYJADRENIE. K inscenáciám "Veselých paní z Windsoru" v Prešove, "Ako sa vám páči" v Košiciach a "Romea a Júlie" v Bratislave.
[poradie 281] roč. 6, 1958, č. 1, s. 35-56.

430./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PODNETNÝ ČIN ZVOLENSKÉHO DIVADLA. K divadelnému festivalu súčasných hier v dňoch 26.-30. marca.
[poradie 325] roč. 6, 1958, č. 4, s. 332-336.

431./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADELNÉ SNAHY A ZÁUJMY ČLENOV PRAŽSKÉHO DETVANA (1882-1900).
[poradie 339] roč. 6, 1958, č. 5, s. 406-425.

432./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PRÍSPEVOK K DEJINÁM DIVADLA V TRNAVE DO ROKU 1871.
[poradie 354] roč. 6, 1958, č. 6, s. 525-538.

433./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DOKUMENTY O STAVBE A PREVÁDZKE TRNAVSKÉHO MESTSKÉHO DIVADLA Z ROKOV 1830-1833.
Podpísané L.Č.
[poradie 355] roč. 6, 1958, č. 6, s. 538-549.

434./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: KTO JE PREKLADATEĽOM MOLI_E_ROVEJ KOMÉDIE "NASILU STAL SA LEKÁROM"? Doplnky a opravy niektorých údajov v článku "Divadelné snahy a záujmy členov pražského Detvana".
[poradie 374] roč. 7, 1959, č. 1, s. 78-79.

435./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: O PUCCINIM NA JEDNEJ STRUNE.
[poradie 385] roč. 7, 1959, č. 2, s. 155-156.

436./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POZNÁMKY NA OKRAJ DRAMATURGICKÝCH PLÁNOV NAŠICH OPERNÝCH SCÉN NA SEZÓNU 1959/60.
Podpísané -oj-
[poradie 431] roč. 7, 1959, č. 5, s. 462-463.

437./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PODNET KU SKÚMANIU DOBŠINSKÉHO TEÓRIE DRÁMY.
[poradie 450] roč. 8, 1960, č. 1, s. 113-114.

438./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEPOCHOPENÝ PALÁRIK.
[poradie 462] roč. 8, 1960, č. 2, s. 239-244.
O dvoch inscenáciách.

439./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: GLOSA NA MARGO PERIODIZÁCIE NAŠICH DIVADELNÝCH DEJÍN.
[poradie 577] roč. 9, 1961, č. 4, s. 557-561.

440./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DEJINY SLOVENSKÉHO NÁRODNIHO DIVADLA NITRANSKÉHO.
Podpísané L Č.
[poradie 593] roč. 10, 1962, č. 1, s. 98-99.

441./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: AKO SA RODIA LEGENDY.
Podpísané -oj-
[poradie 606] roč. 10, 1962, č. 1, s. 144.
Chyba v bulletine Realistického divadla Z.N.

442./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: KRIŽOVATKY NAŠEJ OPERY.
[poradie 637] roč. 10, 1962, č. 3, s. 304-323.

443./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: V ZÁUJME ČOHO?
Ďalší autor Emil Lehuta.
[poradie 664] roč. 10, 1962, č. 3, s. 427-429.
Polemika so Z. Rampákom.

444./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POZNÁMKY K ODPOVEDIAM.
Podpísané Č.L. Ďalší autor Emil Lehuta.
[poradie 666] roč. 10, 1962, č. 3, s. 430-431.
Polemika so Z. Rampákom, záznam 2340.

445./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SÁM SEBE KRITIKOM.
Podpísané -oj-
[poradie 669] roč. 10, 1962, č. 3, s. 432.

446./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STRAVINSKIJ OSEMDESIATROČNÝ.
Podpísané L.Č. Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 686] roč. 10, 1962, č. 4, s. 491-492.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

447./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PO ÚZKEJ KOĽAJI.
[poradie 708] roč. 10, 1962, č. 4, s. 552-553.
O Andrejovi Chmelkovi.

448./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PROKOFIEVOVSKÝ FESTIVAL.
Ďalší autor V. Vašut.
[poradie 878] roč. 11, 1963, č. 4, s. 554-556.

449./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: 80 ROKOV PRAŽSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 881] roč. 11, 1963, č. 4, s. 558-562.

450./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STOROČNICA MATICE SLOVENSKEJ.
Podpísaný -oj-
[poradie 882] roč. 11, 1963, č. 4, s. 562-563.

451./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SLOVENSKÁ KULTÚRA A SHAKESPEARE.
[poradie 892] roč. 12, 1964, č. 1, s. 1-4.

452./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SLOVENSKÁ KULTÚRA A SHAKESPEARE.
[poradie 923] roč. 12, 1964, č. 2, s. 141-159.

453./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PRAVÉ A NEPRAVÉ OBETE LEGIEND.
[poradie 935] roč. 12, 1964, č. 2, s. 225-231.
O Jánovi Jamnickom.

454./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DRÁMA VO VERŠOCH.
[poradie 982] roč. 12, 1964, č. 3, s. 463-464.
Nekrológ za Máriou Rázusovou-Martákovou.

455./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZLOMKY Z DOBŠINSKÉHO PREKLADOV SHAKESPEARA.
[poradie 1001] roč. 12, 1964, č. 4, s. 546.
Úvod k publikovaniu Shakespearovho textu, záznamy 2493, 2494.

456./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ORAVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE.
Podpísané -oj-
[poradie 1042] roč. 13, 1965, č. 1, s. 144.

457./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ČAKANIE NA DRAMATIKA.
Podpísané L.Č.
[poradie 1057] roč. 13, 1965, č. 2, s. 284-285.

458./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEDRAMATIK.
[poradie 1079] roč. 13, 1965, č. 3, s. 427-428.
Kukučín.

459./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MLČANIE O MODERNEJ DRÁME.
Podpísané -oj-
[poradie 1081] roč. 13, 1965, č. 3, s. 429.

460./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: REŽISÉR Z "TRETEJ VLNY".
[poradie 1112] roč. 13, 1965, č. 4, s. 538-540.
Ivan Lichard.

461./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MÁLO PODNETOV Z DRÁŽĎAN.
Podpísané -oj-
[poradie 1115] roč. 13, 1965, č. 4, s. 548-549.

462./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DOBŠINSKÉHO PREKLAD HAMLETA.
[poradie 1126] roč. 14, 1966, č. 1, s. 119-120.

463./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ŽATVA ŽIVOTA A ŽATVA SMRTI. (Zomreli dr. M. H. Lokvencová a D. Janda).
[poradie 1157] roč. 14, 1966, č. 2, s. 279-298.
Obsahuje aj súpisy réžií a postáv.

464./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SEZÓNA 1965/66 V ČINOHRE SND - ktorú v tomto čísle dokumentujeme fotografiami - mala byť sezónou pôvodnej drámy.
Podpísané -oj-
[poradie 1184] roč. 14, 1966, č. 4, s. 451-453.

465./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: HEREC OPUSTIL SVOJ TRÓN. (Bagarovská črta).
[poradie 1199] roč. 15, 1967, č. 1, s. 1-13.

466./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: AUTORSKÉ SVEDECTVO MÁRIE OĽGY HORVÁTHOVEJ.
Ďalší autor Karol Rosenbaum.
[poradie 1232] roč. 15, 1967, č. 2, s. 256-262.

467./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: TIMRAVIN "ZAVIAZANÝ SVET". (Pri príležitosti storočnice narodenia).
[poradie 1304] roč. 16, 1968, č. 1, s. 127-132.

468./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DRAMATIK LEOPOLD LAHOLA.
[poradie 1318] roč. 16, 1968, č. 2, s. 256-262.

469./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PRVÝ SLOVENSKÝ OPERNÝ REŽISÉR KORNEL HÁJEK. (21. X. 1920 Kružlovská Huta, okr. Bardejov - 8. III. 1968 Košice).
[poradie 1328] roč. 16, 1968, č. 3, s. 323-332.

470./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STOROČNÉ SLOVINSKÉ DIVADLO.
[poradie 1341] roč. 16, 1968, č. 3, s. 429-430.

471./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OD LITERATÚRY K DIVADLU. (Hviezdoslavovská jubilejná glosa).
[poradie 1383] roč. 17, 1969, č. 2, s. 287-288.

472./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PALÁRIK VO VAJANSKÉHO KOREŠPONDENCII.
[poradie 1412] roč. 17, 1969, č. 4, s. 567-568.

473./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NA VYSVETLENIE K HRE V. HURBANA-VLADIMÍROVA: ZÁMKA ŠKRIPÍ.
[poradie 1423] roč. 18, 1970, č. 1, s. 122.

474./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NOVÁ DIVADELNÁ EDÍCIA.
Podpísané -oj-
[poradie 1428] roč. 18, 1970, č. 1, s. 158-159.
Vydávať bude Divadelný ústav.

475./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZOMRELA HEREČKA FRÍDA BACHLETOVÁ.
[poradie 1437] roč. 18, 1970, č. 2, s. 271-284.

476./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZLATÁ KNIHA SND.
[poradie 1447] roč. 18, 1970, č. 3, s. 382-384.

477./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: RODINA ČESKÝCH DEVRIENTOVCOV.
[poradie 1461] roč. 18, 1970, č. 4, s. 518-519.

478./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADELNÍK ĽUBOMÍR SMRČOK (13. 4. 1919 Pohranice, okres Nitra - 1. 8. 1970 Bratislava).
[poradie 1480] roč. 19, 1971, č. 1, s. 113-118.

479./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: BRATISLAVSKÉ INTERMEZZO MILOŠA WASSERBAUERA (14. 6. 1907 - 17. 8. 1970).
[poradie 1481] roč. 19, 1971, č. 1, s. 118-120.

479.A/ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEDIVADELNÁ VÝSTAVA O DIVADLE.
[poradie 1496.A] roč. 19, 1971, č. 2, s. 274-276.
Slovenské divadelníctvo do roku 1918. Libreto Štefánia Poláková.

480./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: JÁN CHALUPKA V DEJINÁCH NAŠEJ DRÁMY A DIVADLA. (Sté výročie smrti).
[poradie 1500] roč. 19, 1971, č. 3, s. 294-311.

481./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: VÝSTAVA O ŽIVOTE A DIELE JÁNA CHALUPKU.
[poradie 1512] roč. 19, 1971, č. 3, s. 436.

482./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: JUBILEUM BEZ JUBILANTA. (Sté výročie založenia Slovenského spevokolu v Turčianskom sv. Martine).
[poradie 1535] roč. 20, 1972, č. 1, s. 98-103.

483./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POZASTAVENIE SA NAD MALOU ČINOHROU.
[poradie 1538] roč. 20, 1972, č. 1, s. 131-132.
Matúškove Siroty. Recenzia.

484./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEPRAKTICKÁ KNIŽKA PRAKTIKA.
[poradie 1553] roč. 20, 1972, č. 2, s. 287-288.
Andreja Chmelka.

485./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PO STOPÁCH HUDBY.
Podpísané -oj-
[poradie 1555] roč. 20, 1972, č. 2, s. 289-290.

486./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: EŠTE O VÝSTAVE.
[poradie 1557] roč. 20, 1972, č. 2, s. 294-296.
Polemika so Štefániou Polákovou, záznamy 479.A, 2241.

487./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PALÁRIKOVSKÁ KOLÁŽ.
[poradie 1566] roč. 20, 1972, č. 3, s. 431-460.

488./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ĎALŠIA Z MALÝCH MONOGRAFIÍ.
Podpísané oj
[poradie 1607] roč. 21, 1973, č. 2, s. 296.

489./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NÁŠ MOLI_E_RE.
[poradie 1623] roč. 21, 1973, č. 4, s. 486-517.

490./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: TROCHA ZALISTOVANIE V MATRIKÁCH, TROCHA ZEMEPIS.
[poradie 1656] roč. 22, 1974, č. 3, s. 453-454.
Recenzia.

491./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MONOGRAFIA O MARTINSKOM SLOVENSKOM SPEVOKOLE.
[poradie 1683] roč. 23, 1975, č. 2, s. 287-289.

492./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZLOMOK Z BORODÁČOVÝCH PAMÄTÍ.
[poradie 1696] roč. 23, 1975, č. 3, s. 436-438.

493./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ČO S TOĽKÝMI KLASIKMI NAŠIMI?
[poradie 1702] roč. 23, 1975, č. 4, s. 521-533.

494./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ALBUM O SPEVÁČKE.
[poradie 1705] roč. 23, 1975, č. 4, s. 558-560.
Eme Destinovej. Recenzia.

495./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZOMREL ALEXANDER NOSKOVIČ.
[poradie 1708] roč. 23, 1975, č. 4, s. 565-567.

496./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADLÁ K SVOJIM JUBILEÁM.
Podpísané -oj-
[poradie 1709] roč. 23, 1975, č. 4, s. 567-568.
Bulletiny divadiel.

497./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ODKAZ WALTERA FELSENSTEINA.
[poradie 1721] roč. 24, 1976, č. 1, s. 148-149.

498./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: INŠPIRUJÚCE KONFRONTÁCIE.
[poradie 1753] roč. 24, 1976, č. 4, s. 588-590.
Recenzia.

499./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZOMREL NÁRODNÝ UMELEC IVAN STODOLA.
[poradie 1782] roč. 25, 1977, č. 3, s. 367-373.

500./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OHLASY SOVIETSKEJ DIVADELNEJ AVANTGARDY V SLOVENSKOM DIVADELNÍCTVE.
[poradie 1790] roč. 25, 1977, č. 4, s. 450-463.

501./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SKICE K PORTRÉTU HANY MELIČKOVEJ.
[poradie 1815] roč. 26, 1978, č. 2, s. 264-288.

502./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: KNIHA O NAŠEJ SCÉNOGRAFII.
[poradie 1825] roč. 26, 1978, č. 3, s. 414-416.
Recenzia knihy Ladislava Lajchu.

503./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SCÉNOGRAFIA SLOVENSKEJ ČINOHRY SND (1932-1938).
[poradie 1834] roč. 26, 1978, č. 4, s. 481-505.

504./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: TANCUJ, VYKRÚCAJ, ALE PIECKU NEZRÚCAJ. (Poznámky o folklóre v našej dráme a na javisku).
[poradie 1842] roč. 27, 1979, č. 1, s. 1-13.

505./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: LEN KTO VEĽA VIE, MNOHO POVIE.
[poradie 1868] roč. 27, 1979, č. 3, s. 414-416.
Recenzia.

506./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEVYSTAVUJÚ AKO MAĽUJÚ, ALE ČO INSCENUJÚ. Pražské quadriennale javiskového výtvarníctva a divadelnej architektúry 79.
[poradie 1874] roč. 27, 1979, č. 4, s. 487-498.

507./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DRAMATURGIA SLOVENSKEJ ČINOHRY SND 1932-1938.
[poradie 1893] roč. 28, 1980, č. 2, s. 177-210.

508./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: BIBLIOGRAFIA NÁŠHO DIVADELNÍCTVA.
[poradie 1910] roč. 28, 1980, č. 3, s. 408-411.
Recenzia knihy Leny Galandovej.

509./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STOPÄŤDESIAT ROKOV SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCTVA.
[poradie 1916] roč. 28, 1980, č. 4, s. 482-494.

510./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POKRAČOVANIE DIVADELNEJ BIBLIOGRAFIE.
[poradie 1942] roč. 29, 1981, č. 2, s. 300-303.
Recenzia.

511./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ARCHÍVNY DRAMATIK MIKULÁŠ ŠTEFAN FERIENČÍK. 30. 7. 1825 - 3. 3. 1881.
[poradie 1966] roč. 30, 1982, č. 1, s. 107-121.

512./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEVYSCHÝŇAJÚCI PRAMEŇ.
[poradie 1968] roč. 30, 1982, č. 1, s. 124-127.
Recenzia.

513./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZÁMKA ŠKRIPÍ V SLOVENSKOM NÁRODNOM DIVADLE.
[poradie 1986] roč. 30, 1982, č. 3, s. 332-345.

514./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: FELIX O JAMNICKOM.
Ďalší autor Jozef Felix.
[poradie 1999] roč. 30, 1982, č. 4, s. 571-573.

515./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ÚVAHA O NEPRÍTOMNOM PÁNOVI VON GOETHE V NAŠOM DIVADLE. Nejubilejná poznámka k jubileu.
[poradie 2005] roč. 31, 1983, č. 1, s. 86-95.

516./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: GOGOĽOV REVÍZOR V ČINOHRE SND.
Ďalší autor Miloš Pietor.
[poradie 2013] roč. 31, 1983, č. 2, s. 245-269.

517./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PREMIÉRA S POLDRUHASTOROČNÝM ONESKORENÍM. Samo Tomášik: Svadba pod Kohútom alebo Len aby to bolo s menšími trovami.
Podpísané -oj-
[poradie 2017] roč. 31, 1983, č. 2, s. 279-280.

518./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OSTROVSKÉHO LES V MARTINSKOM DIVADLE.
Ďalší autor Ľubomír Vajdička.
[poradie 2025] roč. 31, 1983, č. 3, s. 415-432.

519./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MARIŠA V MARTINE - VČERA A DNES.
[poradie 2043] roč. 32, 1984, č. 1, s. 127-143.

520./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: INSCENÁCIA BARČOVEJ HRY DVAJA.
[poradie 2070] roč. 32, 1984, č. 4, s. 545-558.

521./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ĽUDSKÁ KOMÉDIA NA JAVISKU.
[poradie 2082] roč. 33, 1985, č. 1, s. 145-149.
Autor Viliam Pauliny-Tóth.

522./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PIETOROV SHAKESPEAROVSKÝ KRÁĽOVSKÝ CYKLUS.
[poradie 2090] roč. 33, 1985, č. 2, s. 222-248.

523./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: INSCENÁCIA HARWOODOVHO GARDEROBIERA NA MS SND.
[poradie 2104] roč. 33, 1985, č. 4, s. 545-554.

524./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STRAŠIDLÁ ČIŽE PLAY IBSEN.
[poradie 2123] roč. 34, 1986, č. 2, s. 221-232.

525./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: INSCENÁCIA HRY W. SHAKESPEARA SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI V MARTINSKOM DIVADLE.
Ďalší autor Roman Polák.
[poradie 2124] roč. 34, 1986, č. 2, s. 233-250.

526./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: HRIECH PRED DIVÁKMI.
[poradie 2135] roč. 34, 1986, č. 3, s. 403-408.

527./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: FORMOVANIE MYŠLIENKY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 2152] roč. 35, 1987, č. 1, s. 41-44.

528./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PROSO - ZRNO PRE DRÁMU?
[poradie 2168] roč. 35, 1987, č. 2, s. 204-212.

529./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MOLI_E_RE - NÁŠ SÚČASNÍK.
[poradie 2214] roč. 36, 1988, č. 3, s. 319-345.

530./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DOPLNENIE SÚPISU RÉŽIÍ JÁNA JAMNICKÉHO.
[poradie 2258] roč. 37, 1989, č. 3, s. 452.

531./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: BEDNÁRIKOVO HUDOBNÉ DIVADLO. (Gounodova opera Faust a Margaréta v SND).
[poradie 2304] roč. 38, 1990, č. 4, s. 531-551.

532./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ĽUDOVOSŤ AKO DIVADELNÝ PROGRAM. Kráľ Ubu, Hra o umučení a slávnom vzkriesení Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista.
[poradie 2316] roč. 39, 1991, č. 2, s. 146-168.

533./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POKRAČOVANIE DIVADELNEJ BIBLIOGRAFIE.
[poradie 2324] roč. 39, 1991, č. 3, s. 304-308.
Bibliografia Leny Galandovej.

534./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SÚPIS, OD KTORÉHO BUDÚ ZAČÍNAŤ MNOHÉ SPISY.
[poradie 2361] roč. 40, 1992, č. 1, s. 136-142.
Recenzia.

535./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OBJAVOVANIE GOLDONIHO.
[poradie 2379] roč. 40, 1992, č. 4, s. 354-398.

536./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SLOVENSKÁ ČINOHRA SND (1932-1938). Vznik a formovanie.
[poradie 2386] roč. 41, 1993, č. 1, s. 30-56.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

537./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PANI VANSOVÁ NA CESTÁCH (DIVADELNÝCH).
[poradie 2399] roč. 41, 1993, č. 2, s. 189-194.

538./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ČIERNY ČAS NAŠEJ KLASIKY ALEBO PREŠOVSKÉ DIVADELNÉ JATKY.
[poradie 2431] roč. 42, 1994, č. 2, s. 99-113.

539./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PODKLADY PRE DIVADELNÉ DEJINY OCHOTNÍKOV.
[poradie 2435] roč. 42, 1994, č. 2, s. 169-186.
Kroniky, knižné publikácie, bulletiny, novinové správy.

540./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: GEOGRAFICKÝ STRED EURÓPY AJ JEHO STREDOBOD DIVADELNÝ?
[poradie 2448] roč. 42, 1994, č. 4, s. 310-312.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

541./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADELNÉ HRY VO VYDAVATEĽSKEJ AKTIVITE SPOLKU SV. VOJTECHA.
[poradie 2472] roč. 43, 1995, č. 1, s. 81-86.

542./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: VTÁKA POZNÁŠ PO SPEVE, ČLOVEKA PO REČI - A DIVADLO?
[poradie 2492] roč. 43, 1995, č. 3, s. 291-294.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

543./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OCHOTNÍCKI REALISTI A OCHOTNÍCKY REALIZMUS. (Naše divadelníctvo v rokoch 1890-1914).
[poradie 2513] roč. 44, 1996, č. 1, s. 3-30.

544./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: NEZADRŽATEĽNÝ VZOSTUP A PÁD REŽISÉRA JOZEFA BEDNÁRIKA.
[poradie 2525] roč. 44, 1996, č. 2, s. 197-210.

545./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: PODOBA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA NA PRAHU PROFESIONALIZMU.
[poradie 2573] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 218-235.

546./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SHAKESPEAROMÁNIA A SHAKESPEAROMÁGIA.
[poradie 2587] roč. 45, 1997, č. 4, s. 307-309.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

547./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SHAKESPEARE-MANIA AND SHAKESPEARE-MAGIC.
[poradie 2611] roč. 45, 1997, č. 4, s. 414-416.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

548./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ZACHAROVE HERECKÉ LEKCIE O SMIECHU.
[poradie 2627] roč. 46, 1998, č. 1, s. 43-62.

549./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ROMANTICKÝ DRAMATIK VILIAM PAULINY-TÓTH.
[poradie 2659] roč. 47, 1999, č. 1, s. 36-53.

550./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 164.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

551./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SVETOVÁ KLASIKA PO SLOVENSKY, SLOVENSKÁ KLASIKA INÁČ ALEBO VŠETKO BUDE AKO NEBOLO.
[poradie 2688] roč. 47, 1999, č. 4, s. 258-284.

552./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: AKO PETER SCHERHAUFER CUDZIE KNIHY ČÍTAL A VLASTNÉ PÍSAL.
[poradie 2703] roč. 47, 1999, č. 4, s. 415-418.
Recenzia.

553./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: STRUČNÁ BILANCIA DIVADELNEJ A FILMOVEJ VEDY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED. 1. Začiatky až po zrušenie Ústavu divadla a filmu SAV (1953-1970).
Ďalší autori Ladislav Lajcha, Miloš Mistrík.
[poradie 2706] roč. 48, 2000, č. 1, s. 3-5.

554./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DVESTO ROKOV OD VZNIKU SLOVENSKEJ DRÁMY ALEBO NA POČIATKU BOLI IBA DVA BUCHY A TRI ŠUCHY.
[poradie 2707] roč. 48, 2000, č. 1, s. 18-26.

555./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: OPERA AKO DIVADLO. Zrod a rozvoj opernej réžie v SND (1920-1938).
[poradie 2713] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 93-120.

556./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: KNIŽNÁ TVÁR JOZEFA KRONERA.
[poradie 2723] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 221-223.

557./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: POCTY SCÉNOGRAFOM.
[poradie 2735] roč. 48, 2000, č. 4, s. 349-351.
Recenzia.

558./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADELNÉ OBECENSTVO V PREMENÁCH ČASU. Situácia do dvadsiatych rokov 20. storočia.
[poradie 2737] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 3-15.

559./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ROZLÚČKA S OPERETOU, ZVÍTANIE S MUZIKÁLOM. Adieu, Mimi - Hello, Dolly!
[poradie 2754] roč. 49, 2001, č. 3, s. 206-215.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

560./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: DIVADELNÁ CENZÚRA A ZÁKAZY SLOVENSKÝCH PREDSTAVENÍ V RAKÚSKU-UHORSKU.
[poradie 2771] roč. 49, 2001, č. 4, s. 237-250.

561./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: ENCYKLOPÉDIA ČESKÝCH DIVADELNÝCH SÚBOROV.
[poradie 2786] roč. 50, 2002, č. 1, s. 67-70.

562./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: MOLI_E_RE OD MOLI_E_RA A OD TÝCH DRUHÝCH.
[poradie 2792] roč. 50, 2002, č. 2, s. 152-162.

563./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V DOKUMENTOCH.
[poradie 2796] roč. 50, 2002, č. 2, s. 192-196.
Recenzia.

564./ ČAVOJSKÝ, LADISLAV: JUBILEJNÁ ROČENKA.
[poradie 2801] roč. 50, 2002, č. 2, s. 211-212.
Ročenka Divadelného ústavu. Recenzia.

565./ ČECHOVIČOVÁ, MONIKA: TALIANSKE DIVADLO OSEMDESIATYCH ROKOV.
[poradie 2292] roč. 38, 1990, č. 3, s. 378-398.

566./ ČEPAN, OSKÁR: POETIKA A ESTETIKA FILMU.
[poradie 357] roč. 6, 1958, č. 6, s. 551-553.

567./ ČEPAN, OSKÁR: LITERÁRNY SKICÁR HUDOBNÍKA.
[poradie 383] roč. 7, 1959, č. 2, s. 152-154.
Leoša Janáčka.

568./ ČEPAN, OSKÁR: DIALEKTIKA, SCENÁR, KAMERA A MONTÁŽ.
[poradie 453] roč. 8, 1960, č. 1, s. 118-120.

569./ ČEPAN, OSKÁR: ŽIVOT A FILM.
[poradie 627] roč. 10, 1962, č. 2, s. 277-279.

570./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: NAD PRVNÍM SVAZKEM VONDRÁČKOVÝCH DĚJIN ČESKÉHO DIVADLA.
[poradie 240] roč. 5, 1957, č. 4, s. 265-272.

571./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: DRUHÝ SVAZEK VONDRÁČKOVÝCH DĚJIN ČESKÉHO DIVADLA.
[poradie 282] roč. 6, 1958, č. 1, s. 57-60.

572./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 823] roč. 11, 1963, č. 3, s. 339-341.
Pozri záznam 2404.

573./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: ČESKÁ A SLOVENSKÁ DRAMATIKA V POĽSKU.
[poradie 1284] roč. 15, 1967, č. 4, s. 561-564.

574./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: INONÁRODNÉ DIVADLO NA SLOVENSKU DO ROKU 1918.
[poradie 2064] roč. 32, 1984, č. 3, s. 437-440.
Recenzia knihy Mileny Cesnakovej-Michalcovej.

575./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: PRAŽSKÁ DIVADELNÁ ANKETA Z ROKU 1934.
[poradie 2156] roč. 35, 1987, č. 1, s. 72-81.

576./ ČERNÝ, FRANTIŠEK: KĽÚČOVÉ DIELO SLOVENSKEJ TEATROLÓGIE.
[poradie 2734] roč. 48, 2000, č. 4, s. 341-348.
Recenzia knihy Slovenské divadlo v 20. storočí.

577./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1346] roč. 16, 1968, č. 4, s. 502-534.

578./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1358] roč. 17, 1969, č. 1, s. 87-113.

579./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1373] roč. 17, 1969, č. 2, s. 225-247.

580./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1389] roč. 17, 1969, č. 3, s. 367-391.

581./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1403] roč. 17, 1969, č. 4, s. 517-526.

582./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1416] roč. 18, 1970, č. 1, s. 10-24.

583./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1432] roč. 18, 1970, č. 2, s. 196-222.

584./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1441] roč. 18, 1970, č. 3, s. 314-337.

585./ ČERNÝ, VÁCLAV: BAROKNÍ DIVADLO V EVROPĚ.
[poradie 1456] roč. 18, 1970, č. 4, s. 418-438.

586./ ČERVEŇ, JÚLIUS: SKÚSENOSTI SOVIETSKYCH REŽISÉROV.
[poradie 18] roč. 1, 1953, č. 1, s. 257-258.

587./ ČERVEŇ, JÚLIUS: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE 1951 O OTÁZKACH DIVADLA.
Ďalší autori Ján Laca, Milan Fabiáne.
[poradie 23] roč. 1, 1953, č. 1, s. 269-287.

588./ ČERVEŇÁK, ANDREJ: KORBOV LEAR. Výpoveď herca o tvorbe jednej postavy.
[poradie 1624] roč. 21, 1973, č. 4, s. 518-533.

589./ ČERVEŇÁK, ANDREJ: TEÓRIA RUSKEJ DRÁMY NA VZOSTUPE.
[poradie 1628] roč. 21, 1973, č. 4, s. 592-598.

590./ ČERVEŇOVÁ, ELENA: MARTINSKÉ PREDSTAVENIE OPERY ČAROSTRELEC ROKU 1912.
[poradie 1459] roč. 18, 1970, č. 4, s. 509-515.

591./ ČIČMANCOVÁ, EVA: PRÍSPEVOK K VŠEOBECNEJ TYPOLÓGII DRÁMY.
[poradie 1767] roč. 25, 1977, č. 2, s. 164-181.

592./ ČIČMANCOVÁ, EVA: PODOBY SÚČASNEJ SOVIETSKEJ DRÁMY.
[poradie 1973] roč. 30, 1982, č. 2, s. 182-196.

593./ ČIČMANCOVÁ, EVA: DVE KNIHY O DIVADLE.
[poradie 2045] roč. 32, 1984, č. 1, s. 167-168.
Zdeňka Hořínka.

594./ ČIČMANCOVÁ, EVA: SVET V POHYBE. Kaukazský kriedový kruh v trnavskom Divadle pre deti a mládež.
[poradie 2051] roč. 32, 1984, č. 2, s. 259-270.

595./ ČIČMANCOVÁ, EVA: ANTICKÁ HRA AKO DIVADLO.
[poradie 2062] roč. 32, 1984, č. 3, s. 419-431.
Euripidove Trójanky v DAB Nitra.

596./ ČIČMANCOVÁ, EVA: VČELY V NITRE. K inscenácii M. Bulgakova Zojkin byt v DAB Nitra.
[poradie 2097] roč. 33, 1985, č. 3, s. 405-412.

597./ ČIČMANCOVÁ, EVA: VIAC AKO ŽIVOT A SMRŤ.
[poradie 2125] roč. 34, 1986, č. 2, s. 251-268.
Inscenácia Brucknerovho Napoleona v réžii P. Haspru.

598./ ČIČMANCOVÁ, EVA: VIACVRSTEVNÁ TRANSPOZÍCIA. Kone sa strieľajú v DPDM Trnava.
[poradie 2146] roč. 34, 1986, č. 4, s. 555-570.


599./ DANĚK, OLDŘICH: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 811] roč. 11, 1963, č. 3, s. 332.
Pozri záznam 2404.

600./ DAVYDOVOVÁ, MARINA: HENRIK IBSEN A NÓRSKY DIVADELNÝ SYSTÉM V 2. POLOVICI 19. STOROČIA.
[poradie 2499] roč. 43, 1995, č. 3, s. 321-323.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

601./ DE SICA, VITTORIO: DE SICA, ALTONSKÍ VÄZNI A ZÁPADNÉ NEMECKO.
[poradie 713] roč. 10, 1962, č. 4, s. 558.

602./ DEÁK, FRANTIŠEK: VEĽKÁ NOC INDIÁNOV YAQUI. Spomienky na medzikulturálny zážitok.
[poradie 2459] roč. 42, 1994, č. 4, s. 377-383.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

603./ DEBNÁRIK, RUDOLF: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 53] roč. 2, 1954, č. 2, s. 211-213.

604./ DEBNÁRIK, RUDOLF: POMOC DEDINSKÉHO DIVADLA PRI BUDOVANÍ SOCIALIZMU NA DEDINE.
[poradie 100] roč. 3, 1955, č. 3, s. 253-261.

605./ DEGLER, JANUSZ: WITKACYHO TEÓRIA DIVADLA.
[poradie 2476] roč. 43, 1995, č. 2, s. 101-113.

606./ DEKAN, JÁN: RUDOLF MRLIAN ŠESŤDESIAROČNÝ.
[poradie 1756] roč. 24, 1976, č. 4, s. 594.

607./ DEKAN, JÁN: VÝROČIE PREDZNAČUJÚCE PROGRAM BUDÚCNOSTI.
[poradie 1932] roč. 29, 1981, č. 2, s. 161-163.
Výročie vzniku KSČ.

608./ DEKAN, JÁN: GUSTÁV HUSÁK SEDEMDESIATROČNÝ.
[poradie 2001] roč. 31, 1983, č. 1, s. 3-5.

609./ DEKAN, JÁN: ÚVAHA O DVOCH VÝROČIACH SPOLOČNÉHO BOJA.
[poradie 2065] roč. 32, 1984, č. 4, s. 443-446.

610./ DEKAN, Ján a KOLEKTÍV UVÚ SAV: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Bez názvu.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 170-177.

611./ DELONGOVÁ, JINDRA: VÝCHOVA DIVADLOM A VÝCHOVA K DIVADLU. (Rozhovor s Jindrou Delongovou, vedúcou brnenského detského súboru Pírko).
Otázky Ján Poliak.
[poradie 1773] roč. 25, 1977, č. 2, s. 272-279.

612./ DIA, RACINE: DIVADLO A SPOLOČNOSŤ: AKÉ SÚ HRANICE AFRICKÉHO DIVADLA V NAŠICH TRADIČNÝCH SPOLOČNOSTIACH?
[poradie 2599] roč. 45, 1997, č. 4, s. 357-362.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

613./ DIA, RACINE: THEATRE ET SOCIETE: QUELLES FRONTI_E_RES POUR LE THÉÂTRE AFRICAIN DANS NOS SOCIÉTÉS TRADITIONNELLES?
[poradie 2623] roč. 45, 1997, č. 4, s. 468-473.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

614./ DIBARBOROVÁ, KVETA: HERECKÉ POSTAVY ZASLÚŽILEJ UMELKYNE MÁRIE BANCÍKOVEJ.
[poradie 621] roč. 10, 1962, č. 2, s. 243-248.

615./ DIETRICHOVÁ, MARGARET: KOLEKTÍVNA DUŠA A PSYCHOLOGICKÁ SOCIOMETRIA V DRÁME.
Ďalší autor Július Pašteka.
[poradie 1063] roč. 13, 1965, č. 3, s. 319-328.

616./ DIETRICHOVÁ, MARGARET: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky).
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s. 334-365.

617./ DIVADELNÝ ÚSTAV, BRATISLAVA: SÚPIS INSCENÁCIÍ SHAKESPEAROVÝCH HIER.
meno autora neuvedené
[poradie 922] roč. 12, 1964, č. 1, s. 138-140.

618./ DLOUHÝ, OLEG: MUZIKÁL - NOVÁ ZÁCHRANA ČINOHRY? Leporelo širších súvislostí.
[poradie 2760] roč. 49, 2001, č. 3, s. 246-252.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

619./ DLOUHÝ, OLEG: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 279, 280, 282.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

620./ DLOUHÝ, OLEG: INSCENÁCIE SPEVOHERNÉHO A MUZIKÁLOVÉHO TYPU OD ROKU 1990.
Ďalší autori Dagmar Podmaková, Katarína Ducárová.
[poradie 2766] roč. 49, 2001, č. 3, s. 286-302.
Súpis.

621./ DLOUHÝ, OLEG: DESAŤ ROKOV DIVADLA ROMATHAN.
[poradie 2793] roč. 50, 2002, č. 2, s. 163-175.

622./ DLOUHÝ, OLEG: SÚPIS INSCENÁCIÍ DIVADLA ROMATHAN KOŠICE V ROKOCH 1992-2002.
[poradie 2794] roč. 50, 2002, č. 2, s. 176-181.

623./ DMITRIEVSKIJ, V.: SOVIETSKI DIVADELNÍCI O SÚČASNOM HERECTVE.
Diskutujúci J. Vinogradov, V. Dmitrievskij, M. Rogačevskij, A. Skibnevskij, T. Šach-Azizovová.
[poradie 1504] roč. 19, 1971, č. 3, s. 377-390.

624./ DOBŠINSKÝ, PAVOL: SÚD O DRAMATICKÝCH PRÁCACH SÚBEHUJÚCICH O ODMENU U MATICE SLOVENSKEJ R. 1866.
[poradie 153] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 287-291.

625./ DOBŠINSKÝ, PAVOL: SLÁVNY A CTENÝ VÝBOR MATIČNÝ!
[poradie 270] roč. 5, 1957, č. 6, s. 461-464.

626./ DOBŠINSKÝ, PAVOL: ÚSUDOK NA DIVADELNÚ PRÁCU: "MARIANNA" - SMUTNOHRA VO TROCH DEJOCH.
[poradie 271] roč. 5, 1957, č. 6, s. 464-465.

627./ DOHNALOVÁ, LENKA: MÔŽE SEMIOTIKA POMÔCŤ DIVADELNEJ KRITIKE?
[poradie 2342] roč. 40, 1992, č. 1, s. 34-36.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

628./ DOHŇANSKÝ, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 795] roč. 11, 1963, č. 3, s. 319-320.
Pozri záznam 2404.

629./ DONOVALOVÁ, VIERA: PRÍSPEVOK K POZNANIU SOVIETSKEJ OPERNEJ TVORBY. Chrennikovova opera "V búrke" v bratislavskom ND.
[poradie 211] roč. 5, 1957, č. 2, s. 136-141.

630./ DONOVALOVÁ, VIERA: O MOŽNOSTI VYUŽITIA INTONÁCIE SLOVENSKEJ REČI V DRAMATICKOM A HUDOBNODRAMATICKOM DIELE.
[poradie 406] roč. 7, 1959, č. 4, s. 301-310.

631./ DORICA, JOZEF: REŠTAUROVANIE PRVEJ OPONY Z NÁRODNÉHO DOMU V TURČIANSKOM SVÄTOM MARTINE.
[poradie 2733] roč. 48, 2000, č. 4, s. 335-340.

632./ DORT, BERNARD: PIRANDELLO A FRANCÚZSKE DIVADLO.
[poradie 1046] roč. 13, 1965, č. 2, s. 207-223.

633./ DORT, BERNARD: POCHOD PÚŠŤOU.
[poradie 2369] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 234-244.
Brecht vo Francúzsku.

634./ DRAXLER, VLADIMÍR: OD DIVADELNEJ HRY PRED MIKROFÓNOM K ROZHLASOVEJ HRE.
[poradie 1758] roč. 25, 1977, č. 1, s. 10-29.

635./ DRAXLER, VLADIMÍR: SND A FORMOVANIE ROZHLASOVÉHO UMELECKÉHO VYSIELANIA.
[poradie 2389] roč. 41, 1993, č. 1, s. 76-90.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

636./ DRAXLER, VLADIMÍR: SLOVENSKÉ ODBOČKY RADIOJOURNALU.
[poradie 2556] roč. 45, 1997, č. 1, s. 17-32.

637./ DRAXLER, VLADIMÍR: NAJNOVŠIA TVORBA PETRA KARVAŠA.
[poradie 2678] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 187-199.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

638./ DRUG, ŠTEFAN: K ZAČIATKOM SOCIALISTICKÉHO DIVADLA NA SLOVENSKU (1921-1925).
[poradie 504] roč. 9, 1961, č. 1, s. 1-21.

639./ DRUG, ŠTEFAN: DOKUMENT O ROBOTNÍCKEJ KULTÚRNEJ ÚDERKE.
[poradie 533] roč. 9, 1961, č. 2, s. 264-265.
Františka Budského.

640./ DRUG, ŠTEFAN: JÁN PONIČAN, DRÁMY.
[poradie 872] roč. 11, 1963, č. 4, s. 545-546.

641./ DRUG, ŠTEFAN: DAV A DIVADLO.
Podpísané Š.D.
[poradie 955] roč. 12, 1964, č. 2, s. 300-302.

642./ DRUG, ŠTEFAN: K PÄŤDESIATKE M. MITTELMANNA-DEDINSKÉHO.
Podpísané Š.D.
[poradie 1017] roč. 12, 1964, č. 4, s. 572.

643./ DUCÁROVÁ, KATARÍNA: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 280.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

644./ DUCÁROVÁ, KATARÍNA: INSCENÁCIE SPEVOHERNÉHO A MUZIKÁLOVÉHO TYPU OD ROKU 1990.
Ďalší autori Dagmar Podmaková, Oleg Dlouhý.
[poradie 2766] roč. 49, 2001, č. 3, s. 286-302.
Súpis.

645./ DUDKOVÁ, JANA: FILMOVÝ DETAIL AKO FUNKCIA METAFORICKÉHO ZOBRAZENIA MODERNÉHO ŽIVOTA.
[poradie 2802] roč. 50, 2002, č. 3, s. 217-235.

646./ DUHAMEL, GEORGES: bez názvu.
[poradie 875] roč. 11, 1963, č. 4, s. 548.
Zamyslenie.

647./ DÜRRENMATT, FRIEDRICH: PROBLÉMY DIVADLA.
[poradie 723] roč. 11, 1963, č. 1, s. 92-110.

648./ DÜRRENMATT, FRIEDRICH: DIVADLO AKO HRA SO SKUTOČNOSŤOU. Rozhovor s H. Bienekom.
[poradie 1098] roč. 13, 1965, č. 4, s. 504-514.

649./ DÜRRENMATT, FRIEDRICH: bez názvu.
[poradie 1374] roč. 17, 1969, č. 2, s. 247.
Zamyslenie.

650./ DUŠEK, DUŠAN: VZŤAH LITERATÚRY A FILMU ALEBO AUTORSKÉ POZNÁMKY ALEBO O LÁSKE.
[poradie 2652] roč. 46, 1998, č. 4, s. 326-335.

651./ DUŠINSKÝ, GABRIEL: ŽIVOT MAXA REINHARDTA ZBLÍZKA.
[poradie 1235] roč. 15, 1967, č. 2, s. 271-273.

652./ DVOŘÁK, ANTONÍN: VÝVINOVÉ TENDENCIE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SOCIALISTICKÉHO DIVADLA.
Ďalší autor Rudolf Mrlian.
[poradie 2037] roč. 32, 1984, č. 1, s. 3-28.

653./ DVOŘÁK, JAN: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

654./ DZUBÁKOVÁ, MÁRIA: PRÍSPEVOK K ĽUDOVEJ DRÁME.
[poradie 499] roč. 8, 1960, č. 4, s. 547-548.

655./ ĎURIŠIN, DIONÝZ: PALÁRIKOVA TRAGÉDIA "DIMITRIJ SAMOZVANEC". K otázke jej pôvodnosti.
[poradie 241] roč. 5, 1957, č. 4, s. 273-296.


656./ EBERT, GERHARD: O VÝCHOVE DIVADELNÉHO DORASTU V NEMECKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKE.
[poradie 108] roč. 3, 1955, č. 4, s. 358-360.

657./ EGK, WERNER: DOGMATICKÉ PRIZNANIA.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 691] roč. 10, 1962, č. 4, s. 495-498.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

658./ EINEM, GOTTFRIED von: PÔVAB NAIVNEJ DUCHOVNOSTI A NIJAKÉ RECEPTY.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 687] roč. 10, 1962, č. 4, s. 492.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

659./ EISENBERG, PETER: DVOJITÝ BÁSNICKÝ AKT PETRA EISENBERGA.
Úvodná poznámka Milena Cesnaková-Michalcová. Slovo na úvod Ervín Lazar.
[poradie 1889] roč. 28, 1980, č. 1, s. 117-137.

660./ EISLER, HANNS: BERTOLT BRECHT A HUDBA.
[poradie 738] roč. 11, 1963, č. 1, s. 148-149.

661./ EJCHENBAUM, BORIS M.: O TRAGÉDII A TRAGIČNE.
Komentoval Július Pašteka.
[poradie 1277] roč. 15, 1967, č. 4, s. 510-515.

662./ EJZENŠTEJN, SERGEJ MICHAJLOVIČ: Z KOREŠPONDENCIE S. S. PROKOFIEVA A S. M. EJZENŠTEJNA.
Ďalší autor S. Prokofiev.
[poradie 569] roč. 9, 1961, č. 4, s. 494-506.

663./ EJZENŠTEJN, SERGEJ MICHAJLOVIČ: bez názvu.
[poradie 1335] roč. 16, 1968, č. 3, s. 394.
Zamyslenie.

664./ EJZENŠTEJN, SERGEJ MICHAJLOVIČ: bez názvu.
[poradie 1338] roč. 16, 1968, č. 3, s. 414.
Zamyslenie.

665./ EJZENŠTEJN, SERGEJ MICHAJLOVIČ: bez názvu.
[poradie 1343] roč. 16, 1968, č. 3, s. 432.
Zamyslenie.

666./ EMOND, PAUL: STO ROKOV BELGICKÉHO DIVADLA.
[poradie 2309] roč. 39, 1991, č. 1, s. 3-39.

667./ ERENBURG, ILJA: VEDEL NAČÚVAŤ DOBRE.
[poradie 560] roč. 9, 1961, č. 4, s. 452.
Sergej Prokofiev.


668./ FABIÁNE, MILAN: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE 1951 O OTÁZKACH DIVADLA.
Ďalší autori Július Červeň, Ján Laca.
[poradie 23] roč. 1, 1953, č. 1, s. 269-287.

669./ FALTIN, PETER: HUMANIZMUS NAOZAJ SÚČASNÝ.
[poradie 838] roč. 11, 1963, č. 3, s. 391-401.
O Jánovi Cikkerovi.

670./ FELDEK, ĽUBOMÍR: PREKLAD - RÉŽIA.
[poradie 1772] roč. 25, 1977, č. 2, s. 266-271.

671./ FELDSTEIN, VALTER: ÚSPĚŠNÝ NÁVRAT "LOUPEŽNÍKŮ" NA JEVIŠTĚ. K premiéře Schillerových Loupežníků v Národním divadle v Bratislavě.
[poradie 135] roč. 4, 1956, č. 2, s. 159-164.

672./ FELIX, JOZEF: FELIX O JAMNICKOM.
Spracoval Ladislav Čavojský.
[poradie 1999] roč. 30, 1982, č. 4, s. 571-573.

673./ FELLINI, FEDERICO: bez názvu.
[poradie 1326] roč. 16, 1968, č. 3, s. 301.
Zamyslenie.

674./ FELLINI, FEDERICO: bez názvu.
[poradie 1329] roč. 16, 1968, č. 3, s. 332.
Zamyslenie.

675./ FELLINI, FEDERICO: bez názvu.
[poradie 1331] roč. 16, 1968, č. 3, s. 350.
Zamyslenie.

676./ FELLINI, FEDERICO: bez názvu.
[poradie 1333] roč. 16, 1968, č. 3, s. 376.
Zamyslenie.

677./ FELSENSTEIN, WALTER: CESTA K DIELU. Náčrtky z dielne hudobného divadla.
[poradie 644] roč. 10, 1962, č. 3, s. 337-354.

678./ FELSENSTEIN, WALTER: HAMBURSKÉ ROZHOVORY PRI SKÚŠKACH.
Ďalší autor Rolf Liebermann.
[poradie 780] roč. 11, 1963, č. 2, s. 293-295.

679./ FERENČUHOVÁ, MÁRIA: PREMENY NARÁCIE V TEXTOCH MARGUERITE DURASOVEJ.
[poradie 2804] roč. 50, 2002, č. 3, s. 252-267.

680./ FERGOMBÉ, AMOS: KANTOROVSKÁ DEKOMPOZÍCIA POĽSKÝCH MÝTICKÝCH POSTÁV V PERSPEKTÍVE UNIVERZÁLNEHO DIVADLA.
[poradie 2593] roč. 45, 1997, č. 4, s. 327-333.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

681./ FERGOMBÉ, AMOS: LA DE-COMPOSITION KANTORIENNE DES FIGURES MYTHIQUES POLONAISES DANS LA PERSPECTIVE D'UN THEATRE UNIVERSEL.
[poradie 2617] roč. 45, 1997, č. 4, s. 436-443.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

682./ FERKO, ANDREJ: ŠTRUKTÚRA PROBLÉMOV AUTORSKÉHO DIVADLA V POSTEURÓPE.
[poradie 2391] roč. 41, 1993, č. 1, s. 93-99.
Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Pozri záznam 1435.

683./ FERKO, TIBOR: KONFRONTÁCIA AKO METÓDA SKÚMANIA ZHODNÝCH A PROTIREČIVÝCH TENDENCIÍ V DRÁME.
[poradie 2106] roč. 33, 1985, č. 4, s. 563-573.

684./ FERKO, TIBOR: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Budapešť, Maďarsko.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 546-551.

685./ FETTING, HUGO: CASPAR NEHER.
[poradie 933] roč. 12, 1964, č. 2, s. 219-223.

686./ FETTING, HUGO: DIVADELNÍK WEIMARSKEJ REPUBLIKY. K nedožitým 100. narodeninám Leopolda Jessnera.
[poradie 1836] roč. 26, 1978, č. 4, s. 534-548.

687./ FEVRAĽSKIJ, A.: MEJERCHOĽD A FILM.
[poradie 696] roč. 10, 1962, č. 4, s. 504-514.

688./ FIALKA, LADISLAV: Z BERLÍNSKEHO FESTIVALU PANTOMÍMY.
[poradie 767] roč. 11, 1963, č. 2, s. 250-256.

689./ FIELDING, HENRY: bez názvu.
[poradie 1371] roč. 17, 1969, č. 2, s. 220.
Zamyslenie.

690./ FIFIK, ĽUBOMÍR: ETIKA V PRÁCI TELEVÍZNEHO REŽISÉRA.
[poradie 2654] roč. 46, 1998, č. 4, s. 346-354.

691./ FIGURA, ŠTEFAN: S BAGAROM V PREDVEČER POVSTANIA.
[poradie 2063] roč. 32, 1984, č. 3, s. 432-436.

692./ FIGURA, ŠTEFAN: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 422.

693./ FIGURA, ŠTEFAN: INTER ARMA SILENT MUSAE?
[poradie 2551] roč. 44, 1996, č. 4, s. 455-468.
Spomienky a dokumenty.

694./ FILČÍK, CTIBOR: ŽIVOT TO ZREŽÍROVAL INAK. Rozhovor o herectve.
S Rudolfom Mrlianom.
[poradie 2094] roč. 33, 1985, č. 3, s. 331-374.

695./ FIRSOV, BORIS M.: TELEVÍZIA DNES A ZAJTRA.
Ďalší diskutujúci Ivan Stadtrucker.
[poradie 1737] roč. 24, 1976, č. 3, s. 305-321.
Rozhovor.

696./ FISCHER, JÁN: MYSLÍME AJ NA DIVADLÁ.
[poradie 1653] roč. 22, 1974, č. 3, s. 379-382.

697./ FÖLDVÁRI, KORNEL: HUDOBNÁ VÝSTAVA LADISLAVA KUPKOVIČA.
Podpísané K.F.
[poradie 1443] roč. 18, 1970, č. 3, s. 362-365.

698./ FÖLDVÁRI, KORNEL: POKUS O PORTRÉT.
Podpísané Pavel Miškovič.
[poradie 2035] roč. 31, 1983, č. 4, s. 571-572.
Recenzia knihy Jiřího Kamena Toulavý kůň.

699./ FÖLDVÁRI, KORNEL: MYSTIFIKÁCIA AKO DRAMATICKÝ PRINCÍP.
Podpísané Pavel Miškovič.
[poradie 2036] roč. 31, 1983, č. 4, s. 573-574.
O Jaroslavovi Haškovi.

700./ FÖLDVÁRI, KORNEL: SLÁVNOSŤ ANIMÁCIE. Bienále animácie Bratislava 1993.
[poradie 2429] roč. 42, 1994, č. 1, s. 88-93.

701./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: DVE PREKVAPENIA.
[poradie 956] roč. 12, 1964, č. 2, s. 302-303.
Kupkovič.

702./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: S MIROSLAVOM BÁZLIKOM O OPERE.
[poradie 1257] roč. 15, 1967, č. 3, s. 366-371.
Rozhovor.

703./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: VYNÁLEZCA HUDBY. (K 85. životnému jubileu I. Stravinského).
[poradie 1283] roč. 15, 1967, č. 4, s. 559-560.

704./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: OPERA FAKTU?
[poradie 1311] roč. 16, 1968, č. 1, s. 142-143.
Giordan: André Chénier.

705./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: MINULOSŤ AKO PREDMET. (K premiére Moyzesovho Udatného kráľa).
[poradie 1323] roč. 16, 1968, č. 2, s. 286-287.

706./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: ČO S OPERNÝM DIVADLOM?
[poradie 1342] roč. 16, 1968, č. 3, s. 431-432.

707./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: ÚSKALIE SYNTÉZY.
[poradie 1365] roč. 17, 1969, č. 1, s. 151-152.
Opera Tibora Andrašovana Biela nemoc v SND.

708./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

709./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: V THEODOROVI W. ADORNOVI.
Podpísané n.f.
[poradie 1429] roč. 18, 1970, č. 1, s. 159.
Nekrológ.

710./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: PRVÁ SYNTÉZA NA PÔDE OPERY SND.
[poradie 1710] roč. 24, 1976, č. 1, s. 1-20.
Opera SND 1918-1928.

711./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: ÚSILIE O MODERNÝ OPERNÝ VÝRAZ V ROKOCH 1920-1938.
[poradie 2153] roč. 35, 1987, č. 1, s. 45-50.

712./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: PROSTRIEDKY NAPÄTIA V HUDBE SLOVENSKÉHO VOJNOVÉHO FILMU.
[poradie 2230] roč. 37, 1989, č. 1, s. 3-11.

713./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: GRAMATIKA SLOVENSKEJ OPERY.
[poradie 2270] roč. 38, 1990, č. 1, s. 96-97.
Recenzia knihy Igora Vajdu.

714./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: FILMOVÁ HUDBA V DIALÓGU. (Krotká, 1968).
[poradie 2279] roč. 38, 1990, č. 2, s. 177-180.

715./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: POLARITY FILMOVEJ HUDBY.
[poradie 2381] roč. 40, 1992, č. 4, s. 420-422.

716./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: HRANICE HUDBY.
[poradie 2423] roč. 42, 1994, č. 1, s. 42-48.

717./ FÖLDVÁRIOVÁ, NAĎA: ČAS PRE DRÁMU. S Mirom Bázlikom, skladateľom, interpretom a vyznávačom algebraickej topológie.
[poradie 2428] roč. 42, 1994, č. 1, s. 80-87.
Rozhovor.

718./ FOTEZ, MARKO: DIVADLO V JUHOSLÁVII.
[poradie 170] roč. 4, 1956, č. 5, s. 381-388.

719./ FRANÇOIS, GUY-CLAUDE: THÉÂTRE DU SOLEIL. Rozhovor so scénografom Théâtre du Soleil Guy-Claudom Françoisom.
Otázky Zuzana Gogálová.
[poradie 2293] roč. 38, 1990, č. 3, s. 410-413.

720./ FRANZEN, ERICH: ZDANIE A BYTIE.
[poradie 1024] roč. 13, 1965, č. 1, s. 56-66.

721./ FREJKA, JIŘÍ: LISTY JANKA BORODÁČA JIŘÍMU FREJKOVI 1937-1938 A LIST JIŘÍHO FREJKU JANKOVI BORODÁČOVI.
Editor Ladislav Lajcha.
[poradie 2795] roč. 50, 2002, č. 2, s. 189-190.

722./ FRISCH, MAX: bez názvu.
[poradie 1065] roč. 13, 1965, č. 3, s. 339.
Zamyslenie.

723./ FRISCH, MAX: bez názvu.
[poradie 1101] roč. 13, 1965, č. 4, s. 514.
Zamyslenie.

724./ FUCHS, ALEŠ: VYDROVA PÚŤ ŽIVOTOM A UMENÍM.
[poradie 398] roč. 7, 1959, č. 3, s. 264-265.

725./ FUCHS, ALEŠ: BRATISLAVSKÁ ČINOHRA PRE MLÁDEŽ DNES - A ZAJTRA?
[poradie 408] roč. 7, 1959, č. 4, s. 333-348.

726./ FUCHS, ALEŠ: KAPITOLKY O DRAMATICKOM HRDINOVI.
[poradie 457] roč. 8, 1960, č. 2, s. 185-197.

727./ FUNKE, CHRISTOPH: STO ROKOV NEMECKÉHO DIVADLA V BERLÍNE.
[poradie 2040] roč. 32, 1984, č. 1, s. 78-101.
Deutsches Theater.

728./ FURCEVOVÁ, JEKATERINA: J. A. Furcevová na XXII. sjazde KSSS.
[poradie 592] roč. 10, 1962, č. 1, s. 97.


729./ G. C. C.: LUIGI PIRANDELLO - ŽIVOT, UMENIE, DIELO.
[poradie 1066] roč. 13, 1965, č. 3, s. 357-360.
Preklad hesla z Enciclopedia dello Spettacolo.

730./ G. P.: LUIGI PIRANDELLO - ŽIVOT, UMENIE, DIELO.
[poradie 1066] roč. 13, 1965, č. 3, s. 341-357.
Preklad hesla z Enciclopedia dello Spettacolo.

731./ GABAUER, ALFRÉD: CESTA ZA MODERNÝM HUDOBNO-ZÁBAVNÝM DIVADLOM DNEŠKA. (K 25. výročiu spevohry Novej scény v Bratislave).
[poradie 1759] roč. 25, 1977, č. 1, s. 30-64.

732./ GABAUER, ALFRÉD: OPERA SND V ROKOCH 1972-1977.
Ďalší autor Igor Vajda.
[poradie 1810] roč. 26, 1978, č. 2, s. 152-204.

733./ GABAUER, ALFRÉD: CESTA K SLOVENSKÉMU MUZIKÁLU.
Ďalší autor Igor Vajda.
[poradie 1884] roč. 28, 1980, č. 1, s. 43-76.

734./ GABAUER, ALFRÉD: BRANISLAV KRIŠKA.
Ďalší autor Igor Vajda.
[poradie 1919] roč. 28, 1980, č. 4, s. 515-559.

735./ GÁFRIK, MICHAL: DRAMATICKÉ POKUSY JANKA JESENSKÉHO.
[poradie 545] roč. 9, 1961, č. 3, s. 385-389.

736./ GALANDA, IGOR: INSCENÁCIE SLOVENSKÉHO POKROKOVÉHO DEDIČSTVA. Na okraj predstavení Kocúrkova, Ženského zákona a Geľa Sebechlebského.
[poradie 14] roč. 1, 1953, č. 1, s. 226-233.

737./ GALANDA, IGOR: Z HISTÓRIE ARMÁDNEHO DIVADLA V MARTINE.
[poradie 29] roč. 2, 1954, č. 1, s. 65-73.

738./ GALANDA, IGOR: Z POSLEDNÝCH PREMIÉR ČINOHRY PRE MLÁDEŽ NA NOVEJ SCÉNE V BRATISLAVE.
[poradie 110] roč. 3, 1955, č. 4, s. 366-374.

739./ GALANDA, IGOR: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 796] roč. 11, 1963, č. 3, s. 320-321.
Pozri záznam 2404.

740./ GALANDOVÁ, EVA: NAD DRAMATICKÝM DIELOM JÚLIUSA BARČA-IVANA.
[poradie 378] roč. 7, 1959, č. 2, s. 107-134.

741./ GALANDOVÁ, EVA: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 797] roč. 11, 1963, č. 3, s. 321.
Pozri záznam 2404.

742./ GALANDOVÁ, EVA: KRIŽIACKA VOJNA PROTI BRECHTOVI.
[poradie 907] roč. 12, 1964, č. 1, s. 113-114.

743./ GÁLIK, MARIÁN: BRECHT A ĎALEKÝ VÝCHOD.
[poradie 2048] roč. 32, 1984, č. 2, s. 220-235.

744./ GAŠPAR, TIDO J.: ZO SPOMIENOK PRVÉHO SLOVENSKÉHO DRAMATURGA.
[poradie 1360] roč. 17, 1969, č. 1, s. 132-145.

745./ GAŠPAR, TIDO J.: ĎALŠIA HRSŤ SPOMIENOK.
[poradie 1426] roč. 18, 1970, č. 1, s. 145-153.

746./ GAVALČINOVÁ, GABRIELA: SLOVENSKÝ HRANÝ FILM 1965-1969 (filmografia).
[poradie 1422] roč. 18, 1970, č. 1, s. 86-121.

747./ GAVALČINOVÁ, GABRIELA: SLOVENSKÝ TELEVÍZNY FILM 1960-1969. (Filmografia).
[poradie 1436] roč. 18, 1970, č. 2, s. 241-270.

748./ GAVALČINOVÁ, GABRIELA: TELEVÍZNE INSCENÁCIE 1956-1960. (Súpis) I.
[poradie 1442] roč. 18, 1970, č. 3, s. 338-361.

749./ GAVALČINOVÁ, GABRIELA: TELEVÍZNE INSCENÁCIE 1961-1965. (Súpis II.).
[poradie 1457] roč. 18, 1970, č. 4, s. 439-494.

750./ GAVALČINOVÁ, GABRIELA: TELEVÍZNE INSCENÁCIE 1966-1968 (Súpis III.).
[poradie 1484] roč. 19, 1971, č. 1, s. 123-144.

751./ GAWLIK, JAN PAWEŁ: VČERA A DNES V POĽSKEJ DRAMATIKE.
[poradie 837] roč. 11, 1963, č. 3, s. 385-390.

752./ GAWLIK, JAN PAWEŁ: DESAŤ ROKOV POĽSKÉHO DIVADLA.
[poradie 936] roč. 12, 1964, č. 2, s. 233-248.

753./ GERHARDT, LADISLAV: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

754./ GERI, RUDOLF: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 278, 279, 282.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

755./ GODÁR, VLADIMÍR: DVE KAPITOLY O PREDPOKLADOCH VZNIKU OPERY.
[poradie 2422] roč. 42, 1994, č. 1, s. 25-41.

756./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: bez názvu.
[poradie 679] roč. 10, 1962, č. 4, s. 457.
Zamyslenie.

757./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: bez názvu.
[poradie 701] roč. 10, 1962, č. 4, s. 532.
Zamyslenie.

758./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: bez názvu.
[poradie 703] roč. 10, 1962, č. 4, s. 543.
Zamyslenie.

759./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: bez názvu.
[poradie 930] roč. 12, 1964, č. 2, s. 195.
Zamyslenie.

760./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: bez názvu.
[poradie 934] roč. 12, 1964, č. 2, s. 223.
Zamyslenie.

761./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: PRVÉ VYDANIE HAMLETA.
[poradie 1170] roč. 14, 1966, č. 3, s. 401-402.

762./ GOETHE, JOHANN WOLFGANG: O EPICKOM A DRAMATICKOM BÁSNICTVE (1797).
Ďalší autor Friedrich Schiller.
[poradie 1226] roč. 15, 1967, č. 2, s. 201-202.

763./ GOGÁLOVÁ, ZUZANA: THÉÂTRE DU SOLEIL.
[poradie 2293] roč. 38, 1990, č. 3, s. 399-413.

764./ GOGOLOVÁ, DARINA: SPOMIENKY FRANTIŠKA ZVARÍKA.
[poradie Rodená Jakubíková].
[poradie 2099] roč. 33, 1985, č. 3, s. 431-432.

765./ GOJDA, M.: STÉ PREDSTAVENIE "INKOGNITA" V DIVADLE J. ZÁBORSKÉHO.
[poradie 250] roč. 5, 1957, č. 4, s. 324.

766./ GOMBÁR, JOZEF: MOJE PRVÉ SKÚSENOSTI S MUZIKÁLOM.
[poradie 2762] roč. 49, 2001, č. 3, s. 264-267.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

767./ GOMEZ, JOSEPH-ANGEL: POST-DIVADELNÝ PAS. Cesta na druhú stranu.
[poradie 2588] roč. 45, 1997, č. 4, s. 310-313.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

768./ GOMEZ, JOSEPH-ANGEL: POST-THEATER PASSPORT. The Journey Beyond.
[poradie 2612] roč. 45, 1997, č. 4, s. 417-421.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

769./ GREČNER, EDUARD: DRAK SA VRACIA, DRAK ODCHÁDZA. (Dva monológy).
Prvý monológ Katarína Hrabovská.
[poradie 1356] roč. 17, 1969, č. 1, s. 42-56.

770./ GREGOR, ĽUBOMÍR: DIVADLO AKO MOST MEDZINÁRODNEJ KOMUNIKÁCIE.
[poradie 2501] roč. 43, 1995, č. 3, s. 327-328.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

771./ GREGOR, MARTIN: SPOMÍNAM...
[poradie 103] roč. 3, 1955, č. 3, s. 288-296.

772./ GREGOR, MARTIN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 403-406.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

773./ GREGOR, MARTIN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ján Rozner, Andrej Bagar, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94, 98, 101-103, 111-112, 114.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

774./ GRIMAREST, JEAN-LÉONOR LE GALLOIS, sieur de: ŽIVOT PÁNA DE MOLI_E_RE.
Úvod Július Pašteka.
[poradie 1120] roč. 14, 1966, č. 1, s. 66-86.
Prvá časť.

775./ GRIMAREST, JEAN-LÉONOR LE GALLOIS, sieur de: ŽIVOT PÁNA DE MOLI_E_RE.
[poradie 1145] roč. 14, 1966, č. 2, s. 221-230.
Druhá časť.

776./ GRIMAREST, JEAN-LÉONOR LE GALLOIS, sieur de: ŽIVOT PÁNA DE MOLI_E_RE.
[poradie 1168] roč. 14, 1966, č. 3, s. 385-400.
Tretia časť.

777./ GROPIUS, WALTER: bez názvu.
[poradie 1160] roč. 14, 1966, č. 2, s. 300.
Zamyslenie.

778./ GROTOWSKI, JERZY: OSLOBODENÝ HEREC.
Ďalší autor Marián Puobiš.
[poradie 1476] roč. 19, 1971, č. 1, s. 98-105.

779./ GRUSKOVÁ, ANNA: ARTHUR SCHNITZLER A JEHO DOBA.
[poradie 2185] roč. 35, 1987, č. 3, s. 431-440.

780./ GRUSKOVÁ, ANNA: CESTY K SCHNITZLEROVI.
[poradie 2244] roč. 37, 1989, č. 2, s. 264-282.

781./ GRYM, PAVEL: DVĚ SLOVENSKÉ HRY NA ČESKÝCH SCÉNÁCH.
[poradie 173] roč. 4, 1956, č. 5, s. 402-411.
Ženský zákon a Hájnikova žena.

782./ GÜÇBILMEZ, BELIZ: KULTÚRNA ORCHESTRÁCIA.
[poradie 2582] roč. 45, 1997, č. 4, s. 290-293.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

783./ GÜÇBILMEZ, BELIZ: CULTURAL ORCHESTRATION.
[poradie 2605] roč. 45, 1997, č. 4, s. 384-387.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

784./ GULÍKOVÁ, ZUZANA: SLOVENSKÁ STEREOHRA.
[poradie 2180] roč. 35, 1987, č. 3, s. 358-372.


785./ HALL, PETER: VYHÝBAŤ SA METÓDE. Z prejavu k členom Kráľovskej Shakespearovskej spoločnosti, ktorej je P. Hall riaditeľom.
[poradie 932] roč. 12, 1964, č. 2, s. 213-216.

786./ HALLON, ĽUBOR: GORKÉHO A VAJDIČKOVI LETNÍ HOSTIA V ČINOHRE SND.
[poradie 2235] roč. 37, 1989, č. 1, s. 105-124.

787./ HALLON, ĽUBOR: BRECHTOV, POLÁKOV A PORUBJAKOV BAAL V DSNP MARTIN.
[poradie 2296] roč. 38, 1990, č. 3, s. 430-438.

788./ HALLON, ĽUBOR: CALIGULOVA PRAVDA.
[poradie 2305] roč. 38, 1990, č. 4, s. 552-563.

789./ HAMON-SIRÉJOLSOVÁ, CHRISTINE: BIOMECHANIKA.
[poradie 2366] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 200-211.

790./ HANÁK, DUŠAN: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

791./ HASSMANN, RUDOLF: KOLIBA 69 V ZNAMENÍ MLADÝCH TVORCOV.
[poradie 1431] roč. 18, 1970, č. 2, s. 181-195.

792./ HAZUCHA, VLADIMÍR: DIVADELNÁ BUDOVA A DIVADELNÉ UMENIE.
Otázky Rudolf Mrlian.
[poradie 1651] roč. 22, 1974, č. 3, s. 344-357.
Rozhovor.

793./ HEGER, DALIBOR: OTTO SCHNEIDEREIT, OPERETHENBUCH.
[poradie 315] roč. 6, 1958, č. 3, s. 260-262.

794./ HEGER, DALIBOR: MUZIKÁL - SVETOVÝ TREND DIVADLA.
[poradie 2755] roč. 49, 2001, č. 3, s. 216-223.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

795./ HEGER, DALIBOR: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 277, 279, 280, 282, 283, 284, 285.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

796./ HEGER, DALIBOR: UŽITOČNÉ PUBLIKÁCIE.
[poradie 2768] roč. 49, 2001, č. 3, s. 314-315.

797./ HEJNÁ, NAĎA: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

798./ HEPNER, VÁCLAV: K SCÉNICKÉMU UMENIU V SND (1940-1959).
[poradie 586] roč. 10, 1962, č. 1, s. 52-69.

799./ HEPNEROVÁ, EVA: TALIANSKY FILM DNES.
[poradie 1625] roč. 21, 1973, č. 4, s. 534-558.

800./ HERÉNYI, MILAN: O DVOCH HLAVNÝCH NEDOSTATKOCH BALETU ND.
[poradie 329] roč. 6, 1958, č. 4, s. 357-359.

801./ HERCHL, PAVEL: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

802./ HERMANNOVÁ, NINA: K PROBLEMATIKE TRAGÉDIE AKO DRAMATICKÉHO ŽÁNRU.
[poradie 2352] roč. 40, 1992, č. 1, s. 92-98.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

803./ HILAR, KAREL HUGO: bez názvu.
[poradie 1141] roč. 14, 1966, č. 2, s. 174.
Zamyslenie.

804./ HILAR, KAREL HUGO: bez názvu.
[poradie 1143] roč. 14, 1966, č. 2, s. 220.
Zamyslenie.

805./ HILAR, KAREL HUGO: bez názvu.
[poradie 1146] roč. 14, 1966, č. 2, s. 230.
Zamyslenie.

806./ HILAR, KAREL HUGO: bez názvu.
[poradie 1149] roč. 14, 1966, č. 2, s. 261.
Zamyslenie.

807./ HILAR, KAREL HUGO: bez názvu.
[poradie 1159] roč. 14, 1966, č. 2, s. 300.
Zamyslenie.

808./ HILMERA, JIŘÍ: SCÉNOGRAFOV ŽIVOT A DIELO.
[poradie 1867] roč. 27, 1979, č. 3, s. 414.
Recenzia knihy I. Mojžišovej.

809./ HIMIČ, PETER: SEMIOTIZÁCIA ABSURDNÉHO MOTÍVU V BECKETTOVEJ TVORBE. (Interpretácia inscenácie Koniec hry).
[poradie 2350] roč. 40, 1992, č. 1, s. 77-83.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

810./ HIMIČ, PETER: TRI NOSY, JEDEN DYCH. (Pár poznámok k trom prešovským projektom posledného decénia).
[poradie 2500] roč. 43, 1995, č. 3, s. 324-326.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

811./ HIMIČ, PETER: AKUSTICKÉ KÓDY V LITERÁRNOM TEXTE. (V aplikácii na rozhlasové hry 90. rokov košického štúdia SRo).
[poradie 2682] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 230-235.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

812./ HINDEMITH, PAUL: bez názvu.
[poradie 564] roč. 9, 1961, č. 4, s. 467.
O Prokofievovi.

813./ HIRŠ, PETER: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 825] roč. 11, 1963, č. 3, s. 342-343.
Pozri záznam 2404.

814./ HIRSCHI, STEPHANE: REGARDEZ MA PAROLE. La tradition française du théâtre/roman narcissique, de Richepin ŕ Aragon.
[poradie 2609] roč. 45, 1997, č. 4, s. 400-410.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

815./ HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ, DANIELA: DIVADLO ROMATHAN A JEHO UMELECKÝ I MIMOUMELECKÝ JAZYK.
[poradie 2453] roč. 42, 1994, č. 4, s. 336-344.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

816./ HIZSNYAN, GÉZA: MOŽNOSTI MENŠINOVEJ KULTÚRY V UMELECKEJ TVORBE.
[poradie 2452] roč. 42, 1994, č. 4, s. 330-335.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

817./ HIZSNYAN, GÉZA: VASILIEV V MAĎARSKU.
[poradie 2541] roč. 44, 1996, č. 3, s. 347-359.

818./ HIZSNYAN, GÉZA: HĽADANIE ŠTÝLU V MAĎARSKOM DIVADLE.
[poradie 2572] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 203-217.

819./ HIZSNYAN, GÉZA: CESTY REŽISÉRA.
[poradie 2642] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 196-206.

820./ HIZSNYAN, GÉZA: HĽADANIE HRANICE MEDZI FRAŠKOU A ŽIVOTOM. Hry Tomáša Horvátha.
[poradie 2782] roč. 50, 2002, č. 1, s. 30-33.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Pozri záznam 1578.

821./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: RITUALISTICKÉ TENDENCIE TVORBY E. G. CRAIGA.
Ďalší autor M. Walton.
[poradie 2319] roč. 39, 1991, č. 3, s. 214-243.

822./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: SCÉNICKÁ HUDBA AKO ZDROJ GESTICKÝCH VÝZNAMOV.
[poradie 2424] roč. 42, 1994, č. 1, s. 50-57.

823./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: VASILIEVOV LERMONTOV V PARÍŽI. Štrukturálna analýza Maškarného plesu.
[poradie 2444] roč. 42, 1994, č. 3, s. 290-295.

824./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: POZDNÉ ROZPRÁVANIE O TANCI MASIEK. (Obiora Udechukwu: Totem náreku).
[poradie 2462] roč. 42, 1994, č. 4, s. 405-421.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

825./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: V "STUPAJÁCH" AMATU BRAIDE.
[poradie 2480] roč. 43, 1995, č. 2, s. 168-178.

826./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: O VZNEŠENOSTI POSLANIA DIVADELNEJ VEDY.
[poradie 2484] roč. 43, 1995, č. 2, s. 218-219.

827./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: POZNÁMKY DIVADELNÍKA K TEÓRII TANCA.
[poradie 2485] roč. 43, 1995, č. 2, s. 220.

828./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: SLOVO KU GENÉZE VASILIEVOVSKÉHO ČÍSLA; PREFACE; A WORD ABOUT THE GENESIS OF THE ISSUE DEDICATED TO VASILYEV.
Podpísané (A.A.H.)
[poradie 2536] roč. 44, 1996, č. 3, s. 291-293.

829./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: ZRÝMOVAŤ DUŠU S WU-SHU. (K teórii konceptuálneho štýlu).
[poradie 2537] roč. 44, 1996, č. 3, s. 297-322.

830./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: NIEKOĽKO BIOGRAFICKÝCH DÁT; "DUŠ" A DUŠA.
Autor neuvedený.
[poradie 2547] roč. 44, 1996, č. 3, s. 394-396.

831./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: MOZARTOV DON GIOVANNI V RÉŽII PETRA BROOKA.
[poradie 2749] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 183-186.

832./ HLAVÁČOVÁ, ANNA A.: ELIOT A GROTOWSKI. Poznámka ku knihe Grotowski, Jerzy: Divadlo a rituál.
[poradie 2750] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 187-188.

833./ HLEDÍKOVÁ, IDA: EURÓPSKE VPLYVY NA FORMOVANIE POETIKY TRADIČNÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA ANTONA ANDERLEHO.
[poradie 2451] roč. 42, 1994, č. 4, s. 325-329.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

834./ HOFFMANN, FERDINAND: PRÍSPEVOK K DEJINÁM SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2467] roč. 43, 1995, č. 1, s. 46-57.

835./ HOFFMANNOVÁ, JANA: SEMIOTIKA DIVADLA A LINGVISTICKÝ VÝSKUM KOMUNIKÁCIE.
[poradie 2351] roč. 40, 1992, č. 1, s. 84-91.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

836./ HÖGER, R.: V BRNE O PANTOMÍME.
Ďalší autori J. Ryšánková, A. Piňos, E. Kröschlová, J. Reimoser.
[poradie 763] roč. 11, 1963, č. 2, s. 248-249.

837./ HOCHEL, BRANISLAV: EPIKA NA JAVISKU. K problematike dramatizácie literárneho diela.
[poradie 2137] roč. 34, 1986, č. 3, s. 419-428.

838./ HOLLOŠ, VLADIMÍR: KAMERAMAN - SPOLUAUTOR FILMOVÉHO DIELA.
[poradie 2653] roč. 46, 1998, č. 4, s. 336-345.

839./ HONEGGER, ARTHUR: "CÁR IGOR".
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 690] roč. 10, 1962, č. 4, s. 494-495.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

840./ HONZL, JINDŘICH: bez názvu.
[poradie 984] roč. 12, 1964, č. 4, s. 472.
Zamyslenie.

841./ HONZL, JINDŘICH: bez názvu.
[poradie 987] roč. 12, 1964, č. 4, s. 489.
Zamyslenie.

842./ HONZL, JINDŘICH: bez názvu.
[poradie 990] roč. 12, 1964, č. 4, s. 503.
Zamyslenie.

843./ HONZL, JINDŘICH: bez názvu.
[poradie 997] roč. 12, 1964, č. 4, s. 533.
Zamyslenie.

844./ HONZL, JINDŘICH: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky).
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s. 334-365.

845./ HORÁK, GEJZA: JAVISKOVÁ VÝSLOVNOSŤ.
[poradie 16] roč. 1, 1953, č. 1, s. 247-253.

846./ HORÁK, KAROL: SPÄTOSŤ TEXTU A INSCENAČNEJ ZLOŽKY.
[poradie 2392] roč. 41, 1993, č. 1, s. 100-103.
Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Pozri záznam 1435.

847./ HORÁK, KAROL: PODNETNÁ MONOGRAFIA O HERECKEJ TVORBE.
[poradie 2520] roč. 44, 1996, č. 1, s. 152-154.
Recenzia.

848./ HOŘÍNEK, ZDENĚK: SŁAWOMIR MROŽEK A DIVADLO ABSURDITY.
[poradie 992] roč. 12, 1964, č. 4, s. 505-511.

849./ HOŘÍNEK, ZDENĚK: BRANDOVE VTELENIA. (Z ibsenovských kapitol).
[poradie 1530] roč. 20, 1972, č. 1, s. 41-50.

850./ HOŘÍNEK, ZDENĚK: IBSENOVSKÁ DRAMATICKÁ FORMA: VZŤAH FABULAČNÝCH A MIMOFABULAČNÝCH PRVKOV.
[poradie 1547] roč. 20, 1972, č. 2, s. 192-201.

851./ HOŘÍNEK, ZDENĚK: SEMIOTIKA KRITIKY A KRITIKA SEMIOTIKY.
[poradie 2349] roč. 40, 1992, č. 1, s. 73-76.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

852./ HOZA, ŠTEFAN: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 47] roč. 2, 1954, č. 2, s. 185-194.

853./ HOZA, ŠTEFAN: MOZARTOVE OPERY V BRATISLAVSKOM DIVADLE.
[poradie 147] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 233-253.

854./ HOZA, ŠTEFAN: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 218] roč. 5, 1957, č. 2, s. 155-156.
Diskusia, záznam 2395.

855./ HRABINSKÝ, IGOR: PRÁCA NA ROLE MONSIEURA LEBLEAUA V GOLDONIHO KOMÉDII "PREFÍKANÁ VDOVA".
[poradie 255] roč. 5, 1957, č. 5, s. 370-378.

856./ HRABOVSKÁ, KATARÍNA: CHVÁLA KONKRÉTNOSTI. Radokova Ženba.
[poradie 963] roč. 12, 1964, č. 3, s. 336-343.

857./ HRABOVSKÁ, KATARÍNA: DRAK SA VRACIA, DRAK ODCHÁDZA. (Dva monológy).
Druhý monológ Eduard Grečner.
[poradie 1356] roč. 17, 1969, č. 1, s. 42-56.

858./ HRABUŠICKÝ, AUREL: OBRAZOVÁ SKLADBA SLOVENSKÉHO FILMU 1945-1970.
[poradie 2275] roč. 38, 1990, č. 2, s. 135-143.

859./ HRADSKÝ, ĽUDOVÍT: SLOVO PO POLSTOROČÍ - O SCÉNOGRAFII.
Rozhovor. Otázky Ladislav Lajcha.
[poradie 1575] roč. 20, 1972, č. 4, s. 542-571.

860./ HRUŠKA, FRANTIŠEK: UMBERTO ECO A TALIANSKA SEMIOTIKA.
[poradie 2345] roč. 40, 1992, č. 1, s. 46-49.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

861./ HRUŠOVSKÝ, IVAN: ROLLAND - POLEMIK.
[poradie 495] roč. 8, 1960, č. 4, s. 535-538.

862./ HRUŠOVSKÝ, IVAN: NOVÝ CIKKER V MNÍCHOVE A WUPPERTALI.
[poradie 1427] roč. 18, 1970, č. 1, s. 154-158.

863./ HRUŠOVSKÝ, IVAN: K CHARAKTERISTIKE CIKKEROVEJ OPERNEJ TVORBY. (Pri príležitosti umelcových šesťdesiatín).
[poradie 1499] roč. 19, 1971, č. 3, s. 281-293.

864./ HRUŠOVSKÝ, IVAN: REFLEXIE O DUCHOVNEJ HUDBE 20. STOROČIA. Prítomnosť dramatického princípu.
[poradie 2425] roč. 42, 1994, č. 1, s. 59-71.

865./ HUBA, MARTIN: VRÚCNY CHLAD NA JAVISKU MÔJHO PRÍBEHU!
[poradie 2643] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 207-231.

866./ HUBA, MIKULÁŠ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 80] roč. 3, 1955, č. 2, s. 127-132.

867./ HUBA, MIKULÁŠ: KONFERENCIA O NÁRODNOM DIVADLE. K SITUÁCII V ČINOHRE ND ZA POSLEDNÉ ROKY.
[poradie 313] roč. 6, 1958, č. 3, s. 246-251.

868./ HUBA, MIKULÁŠ: K PROBLÉMOM MODERNOSTI A SÚČASNOSTI HERECKÉHO PREJAVU.
[poradie 520] roč. 9, 1961, č. 2, s. 178-183.
Príspevok z aktívu, záznam 105.

869./ HUBA, MIKULÁŠ: PROBLÉMY DIVADELNÉHO PROFILU.
Ďalší diskutujúci Peter Karvaš, Emil Lehuta, Rudolf Mrlian.
[poradie 674] roč. 10, 1962, č. 4, s. 447-448.

870./ HUBA, MIKULÁŠ: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 826] roč. 11, 1963, č. 3, s. 343.

871./ HUBA, MIKULÁŠ: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

872./ HUBA, MIKULÁŠ: S MIKULÁŠOM HUBOM O GENERÁCII.
Otázky Ladislav Lajcha.
[poradie 2012] roč. 31, 1983, č. 2, s. 204-244.
Rozhovor.

873./ HUBA, MIKULÁŠ: ZA MIER!
[poradie 2056] roč. 32, 1984, č. 3, s. 291-293.

874./ HUBA, MIKULÁŠ: O DVOCH LISTOCH MIKULÁŠA HUBU.
Ďalší autor Ivan Turzo.
[poradie 2203] roč. 36, 1988, č. 1, s. 149-152.

875./ HUDÁK, JÁN: POĽSKÉ DIVADELNÉ REFLEXIE. (Mozaika názorov významného dramatika).
[poradie 1336] roč. 16, 1968, č. 3, s. 395-409.
Jerzyho Zawieyského.

876./ HUDÁK, PAVOL: MOSKOVSKÉ ETUDY.
[poradie 2539] roč. 44, 1996, č. 3, s. 327-338.

877./ HULEC, VLADIMÍR: BUTÓ NA KRIŽOVATKE DIVADELNÝCH KULTÚR ALEBO O DIVADELNOM UNDERGROUNDE V ČECHÁCH.
[poradie 2454] roč. 42, 1994, č. 4, s. 345-348.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

878./ HUSÁK, GUSTÁV: bez názvu.
[poradie 1872] roč. 27, 1979, č. 4, s. 455.
Zamyslenie.

879./ HUSÁK, GUSTÁV: bez názvu.
[poradie 1875] roč. 27, 1979, č. 4, s. 498.
Zamyslenie.

880./HUSÁK, GUSTÁV: bez názvu.
[poradie 1879] roč. 27, 1979, č. 4, s. 532.
Zamyslenie.

881./ HUŠKOVÁ, JINDRA: RUMUNSKÉ DIVADLO PO OSLOBODENÍ.
[poradie 478] roč. 8, 1960, č. 3, s. 344-355.

882./ HUŠKOVÁ, JINDRA: DOKUMENTÁRNE DIELO O DEJINÁCH RUMUNSKÉHO DIVADLA.
[poradie 1595] roč. 21, 1973, č. 1, s. 140-142.

883./ HUŠKOVÁ, JINDRA: RUMUNSKÁ DIVADELNÁ ENCYKLOPÉDIA POKRAČUJE.
[poradie 1664] roč. 22, 1974, č. 4, s. 587-589.

884./ HYKISCH, ANTON: MLADÁ DRÁMA, KDE SI?
Spoločný názov: V úzkostiach hľadania. Ďalší autori Anton Kret, Emil Lehuta.
[poradie 680] roč. 10, 1962, č. 4, s. 458-459.

885./ HYVNAR, JAN: METAFORA A METONYMIA V HERECKOM PREJAVE.
[poradie 2101] roč. 33, 1985, č. 4, s. 475-504.


886./ CHAŇUTIN, JURIJ: FILM A DIVÁK V SYSTÉME MASOVOKOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV.
[poradie 1857] roč. 27, 1979, č. 2, s. 248-262.

887./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 744] roč. 11, 1963, č. 2, s. 190.
Zamyslenie.

888./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 941] roč. 12, 1964, č. 2, s. 251.
Zamyslenie.

889./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 961] roč. 12, 1964, č. 3, s. 322.
Zamyslenie.

890./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 966] roč. 12, 1964, č. 3, s. 406.
Zamyslenie.

891./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 968] roč. 12, 1964, č. 3, s. 422.
Zamyslenie.

892./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 970] roč. 12, 1964, č. 3, s. 443.
Zamyslenie.

893./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: KNIHA O ŽIVOTE A ŠŤASTÍ. Autobiografia Charlieho Chaplina.
[poradie 1048] roč. 13, 1965, č. 2, s. 244-272.

894./ CHAPLIN, CHARLES SPENCER: bez názvu.
[poradie 1368] roč. 17, 1969, č. 2, s. 172.
Zamyslenie.

895./ CHETAGURI, LEVAN: GRUZÍNSKE DIVADLO V EURÓPSKOM KONTEXTE.
[poradie 2590] roč. 45, 1997, č. 4, s. 317-320.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

896./ CHETAGURI, LEVAN: GEORGIAN THEATRE IN A EUROPEAN CONTEXT.
Podpísané Levan Khetaguri.
[poradie 2614] roč. 45, 1997, č. 4, s. 426-428.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

897./ CHMELKO, ANDREJ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 51] roč. 2, 1954, č. 2, s. 203-208.

898./ CHMELKO, ANDREJ: NA DOSKÁCH JAVISKA. Spomienky na činohru SND v Bratislave.
[poradie 171] roč. 4, 1956, č. 5, s. 389-396.

899./ CHMELKO, ANDREJ: NA DOSKÁCH JAVISKA. V Prešove...
[poradie 183] roč. 4, 1956, č. 6, s. 470-479.

900./ CHMELKO, ANDREJ: NA DOSKÁCH JAVISKA.
[poradie 192] roč. 5, 1957, č. 1, s. 40-49.

901./ CHMELKO, ANDREJ: NA DOSKÁCH JAVISKA. O práci v košickom divadle.
[poradie 209] roč. 5, 1957, č. 2, s. 124-131.

902./ CHOMA, BRANISLAV: bez názvu.
Podpísaný B.Ch.
[poradie 858] roč. 11, 1963, č. 4, s. 512.
O Miroslavovi Krležovi.

903./ CHRENNIKOV, TICHON NIKOLAJEVIČ: STRETNUTIE S IGOROM STRAVINSKÝM.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 692] roč. 10, 1962, č. 4, s. 498.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

904./ CHRISTOV, CHRISTO K.: METÓDA FYZICKÉHO KONANIA VO SVETLE UČENIA I. P. PAVLOVA O VYŠŠEJ NERVOVEJ ČINNOSTI.
[poradie 144] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 193-205.

905./ CHRUŠČOV, NIKITA SERGEJEVIČ: N.S. Chruščov na XXII. sjazde KSSS.
[poradie 581] roč. 10, 1962, č. 1, s. 16.
Na XXII. zjazde KSSZ.

906./ CHUDÍK, LADISLAV: K PROBLÉMOM MODERNOSTI A SÚČASNOSTI HERECKÉHO PREJAVU.
[poradie 521] roč. 9, 1961, č. 2, s. 184-188.
Príspevok z aktívu, záznam 105.

907./ CHUNDELA, JAROSLAV: ZO ZVOLENA DO STRATFORDU NAD AVONOU A SPÄŤ ZA 90 DNÍ. Poznámky k organizácii súčasného anglického divadla.
[poradie 1475] roč. 19, 1971, č. 1, s. 81-97.


908./ -ing: SNEMOVANIE DIVADELNÝCH VEDCOV V ĽUBĽANI.
[poradie 848] roč. 11, 1963, č. 3, s. 453-454.

909./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: ŠESŤ PRÍBEHOV O ROMEOVI A JÚLII. (Konfrontácie s romantickým).
[poradie 2489] roč. 43, 1995, č. 3, s. 277-284.

910./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: O REALIZME.
[poradie 2591] roč. 45, 1997, č. 4, s. 321-323.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

911./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: ABOUT REALISM.
[poradie 2615] roč. 45, 1997, č. 4, s. 429-432.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

912./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: INTERPRETÁCIA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA. (K základom interpretácie divadelného diela).
[poradie 2625] roč. 46, 1998, č. 1, s. 21-32.

913./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: NEVŠEDNOSŤ S MENOM SCHERHAUFER. Nazretie do deväťdesiatych rokov.
[poradie 2690] roč. 47, 1999, č. 4, s. 296-308.

914./ INŠTITORISOVÁ, DAGMAR: ŠAMANIZMUS V SÚČASNEJ PÔVODNEJ SLOVENSKEJ DRAMATICKEJ TVORBE.
[poradie 2779] roč. 50, 2002, č. 1, s. 12-15.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Pozri záznam 1578.

915./ IONESCO, EUG_E_NE: POZNÁMKY O DIVADLE.
Vybral a komentoval Július Pašteka.
[poradie 989] roč. 12, 1964, č. 4, s. 491-503.

916./ IVÁK, MILAN: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 428.


917./ JABLONICKÝ, VILIAM: EXILOVÁ TVORBA FILMÁROV ZO SLOVENSKA. (Cesta za slobodou).
[poradie 2507] roč. 43, 1995, č. 4, s. 364-374.

918./ JABLONICKÝ, VILIAM: ÚVOD DO EXILU SLOVENSKÝCH FILMÁROV.
[poradie 2651] roč. 46, 1998, č. 4, s. 313-325.

919./ JABORNÍK, JÁN: POHYB V KRUHU.
[poradie 1588] roč. 21, 1973, č. 1, s. 34-55.
DJZ Prešov.

920./ JABORNÍK, JÁN: MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ KOŠICKEJ ČINOHRY.
[poradie 1611] roč. 21, 1973, č. 3, s. 305-336.

921./ JABORNÍK, JÁN: CESTA K OSOBNOSTI. Poznámky k vývinu a hereckému typu Kvety Michalcovej-Lukošíkovej.
[poradie 1673] roč. 23, 1975, č. 1, s. 142-163.

922./ JABORNÍK, JÁN: UKRAJINSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V ŠTRUKTÚRE SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA. (Náčrt tridsaťročného vývinu).
[poradie 1724] roč. 24, 1976, č. 2, s. 166-183.

923./ JABORNÍK, JÁN: UKRAJINSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO V ŠTRUKTÚRE SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA.
[poradie 1740] roč. 24, 1976, č. 3, s. 364-391.

924./ JABORNÍK, JÁN: BULHARSKÁ DRÁMA NA SLOVENSKÝCH JAVISKÁCH.
[poradie 1794] roč. 25, 1977, č. 4, s. 505-520.

925./ JABORNÍK, JÁN: K JUBILEU NELLY ŠTÚROVEJ.
[poradie 2272] roč. 38, 1990, č. 1, s. 110-111.

926./ JABORNÍK, JÁN: NAD BORODÁČOVÝMI SPOMIENKAMI.
[poradie 2531] roč. 44, 1996, č. 2, s. 277-281.

927./ JABORNÍK, JÁN: SKUTOČNE ICH POZNAL.
[poradie 2704] roč. 47, 1999, č. 4, s. 419-422.
Recenzia.

928./ JABORNÍK, JÁN: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 282, 283.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

929./ JAKUBÍKOVÁ, DARINA: REPORTÁŽ O ČIERNOM DIVADLE.
[poradie 2073] roč. 32, 1984, č. 4, s. 571.
Recenzia.

930./ JAMNICKÝ, JÁN: DESAŤ DNÍ, KTORÉ ZOSTALI V PAMÄTI.
[poradie 959] roč. 12, 1964, č. 3, s. 310-320.
Zájazd do Moskvy a Leningradu.

931./ JAMNICKÝ, JÁN: SOVIETSKE DIVADLO A NAŠE.
[poradie 960] roč. 12, 1964, č. 3, s. 320-322.

932./ JAMNICKÝ, JÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Andrej Bagar, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94-102, 105-111, 114.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

933./ JAMNICKÝ, JÁN: ...O SUCHOŇOVI.
[poradie 1282] roč. 15, 1967, č. 4, s. 557-558.

934./ JAMNICKÝ, JÁN: EMIL BELLUŠ A JEHO RADOSŤ ZO SCÉNOGRAFIE.
[poradie 1414] roč. 18, 1970, č. 1, s. 1-4.

935./ JAMNICKÝ, JÁN: RIO ESCONDIDO... IN MEMORIAM... MENÁ...
[poradie 1453] roč. 18, 1970, č. 4, s. 393-395.

936./ JAMNICKÝ, JÁN: DVE SKLÍČKA DO MOZAIKY ŠESŤDESIATROČNÉHO SND.
Úvod Vladimír Štefko. Ďalší autor Ján Sedlák.
[poradie 1900] roč. 28, 1980, č. 2, s. 284-286.

937./ JAMNICKÝ, JÁN: ÚVAHY O RÉŽII. Súbor textov Jána Jamnického z bulletinov k vlastným réžiám v SND.
[poradie 2257] roč. 37, 1989, č. 3, s. 430-452.

938./ JANČI, ZDENEK: DVE KNIHY JERZYHO TOEPLITZA.
[poradie 1462] roč. 18, 1970, č. 4, s. 519-525.

939./ JANÍK, PAVOL: PRVÉ POZNÁMKY K FILMOVEJ TVORBE VLADIMÍRA BAHNU.
[poradie 1965] roč. 30, 1982, č. 1, s. 88-106.

940./ JÁNOŠÍKOVÁ, DANA: VÝTVARNÁ KOMPOZÍCIA A VIZUÁLNO - AKUSTICKÉ VZŤAHY V EJZENŠTEJNOVÝCH DIELACH. (Ivan Hrozný).
[poradie 2419] roč. 41, 1993, č. 4, s. 379-381.

941./ JARIABEK, ONDREJ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Úvodné slovo ku konferencii Ján Borodáč, záznam 226.
[poradie 150] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 271-274.

942./ JARIABEK, ONDREJ: BORODÁČ ZBLÍZKA.
Spoločný príspevok: JUBILEUM NÁRODNÉHO UMELCA JÁNA BORODÁČA, autori Alexander Noskovič, Rudolf Mrlian, Zoltán Rampák, Ondrej Jariabek.
[poradie 226] roč. 5, 1957, č. 3, s. 191-193.

943./ JAVORSKÝ, FRANTIŠEK: SKÚSENOSTI Z DIVADLA ANDREJA BAGARA V NITRE.
[poradie 2763] roč. 49, 2001, č. 3, s. 268-271.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

944./ JEMEĽANOV, B.: POTREBUJE DIVADLO DRAMATURGA?
[poradie 461] roč. 8, 1960, č. 2, s. 227-238.

945./ JENČÍKOVÁ, MÁRIA: DIŠTINKCIE SLOVENSKEJ EXPRESIONISTICKEJ DRÁMY ROKOV 1920-1925. Skica k typológii.
[poradie 2567] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 140-150.

946./ JENČÍKOVÁ, MÁRIA: EXPRESIONISTICKÉ DIVADLO AKO PRIENIK NEJESTVUJÚCICH HRANÍC.
[poradie 2595] roč. 45, 1997, č. 4, s. 339-342.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

947./ JENČÍKOVÁ, MÁRIA: EXPRESSIONIST THEATRE AND CROSSING THE NON-EXISTENT BORDERS.
[poradie 2619] roč. 45, 1997, č. 4, s. 450-453.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

948./ JESENSKÁ, ZORA: NAŠI PREKLADATELIA O SHAKESPEAROVI. O Shakespearovi prekladanom tu a teraz.
[poradie 925] roč. 12, 1964, č. 2, s. 179-190.

949./ JESENSKÝ, JANKO: BOZKY SÚBOJA ALEBO PORUČÍK. Veselohra v jednom dejstve.
[poradie 546] roč. 9, 1961, č. 3, s. 390-399.

950./ JHERING, HERBERT: SVETOVÉ UMENIE PANTOMÍMY.
Ďalší autor Marcel Marceau.
[poradie 754] roč. 11, 1963, č. 2, s. 207-241.
Rozhovor.

951./ JHERING, HERBERT: DIVADELNÁ VEDA A DIVADELNÁ KRITIKA.
[poradie 895] roč. 12, 1964, č. 1, s. 29-32.

952./ JONSON, BEN: bez názvu.
[poradie 929] roč. 12, 1964, č. 2, s. 195.
Zamyslenie.

953./ JOUVET, LOUIS: bez názvu.
[poradie 1276] roč. 15, 1967, č. 4, s. 509.
Zamyslenie.

954./ JOUVET, LOUIS: bez názvu.
[poradie 1279] roč. 15, 1967, č. 4, s. 540.
Zamyslenie.

955./ JOUVET, LOUIS: bez názvu.
[poradie 1281] roč. 15, 1967, č. 4, s. 556.
Zamyslenie.

956./ JURČO, MILAN: TEXT AKO VÝCHODISKOVÝ BOD PREDSTAVENIA.
[poradie 1802] roč. 26, 1978, č. 1, s. 50-68.

957./ JURČO, MILAN: CESTA KRAJSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA ZA UMENÍM A ZA DIVÁKOM. K 20. výročiu vzniku.
[poradie 1935] roč. 29, 1981, č. 2, s. 207-249.

958./ JURČO, MILAN: NAPÄTIE MEDZI VERNOSŤOU FOLKLÓRNEJ TRADÍCII A TENDENCIOU K UNIVERZALITE.
[poradie 2585] roč. 45, 1997, č. 4, s. 300-306.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

959./ JURČO, MILAN: THE TENSION BETWEEN THE FAITHFULNESS TO FOLKLORE TRADITION AND THE INCLINATION TOWARDS UNIVERSALITY.
[poradie 2608] roč. 45, 1997, č. 4, s. 395-399.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

960./ JURENEV, ROSTISLAV: 60 ROKOV SOVIETSKEHO FILMU.
[poradie 1876] roč. 27, 1979, č. 4, s. 499-506.

961./ JURÍK, MARIÁN: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

962./ JURÍK, MARIÁN: MARGINÁLIE O SLOVENSKEJ VOKÁLNEJ ŠKOLE.
[poradie 2231] roč. 37, 1989, č. 1, s. 12-15.

963./ JURKOVIČ, SAMUEL: ZPRÁVA SLOVENSKÉHO NÁRODNIHO DIVADLA NITRANSKÉHO V SOBOTIŠTI.
Meno autora udané v úvode L. Čavojského k publikovaným dejinám, záznam 440.
[poradie 594] roč. 10, 1962, č. 1, s. 100-128.

964./ JURKOVIČ, SAMUEL: DEJINY SLOVENSKÉHO NÁRODNIHO DIVADLA NITRANSKÉHO.
Meno autora udané v úvode L. Čavojského pri prvej publikovanej časti, záznam 440.
[poradie 653] roč. 10, 1962, č. 3, s. 391-409.

965./ JURKOVIČ, SAMUEL: DEJINY SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO DIVADLA NITRANSKÉHO.
Meno autora udané v úvode L. Čavojského pri prvej publikovanej časti, záznam 440.
[poradie 702] roč. 10, 1962, č. 4, s. 533-543.

966./ JUROVSKÝ, ŠIMON: SÚČASNÝ STAV OPERY ND V BRATISLAVE.
[poradie 327] roč. 6, 1958, č. 4, s. 343-353.

967./ JUSKOVÁ, IVANA: PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA JÚLIUSA PAŠTEKU.
Ďalší autori Miloš Mistrík, Dagmar Podmaková.
[poradie 2717] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 163-204.

968./ JUSTL, VLADIMÍR: KOMEDIOGRAF LANGER.
[poradie 778] roč. 11, 1963, č. 2, s. 281-286.

969./ JUSTL, VLADIMÍR: IDE O TVORIVÉ POSLANIE DIVADLA.
[poradie 845] roč. 11, 1963, č. 3, s. 447-449.

970./ JUSTL, VLADIMÍR: PO PIATICH ROKOCH. K výročiu Divadla Na zábradlí.
[poradie 854] roč. 11, 1963, č. 4, s. 489-505.


971./ KAČIC, LADISLAV: HUDBA V ŠKOLSKÝCH HRÁCH TRENČIANSKYCH JEZUITOV.
[poradie 2549] roč. 44, 1996, č. 4, s. 439-446.

972./ KAČIC, LADISLAV: JEZUITSKÁ ŠKOLSKÁ HRA, HUDBA A TANEC.
[poradie 2626] roč. 46, 1998, č. 1, s. 33-42.

973./ KAFAROVA, TAMILLA GUSEJNOVNA: O CHOREOGRAFICKOM ZOBRAZENÍ SKUTOČNOSTI.
[poradie 1887] roč. 28, 1980, č. 1, s. 98-105.

974./ KÁKOŠ, JÁN: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

975./ KÁKOŠ, JÁN: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? O Múzeu slovenskej divadelnej kultúry.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 535-542.

976./ KÁKOŠ, JÁN: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Hodnotenie časopisu Slovenské divadlo v rokoch 1976-1978.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 185-189.

977./ KALINA, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 798] roč. 11, 1963, č. 3, s. 322.
Pozri záznam 2404.

978./ KAŇUCH, MARTIN: FILM - ZÁZRAK.
[poradie 2648] roč. 46, 1998, č. 4, s. 271-288.

979./ KAPLANOVÁ, E. ANN: MATERSTVO A JEHO REPREZENTÁCIA: OD POVOJNOVÝCH FREUDOVSKÝCH ZOBRAZENÍ K POSTMODERNIZMU.
[poradie 2506] roč. 43, 1995, č. 4, s. 351-363.

980./ KARASOVÁ, AĽONA: MICHAIL ČECHOV MEDZI VÝCHODOM A ZÁPADOM. Kniha Michaila Čechova o hereckej technike v kontexte európskej a ruskej antropológie.
Podpísané Jelena Karasová.
[poradie 2455] roč. 42, 1994, č. 4, s. 349-355.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

981./ KARASOVÁ, AĽONA: HIEROGLYF STRASTI.
[poradie 2538] roč. 44, 1996, č. 3, s. 323-326.
Anatolij Vasiliev.

982./ KARTOUSOVÁ, MÁRIA: AVANTGARDNÝ KLASIK - EUG_E_NE IONESCO.
[poradie 2571] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 186-202.

983./ KARVAŠ, PETER: ZA REALIZMUS V OPERNÝCH INSCENÁCIÁCH.
[poradie 6] roč. 1, 1953, č. 1, s. 113-142.

984./ KARVAŠ, PETER: ČINNOSŤ SEKCIE DRAMATIKOV PRI SČSS.
[poradie 21] roč. 1, 1953, č. 1, s. 265-266.

985./ KARVAŠ, PETER: NIEKTORÉ PROBLÉMY NAŠEJ OPERY A SYSTÉM STANISLAVSKÉHO.
[poradie 43] roč. 2, 1954, č. 2, s. 138-159.

986./ KARVAŠ, PETER: VÝZNAMNÉ VÝROČIE NÁRODNÉHO DIVADLA. Slávnostný prejav Petra Karvaša.
[poradie 96] roč. 3, 1955, č. 3, s. 210-233.

987./ KARVAŠ, PETER: PROBLÉMY DIVADELNÉHO PROFILU.
Ďalší diskutujúci Emil Lehuta, Mikuláš Huba, Rudolf Mrlian.
[poradie 672] roč. 10, 1962, č. 4, s. 445.

988./ KARVAŠ, PETER: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 812] roč. 11, 1963, č. 3, s. 332-333.
Pozri záznam 2404.

989./ KARVAŠ, PETER: K PROBLEMATIKE ESTETICKEJ KATEGÓRIE KOMICKÉHO.
[poradie 1914] roč. 28, 1980, č. 4, s. 440-457.

990./ KARVAŠ, PETER: K METAMORFÓZAM MODERNÝCH DRAMATICKÝCH UMENÍ.
[poradie 1961] roč. 30, 1982, č. 1, s. 37-59.

991./ KARVAŠ, PETER: ROZHLASOVÁ HRA V KONTEXTE MODERNÝCH DRAMATICKÝCH UMENÍ.
[poradie 2176] roč. 35, 1987, č. 3, s. 276-290.

992./ KARVAŠ, PETER: K NIEKTORÝM AKTUALIZOVANÝM UMELECKÝM PROBLÉMOM ROZHLASOVEJ HRY.
[poradie 2206] roč. 36, 1988, č. 2, s. 186-212.

993./ KARVAŠ, PETER: ČLOVEK V PROCESE ROZHLASOVEJ KOMUNIKÁCIE.
[poradie 2240] roč. 37, 1989, č. 2, s. 196-220.

994./ KARVAŠ, PETER: PARAMETRE A PERSPEKTÍVY ROZHLASOVÉHO UMENIA.
[poradie 2287] roč. 38, 1990, č. 3, s. 303-320.

995./ KARVAŠ, PETER: ZNAKOVOSŤ V DIVADELNOM UMENÍ.
[poradie 2359] roč. 40, 1992, č. 1, s. 127-134.

996./ KARVAŠOVÁ-MARKOVIČOVÁ, OĽGA: DVAJA VÝZNAČNÍ HOSTIA BRATISLAVSKÉHO BALETNÉHO SÚBORU.
[poradie 109] roč. 3, 1955, č. 4, s. 360-365.
Alexander Romanovič Tomskij, Gyula Harangozó.

997./ KAUŠITZ, JOZEF: SAMUEL BECKETT.
Podpísaný J.K.
[poradie 839] roč. 11, 1963, č. 3, s. 402-403.

998./ KAYSER, WOLFGANG: PLODNÝ VÝSKUM - SPORNÉ ZÁVERY. Wolfgang Kayser o výstavbe drámy.
Ďalší autor Móric Mittelmann-Dedinský.
[poradie 523] roč. 9, 1961, č. 2, s. 192-204.

999./ KAYSER, WOLFGANG: O PODSTATE A ZMYSLE GROTESKY.
Vybral a komentoval Július Pašteka.

[poradie 985] roč. 12, 1964, č. 4, s. 473-489.

1000./ KERLIK, PETER: O FÍNSKOM DIVADLE V MINULOSTI A DNES.
[poradie 2042] roč. 32, 1984, č. 1, s. 120-126.

1001./ KERR, WALTER: bez názvu.
[poradie 695] roč. 10, 1962, č. 4, s. 503.
Zamyslenie.

1002./ KERR, WALTER: bez názvu.
[poradie 698] roč. 10, 1962, č. 4, s. 525.
Zamyslenie.

1003./ KERR, WALTER: bez názvu.
[poradie 700] roč. 10, 1962, č. 4, s. 532.
Zamyslenie.

1004./ KESTINGOVÁ, MARIANNE: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky).
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s. 334-365.

1005./ KIRSCHNEROVÁ, JANA: DIVADELNÝ ÚSTAV V PRAHE.
[poradie 2268] roč. 38, 1990, č. 1, s. 84-87.

1006./ KIRSCHNEROVÁ, MILENA: PRÍTOMNÁ CHVÍĽA JUHOSLOVANSKEJ DRÁMY A DIVADLA.
[poradie 1420] roč. 18, 1970, č. 1, s. 58-69.

1007./ KIŠONOVÁ-HUBOVÁ, MÁRIA: SPOMIENKA Z VĎAČNOSTI.
[poradie 400] roč. 7, 1959, č. 3, s. 267-268.

1008./ KIŠONOVÁ-HUBOVÁ, MÁRIA: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 284.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

1009./ KLÁTIK, ZLATKO: BEZ NÁROČNOSTI A KONCEPCIE, BEZ OSOBNOSTÍ.
[poradie 393] roč. 7, 1959, č. 3, s. 213-215.
O pôvodnej dramatike pre mládež.

1010./ KLEIST, HEINRICH von: O BÁBKOVOM DIVADLE.
[poradie 1104] roč. 13, 1965, č. 4, s. 520-525.

1011./ KLINČIN, A. P.: BOHATSTVO SOVIETSKEHO DIVADELNÉHO UMENIA. O práci Bachrušinovho štátneho ústredného divadelného múzea.
Spoluautor A. S. Rototajev.
[poradie 263] roč. 5, 1957, č. 6, s. 405-425.

1012./ KLOBUŠICKÝ, EMIL: FILMOVÉ PODNIKANIE MATICE SLOVENSKEJ V JUHOSLÁVII V ROKOCH 1938-1940. S prvým kameramanom medzi juhoslovanskými Slovákmi. Rozhovor s Emilom Klobušickým, iniciátorom filmovej činnosti Matice slovenskej v Juhoslávii.
Editor Štefan Vraštiak.
[poradie 2805] roč. 50, 2002, č. 3, s. 281-284.

1013./ KLOKOČ, ONDREJ: PREJAV POVERENÍKA KULTÚRY ONDREJA KLOKOČA PRI OTVORENÍ DIVADLA PAVLA ORSZÁGHA-HVIEZDOSLAVA.
[poradie 94] roč. 3, 1955, č. 3, s. 205-207.

1014./ KLOSOVÁ, LJUBOV: SHAKESPEARE NA ČESKOM JAVISKU V DRUHEJ POLOVICI 19. STOROČIA.
[poradie 931] roč. 12, 1964, č. 2, s. 197-212.

1015./ KOČIŠ, EMIL: PRÍSPEVOK K DEJINÁM SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V ROKOCH 1830-1848.
[poradie 277] roč. 6, 1958, č. 1, s. 3-15.

1016./ KOCHOL, VIKTOR: K OTÁZKE JAZYKA NAŠICH KLASIKOV. Na okraj Martákovej úpravy Chalupkovho Kocúrkova.
[poradie 8] roč. 1, 1953, č. 1, s. 159-168.

1017./ KOMIŇÁR, JÁN: PÁN JERRY SIAKEĽ Z CHICAGA SPOMÍNA...
[poradie 1421] roč. 18, 1970, č. 1, s. 70-85.

1018./ KOMISSARŽEVSKIJ, VIKTOR: VEČER V PANTOMÍME.
[poradie 757] roč. 11, 1963, č. 2, s. 243-244.

1019./ KOMORA, GERHARD: POZVÁNKA DO DIVADLA ALEBO HĽADANIE KOORDINOVANÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU.
[poradie 2003] roč. 31, 1983, č. 1, s. 23-47.

1020./ KOMOROVSKÝ, JÁN: "TEATR" O OTÁZKACH KONFLIKTOVOSTI.
[poradie 10] roč. 1, 1953, č. 1, s. 177-186.

1021./ KOMOROVSKÝ, JÁN: COMMEDIA DELL'ARTE V RUSKU 18. STOROČIA A JEJ OHLASY.
[poradie 2241] roč. 37, 1989, č. 2, s. 221-235.

1022./ KOMOROVSKÝ, JÁN: COMMEDIA DELL'ARTE V RUSKEJ DIVADELNEJ AVANTGARDE.
[poradie 2281] roč. 38, 1990, č. 2, s. 202-214.

1023./ KÖNIGSMARK, VÁCLAV: DRAMATIK VÁCLAV HAVEL A KONTEXT JEHO TVORBY.
[poradie 2301] roč. 38, 1990, č. 4, s. 509-520.

1024./ KOPECKÝ, JAN: DIVADLO A SKUTOČNOSŤ. Kapitola z gnozeológie divadla.
[poradie 1062] roč. 13, 1965, č. 3, s. 295-316.

1025./ KOPECKÝ, JAN: K OTÁZKE VZNIKU NOVODOBÉHO EURÓPSKEHO DIVADLA. (Polemické poznámky).
[poradie 1219] roč. 15, 1967, č. 2, s. 145-168.

1026./ KOPRDA, PAVOL: VÝZNAM TVARU - TVAR VÝZNAMU.
[poradie 2115] roč. 34, 1986, č. 1, s. 153-154.
Recenzia knihy Nory Krausovej.

1027./ KORBA, JOZEF: KORBOV LEAR. Výpoveď herca o tvorbe jednej postavy.
Spracoval Andrej Červeňák.
[poradie 1624] roč. 21, 1973, č. 4, s. 518-533.

1028./ KORNIJČUK, ALEXANDER: O. Kornijčuk na XXII. sjazde KSSS.
[poradie 587] roč. 10, 1962, č. 1, s. 69.

1029./ KOŠŤÁLOVÁ, MARCELA: CESTY K SLEČNE JÚLII.
[poradie 2170] roč. 35, 1987, č. 2, s. 228-250.

1030./ KOŠŤÁLOVÁ, MARCELA: FESTIVALOVÉ ROZPAKY.
[poradie 2189] roč. 35, 1987, č. 4, s. 510-518.
Zlatá Praha.

1031./ KOSTOLANSKÝ, RUDOLF: PRÍSPEVOK K PSYCHOLOGICKÉMU VÝSKUMU OSOBNOSTI HERCA.
[poradie 1295] roč. 16, 1968, č. 1, s. 63-68.

1032./ KOTRBANEC, MILAN: VZŤAH JÁNA SOLOVIČA K TELEVÍZNEMU DIVÁKOVI.
[poradie 1491] roč. 19, 1971, č. 2, s. 213-226.

1033./ KOTT, JAN: SKICE O SHAKESPEAROVI.
[poradie 893] roč. 12, 1964, č. 1, s. 5-28.

1034./ KOUŘIL, MIROSLAV: AKÁ REKONŠTRUKCIA?
[poradie 1590] roč. 21, 1973, č. 1, s. 72-83.

1035./ KOUŘIL, MIROSLAV: SCÉNICKÁ HODNOTA.
[poradie 1779] roč. 25, 1977, č. 3, s. 301-321.

1036./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: MARGINÁLIE K DEJINÁM BÁBKOVÉHO DIVADLA.
Podpísané Michal A. Kováč.
[poradie 1854] roč. 27, 1979, č. 2, s. 161-198.

1037./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: DIVADELNÉ MÚZEUM AKO SEMIOTICKÝ SYSTÉM.
Podpísané Mišo A. Kováč.
[poradie 2346] roč. 40, 1992, č. 1, s. 50-67.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1038./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: ŽATVA VI. GORAZDOVHO MOČENKA.
Podpísané Mišo A. Kováč.
[poradie 2661] roč. 47, 1999, č. 1, s. 64-72.

1039./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: PREDSTAVENIE PÔVODNÝCH PREDSTAVENÍ.
Podpísané Mišo A. Kováč.
[poradie 2685] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 246-248.
Recenzia.

1040./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: BÁSNICI A POÉZIA NA JAVISKU.
Podpísané Mišo A. Kováč.
[poradie 2701] roč. 47, 1999, č. 4, s. 407-410.

1041./ KOVÁČ-ADAMOV, MIŠO: DVOJSTRANNÝ ROZMER HROVÝCH PODANÍ PAVLA PALKOVIČA.
Podpísaný Mišo A. Kováč.
[poradie 2722] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 218-220.

1042./ KOVÁČOVÁ, MARTINA: SPRIEVODCA PO ČINOHERNOM DIVADLE NA SLOVENSKU.
[poradie 2473] roč. 43, 1995, č. 1, s. 87.
Recenzia.

1043./ KOWZAN, TADEUSZ: TEÓRIA ZNAKOV APLIKOVANÁ V TEATROLÓGII.
[poradie 2340] roč. 40, 1992, č. 1, s. 19-28.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1044./ KRAJČOVIČ, RUDOLF: K OTÁZKAM JAZYKOVEJ VÝSTAVBY KARVAŠOVEJ HRY SRDCE PLNÉ RADOSTI.
[poradie 32] roč. 2, 1954, č. 1, s. 84-96.

1045./ KRAMOSIL, BEDŘICH: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

1046./ KRATOCHVÍL, KAREL: O TZV. PROFESORSKOM DIVADLE U NÁS. (Niektoré bratislavské súvislosti).
[poradie 1337] roč. 16, 1968, č. 3, s. 410-414.

1047./ KRAUS, CYRIL: DRÁMA V DIELE ANDREJA SLÁDKOVIČA.
[poradie 391] roč. 7, 1959, č. 3, s. 181-207.

1048./ KRAUSOVÁ, NORA: SCHILLER DRAMATIK (1759-1805).
Podpísané Nora Kocholová.
[poradie 107] roč. 3, 1955, č. 4, s. 346-358.

1049./ KRAUSOVÁ, NORA: BRECHT A EXPRESIONIZMUS. (Niekoľko poznámok).
[poradie 1166] roč. 14, 1966, č. 3, s. 368-384.

1050./ KRAUSOVÁ, NORA: MONTÁŽ V LITERATÚRE A VO FILME. (Kompozičný princíp v diele Thomasa Manna).
[poradie 1726] roč. 24, 1976, č. 2, s. 194-206.

1051./ KRAUSOVÁ, NORA: BRECHTOVA "NEARISTOTELOVSKÁ POETIKA"?
[poradie 1817] roč. 26, 1978, č. 3, s. 307-315.

1052./ KRAUSOVÁ, NORA: DIVADLO, REČOVÉ AKTY A HYPERTROFIA ZNAKOVOSTI.
[poradie 2343] roč. 40, 1992, č. 1, s. 37-42.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1053./ KŘENEK, ERNST: Z KŘENKOVÝCH ÚVAH O OPERETE, REVUE A OPERE. Recenzia s ukážkami.
Ďalší autor Jaroslav Bužga.
[poradie 524] roč. 9, 1961, č. 2, s. 204-223.

1054./ KRESÁNEK, JOZEF: OSOBNOSŤ ZAKLADATEĽSKÉHO VÝZNAMU.
[poradie 1799] roč. 26, 1978, č. 1, s. 11-20.
Zdeněk Nejedlý.

1055./ KRET, ANTON: ZÁPISKY J. KOPECKÉHO O DIVADLE V ZSSR.
[poradie 37] roč. 2, 1954, č. 1, s. 121-123.

1056./ KRET, ANTON: ZVOLENSKÁ INSCENÁCIA KARVAŠOVEJ HRY PACIENT STOTRINÁSŤ.
[poradie 123] roč. 4, 1956, č. 1, s. 65-69.

1057./ KRET, ANTON: AKO JE TO S NAŠOU KLASIKOU?
[poradie 142] roč. 4, 1956, č. 2, s. 180.

1058./ KRET, ANTON: NEÚSPECH JEDNEJ SÚŤAŽE.
Podpísané -et
[poradie 165] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 351.
V umeleckom prednese.

1059./ KRET, ANTON: ŠKOLENIE DIVADELNÍKOV NA SLIAČI.
Podpísané AKV
[poradie 176] roč. 4, 1956, č. 5, s. 427.

1060./ KRET, ANTON: K OTÁZKAM NÁRODNEJ FORMY. Scheridanova "Škola klebiet" v košickom Št. divadle.
[poradie 195] roč. 5, 1957, č. 1, s. 62-66.

1061./ KRET, ANTON: SCHEMATIZMUS STÁLE AKTUÁLNY. Gejdošovi "Krkavci" v Prešove.
[poradie 233] roč. 5, 1957, č. 3, s. 229-232.

1062./ KRET, ANTON: ABSOLUTÓRIUM Z VŠMU - A DOSŤ?
Podpísané (-et)
[poradie 248] roč. 5, 1957, č. 4, s. 322.

1063./ KRET, ANTON: ŠEDIVOSŤ BOJA PROTI ŠEDIVOSTI.
Podpísané (-et)
[poradie 249] roč. 5, 1957, č. 4, s. 322-323.

1064./ KRET, ANTON: Z POSLEDNÝCH PREMIÉR PÔVODNEJ TVORBY. Smrčkova dráma "Magda Burčová" v Nitre a v Dedinskom divadle; Solovičova "Nepokojná mladosť" vo Zvolene.
[poradie 273] roč. 5, 1957, č. 6, s. 467-474.

1065./ KRET, ANTON: NIE JE DRUŽSTVO AKO DRUŽSTVO.
Podpísané -esch-
[poradie 287] roč. 6, 1958, č. 1, s. 70-72.
Slovenské divadelné a literárne zastupiteľstvo.

1066./ KRET, ANTON: NIEKOĽKO MYŠLIENOK O DRAMATICKEJ TVORBE MLADÝCH AUTOROV.
[poradie 295] roč. 6, 1958, č. 2, s. 138-144.

1067./ KRET, ANTON: UMENIE, AKO ZANEDBÁVAŤ UMENIE?
Podpísané -esch-
[poradie 317] roč. 6, 1958, č. 3, s. 269.
O učebniciach Slovenského pedagogického nakladateľstva.

1068./ KRET, ANTON: ŠTEFAN KRÁLIK - DRAMATIK DVOCH EPOCH.
[poradie 321] roč. 6, 1958, č. 4, s. 296-312.

1069./ KRET, ANTON: NIELEN V ŽIARI REFLEKTOROV...
Podpísané -esch-
[poradie 359] roč. 6, 1958, č. 6, s. 555-556.

1070./ KRET, ANTON: KNIŽKA PRIATEĽSKÉHO VZŤAHU A OBDIVU.
[poradie 382] roč. 7, 1959, č. 2, s. 151.
Larisy Solncevovej.

1071./ KRET, ANTON: NAMIESTO VINŠA. K päťdesiatke dramatika Štefana Králika.
[poradie 399] roč. 7, 1959, č. 3, s. 266-267.

1072./ KRET, ANTON: NIEKOĽKO POZNÁMOK K UMELECKÉMU SPRACOVANIU TEMATIKY ODBOJA V SLOVENSKÝCH HRÁCH PO OSLOBODENÍ.
[poradie 407] roč. 7, 1959, č. 4, s. 311-332.

1073./ KRET, ANTON: VÝVINOVÉ ZMENY V TRAGÉDII.
[poradie 420] roč. 7, 1959, č. 5, s. 390-398.

1074./ KRET, ANTON: RÚFUSOV PREKLAD LERMONTOVOVHO MAŠKARNÉHO PLESU.
[poradie 468] roč. 8, 1960, č. 2, s. 266-267.

1075./ KRET, ANTON: AJ O DRAMATICKOM UMENÍ.
[poradie 498] roč. 8, 1960, č. 4, s. 545-547.
Recenzia knihy D. Diderota.

1076./ KRET, ANTON: HRONOVSKÉ REFLEXIE.
[poradie 513] roč. 9, 1961, č. 1, s. 108-110.

1077./ KRET, ANTON: PROFESIONÁLNE MANIERY V OCHOTNÍCTVE.
[poradie 601] roč. 10, 1962, č. 1, s. 138-140.
XXXI. Jiráskov Hronov.

1078./ KRET, ANTON: K OTÁZKE UMELECKEJ KONCEPCIE DIVADLA.
[poradie 670] roč. 10, 1962, č. 4, s. 433-444.

1079./ KRET, ANTON: DRÁMA, KDE SI?
Spoločný názov: V úzkostiach hľadania. Ďalší autori Anton Hykisch, Emil Lehuta.
[poradie 681] roč. 10, 1962, č. 4, s. 459-461.

1080./ KRET, ANTON: ZÁSTAVA NA POL ŽRDE - BOJOVNÍKOVI. K úmrtiu Nikolaja Fedoroviča Pogodina (1900-1962).
[poradie 727] roč. 11, 1963, č. 1, s. 125-128.

1081./ KRET, ANTON: IBA PRÍSPEVOK.
[poradie 784] roč. 11, 1963, č. 2, s. 304-305.
Kniha L. G. Tamašina.

1082./ KRET, ANTON: KLUB VÝROBCOV BARIEL PRE PÔVODNÚ DRÁMU.
Podpísané -esch-
[poradie 789] roč. 11, 1963, č. 2, s. 309.

1083./ KRET, ANTON: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 799] roč. 11, 1963, č. 3, s. 323.
Pozri záznam 2404.

1084./ KRET, ANTON: ZA HRANICOU REPORTÁŽE.
[poradie 906] roč. 12, 1964, č. 1, s. 111-112.
Recenzia knihy L. P. Solncevovej.

1085./ KRET, ANTON: LIST Z MOSKVY.
[poradie 913] roč. 12, 1964, č. 1, s. 123-125.

1086./ KRET, ANTON: LIST Z MOSKVY (II).
[poradie 951] roč. 12, 1964, č. 2, s. 295-297.

1087./ KRET, ANTON: LIST Z MOSKVY (III).
[poradie 980] roč. 12, 1964, č. 3, s. 460-462.

1088./ KRET, ANTON: LIST Z MOSKVY (IV).
[poradie 1010] roč. 12, 1964, č. 4, s. 563.

1089./ KRET, ANTON: TELEVÍZIA - TVORBA A POLITIKA.
[poradie 1544] roč. 20, 1972, č. 2, s. 147-165.

1090./ KRET, ANTON: SNP A JEHO HRANÉ TELEVÍZNE SPODOBENIE.
[poradie 1642] roč. 22, 1974, č. 2, s. 230-240.

1091./ KRET, ANTON: DIVADLO-TRIBÚNA, DIVADLO-NÁMESTIE. (Zovšeobecnenia z divadelnej Moskvy dnes).
[poradie 1741] roč. 24, 1976, č. 3, s. 392-401.

1092./ KRET, ANTON: KOŠICKÝ DIVADELNÝ PROGRAM. (Na okraj činohernej sezóny 1975-1976).
[poradie 1746] roč. 24, 1976, č. 4, s. 471-486.

1093./ KRET, ANTON: SOCIALISTICKÉ DIVADLO V ZÁPASE.
[poradie 1785] roč. 25, 1977, č. 3, s. 414-416.
Recenzia knihy R. Mrliana.

1094./ KRET, ANTON: VZŤAHY TZV. PROLETÁRSKEHO DIVADLA V ČESKOSLOVENSKU K DIVADELNÍCTVU SOVIETSKEMU.
[poradie 1791] roč. 25, 1977, č. 4, s. 464-481.

1095./ KRET, ANTON: SOVIETSKA DRÁMA V POPREDÍ PREMIEN MODERNÉHO DIVADLA.
[poradie 1822] roč. 26, 1978, č. 3, s. 375-386.

1096./ KRET, ANTON: PRVÁ A ZÁSLUŽNÁ.
[poradie 1826] roč. 26, 1978, č. 3, s. 417-418.
L. P. Solnceva: Teatr Čechii i Slovakii. Recenzia.

1097./ KRET, ANTON: MAJAKOVSKIJ - ZABUDNUTÝ DRAMATIK...?
[poradie 1917] roč. 28, 1980, č. 4, s. 495-504.

1098./ KRET, ANTON: SVET HERECKÝCH PREMIEN LADISLAVA CHUDÍKA.
[poradie 1949] roč. 29, 1981, č. 3, s. 401-419.

1099./ KRET, ANTON: KORENE ĽUDOVOSTI V Z-DIVADLE ZO ZELENČA.
[poradie 2041] roč. 32, 1984, č. 1, s. 102-119.

1100./ KRET, ANTON: OD REKONŠTRUKCIE K NOVÝM KVALITÁM. O súčasnej sovietskej dráme a divadle.
[poradie 2049] roč. 32, 1984, č. 2, s. 236-245.

1101./ KRET, ANTON: OD VIDENIA K ZOVŠEOBECNENIU. Rozhovor s režisérom Vladimírom Strniskom.
[poradie 2112] roč. 34, 1986, č. 1, s. 123-134.

1102./ KRET, ANTON: ZÁSTOJ MALÝCH JAVISKOVÝCH FORIEM V SÚSTAVE JAVISKOVÝCH UMENÍ. Ideovo-estetické východiská a špecifické črty.
[poradie 2120] roč. 34, 1986, č. 2, s. 183-198.

1103./ KRET, ANTON: BOOROVE KONTEMPLÁCIE.
[poradie 2138] roč. 34, 1986, č. 3, s. 429-430.
Recenzia.

1104./ KRET, ANTON: TOVSTONOGOVOVO ZRKADLO ŽIVOTA.
[poradie 2186] roč. 35, 1987, č. 4, s. 443-461.

1105./ KRET, ANTON: MY A SÚČASNÁ DRÁMA. Zamyslenie nad slovenskou drámou.
[poradie 2496] roč. 43, 1995, č. 3, s. 307-309.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

1106./ KRET, ANTON: SÓLO PRE VASILIEVA ALEBO PRVÝ ZAHRADNÍK V MOSKVE.
[poradie 2543] roč. 44, 1996, č. 3, s. 367-369.

1107./ KRET, ANTON: THÉÂTRE SLOVAQUE.
[poradie 2552] roč. 44, 1996, č. 4, s. 469-470.
Recenzia.

1108./ KRET, ANTON: BOL RAZ PRVÝ... ...ALE NAŠŤASTIE NIE JEDINÝ SLOVENSKÝ KABARET.
[poradie 2635] roč. 46, 1998, č. 1, s. 104-106.
Recenzia.

1109./ KRIPPELOVÁ, TATIANA: VEĽKÝ HEREC MALÝCH ROL.
[poradie 2126] roč. 34, 1986, č. 2, s. 269-270.
František Kovařík.

1110./ KRIPPELOVÁ, TATIANA: PRESTAVBA A SOVIETSKE DIVADLO. Rozhovor so sovietskym teatrológom Borisom Ľubimovom.
[poradie 2243] roč. 37, 1989, č. 2, s. 254-263.

1111./ KRIŠKA, BRANISLAV: PERSPEKTÍVY OPERY A OPERNEJ RÉŽIE.
[poradie 639] roč. 10, 1962, č. 3, s. 324-328.

1112./ KRIŠKA, BRANISLAV: STRAVINSKÉHO OSUD ZHÝRALCA V BRATISLAVSKEJ OPERE.
Ďalší autor Igor Vajda.
[poradie 1995] roč. 30, 1982, č. 4, s. 465-487.

1113./ KRLEŽA, MIROSLAV: O NAŠOM DRAMATICKOM REPERTOÁRI. Z príležitosti 400. výročia Držićovej Tyrrheny.
[poradie 860] roč. 11, 1963, č. 4, s. 513-524.

1114./ KRONEROVÁ, ADRIANA: SÚČASNÁ ANGLICKÁ DRÁMA. (Predstavitelia hlavných vývojových smerov konca šesťdesiatych a prvej polovice sedemdesiatych rokov).
[poradie 2314] roč. 39, 1991, č. 2, s. 99-127.

1115./ KRÖSCHLOVÁ, E.: V BRNE O PANTOMÍME.
Ďalší autori J. Ryšánková, R. Höger, A. Piňos, J. Reimoser.
[poradie 765] roč. 11, 1963, č. 2, s. 250.

1116./ KUBÍKOVÁ: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 427.

1117./ KUBIŠ, PAVOL: K ZAČIATKOM DRAMATIKY JÁNA PONIČANA.
[poradie 1487] roč. 19, 1971, č. 2, s. 173-182.

1118./ KUDĚLKA, VIKTOR: DIVADLO NA DLANI. (O povojnovom slovinskom divadle a dráme).
[poradie 1694] roč. 23, 1975, č. 3, s. 392-406.

1119./ KUDĚLKA, VIKTOR: IVAN CANKAR A ZROD MODERNEJ SLOVINSKEJ DRÁMY.
[poradie 1761] roč. 25, 1977, č. 1, s. 79-90.

1120./ KUDĚLKA, VIKTOR: KRLEŽOVE DRÁMY A ICH EURÓPSKY KONTEXT.
[poradie 1847] roč. 27, 1979, č. 1, s. 60-76.

1121./ KUDĚLKA, VIKTOR: MARIN DRŽIĆ A SVETOVÁ DRÁMA.
[poradie 1865] roč. 27, 1979, č. 3, s. 372-390.

1122./ KUDĚLKA, VIKTOR: IVO VOJNOVIČ V PREVIERKE ČASU.
[poradie 1885] roč. 28, 1980, č. 1, s. 77-90.

1123./ KUDĚLKA, VIKTOR: NUŠIĆ AKO KOMÉDIOGRAF.
[poradie 1979] roč. 30, 1982, č. 2, s. 243-258.

1124./ KUDĚLKA, VIKTOR: CESTY A CIELE ČESKEJ DRÁMY V ROKOCH 1918-1945.
[poradie 2011] roč. 31, 1983, č. 2, s. 186-203.

1125./ KUDĚLKA, VIKTOR: NAD TROJAKÝM HERECTVOM. (Martin Růžek - Radovan Lukavský - Rudolf Hrušínský).
[poradie 2029] roč. 31, 1983, č. 4, s. 517-535.

1126./ KUDĚLKA, VIKTOR: CESTY A CIELE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2072] roč. 32, 1984, č. 4, s. 567-571.
Recenzia.

1127./ KUDLIČKA, EMIL: OBRAZ KOMUNISTU V BULHARSKEJ DRÁME.
[poradie 1898] roč. 28, 1980, č. 2, s. 265-276.

1128./ KUKUČÍN, MARTIN: bez názvu.
[poradie 855] roč. 11, 1963, č. 4, s. 505.
Zamyslenie.

1129./ KULEŠOV, LEV VLADIMÍROVIČ: MONTÁŽ AKO ZÁKLAD FILMOVÉHO UMENIA I. Filmovo-teoretické state Leva Kulešova z dvadsiatych rokov.
[poradie 2511] roč. 43, 1995, č. 4, s. 410-437.

1130./ KULEŠOV, LEV VLADIMÍROVIČ: MONTÁŽ AKO ZÁKLAD FILMOVÉHO UMENIA II.
[poradie 2519] roč. 44, 1996, č. 1, s. 98-151.

1131./ KULEŠOV, LEV VLADIMÍROVIČ: FILMOVÉ UMENIE. (Moje skúsenosti).
Úvod Vladimír Mlčoušek.
[poradie 2530] roč. 44, 1996, č. 2, s. 232-276.

1132./ KULT, L.: LEOPOLD SCHMIDT, DAS DEUTSCHE VOLKSSCHAUSPIEL IN ZEITGENÖSSISCHEN ZEUGNISSEN VOM HUMANISMUS BIS ZUR GEGENWART.
[poradie 221] roč. 5, 1957, č. 2, s. 160.
Recenzia.

1133./ KUNDERA, LUDVÍK: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 813] roč. 11, 1963, č. 3, s. 333-335.
Pozri záznam 2404.

1134./ KUNDERA, LUDVÍK: PREKLIATY B. B. (Poznámky k obťažnej hypotéze).
[poradie 1816] roč. 26, 1978, č. 3, s. 289-306.

1135./ KUPKE, PETER: PISCATOR A JEHO POLITICKÉ DIVADLO.
[poradie 305] roč. 6, 1958, č. 3, s. 200-203.

1136./ KUPKE, PETER: PISCATOR A JEHO POLITICKÉ DIVADLO.
[poradie 322] roč. 6, 1958, č. 4, s. 312-318.

1137./ KUPKE, PETER: PISCATOR A JEHO POLITICKÉ DIVADLO.
[poradie 340] roč. 6, 1958, č. 5, s. 425-430.

1138./ KUPKE, PETER: PISCATOR A JEHO POLITICKÉ DIVADLO.
[poradie 353] roč. 6, 1958, č. 6, s. 517-524.

1139./ KUPKOVIČ, LADISLAV: NOVÉ STOTOŽNENIE. (Po západoberlínskom festivale avantgardných hudobných skupín).
[poradie 1435] roč. 18, 1970, č. 2, s. 236-240.

1140./ KUPKOVIČ, LADISLAV: POSOLSTVO - ODKIAĽ A PRE KOHO?
[poradie 2427] roč. 42, 1994, č. 1, s. 77-79.

1141./ KUSSOVÁ, MARTA: OD PÁSMA K HRE FAKTU. K vývoju dramatického rozhlasového umenia.
[poradie 2068] roč. 32, 1984, č. 4, s. 515-526.

1142./ KÝŠKOVÁ, MÁRIA: ŠKOLSKÉ HRY ELIÁŠA LADIVERA.
[poradie 1732] roč. 24, 1976, č. 2, s. 281-295.


1143./ LACA, JÁN: BIBLIOGRAFIA SLOVENSKEJ TLAČE 1951 O OTÁZKACH DIVADLA.
Ďalší autori Milan Fabiáne, Július Červeň.
[poradie 23] roč. 1, 1953, č. 1, s. 269-287.

1144./ LACA, JÁN: K PROBLEMATIKE BORODÁČOVÝCH ÚPRAV SLOVENSKEJ KLASIKY.
[poradie 79] roč. 3, 1955, č. 2, s. 105-126.

1145./ LACA, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 800] roč. 11, 1963, č. 3, s. 323-324.
Pozri záznam 2404.

1146./ LACIAK, MIROSLAV: SLOVENSKÝ PREDOBRODENECKÝ HAMLET.
Ďalší autori Anton Popovič, Štefan Lipták.
[poradie 901] roč. 12, 1964, č. 1, s. 72-75.
Úvod k publikovanému textu hry, záznam 2489.

1147./ LACIKA, IVAN: FELLNER A HELMER - JEDNA ARCHITEKTÚRA PRE MNOHÉ KULTÚRY.
[poradie 2450] roč. 42, 1994, č. 4, s. 321-324.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

1148./ LAJCHA, LADISLAV: IVAN STODOLA VČERA A DNES.
[poradie 78] roč. 3, 1955, č. 2, s. 97-105.

1149./ LAJCHA, LADISLAV: VÁCLAV VYDRA: Z HERCOVA PERA.
[poradie 127] roč. 4, 1956, č. 1, s. 76-78.

1150./ LAJCHA, LADISLAV: IVAN STODOLA: DIVADELNÉ HRY I.
[poradie 187] roč. 4, 1956, č. 6, s. 495-497.

1151./ LAJCHA, LADISLAV: TEN NEODIŠIEL NA NEBESÁ.
Podpísané L.L.
[poradie 661] roč. 10, 1962, č. 3, s. 423.
Bohuš Rendl.

1152./ LAJCHA, LADISLAV: POÉZIA MARCELA MARCEAUA.
[poradie 760] roč. 11, 1963, č. 2, s. 245-246.

1153./ LAJCHA, LADISLAV: DIVADELNÉ SNY ERNESTA ŠPITZA.
[poradie 770] roč. 11, 1963, č. 2, s. 257-262.

1154./ LAJCHA, LADISLAV: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 827] roč. 11, 1963, č. 3, s. 343-344.
Pozri záznam 2404.

1155./ LAJCHA, LADISLAV: JUBILEUM - PODNET.
[poradie 885] roč. 11, 1963, č. 4, s. 568-569.
D 34.

1156./ LAJCHA, LADISLAV: K SEDEMDESIATKE PROF. FRANTIŠKA GÖTZA.
[poradie 918] roč. 12, 1964, č. 1, s. 133-134.

1157./ LAJCHA, LADISLAV: NAOZAJ PREMÁRNENÁ PRÍLEŽITOSŤ?
[poradie 954] roč. 12, 1964, č. 2, s. 299-300.
Stretnutie čs. scénografov a kostymárov v Brne.

1158./ LAJCHA, LADISLAV: PREČO NEMÁME MEMOÁRE?
Podpísané L.L.
[poradie 957] roč. 12, 1964, č. 2, s. 303-304.

1159./ LAJCHA, LADISLAV: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Spoluautor hlavného referátu Stanislav Vrbka. Diskutujúci Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 377-379, 404-405.
Skrátená verzia referátu a diskusia. Celý referát bol publikovaný až v nasledujúcom ročníku, záznam 1164 resp. 2937. Pokračovanie diskusie, záznam 2409.

1160./ LAJCHA, LADISLAV: PREDČASNÝ ODCHOD BRENDANA BEHANA.
[poradie 978] roč. 12, 1964, č. 3, s. 458-459.

1161./ LAJCHA, LADISLAV: SLOVENSKÁ SCÉNOGRAFIA A SHAKESPEARE - KAPITOLA NEUTEŠENÁ.
[poradie 998] roč. 12, 1964, č. 4, s. 534-535.

1162./ LAJCHA, LADISLAV: REVOLUČNÉ TRADIČNÉ DIVADLO V MARTINE.
[poradie 1020] roč. 13, 1965, č. 1, s. 1-30.

1163./ LAJCHA, LADISLAV: KTO SA BOJÍ EDWARDA ALBEEHO?
[poradie 1026] roč. 13, 1965, č. 1, s. 67-71.

1164./ LAJCHA, LADISLAV: POKUS O VYJASNENIE SPORNÝCH MIEST V DEJINÁCH POVOJNOVÉHO SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA.
Spoluautor Stanislav Vrbka. Doplnky Zoltán Rampák a Ján Slivko.
[poradie 1043] roč. 13, 1965, č. 2, s. 145-180.
Úplné publikovanie verzie referátu, ktorý bol predtým uverejnený iba v skrátenej podobe, záznam 1159.

1165./ LAJCHA, LADISLAV: HERECKÉ PROFILY. (Predstavitelia strednej hereckej generácie).
[poradie 1116] roč. 14, 1966, č. 1, s. 1-48.
Ctibor Filčík, Ladislav Chudík.

1166./ LAJCHA, LADISLAV: HERECKÉ PROFILY. (Predstavitelia strednej hereckej generácie).
[poradie 1142] roč. 14, 1966, č. 2, s. 175-220.
Viliam Záborský, Karol Machata.

1167./ LAJCHA, LADISLAV: POZNATKY ŠTYROCH STÁROČÍ.
[poradie 1179] roč. 14, 1966, č. 3, s. 429-432.
Recenzia.

1168./ LAJCHA, LADISLAV: MOZAIKA DESAŤROČÍ.
[poradie 1180] roč. 14, 1966, č. 3, s. 432-433.
Recenzia knihy I. Stodolu Bolo ako bolo.

1169./ LAJCHA, LADISLAV: A KRÁSNE SA MI ZOMIERALO.
[poradie 1285] roč. 15, 1967, č. 4, s. 564-565.
Recenzia knihy Radovana Lukavského.

1170./ LAJCHA, LADISLAV: KNAPOVE VÝPRAVY K PRAMEŇOM.
[poradie 1286] roč. 15, 1967, č. 4, s. 565-567.
Recenzia.

1171./ LAJCHA, LADISLAV: DIALÓG S JUBILUJÚCIM IVANOM STODOLOM. (Retrospektíva osemdesiatich rokov života).
Odpovedá Ivan Stodola.
[poradie 1314] roč. 16, 1968, č. 2, s. 162-176.

1172./ LAJCHA, LADISLAV: CTIBOR FILČÍK A VILIAM ZÁBORSKÝ, ČIŽE VÝHĽADY GENERÁCIE PÄŤDESIATNIKOV.
[poradie 1482] roč. 19, 1971, č. 1, s. 121-122.

1173./ LAJCHA, LADISLAV: OD VZDORU K ODPORU.
[poradie 1492] roč. 19, 1971, č. 2, s. 227-254.
Dokumenty o Slovenskom komornom divadle v Martine.

1174./ LAJCHA, LADISLAV: PODNETNÁ NEDBALOVSKÁ VÝZVA.
[poradie 1509] roč. 19, 1971, č. 3, s. 431-432.

1175./ LAJCHA, LADISLAV: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

1176./ LAJCHA, LADISLAV: SLOVO PO POLSTOROČÍ - O SCÉNOGRAFII.
Rozhovor. Odpovede Ľudovít Hradský.
[poradie 1575] roč. 20, 1972, č. 4, s. 542-571.

1177./ LAJCHA, LADISLAV: NÁVRAT, REKAPITULÁCIA, PERSPEKTÍVA.
[poradie 1577] roč. 20, 1972, č. 4, s. 574-576.
Recenzia.

1178./ LAJCHA, LADISLAV: SCÉNOGRAFICKÝ PODNET TEÓRII.
[poradie 1580] roč. 20, 1972, č. 4, s. 579-583.
Prolegomena scénografické encyklopedie.

1179./ LAJCHA, LADISLAV: CIEĽAVEDOMÁ SCÉNOGRAFICKÁ REKONŠTRUKCIA.
[poradie 1606] roč. 21, 1973, č. 2, s. 295.
Kniha o Miroslavovi Kouřilovi.

1180./ LAJCHA, LADISLAV: POHĽAD NA INDICKÉ DIVADLO.
[poradie 1609] roč. 21, 1973, č. 2, s. 300-302.
Recenzia.

1181./ LAJCHA, LADISLAV: ZA PRIEKOPNÍKOM SLOVENSKEJ SCÉNOGRAFIE.
[poradie 1620] roč. 21, 1973, č. 3, s. 439-440.
Ľudovítom Hradským.

1182./ LAJCHA, LADISLAV: MOZAIKA ČESKÉHO DIVADELNÉHO IMPRESIONIZMU.
[poradie 1637] roč. 22, 1974, č. 1, s. 148-150.

1183./ LAJCHA, LADISLAV: CESTOU K SEBE SAMÉMU. Profil scénografa Vladimíra Suchánka.
[poradie 1646] roč. 22, 1974, č. 2, s. 282-308.

1184./ LAJCHA, LADISLAV: JEDNA SEZÓNA V DOKUMENTOCH.
[poradie 1647] roč. 22, 1974, č. 2, s. 309-310.
Ročenka Divadelného ústavu. Recenzia.

1185./ LAJCHA, LADISLAV: PREMENY DIVADELNÉHO PRIESTORU.
[poradie 1650] roč. 22, 1974, č. 3, s. 313-343.

1186./ LAJCHA, LADISLAV: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

1187./ LAJCHA, LADISLAV: VÝSTAVA KOSTÝMOV L. PURKYŇOVEJ. (Hradec Kráľové, 9. 4. - 3. 5. 1975).
[poradie 1736] roč. 24, 1976, č. 2, s. 303-304.

1188./ LAJCHA, LADISLAV: MILAN HLOŽEK - SCÉNOGRAFICKÉ TORZO. (7. 2. 1929 - 13. 1. 1975).
[poradie 1744] roč. 24, 1976, č. 3, s. 429-448.

1189./ LAJCHA, LADISLAV: ČESTMÍR PECHR A DIVADLO.
[poradie 1771] roč. 25, 1977, č. 2, s. 257-265.

1190./ LAJCHA, LADISLAV: PODOBNOSTI, DOTYKY, STRETNUTIA.
[poradie 1788] roč. 25, 1977, č. 4, s. 425-436.
Vzťahy československého a sovietskeho divadla.

1191./ LAJCHA, LADISLAV: O SCÉNOGRAFII V BUDAPEŠTI.
[poradie 1829] roč. 26, 1978, č. 3, s. 422-423.

1192./ LAJCHA, LADISLAV: KU GENÉZE DIVADLA A TEATROLÓGIE.
[poradie 1839] roč. 26, 1978, č. 4, s. 558-562.
State Miroslava Kouřila.

1193./ LAJCHA, LADISLAV: SCÉNOGRAFIA: KARL VON APPEN A ŠTEFAN HUDÁK.
[poradie 1841] roč. 26, 1978, č. 4, s. 565-566.

1194./ LAJCHA, LADISLAV: CESTOU K SYNTÉZE.
[poradie 1958] roč. 29, 1981, č. 4, s. 573-574.
Recenzia.

1195./ LAJCHA, LADISLAV: OD PROTIMEŠTIACKEHO VZDORU K SOCIALISTICKÉMU REALIZMU.
[poradie 1969] roč. 30, 1982, č. 1, s. 127-131.
Recenzia.

1196./ LAJCHA, LADISLAV: V CENTRE POZORNOSTI HERECTVO.
[poradie 1971] roč. 30, 1982, č. 1, s. 135-136.
IX. Svetový kongres FIRT.

1197./ LAJCHA, LADISLAV: K VÝSKUMU SLOVENSKÉHO DIVADLA PO ROKU 1948.
[poradie 1987] roč. 30, 1982, č. 3, s. 346-352.

1198./ LAJCHA, LADISLAV: S MIKULÁŠOM HUBOM O GENERÁCII.
[poradie 2012] roč. 31, 1983, č. 2, s. 204-244.
Rozhovor.

1199./ LAJCHA, LADISLAV: POHYB V DIVADLE.
[poradie 2022] roč. 31, 1983, č. 3, s. 369-392.
Divadlo na provázku.

1200./ LAJCHA, LADISLAV: SCÉNOGRAFIA NA KRIŽOVATKE.
[poradie 2026] roč. 31, 1983, č. 4, s. 435-453.
Stredná a mladá generácia českých a slovenských scénografov.

1201./ LAJCHA, LADISLAV: SPOZA DIVADELNEJ OPONY. S Ivanom Turzom o polstoročí v divadle.
[poradie 2069] roč. 32, 1984, č. 4, s. 527-544.
Rozhovor.

1202./ LAJCHA, LADISLAV: TYP BERLÍNSKEJ PANTOMÍMY.
[poradie 2087] roč. 33, 1985, č. 2, s. 181-193.
Pantomimický súbor Deutsches Theater.

1203./ LAJCHA, LADISLAV: PRIESTOROVÉ OPUSY JOANA BREHMSA.
[poradie 2109] roč. 34, 1986, č. 1, s. 17-68.

1204./ LAJCHA, LADISLAV: CESTOU K HISTORICKEJ PRAVDE.
[poradie 2117] roč. 34, 1986, č. 1, s. 157-158.
Karel Martínek jubiluje.

1205./ LAJCHA, LADISLAV: DEJINY DIVADLA AKO ZMYSEL ŽIVOTA.
[poradie 2118] roč. 34, 1986, č. 1, s. 159-160.
František Černý jubiluje.

1206./ LAJCHA, LADISLAV: POJEM SOCIALISTICKÉHO REALIZMU V KONTINUITE VÝVINU.
[poradie 2127] roč. 34, 1986, č. 3, s. 275-285.

1207./ LAJCHA, LADISLAV: RETROSPEKTÍVA A PERSPEKTÍVA SND.
Podpísané L.L.
[poradie 2149] roč. 35, 1987, č. 1, s. 18.
Úvod konferencie k storočnici budovy SND.

1208./ LAJCHA, LADISLAV: OD STADTTHEATRU K SLOVENSKÉMU NÁRODNÉMU DIVADLU.
[poradie 2151] roč. 35, 1987, č. 1, s. 26-40.

1209./ LAJCHA, LADISLAV: MÔJ KOMEDIANT.
[poradie 2161] roč. 35, 1987, č. 1, s. 111-112.

1210./ LAJCHA, LADISLAV: TEATROLÓGIA VLADIMÍRA ŠTEFKA.
[poradie 2172] roč. 35, 1987, č. 2, s. 260-263.

1211./ LAJCHA, LADISLAV: V ZNAMENÍ ČECHOVA.
[poradie 2188] roč. 35, 1987, č. 4, s. 497-509.
Pražské quadriennale 1987.

1212./ LAJCHA, LADISLAV: NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI.
[poradie 2193] roč. 35, 1987, č. 4, s. 564-565.
Recenzia knihy Craig on Theatre.

1213./ LAJCHA, LADISLAV: NUŠIĆOVSKÉ A STODOLOVSKÉ AFINITY.
[poradie 2223] roč. 36, 1988, č. 4, s. 473-482.

1214./ LAJCHA, LADISLAV: PÁTOS A ETOS DIVADLA JÁNA JAMNICKÉHO.
[poradie 2252] roč. 37, 1989, č. 3, s. 342-359.

1215./ LAJCHA, LADISLAV: HORIZONTY SÚČASNEJ TEATROLÓGIE.
[poradie 2271] roč. 38, 1990, č. 1, s. 98-109.
XI. Svetový kongres FIRT.

1216./ LAJCHA, LADISLAV: MMD - NA ĽAVEJ STRANE BARIKÁDY. (23. 9. 1914 - 6. 5. 1989).
[poradie 2273] roč. 38, 1990, č. 1, s. 112.

1217./ LAJCHA, LADISLAV: DIVADLO GEORGA II. A VEĽKÁ DIVADELNÁ REFORMA.
[poradie 2283] roč. 38, 1990, č. 2, s. 242-255.

1218./ LAJCHA, LADISLAV: DRAMATURGICKÉ KONFRONTÁCIE A SATISFAKCIE.
[poradie 2298] roč. 38, 1990, č. 4, s. 443-486.
Dramaturgia SND 1920-1970.

1219./ LAJCHA, LADISLAV: NAŠE SCÉNOGRAFICKÉ PODNETY.
[poradie 2315] roč. 39, 1991, č. 2, s. 128-145.
Význam českých scénografov.

1220./ LAJCHA, LADISLAV: MILAN SLÁDEK - V KNIHÁCH.
[poradie 2360] roč. 40, 1992, č. 1, s. 135-136.

1221./ LAJCHA, LADISLAV: EURÓPSKY PODNET SCÉNOGRAFII SND. Vplyvy expresionizmu v diele Ľudovíta Hradského.
[poradie 2378] roč. 40, 1992, č. 4, s. 334-353.

1222./ LAJCHA, LADISLAV: NA ÚVOD.
[poradie 2383] roč. 41, 1993, č. 1, s. 3.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Referáty Emil Lehuta, Ladislav Lajcha, Ladislav Čavojský, Vladimír Štefko, Július Pašteka, Vladimír Draxler.

1223./ LAJCHA, LADISLAV: DELENIE SEZÓNY V SND V ROKOCH 1920-1945. SND v súvislostiach európskej divadelnej tvorby.

[poradie 2385] roč. 41, 1993, č. 1, s. 15-29.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

1224./ LAJCHA, LADISLAV: ŠTEFKOVA KNIHA AKO VÝZVA.
[poradie 2411] roč. 41, 1993, č. 3, s. 319-320.

1225./ LAJCHA, LADISLAV: TORZO KRITICKEJ TVORBY STANISLAVA VRBKU.
[poradie 2436] roč. 42, 1994, č. 2, s. 187-190.

1226./ LAJCHA, LADISLAV: PRVÝCH DVANÁSŤ SEZÓN. Predpoklady vzniku činohry SND: 1920-1932.
[poradie 2441] roč. 42, 1994, č. 3, s. 246-261.

1227./ LAJCHA, LADISLAV: BRATISLAVA AKO UNIKÁTNE DIVADELNÉ MESTO STRETANIA KULTÚR.
[poradie 2449] roč. 42, 1994, č. 4, s. 313-320.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

1228./ LAJCHA, LADISLAV: OD SKALKOVHO KOZIEHO MLIEKA KU KARVAŠOVMU ABSOLÚTNEMU ZÁKAZU. (Marginálie k dramaturgii a réžii v rokoch 1949-1969).
[poradie 2486] roč. 43, 1995, č. 3, s. 223-239.

1229./ LAJCHA, LADISLAV: LISTY JANKOVI BORODÁČOVI I. (Dramatici, dramaturgovia, prekladatelia).
[poradie 2522] roč. 44, 1996, č. 2, s. 159-176.

1230./ LAJCHA, LADISLAV: LISTY JANKOVI BORODÁČOVI II.
[poradie 2555] roč. 45, 1997, č. 1, s. 3-16.

1231./ LAJCHA, LADISLAV: SLOVENSKÉ ČINOHERNÉ HERECTVO 1949-1969.
[poradie 2566] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 124-139.

1232./ LAJCHA, LADISLAV: OSUDY JEDNEJ DIVADELNEJ BUDOVY. Premena funkcií Mestského divadla v Bratislave.
[poradie 2584] roč. 45, 1997, č. 4, s. 297-299.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1233./ LAJCHA, LADISLAV: THE DESTINY OF ONE THEATRE BUILDING. Changing the functions of the Bratislava Municipal theatre.
[poradie 2607] roč. 45, 1997, č. 4, s. 391-394.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1234./ LAJCHA, LADISLAV: NAD DEDIČSTVOM TEATROLÓGA ZOLTÁNA RAMPÁKA.
[poradie 2631] roč. 46, 1998, č. 1, s. 91-95.

1235./ LAJCHA, LADISLAV: PRVÝ KROK K DEJINÁM NEMECKÉHO DIVADLA.
[poradie 2634] roč. 46, 1998, č. 1, s. 101-103.

1236./ LAJCHA, LADISLAV: NEMECKÁ DRÁMA A SLOVENSKÁ DRAMATURGIA.
[poradie 2640] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 152-171.

1237./ LAJCHA, LADISLAV: FREKVENCIA NEMECKÝCH HIER V REPERTOÁROCH SLOVENSKÝCH PROFESIONÁLNYCH DIVADIEL.
[poradie 2641] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 172-195.

1238./ LAJCHA, LADISLAV: MILAN LASICA A JÚLIUS SATINSKÝ V ŠTÚDIU S.
[poradie 2657] roč. 47, 1999, č. 1, s. 3-24.

1239./ LAJCHA, LADISLAV: NEMECKÉ DIVADLO A SLOVENSKÁ TEATROLÓGIA.
[poradie 2698] roč. 47, 1999, č. 4, s. 373-390.

1240./ LAJCHA, LADISLAV: STRUČNÁ BILANCIA DIVADELNEJ A FILMOVEJ VEDY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED. 2. Výskum divadla a filmu v rokoch 1970-1990.
Ďalší autori Ladislav Čavojský, Miloš Mistrík.
[poradie 2706] roč. 48, 2000, č. 1, s. 5-8.

1241./ LAJCHA, LADISLAV: EUGEN HOLLY A NEMECKÉ DIVADLO. (Kritik ako zrkadlo divadla).
[poradie 2709] roč. 48, 2000, č. 1, s. 42-52.

1242./ LAJCHA, LADISLAV: DIVADELNÁ ENCYKLOPÉDIA BEZ HERECTVA?
[poradie 2725] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 226-231.
WECT. Recenzia.

1243./ LAJCHA, LADISLAV: ANGLICKÁ DRÁMA A SLOVENSKÁ DRAMATURGIA.
[poradie 2730] roč. 48, 2000, č. 4, s. 292-305.

1244./ LAJCHA, LADISLAV: FREKVENCIA INSCENÁCIÍ ANGLICKEJ DRÁMY V SLOVENSKÝCH PROFESIONÁLNYCH DIVADLÁCH V ROKOCH 1920-2000.
[poradie 2731] roč. 48, 2000, č. 4, s. 306-323.
Súpis.

1245./ LAJCHA, LADISLAV: INICIÁTOR, REŽISÉR, RIADITEĽ? František Rell o sebe i divadle.
[poradie 2767] roč. 49, 2001, č. 3, s. 303-313.
Rozhovor.

1246./ LAJCHA, LADISLAV: REŽISÉR ĽUDSKEJ POSPOLITOSTI. Pavol Haspra ako režisér anglických a amerických hier.
[poradie 2784] roč. 50, 2002, č. 1, s. 43-64.

1247./ LAJCHA, LADISLAV: LISTY JANKA BORODÁČA JIŘÍMU FREJKOVI 1937-1938 A LIST JIŘÍHO FREJKU JANKOVI BORODÁČOVI.
[poradie 2795] roč. 50, 2002, č. 2, s. 182-191.

1248./ LAJCHA, LADISLAV: POZVANIE DO DIELA BERTOLTA BRECHTA.
[poradie 2800] roč. 50, 2002, č. 2, s. 207-210.
Recenzia.

1249./ LÁNI, JURAJ: ŽIAK AGAPETUS ZVEDENÝ A NASPÄŤ PRIVEDENÝ.
Úvod Jozef Minárik.
[poradie 2575] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 244-261.

1250./ LAWSON, JOHN HOWARD: SÚČASNÁ AMERICKÁ DRÁMA.
[poradie 725] roč. 11, 1963, č. 1, s. 111-124.

1251./ LAZAR, ERVÍN: LEONARD STÖCKEL A JEHO DRÁMA ZUZANA.
[poradie 342] roč. 6, 1958, č. 5, s. 434-445.

1252./ LAZAR, ERVÍN: DVOJITÝ BÁSNICKÝ AKT PETRA EISENBERGA. Slovo na úvod.
[poradie 1889] roč. 28, 1980, č. 1, s. 117-137.

1253./ LAZORČÁKOVÁ, TATJANA: UMENIE ROZHLASOVOSTI. (Osobnosť režiséra Josefa Bezdíčka vo vývine českého rozhlasového umenia).
[poradie 2031] roč. 31, 1983, č. 4, s. 551-561.

1254./ LEHUTA, EMIL: KNIŽKA O PANTOMÍME.
[poradie 509] roč. 9, 1961, č. 1, s. 99-101.
Tristana Rémyho.

1255./ LEHUTA, EMIL: CHARLIE - FILMOVÝ ARLECCHINO.
[poradie 543] roč. 9, 1961, č. 3, s. 347-364.

1256./ LEHUTA, EMIL: ZA FERDINANDOM STIEBITZOM.
Podpísané -il-
[poradie 605] roč. 10, 1962, č. 1, s. 144.

1257./ LEHUTA, EMIL: NÁRODNÝ UMELEC JÁN BORODÁČ SA 18. JÚNA 1962 DOŽÍVA SEDEMDESIATKY.
[poradie 607] roč. 10, 1962, č. 2, s. 145-146.

1258./ LEHUTA, EMIL: NAŠA ČINOHERNÁ RÉŽIA.
[poradie 609] roč. 10, 1962, č. 2, s. 148-171.

1259./ LEHUTA, EMIL: ZABÚDANÝ! ZAZNÁVANÝ! KLASIK?
Podpísaný ille
[poradie 622] roč. 10, 1962, č. 2, s. 249-250.
Jonáš Záborský.

1260./ LEHUTA, EMIL: POZNÁMKY K PRVÉMU ODTLAČENIU ZÁBORSKÉHO HRY.
[poradie 625] roč. 10, 1962, č. 2, s. 269-273.

1261./ LEHUTA, EMIL: 13 ODPOVEDÍ JÁNA CIKKERA.
Odpovedal Ján Cikker.
[poradie 635] roč. 10, 1962, č. 3, s. 295-303.

1262./ LEHUTA, EMIL: V ZÁUJME ČOHO?
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 664] roč. 10, 1962, č. 3, s. 427-429.
Polemika so Z. Rampákom.

1263./ LEHUTA, EMIL: POZNÁMKY K ODPOVEDIAM.
Podpísané Č.L. Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 666] roč. 10, 1962, č. 3, s. 430-431.
Polemika so Z. Rampákom, záznam 2340.

1264./ LEHUTA, EMIL: DIVADELNÍCI DISKUTOVALI.
Podpísané -ille-
[poradie 668] roč. 10, 1962, č. 3, s. 432.

1265./ LEHUTA, EMIL: PROBLÉMY DIVADELNÉHO PROFILU.
Ďalší diskutujúci Peter Karvaš, Mikuláš Huba, Rudolf Mrlian.
[poradie 673] roč. 10, 1962, č. 3, s. 445-447.

1266./ LEHUTA, EMIL: ADAM, KDE SI?
Spoločný názov: V úzkostiach hľadania. Ďalší autori Anton Hykisch, Anton Kret.
[poradie 682] roč. 10, 1962, č. 4, s. 461-465.

1267./ LEHUTA, EMIL: ČO O NICH VIEM.
Podpísané E. A. Jun
[poradie 705] roč. 10, 1962, č. 4, s. 546-548.
Recenzia knihy R. Blecha.

1268./ LEHUTA, EMIL: DANIEL SORANO NEŽIJE.
Podpísané -ille-
[poradie 711] roč. 10, 1962, č. 4, s. 555-556.

1269./ LEHUTA, EMIL: SEDEM MARTINSKÝCH PREDSTAVENÍ SEDEM KARÁT OTVORENEJ HRY.
[poradie 721] roč. 11, 1963, č. 1, s. 73-91.

1270./ LEHUTA, EMIL: RUŠŇOVODIČ SMIECHU.
[poradie 729] roč. 11, 1963, č. 1, s. 129-133.
Buster Keaton.

1271./ LEHUTA, EMIL: AKO PÍSAŤ RECENZIU.
[poradie 734] roč. 11, 1963, č. 1, s. 142-143.
Recenzia knihy Waltera Kerra.

1272./ LEHUTA, EMIL: AMATÉRI A OCHOTNÍCI 1962.
[poradie 736] roč. 11, 1963, č. 1, s. 145-147.

1273./ LEHUTA, EMIL: ŽIHADLICE.
Meno neuvedené.
[poradie 741] roč. 11, 1963, č. 1, s. 151-152.

1274./ LEHUTA, EMIL: PREČO PANTOMÍMA? K problémom mlčiaceho umenia.
[poradie 743] roč. 11, 1963, č. 2, s. 157-190.

1275./ LEHUTA, EMIL: PANTOMIMICKÉ SÚBORY.
Podpísané E.L.
[poradie 775] roč. 11, 1963, č. 2, s. 269-270.

1276./ LEHUTA, EMIL: ŽIHADLICE.
Meno neuvedené.
[poradie 792] roč. 11, 1963, č. 2, s. 311-312.

1277./ LEHUTA, EMIL: PRÍPAD DRAMATURG!
[poradie 793] roč. 11, 1963, č. 3, s. 313-318.

1278./ LEHUTA, EMIL: PRI JÁNOŠÍKOVOM JUBILEU.
[poradie 841] roč. 11, 1963, č. 3, s. 409-416.

1279./ LEHUTA, EMIL: PÄŤDESIATICH ROKOV.
Podpísaný E. A. Jun
[poradie 849] roč. 11, 1963, č. 3, s. 454.
O Jozefovi Felixovi.

1280./ LEHUTA, EMIL: ŽIHADLICE.
Meno neuvedené.
[poradie 850] roč. 11, 1963, č. 3, s. 455-456.

1281./ LEHUTA, EMIL: O REKONŠTRUKCIU MEJERCHOĽDA.
Podpísaný E. A. Jun
[poradie 868] roč. 11, 1963, č. 4, s. 538-540.

1282./ LEHUTA, EMIL: SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 1.-8. JÚNA 1963.
[poradie 877] roč. 11, 1963, č. 4, s. 552-553.

1283./ LEHUTA, EMIL: 33. JH (17. 8. - 24. 8. 1963).
Podpísaný E.L.
[poradie 879] roč. 11, 1963, č. 4, s. 556-557.
Jiráskov Hronov.

1284./ LEHUTA, EMIL: ERWIN PISCATOR SEDEMDESIATROČNÝ.
Podpísaný ille
[poradie 889] roč. 11, 1963, č. 4, s. 572.

1285./ LEHUTA, EMIL: ŽIHADLICE.
Meno neuvedené.
[poradie 891] roč. 11, 1963, č. 4, s. 573-574.

1286./ LEHUTA, EMIL: bez názvu.
Podpísané -ille-
[poradie 920] roč. 12, 1964, č. 1, s. 135.
K výročiu Mejerchoľda.

1287./ LEHUTA, EMIL: JANKO BORODÁČ NEŽIJE.
[poradie 949] roč. 12, 1964, č. 2, s. 285-288.

1288./ LEHUTA, EMIL: ONESKORENE, ALE VARI NIE NESKORO.
[poradie 950] roč. 12, 1964, č. 2, s. 288-295.
O dramaturgovaní na Malej scéne.

1289./ LEHUTA, EMIL: SPÄŤ A VPRED. Bilancia a výhľady žilinského divadla.
[poradie 962] roč. 12, 1964, č. 3, s. 323-335.

1290./ LEHUTA, EMIL: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 389-395, 402-403, 406.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

1291./ LEHUTA, EMIL: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Andrej Bagar, Ján Jamnický, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 98, 111-114.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

1292./ LEHUTA, EMIL: 24. OBĽÚBENÝCH AKTOVIEK.
Podpísané lľ
[poradie 1059] roč. 13, 1965, č. 2, s. 286-287.

1293./ LEHUTA, EMIL: POZNÁMKY O SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII.
[poradie 1092] roč. 13, 1965, č. 4, s. 446-472.

1294./ LEHUTA, EMIL: MARTIN HOLLÝ ODIŠIEL.
Podpísané ille
[poradie 1136] roč. 14, 1966, č. 1, s. 143-144.

1295./ LEHUTA, EMIL: ROZHOVOR SO ŠKLOVSKÝM O FILME.
[poradie 1207] roč. 15, 1967, č. 1, s. 67-78.

1296./ LEHUTA, EMIL: DIVADLO DOMA I V ZAHRANIČÍ. Košický festival.
[poradie 1243] roč. 15, 1967, č. 2, s. 282-283.

1297./ LEHUTA, EMIL: DIVADLO DOMA I V ZAHRANIČÍ. Peter Zvon v Rijeke.
[poradie 1244] roč. 15, 1967, č. 2, s. 284.

1298./ LEHUTA, EMIL: DIVADLO DOMA I V ZAHRANIČÍ. Na skok v záhrebskej činohre.
[poradie 1245] roč. 15, 1967, č. 2, s. 284-285.

1299./ LEHUTA, EMIL: DIVADLO DOMA I V ZAHRANIČÍ. Komedie o umučení.
[poradie 1246] roč. 15, 1967, č. 2, s. 285-286.

1300./ LEHUTA, EMIL: DIVADLO DOMA I V ZAHRANIČÍ. Činohra pražského ND v Bratislave.
[poradie 1247] roč. 15, 1967, č. 2, s. 286-287.

1301./ LEHUTA, EMIL: V DIVADLÁCH MOSKVY A LENINGRADU.
[poradie 1275] roč. 15, 1967, č. 4, s. 494-509.

1302./ LEHUTA, EMIL: PO ŠTYROCH ROKOCH V PREŠOVSKEJ ČINOHRE.
[poradie 1297] roč. 16, 1968, č. 1, s. 69-78.

1303./ LEHUTA, EMIL: JAMNICKÝ ZĎALEKA I ZBLÍZKA. (Konfrontácie k jubileu).
[poradie 1325] roč. 16, 1968, č. 3, s. 289-301.

1304./ LEHUTA, EMIL: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

1305./ LEHUTA, EMIL: KD V NITRE PRI DVADSIATOM VÝROČÍ. (Poznatky a poznámky).
[poradie 1430] roč. 18, 1970, č. 2, s. 161-180.

1306./ LEHUTA, EMIL: HERODES A HERODIAS V JUBILUJÚCEJ SEZÓNE SND. (Hra - čítanie - inscenácia).
[poradie 1439] roč. 18, 1970, č. 3, s. 289-303.

1307./ LEHUTA, EMIL: ZASLANÉ Z ORBISU.
Podpísané ille
[poradie 1446] roč. 18, 1970, č. 3, s. 379-381.

1308./ LEHUTA, EMIL: TROCHU O KRITICKOM EFEKTE.
[poradie 1450] roč. 18, 1970, č. 3, s. 389-390.

1309./ LEHUTA, EMIL: TELEVÍZNE MARGINÁLIE.
[poradie 1454] roč. 18, 1970, č. 4, s. 396-405.

1310./ LEHUTA, EMIL: ZAŽEŇ VLKA...
Podpísané ille
[poradie 1465] roč. 18, 1970, č. 4, s. 528-529.

1311./ LEHUTA, EMIL: BECKETT PO FRANCÚZSKY.
Podpísané ille
[poradie 1466] roč. 18, 1970, č. 4, s. 529.
Predstavil sa v Bratislave v réžii Rogera Blina.

1312./ LEHUTA, EMIL: GENETOVE SLÚŽKY V REDUTE.
Podpísané ille
[poradie 1467] roč. 18, 1970, č. 4, s. 530.

1313./ LEHUTA, EMIL: ROZPRÁVKY Z VIEDENSKÉHO LESA.
Podpísané ille
[poradie 1468] roč. 18, 1970, č. 4, s. 530-531.

1314./ LEHUTA, EMIL: KRÁĽ JÁN V ČINOHRE SND.
Podpísané ille
[poradie 1469] roč. 18, 1970, č. 4, s. 531-532.

1315./ LEHUTA, EMIL: KRONIKA ČÍSLA.
Podpísané ille
[poradie 1513] roč. 19, 1971, č. 3, s. 437-440.

1316./ LEHUTA, EMIL: KRONIKA ČÍSLA.
Podpísané ille
[poradie 1526] roč. 19, 1971, č. 4, s. 579-582.

1317./ LEHUTA, EMIL: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

1318./ LEHUTA, EMIL: ZOMREL DR. JÁN JAMNICKÝ.
[poradie 1570] roč. 20, 1972, č. 4, s. 473-476.

1319./ LEHUTA, EMIL: NENÁPADNÝ SCÉNOGRAF DANIEL GÁLIK. (Poznámka k bilančnej výstave).
Podpísané ille
[poradie 1686] roč. 23, 1975, č. 2, s. 295-296.

1320./ LEHUTA, EMIL: NIELEN O SEBE.
Podpísané ille
[poradie 1697] roč. 23, 1975, č. 3, s. 438-440.
Jaroslav Marvan. Recenzia.

1321./ LEHUTA, EMIL: KLASIK IBA PRE ČÍTANKY A JUBILEÁ? (K stému výročiu smrti Jonáša Záborského).
[poradie 1701] roč. 23, 1975, č. 4, s. 513-520.

1322./ LEHUTA, EMIL: REŽIJNÉ GENERÁCIE V SLOVENSKOM FILME AKO PERIODIZÁCIA.
[poradie 2276] roč. 38, 1990, č. 2, s. 144-151.

1323./ LEHUTA, EMIL: ROZMERY A MIERY ROZHLASOVEJ RÉŽIE. (Na festivalovej vzorke '91).
[poradie 2331] roč. 39, 1991, č. 4, s. 392-401.

1324./ LEHUTA, EMIL: IDEA NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 2384] roč. 41, 1993, č. 1, s. 4-14.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

1325./ LEHUTA, EMIL: AUTORSKÉ DIVADLO A KRITÉRIÁ.
[poradie 2394] roč. 41, 1993, č. 1, s. 107-111.
Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Pozri záznam 1435.

1326./ LEHUTA, EMIL: POLOVICA Z JEDNEJ SÚŤAŽE. Poznámky porotcu.
[poradie 2481] roč. 43, 1995, č. 2, s. 179-187.

1327./ LEHUTA, EMIL: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 159, 160, 161.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

1328./ LEHUTA, EMIL: SLOVENSKÁ ROZHLASOVÁ HRA V DESAŤROČÍ 1989-1999. (Bilancujúca esej).
[poradie 2676] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 168-176.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

1329./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: POSTAVA KOMUNISTU V SLOVENSKEJ DRÁME SEDEMDESIATYCH ROKOV.
[poradie 1934] roč. 29, 1981, č. 2, s. 180-206.

1330./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: O MNOHORAKOSTI TVAROV A TVÁRÍ DIVADLA.
[poradie 2055] roč. 32, 1984, č. 2, s. 287-288.
Recenzia knihy Rudolfa Mrliana.

1331./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: VII. NÁRODNÁ PREHLIADKA BULHARSKEJ DRÁMY A DIVADLA.
[poradie 2081] roč. 33, 1985, č. 1, s. 131-144.

1332./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: POZNÁMKY O SÚČASNEJ SOVIETSKEJ DRÁME A NIEKTORÝCH INSCENÁCIÁCH MOSKOVSKÝCH DIVADIEL.
[poradie 2111] roč. 34, 1986, č. 1, s. 103-122.

1333./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: KONFRONTÁCIE BULHARSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2122] roč. 34, 1986, č. 2, s. 209-219.

1334./ LEINEROVIČOVÁ, GABRIELA: STIMULY PLODNEJ TVORBY. Poznámky k III. národnej prehliadke komorných divadelných inscenácií Vraca 1986, Bulharsko.
[poradie 2167] roč. 35, 1987, č. 2, s. 189-203.

1335./ LENGOVÁ, JANA: OPERA KOVÁČ WIELAND JÁNA LEVOSLAVA BELLU V OHLASOCH KRITIKY.
[poradie 2514] roč. 44, 1996, č. 1, s. 31-47.

1336./ LENGOVÁ, JANA: K OPERNÉMU REPERTOÁRU BRATISLAVSKÝCH DIVADELNÝCH SPOLOČNOSTÍ V 30. A 40. ROKOCH 19. STOROČIA.
[poradie 2548] roč. 44, 1996, č. 4, s. 399-438.

1337./ LENK, THEA: O DIVADLE V NEMECKEJ DEMOKRATICKEJ REPUBLIKE.
[poradie 117] roč. 4, 1956, č. 1, s. 18-21.

1338./ LEONOV, LEONID: bez názvu.
[poradie 671] roč. 10, 1962, č. 4, s. 444.
Zamyslenie.

1339./ LESŇÁK, RUDOLF: ROZHLASOVÁ DRAMATIKA.
[poradie 1359] roč. 17, 1969, č. 1, s. 114-131.

1340./ LESŇÁK, RUDOLF: PROSTRIEDKY A POSTUPY ŠTYLIZÁCIE V ROZHLASOVEJ REALIZÁCII.
[poradie 1405] roč. 17, 1969, č. 4, s. 547-555.

1341./ LESŇÁK, RUDOLF: O UMELECKOM PREDNESE LITERÁRNEHO TEXTU.
[poradie 1561] roč. 20, 1972, č. 3, s. 350-359.

1342./ LETKO, IVAN: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

1343./ LEXMANN, JURAJ: ESTETICKÁ VÄZBA OBRAZU A HUDBY VO FILME.
[poradie 1699] roč. 23, 1975, č. 4, s. 470-495.

1344./ LEXMANN, JURAJ: PRINCÍPY HUDOBNÉHO OZVUČOVANIA FILMOV.
[poradie 1811] roč. 26, 1978, č. 2, s. 205-219.

1345./ LEXMANN, JURAJ: HUDOBNÉ OZVUČENIE PLICKOVHO FILMU ZEM SPIEVA.
[poradie 1855] roč. 27, 1979, č. 2, s. 199-239.

1346./ LEXMANN, JURAJ: INOVOVANÁ VERZIA FILMU ZEM SPIEVA.
Ďalší autor Martin Slivka.
[poradie 2143] roč. 34, 1986, č. 4, s. 515-521.

1347./ LEXMANN, JURAJ: FILMOVÁ HUDBA.
[poradie 2280] roč. 38, 1990, č. 2, s. 181-201.

1348./ LIEBERMANN, ROLF: REŽISÉRSKE A SPIEVANÉ DIVADLO NIE SÚ ALTERNATÍVOU.
[poradie 648] roč. 10, 1962, č. 3, s. 371-372.

1349./ LIEBERMANN, ROLF: HAMBURSKÉ ROZHOVORY PRI SKÚŠKACH.
Ďalší autor Walter Felsenstein.
[poradie 780] roč. 11, 1963, č. 2, s. 293-295.

1350./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: HERECKÁ ŠKOLA TAIROVA.
[poradie 2076] roč. 33, 1985, č. 1, s. 8-37.

1351./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: O VÝCHOVE REŽISÉROV V TRADÍCIÁCH MCHAT-U.
[poradie 2116] roč. 34, 1986, č. 1, s. 155-156.

1352./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: SPOMIENKA NA ANATOLIJA EFROSA. (Niekoľko zbežných úvah o Efrosových réžiách osemdesiatych rokov. Efros kontra Efros: rekonštrukcia a porovnanie jeho inscenácií Troch sestier v rokoch 1967 a 1982).
[poradie 2183] roč. 35, 1987, č. 3, s. 404-419.

1353./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Moskva, ZSSR.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 551-554.

1354./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: DESAŤ ROKOV PO... (Správa o ruskom divadle).
[poradie 2488] roč. 43, 1995, č. 3, s. 249-276.

1355./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: OD MYSLIACEJ EMÓCIE K PREŽÍVANIU MYŠLIENOK. Rozhovor s Anatolijom Vasilievom.
Otázky Nadežda Lindovská, Dagmar Podmaková.
[poradie 2545] roč. 44, 1996, č. 3, s. 374-383.

1356./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: MICHAIL ČECHOV (1891-1955). Herec, pedagóg, teoretik, mystik...
[poradie 2638] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 121-141.

1357./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: MCHAT SA ZBAVUJE ZÁVOJOV TAJOMSTVA.
[poradie 2645] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 257-260.

1358./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: PRÍBEH REŽISÉRA, PRÍBEH TAGANKY, PRÍBEH DIVADLA A SPOLOČNOSTI...
[poradie 2668] roč. 47, 1999, č. 1, s. 96-102.

1359./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 154, 155.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

1360./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: PREKONÁVANIE TICHA, POPRETIE MLČANIA. Rozhlasové hry ženských autoriek.
[poradie 2681] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 221-229.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

1361./ LINDOVSKÁ, NADEŽDA: REKONŠTRUKCIA HISTÓRIE DIVADELNÝCH VZŤAHOV STANISLAVSKÉHO A NEMIROVIČA-DANČENKA.
[poradie 2752] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 194-197.

1362./ LIPTÁK, ŠTEFAN: SLOVENSKÝ PREDOBRODENECKÝ HAMLET.
Ďalší autori Anton Popovič, Miroslav Laciak.
[poradie 901] roč. 12, 1964, č. 1, s. 72-75.
Úvod k publikovanému textu hry, záznam 2489.

1363./ LIPTÁK, ŠTEFAN: POZNÁMKA K PRVÉMU A DRUHÉMU DEJSTVU BOSÉHO HAMLETA.
[poradie 946] roč. 12, 1964, č. 2, s. 278.

1364./ LOTMAN, JURIJ: DIVADELNÁ SEMIOTIKA.
[poradie 2286] roč. 38, 1990, č. 3, s. 283-302.

1365./ LUCKÝ, MARIÁN: DIEŤA A DRAMATICKÉ UMENIA.
[poradie 2059] roč. 32, 1984, č. 3, s. 359-384.

1366./ LUKÁCS, GEORG: MARX A ENGELS O DRAMATURGICKÝCH OTÁZKACH.
[poradie 11] roč. 1, 1953, č. 1, s. 187-199.

1367./ LUKÁCS, GEORG: O PODSTATE ROZDIELU MEDZI EPIKOU A DRÁMOU.
Podpísané György Lukács
[poradie 168] roč. 4, 1956, č. 5, s. 363-374.

1368./ LUKEŠ, MILAN: ŤAŽKOSTI SHAKESPEAROVSKÉHO PREKLADU.
[poradie 1925] roč. 29, 1981, č. 1, s. 45-65.

1369./ LUKIANOS: bez názvu.
[poradie 758] roč. 11, 1963, č. 2, s. 244.
Zamyslenie.

1370./ LUKIANOS: Z DIALÓGU O TANCI.
[poradie 769] roč. 11, 1963, č. 2, s. 256.
Zamyslenie.

1371./ LUKIANOS: bez názvu.
[poradie 777] roč. 11, 1963, č. 2, s. 280.
Zamyslenie.

1372./ LUKNÁR, LADISLAV: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

1373./ ĽUBIMOV, BORIS: PRESTAVBA A SOVIETSKE DIVADLO. Rozhovor so sovietskym teatrológom Borisom Ľubimovom.
Otázky Tatiana Krippelová.
[poradie 2243] roč. 37, 1989, č. 2, s. 254-263.

1374./ ĽVOV-ANOCHIN, B.: UMENIE KRITIKY.
[poradie 1631] roč. 22, 1974, č. 1, s. 37-45.


1375./ (-m): DIVADELNÁ ROČENKA 1960.
[poradie 471] roč. 8, 1960, č. 2, s. 271.

1376./ MAAROVÁ, ZLATICA: INSCENÁCIA HRY MENO PRE MICHALA.
[poradie 2113] roč. 34, 1986, č. 1, s. 135-147.

1377./ MACEK, VÁCLAV: TVÁR A MASKA V TVORBE MARTINA SLIVKU.
[poradie 2010] roč. 31, 1983, č. 2, s. 166-185.

1378./ MACEK, VÁCLAV: O HRANICIACH DOKUMENTÁRNEHO FILMU.
[poradie 2141] roč. 34, 1986, č. 4, s. 464-487.

1379./ MACEK, VÁCLAV: NACISTICKÝ FILM A PROPAGANDA.
[poradie 2245] roč. 37, 1989, č. 2, s. 283-285.

1380./ MACEK, VÁCLAV: METAFORA V SLOVENSKOM HRANOM FILME (1946-1969).
[poradie 2274] roč. 38, 1990, č. 2, s. 115-134.

1381./ MACEK, VÁCLAV: INTERPRETÁCIA REALITY V DOKUMENTÁRNOM FILME.
[poradie 2288] roč. 38, 1990, č. 3, s. 321-329.

1382./ MAČUGOVÁ, GIZELA: MOLI_E_ROV "ZDRAVÝ NEMOCNÝ" V MAĎARSKOM SÚBORE DEDINSKÉHO DIVADLA.
[poradie 162] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 344-346.

1383./ MAČUGOVÁ, GIZELA: NA OKRAJ XXVIII. JIRÁSKOVHO HRONOVA.
[poradie 358] roč. 6, 1958, č. 6, s. 554-555.

1384./ MAČUGOVÁ, GIZELA: RÉŽIE MARTINA HOLLÉHO, NEKROLÓGY.
[poradie 1137] roč. 14, 1966, č. 1, s. 144-146.
Súpisy.

1385./ MAGÁL, SLAVOMÍR: TEORETICKÉ SYSTÉMY PO NÁSTUPE ZVUKU A ICH ZÁUJEM O DOKUMENTÁRNU TVORBU.
[poradie 2140] roč. 34, 1986, č. 4, s. 453-463.

1386./ MACHÁČEK, ZDENĚK: OPERETA A MUZIKÁL - SÚČASNÉ PROBLÉMY ŽÁNRU. (Poznámky dirigenta).
[poradie 2761] roč. 49, 2001, č. 3, s. 253-263.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

1387./ MAJCHER, EDMUND: CARLO GOLDONI, PAMÄTI.
[poradie 369] roč. 7, 1959, č. 1, s. 72-73.

1388./ MAKOVICKÁ, LJUBA: SCÉNICKÉ DIELO SERGEJA PROKOFIEVA.
[poradie 561] roč. 9, 1961, č. 4, s. 453-474.

1389./ MALINOVÁ, EVA: UČEBNICA MODERNEJ DIVADELNEJ KRITIKY.
[poradie 496] roč. 8, 1960, č. 4, s. 538-540.
Recenzia knihy H. Jheringa.

1390./ MALINOVÁ, EVA: OD REINHARDTA K BRECHTOVI.
[poradie 595] roč. 10, 1962, č. 1, s. 129-131.

1391./ MALINOVÁ, EVA: SLOVO K TRAGÉDII.
[poradie 735] roč. 11, 1963, č. 1, s. 143-144.
Recenzia knihy Nauma Berkovského.

1392./ MALINOVÁ, EVA: ZA ŠTEFANOM MUNKOM.
[poradie 786] roč. 11, 1963, č. 2, s. 306.

1393./ MALINOVÁ, EVA: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 801] roč. 11, 1963, č. 3, s. 324-325.
Pozri záznam 2404.

1394./ MALLÁ, ALEXANDRA: JEDNA LATINSKÁ ŠKOLSKÁ HRA Z PREŠOVSKÉHO KOLÉGIA.
[poradie 2157] roč. 35, 1987, č. 1, s. 82-93.

1395./ MALOVEC, JOZEF: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

1396./ MARCEAU, MARCEL: PANTOMIMICKÉ UMENIE.
[poradie 749] roč. 11, 1963, č. 2, s. 200-204.

1397./ MARCEAU, MARCEL: SLOVO DIVÁKOVI.
[poradie 752] roč. 11, 1963, č. 2, s. 206.

1398./ MARCEAU, MARCEL: SVETOVÉ UMENIE PANTOMÍMY.
Ďalší autor Herbert Jhering.
[poradie 754] roč. 11, 1963, č. 2, s. 207-241.
Rozhovor.

1399./ MARCEAU, MARCEL: MIMICKÉ UMENIE V TELEVÍZII.
[poradie 755] roč. 11, 1963, č. 2, s. 242.

1400./ MARCEAU, MARCEL: O REKVIZITE.
[poradie 756] roč. 11, 1963, č. 2, s. 243.

1401./ MARCZELLOVÁ, ZUZANA: UŽ PO ŠIESTY RAZ.
[poradie 1808] roč. 26, 1978, č. 1, s. 120.
Hudobnovedná konferencia v rámci BHS.

1402./ MARCZELLOVÁ, ZUZANA: DIVADELNÉ PRAMENE V HUDOBNOM MÚZEU.
[poradie 2430] roč. 42, 1994, č. 1, s. 94-96.

1403./ MARENČIN, ALBERT: V+W Z FRANCÚZSKEHO POHĽADU.
[poradie 2375] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 309-311.
Recenzia knihy D. Monmarteovej.

1404./ MARENČINOVÁ, EDITA: PREMENY A PODOBY HUDOBNO-ZÁBAVNÉHO DIVADLA V DIVADLE JONÁŠA ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE A V ŠTÁTNOM DIVADLE V KOŠICIACH.
[poradie 2757] roč. 49, 2001, č. 3, s. 229-235.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

1405./ MAREŠOVÁ, SYLVA: TVAR SCÉNOGRAFICKEJ MONOGRAFIE.
[poradie 1981] roč. 30, 1982, č. 2, s. 269-271.
Recenzia knihy Ladislava Lajchu o Ladislavovi Vychodilovi.

1406./ MARKOVIČOVÁ, MÁRIA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 54] roč. 2, 1954, č. 2, s. 213-215.

1407./ MARKOVIČOVÁ, OĽGA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 71] roč. 3, 1955, č. 1, s. 54-55.

1408./ MAROWITZ, CHARLES: KONFLIKT, KTORÝ TRVÁ.
Spracoval Martin Porubjak.
[poradie 1477] roč. 19, 1971, č. 1, s. 106-109.

1409./ MARTÁK, JÁN: NIEKOĽKO POZNÁMOK K XXIX. JIRÁSKOVMU HRONOVU. 12.-23. augusta 1959.
[poradie 441] roč. 7, 1959, č. 6, s. 554-557.

1410./ MARTÁK, JÁN: DIVADELNÁ ČINNOSŤ JEDNOTY MLÁDEŽE V LEVOČI (1845-1847).
[poradie 517] roč. 9, 1961, č. 2, s. 145-163.

1411./ MARTÁK, JÁN: SBORNÍK O ANDREJOVI BAGAROVI.
[poradie 529] roč. 9, 1961, č. 2, s. 251-253.

1412./ MARTÁK, JÁN: 20 ROKOV MARTINSKÉHO DIVADLA.
[poradie 910] roč. 12, 1964, č. 1, s. 117-120.

1413./ MARTÍNEK, KAREL: TVORIVÉ STRETNUTIE SA MAJAKOVSKÉHO S MEJERCHOLDOM NA POLI SATIRICKEJ KOMÉDIE.
[poradie 475] roč. 8, 1960, č. 3, s. 293-317.
1. časť.

1414./ MARTÍNEK, KAREL: TVORIVÉ STRETNUTIE SA MAJAKOVSKÉHO S MEJERCHOLDOM NA POLI SATIRICKEJ KOMÉDIE.
[poradie 487] roč. 8, 1960, č. 4, s. 433-458.
2. časť.

1415./ MARTÍNEK, KAREL: PROBLÉMY FORMOVANIA SA NÁRODNEJ DIVADELNEJ KULTÚRY.
[poradie 542] roč. 9, 1961, č. 3, s. 338-347.

1416./ MARTÍNEK, KAREL: NIEKTORÉ OTÁZKY HISTORICKÉHO FORMOVANIA RUSKEJ DIVADELNEJ METODIKY. (Výsledky predrevolučnej mchatovskej a modernistickej školy).
[poradie 1571] roč. 20, 1972, č. 4, s. 477-502.

1417./ MARTÍNEK, KAREL: ZAKLADATEĽ TEÓRIE A PRAXE POLITICKÉHO DIVADLA.
[poradie 1658] roč. 22, 1974, č. 4, s. 457-479.
V. E. Mejerchoľd.

1418./ MARTÍNEK, KAREL: ZAKLADATEĽ TEÓRIE A PRAXE POLITICKÉHO DIVADLA.
[poradie 1669] roč. 23, 1975, č. 1, s. 85-101.
V. E. Mejerchoľd.

1419./ MARTÍNEK, KAREL: KONKRETIZÁCIA PREDSTÁV O TVÁRNOSTI MODERNÉHO DIVADLA I.
[poradie 1894] roč. 28, 1980, č. 2, s. 211-229.
Najnovší vývin sovietskeho divadla.

1420./ MARTÍNEK, KAREL: KONKRETIZÁCIA PREDSTÁV O TVÁRNOSTI MODERNÉHO DIVADLA II.
[poradie 1904] roč. 28, 1980, č. 3, s. 316-348.
Najnovší vývin sovietskeho divadla.

1421./ MARTÍNEK, KAREL: KONKRETIZÁCIA PREDSTÁV O TVÁRNOSTI MODERNÉHO DIVADLA III.
[poradie 1915] roč. 28, 1980, č. 4, s. 458-481.
Najnovší vývin sovietskeho divadla.

1422./ MARTÍNEK, KAREL: FILOZOFICKÉ PREDSTAVENIA G. A. TOVSTONOGOVA.
[poradie 1946] roč. 29, 1981, č. 3, s. 336-356.

1423./ MARTÍNEK, KAREL: POZORUHODNÉ VÝSLEDKY SOVIETSKEJ TEATROLÓGIE ZA POSLEDNÉ DESAŤROČIE.
[poradie 1955] roč. 29, 1981, č. 4, s. 489-507.

1424./ MARTÍNEK, KAREL: VÝZNAMNÉ PREMENY LENINIÁDY.
[poradie 1972] roč. 30, 1982, č. 2, s. 139-181.

1425./ MARTÍNEK, KAREL: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

1426./ MARTÍNEK, KAREL: ŽIVOTNOSŤ ODKAZU K. S. STANISLAVSKÉHO.
[poradie 2038] roč. 32, 1984, č. 1, s. 29-61.

1427./ MARTÍNEK, KAREL: NETRADIČNÝ MEJERCHOĽD.
[poradie 2077] roč. 33, 1985, č. 1, s. 38-80.

1428./ MARTÍNEK, KAREL: DNEŠOK SOVIETSKEHO DIVADLA. Premeny drámy.
[poradie 2226] roč. 36, 1988, č. 4, s. 523-534.

1429./ MARTÍNEK, KAREL: MEJERCHOĽDOVO NAŠTUDOVANIE PIKOVEJ DÁMY.
[poradie 2294] roč. 38, 1990, č. 3, s. 414-422.

1430./ MARTÍNEK, KAREL: KNIHA O HISTORICKÝCH PREMENÁCH DIVADELNÉHO PRIESTORU A JAVISKOVEJ TECHNIKY.
[poradie 2325] roč. 39, 1991, č. 3, s. 308-310.
Recenzia.

1431./ MARUŠÁK-ŽÁK, V.?: JÁNOŠÍK.
[poradie 842] roč. 11, 1963, č. 3, s. 417-440.
Scenár.

1432./ MATUŠKA, ALEXANDER: DOTYKY ALEXANDRA MATUŠKU S DIVADLOM. Zamyslenie sa medzi dvoma jeho jubileami.
Ďalší autor Július Pašteka.
[poradie 2078] roč. 33, 1985, č. 1, s. 81-111.

1433./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: SEZÓNA DIVADLA NÁRODOV - VARŠAVA 1975.
[poradie 1714] roč. 24, 1976, č. 1, s. 82-96.

1434./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: JIŘÍ FREJKA, SPOLUZAKLADATEĽ ČESKÉHO SOCIALISTICKÉHO DIVADLA.
[poradie 1783] roč. 25, 1977, č. 3, s. 374-411.

1435./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: NA ÚVOD.
[poradie 2390] roč. 41, 1993, č. 1, s. 91-92.
Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Referáty Andrej Ferko, Karol Horák, Blaho Uhlár, Emil Lehuta.

1436./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: DRAMATURGICKO-REŽIJNÉ SMEROVANIE ČINOHRY DIVADLA JONÁŠA ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE V POSLEDNÝCH SEZÓNACH.

[poradie 2408] roč. 41, 1993, č. 3, s. 299-308.

1437./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA NÁRODNÉ DRAMATICKÉ LITERATÚRY A NÁRODNÉ DIVADELNÉ KULTÚRY, PREŠOV 13.-14. 5. 1995. Na úvod.
[poradie 2490] roč. 43, 1995, č. 3, s. 285-286.
Referáty Pavol Palkovič, Ladislav Čavojský, Miloš Mistrík, Irena Bołtućová, Andrej Maťašík, Anton Kret, Ivo Osolsobě, Dagmar Podmaková, Marina Davydovová, Peter Himič, Ľubomír Gregor.

1438./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: O PRIRODZENEJ OSOBITOSTI AKO PODMIENKE PRÍŤAŽLIVOSTI A O SLIVKÁCH V SUSEDOVEJ ZÁHRADE, KTORÉ LEPŠIE CHUTIA.

[poradie 2495] roč. 43, 1995, č. 3, s. 303-306.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

1439./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: OD SALOME K POSLEDNÝM, OD BORODÁČA K PÁRNICKÉMU.
[poradie 2563] roč. 45, 1997, č. 1, s. 94-96.

1440./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: NIEKOĽKO ÚVAH NA ÚVOD.
[poradie 2577] roč. 45, 1997, č. 4, s. 271-273.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1441./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: SOME NOTES AS AN INTRODUCTION.
[poradie 2600] roč. 45, 1997, č. 4, s. 365-367.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1442./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: ŠTVRŤSTOROČIE TRNAVSKÉHO DIVADLA - HĽADANIE DRAMATURGICKEJ ORIENTÁCIE.
[poradie 2671] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 125-131.
Konferencia Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Pozri záznam 2212.

1443./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 158, 159.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

1444./ MAŤAŠÍK, ANDREJ: CYKLUS, KTORÝ NEMÁ PÁRU.
[poradie 2689] roč. 47, 1999, č. 4, s. 285-295.
Kemu ce treba... v DJZ Prešov.

1445./ MAYEROVÁ, MARGITA: PROBLÉMY A ÚLOHY SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRAMATURGIE.
[poradie 344] roč. 6, 1958, č. 5, s. 447-453.
Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam 2396.

1446./ MAYEROVÁ, MARGITA: NAD DRAMATICKÝM DIELOM VIERY MARKOVIČOVEJ-ZÁTURECKEJ.
[poradie 392] roč. 7, 1959, č. 3, s. 208-213.

1447./ MAZARS, PIERRE: ROBBE GRILLET, NOVÝ ROMÁN ZAČÍNA KAFKOM.
[poradie 888] roč. 11, 1963, č. 4, s. 570-572.
Rozhovor.

1448./ MBOWOVÁ, ROSE: KULTÚRNY DUALIZMUS V UGANDE PO KOLONIALIZME.
[poradie 2461] roč. 42, 1994, č. 4, s. 391-404.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

1449./ MEDZIHRADSKÝ, LUDVIG: ČÍŽIK A STEHLÍK. Veselá činohra v jednom dejstve pre mladú školskú mládež.
[poradie 2053] roč. 32, 1984, č. 2, s. 275-283.

1450./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: CHAPLIN A CHAPLINIZMUS.
[poradie 697] roč. 10, 1962, č. 4, s. 514-525.

1451./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 894] roč. 12, 1964, č. 1, s. 28.
Zamyslenie.

1452./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 896] roč. 12, 1964, č. 1, s. 32.
Zamyslenie.

1453./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 900] roč. 12, 1964, č. 1, s. 71.
Zamyslenie.

1454./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 902] roč. 12, 1964, č. 1, s. 75.
Zamyslenie.

1455./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 909] roč. 12, 1964, č. 1, s. 116.
Zamyslenie.

1456./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 911] roč. 12, 1964, č. 1, s. 120.
Zamyslenie.

1457./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: O DIVADLE, DIVADELNOSTI A DIVADELNÍKOCH.
Komentoval Július Pašteka, výber textov Peter Bú.
[poradie 1164] roč. 14, 1966, č. 3, s. 333-367.

1458./ MEJERCHOĽD, VSEVOLOD EMILJEVIČ: bez názvu.
[poradie 1231] roč. 15, 1967, č. 2, s. 255.
Zamyslenie.

1459./ MELICHERČÍK, ANDREJ: NIEKTORÉ OTÁZKY ŠTÚDIA A VÝSKUMU ĽUDOVÉHO DIVADLA NA SLOVENSKU.
[poradie 204] roč. 5, 1957, č. 2, s. 92-100.

1460./ MEREŠŠ, ŠTEFAN: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

1461./ MICZKA, TADEUSZ: ANDRZEJ WAJDA A JEHO ZÁVÄZKY VOČI DIVÁKOVI. Oscar 2000 za celoživotné dielo.
[poradie 2715] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 134-154.

1462./ MIČINEC, STANISLAV: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 802] roč. 11, 1963, č. 3, s. 325-326.
Pozri záznam 2404.

1463./ MIČINEC, STANISLAV: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

1464./ MIHÁLIK, PETER: Z POČIATKOV KINEMATOGRAFIE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA DO ROKU 1918.
[poradie 1605] roč. 21, 1973, č. 2, s. 284-294.

1465./ MIHÁLIK, PETER: FORMOVANIE SA A ÚLOHY SLOVENSKEJ FILMOVEJ VEDY.
[poradie 1613] roč. 21, 1973, č. 3, s. 354-362.

1466./ MIHÁLIK, PETER: FILMOVÉ DIELO AKO SYSTÉM. (Úvahy o metodológii výskumu filmového diela).
[poradie 1692] roč. 23, 1975, č. 3, s. 367-388.

1467./ MIHÁLIK, PETER: PROBLÉMY FILMOVEJ SEMIOTIKY.
[poradie 1733] roč. 24, 1976, č. 2, s. 296-299.

1468./ MIHÁLIK, PETER: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

1469./ MIHÁLIK, PETER: K PROBLEMATIKE TZV. MULTIPERIODICKÝCH ŠTÝLOV V DEJINÁCH FILMU.
[poradie 1864] roč. 27, 1979, č. 3, s. 366-371.

1470./ MIHÁLIK, PETER: SKLADOBNOSŤ A MONTÁŽOVOSŤ AKO PROSTRIEDKY KOMPOZÍCIE.
[poradie 1873] roč. 27, 1979, č. 4, s. 456-486.

1471./ MIHÁLIK, PETER: ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE VZŤAHU FILMU KU SKUTOČNOSTI.
[poradie 1895] roč. 28, 1980, č. 2, s. 230-243.

1472./ MIHÁLIK, PETER: UMELECKÝ OBRAZ V DOKUMENTÁRNOM FILME.
[poradie 1928] roč. 29, 1981, č. 1, s. 89-95.

1473./ MIHÁLIK, PETER: METODOLOGICKÉ PROBLÉMY DEJÍN SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE A SÚČASNÝ STAV ICH SPRACOVANIA.
[poradie 1963] roč. 30, 1982, č. 1, s. 67-78.

1474./ MIHÁLIK, PETER: PÄTNÁSŤ ROKOV SLOVENSKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU.
[poradie 1983] roč. 30, 1982, č. 3, s. 275-294.

1475./ MIHÁLIK, PETER: TEXTY J. N. TYŇANOVA O FILME.
[poradie 2091] roč. 33, 1985, č. 2, s. 249-284.

1476./ MIHÁLIK, PETER: PROBLÉMY VÝVINU SLOVENSKÉHO HRANÉHO FILMU.
[poradie 2139] roč. 34, 1986, č. 4, s. 435-452.

1477./ MIHÁLIKOVÁ, BARBARA: ALEXANDER NEVSKIJ - NEGÁCIA IDEOLÓGIE.
[poradie 2418] roč. 41, 1993, č. 4, s. 374-378.

1478./ MIHÁLIKOVÁ-TRUBÍNYIOVÁ, HALINA: MLADÝ SLOVENSKÝ FILM 70. A 80. ROKOV.
[poradie 2414] roč. 41, 1993, č. 4, s. 350-354.

1479./ MICHAELLI, DANIEL: K. S. STANISLAVSKIJ, UČITEĽ NÁŠHO DIVADLA.
[poradie 17] roč. 1, 1953, č. 1, s. 254-256.

1480./ MICHAELLI, DANIEL: 70 ROKOV NÁRODNÉHO DIVADLA V PRAHE.
[poradie 27] roč. 2, 1954, č. 1, s. 59-64.

1481./ MICHAELLI, DANIEL: PRÍNOS K POZNANIU SVETOVEJ DRAMATICKEJ KLASIKY.
[poradie 64] roč. 2, 1954, č. 2, s. 251-257.
Recenzia knihy F. Mehringa.

1482./ MICHAELLI, DANIEL: HENRIK IBSEN. K päťdesiatemu výročiu jeho smrti.
[poradie 145] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 206-215.

1483./ MICHAELLI, DANIEL: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Úvodné slovo ku konferencii Ján Borodáč, záznam 226.
[poradie 151] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 275-277.

1484./ MICHAELLI, DANIEL: HEREČKA JEDNÉHO JAVISKA.
[poradie 527] roč. 9, 1961, č. 2, s. 230-248.
Naďa Hejná-Pietrová.

1485./ MICHAELLI, DANIEL: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 803] roč. 11, 1963, č. 3, s. 326-327.
Pozri záznam 2404.

1486./ MICHAELLI, DANIEL: DIVADLO A TELEVÍZIA. (Pohľad do praktickej problematiky).
[poradie 1204] roč. 15, 1967, č. 1, s. 35-57.

1487./ MICHALIČKA, AUGUSTÍN: POZDRAV ÚSTREDNÉHO VÝBORU KSS.
[poradie 92] roč. 3, 1955, č. 3, s. 202-205.

1488./ MICHALIČKA, AUGUSTÍN: NAŠE ÚLOHY V OBLASTI KULTÚRY PO XI. ZJAZDE KSČ.
[poradie 362] roč. 7, 1959, č. 1, s. 3-14.

1489./ MICHALOVÁ, EVA: BANSKÁ BYSTRICA STÁLE KLASICKÁ.
[poradie 2758] roč. 49, 2001, č. 3, s. 236-241.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

1490./ MICHALOVIČ, PETER: KRÁTKA SPRÁVA O JEDNOM POKUSE O ÚTEK ZO ZAJATIA METAFYZIKY. (Diskusný príspevok).
[poradie 2353] roč. 40, 1992, č. 1, s. 99-103.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1491./ MIKOLA, MARIÁN: KNIHA HISTORICKÝCH DROBNOSTÍ.
[poradie 511] roč. 9, 1961, č. 1, s. 103-105.
Antonína Dvořáka.

1492./ MIKOLA, MARIÁN: V SLUŽBÁCH ČESKEJ TÁLIE.
[poradie 548] roč. 9, 1961, č. 3, s. 411-412.
Recenzia knihy Vladimíra Kovaříka.

1493./ MIKOLA, MARIÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 828] roč. 11, 1963, č. 3, s. 344-345.
Pozri záznam 2404.

1494./ MIKOLA, MARIÁN: MONOGRAFIA O REŽISÉROVI.
[poradie 1494] roč. 19, 1971, č. 2, s. 268-269.
Karolovi L. Zacharovi.

1495./ MIKOLA, MARIÁN: MYŠLIENKOVÉ A UMELECKÉ SMEROVANIE SLOVENSKEJ ROZHLASOVEJ HRY.
[poradie 1543] roč. 20, 1972, č. 2, s. 137-146.

1496./ MIKOLA, MARIÁN (?): K FESTIVALU ČESKOSLOVENSKEJ DRÁMY V SOVIETSKOM ZVÄZE.
Podpísané M.M.
[poradie 1643] roč. 22, 1974, č. 2, s. 241-244.

1497./ MIKOLA, MARIÁN: ZÁSTOJ SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA PRI FORMOVANÍ UMELECKÝCH PROGRAMOV BRATISLAVSKÉHO ROZHLASU V ROKOCH 1926-1939.
[poradie 1897] roč. 28, 1980, č. 2, s. 256-264.

1498./ MIKOLA, MARIÁN: POČIATKY SLOVENSKEJ ROZHLASOVEJ HRY.
[poradie 1985] roč. 30, 1982, č. 3, s. 319-331.

1499./ MIKOLA, MARIÁN: O ROZHLASOVEJ TVORBE P. KARVAŠA.
[poradie 2308] roč. 38, 1990, č. 4, s. 573-574.

1500./ MIKULA, VALÉR: HRA A MOC. (Trnavské divadlo a totalita).
[poradie 2672] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 132-137.
Konferencia Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Pozri záznam 2212.

1501./ MIKULA, VALÉR: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 154, 162.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

1502./ MIKULÁŠ, PETER: DEKÁDA SEBAPOZNÁVANIA.
Otázky Terézia Ursínyová.
[poradie 2234] roč. 37, 1989, č. 1, s. 86-104.
Rozhovor.

1503./ MIKULOVÁ, RADOSLAVA: POZNÁMKY O KOSTÝME.
[poradie 589] roč. 10, 1962, č. 1, s. 75-78.

1504./ MILHAUD, DARIUS: Z MILHAUDOVÝCH SPOMIENOK.
Úvod Jaroslav Bužga.
[poradie 1029] roč. 13, 1965, č. 1, s. 78-93.

1505./ MILLER, ARTHUR: O SOCIÁLNYCH HRÁCH.
[poradie 683] roč. 10, 1962, č. 4, s. 466-474.

1506./ MILLER, ARTHUR: ROZHOVOR S ARTHUROM MILLEROM.
Ďalší autor Henry Brandon.
[poradie 836] roč. 11, 1963, č. 3, s. 381-384.

1507./ MINÁRIK, JOZEF: JÁN CHALUPKA: DRÁMY.
[poradie 137] roč. 4, 1956, č. 2, s. 170-172.

1508./ MINÁRIK, JOZEF: HRY ČESKÝCH BÁBKÁROV.
[poradie 535] roč. 9, 1961, č. 2, s. 268-270.

1509./ MINÁRIK, JOZEF: KNIHA STARODÁVNYCH DIALÓGOV A SCÉNOK.
[poradie 2307] roč. 38, 1990, č. 4, s. 570-572.

1510./ MINÁRIK, JOZEF: HRA J. LÁNIHO O AGAPETOVI.
[poradie 2574] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 236-243.

1511./ MINÁRIK, JOZEF: STARODÁVNE MONOLÓGY, DIALÓGY A DRAMATICKÉ SCÉNKY.
[poradie 2776] roč. 49, 2001, č. 4, s. 294-315.

1512./ MINICHOVÁ, KATARÍNA: OD FANTASTIKY KU SKUTOČNOSTI. (K hrdinovi filmov pre deti a mládež).
[poradie 1689] roč. 23, 1975, č. 3, s. 320-336.

1513./ MINICHOVÁ, KATARÍNA: KONTEXT VÝVINU SLOVENSKÉHO FILMU PRE DETI.
[poradie 1937] roč. 29, 1981, č. 2, s. 263-269.

1514./ MISTRÍK, ERICH: MIESTO ESTETIKY V TELEVÍZII.
[poradie 1888] roč. 28, 1980, č. 1, s. 106-116.

1515./ MISTRÍK, ERICH: ZÁKONY UMELECKEJ TVORBY A ICH MODIFIKÁCIA V TELEVÍZII.
[poradie 2009] roč. 31, 1983, č. 2, s. 147-165.

1516./ MISTRÍK, ERICH: INTERPRETÁCIA - KÓPIA ALEBO ORIGINÁL. Niekoľko poznámok.
[poradie 2086] roč. 33, 1985, č. 2, s. 173-180.

1517./ MISTRÍK, ERICH: TALENT - VÝCHOVA HERCOV - ESTETIKA A ESTETICKÁ VÝCHOVA.
[poradie 2289] roč. 38, 1990, č. 3, s. 330-340.

1518./ MISTRÍK, MILOŠ: UPLATNENIE DRAMATICKÉHO TEXTU V DIVADELNOM PREDSTAVENÍ. (Príspevok k semiológii divadla).
[poradie 1766] roč. 25, 1977, č. 2, s. 154-163.

1519./ MISTRÍK, MILOŠ: TENDENCIE V TVORBE NAJMLADŠEJ DIVADELNEJ GENERÁCIE.
[poradie 1924] roč. 29, 1981, č. 1, s. 25-44.

1520./ MISTRÍK, MILOŠ: CILLEROVA SCÉNA K BRECHTOVEJ HRE ŽIVOT GALILEIHO.
Podpísané -šk-
[poradie 1962] roč. 30, 1982, č. 1, s. 60-66.

1521./ MISTRÍK, MILOŠ: STRATÉGIA SÚČASNEJ DRÁMY.
[poradie 1967] roč. 30, 1982, č. 1, s. 122-124.
Recenzia.

1522./ MISTRÍK, MILOŠ: ZOMREL NÁRODNÝ UMELEC VILIAM ZÁBORSKÝ.
Podpísané Redakčná rada.
[poradie 1982] roč. 30, 1982, č. 2, s. 272.

1523./ MISTRÍK, MILOŠ: K DEVÄŤDESIATEMU VÝROČIU NARODENIA JANKA BORODÁČA (18. 6. 1892 - 18. 2. 1964).
[poradie 1998] roč. 30, 1982, č. 4, s. 569-571.

1524./ MISTRÍK, MILOŠ: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Podpísané M.M. Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

1525./ MISTRÍK, MILOŠ: K PROBLEMATIKE HERECKÝCH VÝRAZOVÝCH PROSTRIEDKOV.
[poradie 2066] roč. 32, 1984, č. 4, s. 447-488.

1526./ MISTRÍK, MILOŠ: DVE JUBILEÁ.
[poradie 2074] roč. 32, 1984, č. 4, s. 572-574.
Mileny Cesnakovej-Michalcovej a Júliusa Pašteku.

1527./ MISTRÍK, MILOŠ: ROČENKA SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2092] roč. 33, 1985, č. 2, s. 285-288.
Ročenka Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. Recenzia.

1528./ MISTRÍK, MILOŠ: DVE HERECKÉ ALTERNÁCIE TROCH SESTIER (1. časť). Analýza za pomoci videozáznamu.
[poradie 2096] roč. 33, 1985, č. 3, s. 387-404.

1529./ MISTRÍK, MILOŠ: DVE HERECKÉ ALTERNÁCIE TROCH SESTIER (2. časť). Analýza za pomoci videozáznamu.
[poradie 2105] roč. 33, 1985, č. 4, s. 555-562.

1530./ MISTRÍK, MILOŠ: bez názvu.
Podpísané Redakcia.
[poradie 2107] roč. 33, 1985, č. 4, s. 573.
Zoltánovi Rampákovi k jubileu.

1531./ MISTRÍK, MILOŠ: VEDECKÁ PUBLIKÁCIA: VIDEOKAZETA.
[poradie 2158] roč. 35, 1987, č. 1, s. 94-96.

1532./ MISTRÍK, MILOŠ: PATRICE PAVIS: DOTAZNÍK NA ANALÝZU DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ. Dovetok predstavujúci autora dotazníka.
[poradie 2163] roč. 35, 1987, č. 2, s. 143.

1533./ MISTRÍK, MILOŠ: O MÚZICKOM UMENÍ INTERDISCIPLINÁRNE.
[poradie 2195] roč. 35, 1987, č. 4, s. 571-573.
Výskumné a záznamové centrum VŠMU.

1534./ MISTRÍK, MILOŠ: REŽISÉR ĽUDOVEJ ČINOHERNEJ OPERY. Rozhovor s Jozefom Bednárikom.
[poradie 2202] roč. 36, 1988, č. 1, s. 112-148.

1535./ MISTRÍK, MILOŠ: ZA JOZEFOM BUDSKÝM.
[poradie 2249] roč. 37, 1989, č. 2, s. 319-320.

1536./ MISTRÍK, MILOŠ: NA ÚVOD.
Podpísané Redakcia.
[poradie 2250] roč. 37, 1989, č. 3, s. 323.
Monotematického čísla o Jánovi Jamnickom.

1537./ MISTRÍK, MILOŠ: MANIFESTY REŽISÉRA BLAHOSLAVA UHLÁRA.
[poradie 2261] roč. 37, 1989, č. 4, s. 481-504.

1538./ MISTRÍK, MILOŠ: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Janov, Taliansko.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 555-557.

1539./ MISTRÍK, MILOŠ: K DIVADELNEJ PROXEMIKE.
[poradie 2299] roč. 38, 1990, č. 4, s. 487-495.

1540./ MISTRÍK, MILOŠ: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 169-192.
Úvodné slovo editora.

1541./ MISTRÍK, MILOŠ: HEREC - ZLOŽKA - ZNAK.
[poradie 2328] roč. 39, 1991, č. 4, s. 332-361.

1542./ MISTRÍK, MILOŠ: VEK PRELOMU?
[poradie 2336] roč. 39, 1991, č. 4, s. 452-455.
Emila Lehuta a Ladislava Čavojského.

1543./ MISTRÍK, MILOŠ: NA ÚVOD.
[poradie 2337] roč. 40, 1992, č. 1, s. 3.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Referáty Ivo Osolsobě, Július Pašteka, Tadeusz Kowzan, Miloš Mistrík, Lenka Dohnalová, Nora Krausová, Miloslav Blahynka, František Hruška, Mišo Kováč-Adamov, František Štraus, Alexander Sokolianskij, Zdeněk Hořínek, Peter Himič, Jana Hoffmannová, Nina Hermannová, Peter Michalovič.

1544./ MISTRÍK, MILOŠ: K PROBLEMATIKE DIVADELNÉHO ZNAKU.

[poradie 2341] roč. 40, 1992, č. 1, s. 29-33.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1545./ MISTRÍK, MILOŠ: DODATOK.
[poradie 2354] roč. 40, 1992, č. 1, s. 104-105.

1546./ MISTRÍK, MILOŠ: FRANCÚZSKY VÝSKUM DIVADLA.
[poradie 2362] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 147-155.

1547./ MISTRÍK, MILOŠ: LA RECHERCHE THÉÂTRALE EN FRANCE.
[poradie 2363] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 156-165.

1548./MISTRÍK, MILOŠ: POĎAKOVANIE; REMERCIEMENT.
[poradie 2376] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 312.

1549./ MISTRÍK, MILOŠ: KONCEPCIA BIBLIOGRAFIE ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO (1953-1992).
[poradie 2382] roč. 40, 1992, č. 4, s. 423-431.

1550./ MISTRÍK, MILOŠ: KOWZANOVA SYNTÉZA.
[poradie 2400] roč. 41, 1993, č. 2, s. 195-196.
Recenzia.

1551./ MISTRÍK, MILOŠ: HERCOVO TELO V PRIESEČNÍKOCH KULTÚR.
[poradie 2401] roč. 41, 1993, č. 2, s. 196.
Recenzia.

1552./ MISTRÍK, MILOŠ: PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA 1971-1992.
[poradie 2403] roč. 41, 1993, č. 2, s. 201-220.

1553./ MISTRÍK, MILOŠ: POHYB NAHOR.
[poradie 2409] roč. 41, 1993, č. 3, s. 309-318.
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.

1554./ MISTRÍK, MILOŠ: K DEJINÁM SLOVENSKÉHO DIVADLA 20. STOROČIA.
[poradie 2434] roč. 42, 1994, č. 2, s. 162-168.

1555./ MISTRÍK, MILOŠ: NIEKOĽKO VIET NA ÚVOD.
[poradie 2446] roč. 42, 1994, č. 4, s. 303.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Referáty Miloš Mistrík, Ladislav Čavojský, Ladislav Lajcha, Ivan Lacika, Ida Hledíková, Géza Hizsnyan, Daniela Hivešová-Šilanová, Vladimír Hulec, Aľona Karasová, Miloslav Blahynka, Soňa Šimková, Ileana Berlogeová, František Deák, Eckhard Breitinger, Rose Mbowová, Anna A. Hlaváčová.

1556./ MISTRÍK, MILOŠ: DIVADLO NA KRIŽOVATKE KULTÚR.

[poradie 2447] roč. 42, 1994, č. 4, s. 304-309.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

1557./ MISTRÍK, MILOŠ: DRÁMA - KULTÚRA - AKTIVITY - NÁRODNÉ BYTIE.
[poradie 2493] roč. 43, 1995, č. 3, s. 295-297.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

1558./ MISTRÍK, MILOŠ: DUÁLNY SYSTÉM TELEVÍZNEHO VYSIELANIA NA SLOVENSKU.
[poradie 2508] roč. 43, 1995, č. 4, s. 375-404.

1559./ MISTRÍK, MILOŠ: MEDZINÁRODNÁ ENCYKLOPÉDIA.
[poradie 2521] roč. 44, 1996, č. 1, s. 155-156.
Recenzia.

1560./ MISTRÍK, MILOŠ: POKRAČOVANIE V KNIŽNÝCH DIALÓGOCH.
[poradie 2532] roč. 44, 1996, č. 2, s. 282-283.

1561./ MISTRÍK, MILOŠ: SYNTETICKÉ DIVADLO.
[poradie 2554] roč. 44, 1996, č. 4, s. 473-474.
Recenzia.

1562./ MISTRÍK, MILOŠ: TRI INICIATÍVY.
[poradie 2559] roč. 45, 1997, č. 1, s. 63-67.
Trendy v súčasnom slovenskom divadle.

1563./ MISTRÍK, MILOŠ: STAGNÁCIE A INOVÁCIE SLOVENSKÉHO DIVADLA 70. A 80. ROKOV.
[poradie 2564] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 99-111.

1564./ MISTRÍK, MILOŠ: NA ÚVOD; FOREWORD.
[poradie 2576] roč. 45, 1997, č. 4, s. 267-268.
Konferencia Divadlo bez hraníc. Referáty Andrej Maťašík, Miloš Mistrík, Ir_e_ne Sadowska-Guillon, Zoltán Rampák, Roberto Aguirre, Beliz G((bilmez, Miloslav Blahynka, Ladislav Lajcha, Milan Jurčo, Oľga Panovová, Ladislav Čavojský, Joseph-Angel Gomez, Pavol Palkovič, Levan Chetaguri, Dagmar Inštitorisová, Dagmar Podmaková, Amos Fergombé, Elizaria Ruskova, Mária Jenčíková, Larisa Turea, Michal Babiak, Milan Polák, Racine Dia, Stéphane Hirschi.

1565./ MISTRÍK, MILOŠ: DIVADLO BEZ HRANÍC?

[poradie 2578] roč. 45, 1997, č. 4, s. 274-277.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1566./ MISTRÍK, MILOŠ: THEATRE BOUNDLESS?
[poradie 2601] roč. 45, 1997, č. 4, s. 368-371.

1567./ MISTRÍK, MILOŠ: HERECKÉ TECHNIKY 20. STOROČIA.
[poradie 2637] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 113-120.

1568./ MISTRÍK, MILOŠ: TRADÍCIA A DISKONTINUITA V SLOVENSKEJ DRAMATIKE. Esej z dejín našej dramatiky.
[poradie 2658] roč. 47, 1999, č. 1, s. 25-35.

1569./ MISTRÍK, MILOŠ: ZOLTÁN RAMPÁK MEDZI BRATISLAVOU A SLOVENSKOM.
[poradie 2666] roč. 47, 1999, č. 1, s. 90-92.
Recenzia.

1570./ MISTRÍK, MILOŠ: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 156, 157.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

1571./ MISTRÍK, MILOŠ: VIAC AKO ROZHĽADY.
[poradie 2684] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 243-245.
Recenzia.

1572./ MISTRÍK, MILOŠ: STRUČNÁ BILANCIA DIVADELNEJ A FILMOVEJ VEDY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED. 3. Kabinet divadla a filmu SAV od roku 1990.
Ďalší autori Ladislav Čavojský, Ladislav Lajcha.
[poradie 2706] roč. 48, 2000, č. 1, s. 8-17.

1573./ MISTRÍK, MILOŠ: CRAIGOVA REFORMA HERCA.
[poradie 2712] roč. 48, 2000, č. 1, s. 80-90.

1574./ MISTRÍK, MILOŠ: PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA JÚLIUSA PAŠTEKU.
Ďalší autori Dagmar Podmaková, Ivana Jusková.
[poradie 2717] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 163-204.

1575./ MISTRÍK, MILOŠ: KERATOVE VÝLETY POZA STOKU.
[poradie 2728] roč. 48, 2000, č. 4, s. 268-281.

1576./ MISTRÍK, MILOŠ: MIZERA KLIMÁČEK.
[poradie 2738] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 16-30.

1577./ MISTRÍK, MILOŠ: MEJERCHOĽDOVA BIOMECHANIKA.
[poradie 2770] roč. 49, 2001, č. 4, s. 219-236.

1578./ MISTRÍK, MILOŠ: NA ÚVOD INTERNETOVEJ KONFERENCIE.
[poradie 2777] roč. 50, 2002, č. 1, s. 3-5.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Referáty Miloš Mistrík, Dagmar Inštitorisová, Miloslav Blahynka, Dagmar Podmaková, Géza Hizsnyan.

1579./ MISTRÍK, MILOŠ: PREMENY POETIKY SÚČASNEJ DRAMATIKY.
[poradie 2778] roč. 50, 2002, č. 1, s. 6-11.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Pozri záznam 1578.

1580./ MISTRÍK, MILOŠ: GROTOWSKÉHO CHUDOBNÉ DIVADLO.
[poradie 2787] roč. 50, 2002, č. 2, s. 77-99.

1581./ MISTRÍK, MILOŠ: RETROSPEKTÍVA, UČEBNICA, TEÓRIA.
[poradie 2798] roč. 50, 2002, č. 2, s. 202-203.
Recenzia knihy Tadeusza Kowzana.

1582./ MISTRÍK, MILOŠ: POHĽADY NA MODERNÉHO HERCA.
[poradie 2799] roč. 50, 2002, č. 2, s. 204-206.
Recenzia.

1583./ MISTRÍK, MILOŠ: OBSAH 50 ROČNÍKOV SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2809] roč. 50, 2002, č. 4, s. .

1584./ MIŠIANIK, JÁN: PROTIFEUDÁLNA HRA JOZEFA SZAKÁLLOSA.
[poradie 323] roč. 6, 1958, č. 4, s. 319-331.

1585./ MIŠIANIK, JÁN: K POČIATKOM NAŠEJ NOVODOBEJ DRÁMY. Poznámky k neznámemu Petresovmu dramatickému dialógu.
[poradie 492] roč. 8, 1960, č. 4, s. 516-521.

1586./ MIŠIANIK, JÁN: POZNÁMKY KU "KAPITOLÁM Z DEJÍN SLOVENSKÉHO DIVADLA".
[poradie 1339] roč. 16, 1968, č. 3, s. 415-428.

1587./ MIŠÍKOVÁ, KATARÍNA: ROBERT BRESSON A METAFYZIKA OBRAZU.
[poradie 2803] roč. 50, 2002, č. 3, s. 236-251.

1588./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: SVEDECTVO BÁSNICKEJ EPOCHY. Sládkove preklady Shakespearových komédií.
[poradie 459] roč. 8, 1960, č. 2, s. 218-221.

1589./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: BUDÚ I ĎALŠIE TAKÉ?
[poradie 465] roč. 8, 1960, č. 1, s. 262-263.
Vydanie Schillerových Zbojníkov.

1590./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: BRATISLAVSKÉ RÉŽIE VIKTORA ŠULCA.
[poradie 476] roč. 8, 1960, č. 3, s. 318-330.

1591./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: BRATISLAVSKÉ RÉŽIE VIKTORA ŠULCA.
[poradie 488] roč. 8, 1960, č. 4, s. 459-479.

1592./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: PLODNÝ VÝSKUM - SPORNÉ ZÁVERY. Wolfgang Kayser o výstavbe drámy.
Ďalší autor Wolfgang Kayser.
[poradie 523] roč. 9, 1961, č. 2, s. 192-204.

1593./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: BOJOVNÍK PROTI FAŠIZÁCII DIVADLA. Michal Považan ako divadelný kritik.
[poradie 538] roč. 9, 1961, č. 3, s. 289-298.

1594./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: HVIEZDOSLAV AKO PREKLADATEĽ DRÁM. Príspevok k profilu.
[poradie 580] roč. 10, 1962, č. 1, s. 1-16.

1595./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: OD JAVISKOVEJ ILÚZIE K OBSAHU.
[poradie 588] roč. 10, 1962, č. 1, s. 70-75.
O Viktorovi Šulcovi.

1596./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: BÜCHNER V SLOVENČINE - KONEČNE!
Podpísané MMD
[poradie 596] roč. 10, 1962, č. 1, s. 131-132.

1597./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: MÁRIA BANCÍKOVÁ. 14. novembra 1913 - 7. januára 1962.
[poradie 619] roč. 10, 1962, č. 2, s. 223-242.

1598./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: TRI GLOSY O RÉŽII.
Podpísané MMD
[poradie 630] roč. 10, 1962, č. 2, s. 281-282.

1599./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KNIHA BOJOVNÍKA A VÁŠNIVCA.
[poradie 704] roč. 10, 1962, č. 4, s. 544-546.
Otta Brahma.

1600./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KOMPENDIUM SÚČASNEJ DRAMATIKY.
[poradie 733] roč. 11, 1963, č. 1, s. 139-142.

1601./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 824] roč. 11, 1963, č. 3, s. 341-342.
Pozri záznam 2404.

1602./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NIEKTORÉ PROBLÉMY VÝSKUMU SLOVENSKÉHO DIVADLA V R. 1920-1945.
[poradie 852] roč. 11, 1963, č. 4, s. 460-461.

1603./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ZA ERIKOM SAUDKOM 1904-1963.
[poradie 886] roč. 11, 1963, č. 4, s. 569-570.

1604./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: HLBOKÉ SONDY DO DEJÍN DIVADELNEJ AVANTGARDY.
[poradie 908] roč. 12, 1964, č. 1, s. 114-116.
Kniha Obsta a Scherla.

1605./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KNIHA PLNÁ DUCHA A POZNANIA. Obdiv, analýza a polemika.
[poradie 947] roč. 12, 1964, č. 2, s. 279-283.
S. Melchinger: Das Theater der Gegenwart.

1606./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 394, 405-406.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

1607./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NA TÉMU: BERTOLT BRECHT.
[poradie 1034] roč. 13, 1965, č. 1, s. 123-125.

1608./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: MUSICAL PRE ŠTÁTNE DIVADLÁ.
[poradie 1041] roč. 13, 1965, č. 1, s. 140-143.
Weissov Marat/Sade.

1609./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KNIHA O ŽIVOTE A ŠŤASTÍ. Autobiografia Charlieho Chaplina.
[poradie 1048] roč. 13, 1965, č. 2, s. 244-272.

1610./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NOVÉ NEMECKÉ DIVADELNÉ PUBLIKÁCIE.
[poradie 1052] roč. 13, 1965, č. 2, s. 277-278.

1611./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: LEN POZNÁMKA. O absurdnom divadle.
Podpísané MMD
[poradie 1058] roč. 13, 1965, č. 2, s. 286.

1612./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NÁZORY THOMASA MANNA NA DIVADLO. K desiatemu výročiu jeho smrti.
[poradie 1064] roč. 13, 1965, č. 3, s. 331-339.

1613./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: HAMLET AKO TÉMA.
Podpísané MMD
[poradie 1088] roč. 13, 1965, č. 3, s. 437-438.
V časopise Theater Heute.

1614./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: JUBILEUM DVOCH REŽISÉROV.
Podpísané MMD
[poradie 1089] roč. 13, 1965, č. 3, s. 438-440.
Jürgena Fehlinga, Heinza Hilperta.

1615./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: DRAMATIK JOSEF TOPOL. Pokus o charakterizáciu interpretáciou.
[poradie 1097] roč. 13, 1965, č. 4, s. 485-503.

1616./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: HEINRICH VON KLEIST: O BÁBKOVOM DIVADLE. Poznámka k stati Heinricha von Kleista.
Podpísané MMD
[poradie 1104] roč. 13, 1965, č. 4, s. 524-525.

1617./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NOVÉ NEMECKÉ DIVADELNÉ PUBLIKÁCIE. 1. Portrét Ernsta Buscha.
[poradie 1106] roč. 13, 1965, č. 4, s. 526-528.

1618./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NOVÉ NEMECKÉ DIVADELNÉ PUBLIKÁCIE. 2. Brecht donekonečna?
[poradie 1107] roč. 13, 1965, č. 4, s. 528-531.

1619./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: POZNÁMKY K DRAMATURGII JOZEFA TOPOLA. (Od Shakespeara ku Goethemu).
[poradie 1118] roč. 14, 1966, č. 1, s. 49-63.

1620./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: PÔSOBENIE ČESKÝCH REŽISÉROV V SND. (Pokus o historickú rekonštrukciu).
[poradie 1386] roč. 17, 1969, č. 3, s. 321-340.

1621./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NEDOKONČENÝ ZÁPAS O SCHILLERA. (Poznámky k inscenácii Dona Carlosa na javisku SND).
[poradie 1397] roč. 17, 1969, č. 3, s. 426-429.

1622./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: PÔSOBENIE ČESKÝCH REŽISÉROV V SND. (Pokus o historickú rekonštrukciu).
[poradie 1402] roč. 17, 1969, č. 4, s. 506-516.

1623./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: DEDIČSTVO DIVADLA PRINCIPÁLSKO-HERECKÉHO. (Zápisky z jedného hodnotenia).
[poradie 1417] roč. 18, 1970, č. 1, s. 25-35.

1624./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NEZÁSLUŽNÉ, BA ZBYTOČNÉ NAŠTUDOVANIE. (Madáchova Tragédia človeka na javisku SND).
[poradie 1434] roč. 18, 1970, č. 2, s. 227-235.

1625./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KONCOVÉ VERŠE VÝSTUPOV A DEJSTIEV V SHAKESPEAROVÝCH TRAGÉDIÁCH. Úvaha dramaturgicko-technická.
[poradie 1455] roč. 18, 1970, č. 4, s. 406-417.

1626./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ZVOLENSKÁ ČINOHRA SI NACHÁDZA TVÁR I TVAR.
[poradie 1474] roč. 19, 1971, č. 1, s. 66-80.

1627./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: MALÝ NEMECKÝ SLOVNÍK DIVADELNÝ.
[poradie 1478] roč. 19, 1971, č. 1, s. 110.

1628./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ZÁRODKY SLOVENSKEJ MARXISTICKEJ KRITIKY.
Z materiálov Daniela Okáliho (X10), Vladimíra Clementisa (-cis), Ladislava Novomeského (N-ý), Františka Vnoučeka (fš)
[poradie 1486] roč. 19, 1971, č. 2, s. 156-172.

1629./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: POLITIKUM AKO ŠTRUKTURÁLNY AKCENT. Propedeutické divadlo Erwina Piscatora (1918-1931).
[poradie 1488] roč. 19, 1971, č. 2, s. 183-192.

1630./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ÚVAHA O TALENTE A ČOSI METAKRITIKY. (Arbuzov v Divadle na korze).
[poradie 1490] roč. 19, 1971, č. 2, s. 205-212.

1631./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NECHCELI MENIŤ DIVADLO, ALE SVET.
Podpísané MMD
[poradie 1495] roč. 19, 1971, č. 2, s. 269-271.

1632./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: NÁZORY VIKTORA ŠULCA.
Podpísané MMD
[poradie 1507] roč. 19, 1971, č. 3, s. 416-429.

1633./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: PROBLÉMY A VÝHĽADY NAŠEJ PRVEJ ČINOHRY. Štyri sezóny SND (1968-1972).
[poradie 1587] roč. 21, 1973, č. 1, s. 12-33.

1634./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ČRIEPKY DO MOZAIKY PORTRÉTU (ALEXANDRA MATUŠKU.
[poradie 1693] roč. 23, 1975, č. 3, s. 389-391.

1635./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: TRI PODOBY RUŽENY PORUBSKEJ (1929-1939).
[poradie 1716] roč. 24, 1976, č. 1, s. 111-139.

1636./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: PRAŽSKÉ QUADRIENNALE 1975 - VÝZNAMNÝ PRIELOM SLOVENSKEJ SCÉNOGRAFIE.
[poradie 1725] roč. 24, 1976, č. 2, s. 184-193.

1637./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: SHAKESPEARE A DNEŠNÉ JAVISKO.
Podpísané MMD
[poradie 1728] roč. 24, 1976, č. 2, s. 222-230.

1638./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: AUTOPORTRÉT MAXA REINHARDTA.
[poradie 1764] roč. 25, 1977, č. 1, s. 149-152.
Recenzia.

1639./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: SLOVENSKÉ DIVADELNÉ KOMPENDIUM.
[poradie 1786] roč. 25, 1977, č. 3, s. 416-422.
Recenzia knihy Z. Rampáka.

1640./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: SOVIETSKE HRY NA JAVISKU SND V ROKOCH 1920-1938.
[poradie 1789] roč. 25, 1977, č. 4, s. 437-449.

1641./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: SOCIALISTICKÝ APEL BERTOLTA BRECHTA.
[poradie 1801] roč. 26, 1978, č. 1, s. 40-49.

1642./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: MARXISTICKÁ SONDA DO DEJÍN DIVADELNEJ AVANTGARDY. (Interpretácia recenziou).
[poradie 1813] roč. 26, 1978, č. 2, s. 235-255.

1643./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: JAROSLAV HAŠEK A BERTOLT BRECHT. (Poznámky k jednej filiácii).
[poradie 1820] roč. 26, 1978, č. 3, s. 348-357.

1644./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: ZA BRECHTOM V BERLÍNE.
Podpísané MMD
[poradie 1828] roč. 26, 1978, č. 3, s. 421-422.

1645./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: TVORCA SLOVENSKÉHO ŠTYLIZOVANÉHO DIVADLA.
Podpísané MMD
[poradie 1831] roč. 26, 1978, č. 4, s. 425-427.
Ján Jamnický.

1646./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: LEOPOLD JESSNER A SLOVENSKO.
Podpísané MMD
[poradie 1838] roč. 26, 1978, č. 4, s. 556-557.

1647./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: KONFERENCIA O ČASOPISE JAVISKO.
Podpísané MMD
[poradie 1852] roč. 27, 1979, č. 1, s. 144.

1648./ MITTELMANN-DEDINSKÝ, MÓRIC: K BRECHTOVMU VÝROČIU.
[poradie 1859] roč. 27, 1979, č. 2, s. 265-269.

1649./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: FILMOVÝ SCENÁRISTA VÍTĚZSLAV NEZVAL.
[poradie 1905] roč. 28, 1980, č. 3, s. 349-369.

1650./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: DRAMATICKÁ TVORBA NA OBRAZOVKÁCH MINULÉHO ROKU.
[poradie 1936] roč. 29, 1981, č. 2, s. 250-262.

1651./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: ÚVOD K CYKLU PREKLADOV FILMOVO-TEORETICKÝCH PRÁC LEVA V. KULEŠOVA.
[poradie 2510] roč. 43, 1995, č. 4, s. 408-409.

1652./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: MONTÁŽ AKO ZÁKLAD FILMOVÉHO UMENIA II. Filmovo-teoretické state Leva Kulešova z dvadsiatych rokov. Na úvod.
[poradie 2518] roč. 44, 1996, č. 1, s. 96-97.

1653./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: FILMOVÉ UMENIE. (Moje skúsenosti) Na úvod.
[poradie 2529] roč. 44, 1996, č. 2, s. 230-231.
K textom Leva Kulešova.

1654./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: SVET SILNÝCH EMÓCIÍ - FILMOVÉ OPERY REŽISÉRA PETRA WEIGLA.
[poradie 2569] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 164-180.

1655./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: FILMOGRAFIA.
Podpísané V.M.
[poradie 2570] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 181-185.

1656./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: PÁRNICKÝ - LUTHER: TELEVÍZNA FILMOVÁ TVORBA.
[poradie 2650] roč. 46, 1998, č. 4, s. 305-314.

1657./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: DIELO ZÁSADNÉHO VÝZNAMU.
[poradie 2655] roč. 46, 1998, č. 4, s. 355-356.
Dejiny slovenskej kinematografie Václava Maceka.

1658./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: CENNÝ PRÍSPEVOK K TEÓRII A PRAXI DOKUMENTÁRNEHO FILMU.
[poradie 2656] roč. 46, 1998, č. 4, s. 357.
Recenzia.

1659./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: POHYB V OBRAZE - OBRAZ V POHYBE. O tanečných projektoch režiséra Petra Weigla z hľadiska ich filmovej realizácie.
[poradie 2747] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 158-166.

1660./ MLČOUŠEK, VLADIMÍR: CENNÉ SVEDECTVO O FILMOVOM ZÁZRAKU.
[poradie 2808] roč. 50, 2002, č. 3, s. .

1661./ MOJŽIŠOVÁ, IVA: SCÉNOGRAFIA V SND MEDZI DVOMA VOJNAMI.
[poradie 584] roč. 10, 1962, č. 1, s. 27-51.

1662./ MOJŽIŠOVÁ, IVA: ELEMENTY SCÉNOGRAFIE. Rozhovor s Ladislavom Vychodilom.
[poradie 1902] roč. 28, 1980, č. 3, s. 289-305.

1663./ MOLI_E_RE, JEAN BAPTISTE: bez názvu.
[poradie 1206] roč. 15, 1967, č. 1, s. 66.
Zamyslenie.

1664./ MONMARTEOVÁ, DANI_E_LE: ROBOTI, MASA A REVOLÚCIA.
[poradie 2367] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 212-222.

1665./ MONMARTEOVÁ, DANI_E_LE: VASILIEV JE SKVELÝ.
[poradie 2443] roč. 42, 1994, č. 3, s. 286-289.

1666./ MRÁZ, ANDREJ: TOLSTÉHO "PLODY VZDELANOSTI".
[poradie 172] roč. 4, 1956, č. 5, s. 397-402.

1667./ MRÁZ, ANDREJ: SLOVENSKÁ DRAMATICKÁ LITERATÚRA V ROKOCH 1945-1955.
[poradie 203] roč. 5, 1957, č. 2, s. 81-91.

1668./ MRÁZ, ANDREJ: HOSŤOVANIE BUDAPEŠTIANSKEHO NÁRODNÉHO DIVADLA V BRATISLAVE.
[poradie 280] roč. 6, 1958, č. 1, s. 29-35.

1669./ MRÁZ, ANDREJ: DRAMATURGIA A DRAMATURGOVIA V NAŠICH DIVADLÁCH.
[poradie 320] roč. 6, 1958, č. 4, s. 289-295.

1670./ MRÁZ, ANDREJ: PO KONFERENCII O DIVADELNEJ KRITIKE.
[poradie 336] roč. 6, 1958, č. 5, s. 385-387.

1671./ MRÁZ, ANDREJ: ZA ĎALŠIE UTUŽOVANIE BRATSKÝCH STYKOV S ČESKÝM DIVADLOM. Po návšteve činohry pražského ND v Bratislave.
[poradie 351] roč. 6, 1958, č. 6, s. 481-483.

1672./ MRÁZ, ANDREJ: NOVÉ ÚLOHY A PODMIENKY UMELECKEJ PRÁCE.
[poradie 390] roč. 7, 1959, č. 3, s. 177-180.

1673./ MRÁZ, ANDREJ: ŠTYRIDSAŤ ROKOV SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 443] roč. 8, 1960, č. 1, s. 3-24.

1674./ MRÁZ, ANDREJ: SBORNÍK K JUBILEU BRNENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 485] roč. 8, 1960, č. 3, s. 399-400.

1675./ MRÁZ, ANDREJ: ZDENĚK NEJEDLÝ A DIVADELNÉ UMENIE.
[poradie 634] roč. 10, 1962, č. 3, s. 289-294.

1676./ MRÁZ, ANDREJ: DRAMATURGIA A DRAMATICI.
[poradie 717] roč. 11, 1963, č. 1, s. 34-39.

1677./ MRÁZ, ANDREJ: VÝSLEDKY A POSTULÁTY. Divadelné oddelenie SAV a desiate výročie založenia ČSAV a SAV.
[poradie 742] roč. 11, 1963, č. 2, s. 153-156.

1678./ MRÁZ, ANDREJ: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 829] roč. 11, 1963, č. 3, s. 345-346.
Pozri záznam 2404.

1679./ MRÁZKOVÁ, MÁRIA: POHYBOVÝ FORMALIZMUS A ŠABLÓNA OPERNÝCH HERCOV.
[poradie 479] roč. 8, 1960, č. 3, s. 356-363.

1680./ MRLIAN, RUDOLF: ZA TVORIVÝ PRÍSTUP K INSCENÁCIÁM DOMÁCEJ KLASIKY.
[poradie 3] roč. 1, 1953, č. 1, s. 31-64.

1681./ MRLIAN, RUDOLF: Z ČINNOSTI KATEDRY DRAMATURGIE A DIVADELNEJ TEÓRIE NA VYSOKEJ ŠKOLE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE.
[poradie 20] roč. 1, 1953, č. 1, s. 262-264.

1682./ MRLIAN, RUDOLF: ZA SKORÉ VYRIEŠENIE PREKLADATEĽSKÝCH A EDIČNÝCH PROBLÉMOV SVETOVEJ KLASICKEJ DRÁMY.
[poradie 31] roč. 2, 1954, č. 1, s. 81-84.

1683./ MRLIAN, RUDOLF: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE A NAŠE DIVADLO.
[poradie 42] roč. 2, 1954, č. 2, s. 133-137.

1684./ MRLIAN, RUDOLF: OĽGA BORODÁČOVÁ-ORSZÁGHOVÁ, PRVÁ SLOVENSKÁ PROFESIONÁLNA HEREČKA.
[poradie 69] roč. 3, 1955, č. 1, s. 7-43.

1685./ MRLIAN, RUDOLF: DRUHÝ VŠEZVÄZOVÝ ZJAZD SOVIETSKYCH SPISOVATEĽOV.
[poradie 72] roč. 3, 1955, č. 1, s. 56-58.

1686./ MRLIAN, RUDOLF: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO. Záverečný príspevok.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 99] roč. 3, 1955, č. 3, s. 247-252.

1687./ MRLIAN, RUDOLF: ALEXANDER NOSKOVIČ, JÁN CHALUPKA, TVORCA SLOVENSKEJ VESELOHRY.
[poradie 112] roč. 3, 1955, č. 4, s. 382-387.

1688./ MRLIAN, RUDOLF: "KRÍDLA" OLEXANDRA KORNIJČUKA V DIVADLE P. O. HVIEZDOSLAVA.
[poradie 133] roč. 4, 1956, č. 2, s. 135-148.

1689./ MRLIAN, RUDOLF: ZÁVEREČNÝ PREJAV.
Úvodné slovo ku konferencii Ján Borodáč, záznam 226.
[poradie 152] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 278-281.

1690./ MRLIAN, RUDOLF: K UVEDENIU SMRČKOVEJ SATIRICKEJ KOMÉDIE "PUKNUTÝ MLIEČNIK" V ŽILINSKOM DIVADLE. Za novú družstevnú dedinu.
[poradie 157] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 314-324.

1691./ MRLIAN, RUDOLF: VEĽKÉ UMENIE MCHATu.
[poradie 189] roč. 5, 1957, č. 1, s. 5-20.

1692./ MRLIAN, RUDOLF: CHCEME POZNAŤ PERSPEKTÍVNY PLÁN ROZVOJA DIVADIEL NA SLOVENSKU.
Podpísané -an
[poradie 200] roč. 5, 1957, č. 1, s. 78-79.

1693./ MRLIAN, RUDOLF: NA ADRESU DIVADELNÝCH KRITIKOV.
Podpísané -an
[poradie 201] roč. 5, 1957, č. 1, s. 79.

1694./ MRLIAN, RUDOLF: ROZPRÁVKA ZBAVENÁ ROZPRÁVKOVOSTI. "Radúz a Mahuliena" na javisku Činohry pre mládež.
[poradie 210] roč. 5, 1957, č. 2, s. 132-135.

1695./ MRLIAN, RUDOLF: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 217] roč. 5, 1957, č. 2, s. 150-155.
Diskusia, záznam 2395.

1696./ MRLIAN, RUDOLF: VÝSTAVBA DIALÓGU V RÉŽII JANKA BORODÁČA.
Spoločný príspevok: JUBILEUM NÁRODNÉHO UMELCA JÁNA BORODÁČA, autori Alexander Noskovič, Rudolf Mrlian, Zoltán Rampák, Ondrej Jariabek.

[poradie 224] roč. 5, 1957, č. 3, s. 184-187.

1697./ MRLIAN, RUDOLF: PÔVODNÁ TVORBA V ZÁVOZE. K uvedeniu Bukovčanovej "Diablovej nevesty" v Bratislave a v Martine.
[poradie 243] roč. 5, 1957, č. 4, s. 301-307.

1698./ MRLIAN, RUDOLF: NAD REPERTOÁRMI ČINOHERNÝCH SÚBOROV NA SLOVENSKU.
[poradie 264] roč. 5, 1957, č. 6, s. 425-436.

1699./ MRLIAN, RUDOLF: NÁVRH HESIEL PRE ENCYKLOPÉDIU SLOVENSKA ZO SKUPINY "DIVADELNÍCTVO".
[poradie 266] roč. 5, 1957, č. 6, s. 443-448.

1700./ MRLIAN, RUDOLF: PRVÁ SLOVENSKÁ REŽIJNÁ KNIHA.
[poradie 331] roč. 6, 1958, č. 4, s. 363-364.
Janka Borodáča.

1701./ MRLIAN, RUDOLF: STATE O POVOJNOVEJ ČESKEJ DRÁME.
[poradie 334] roč. 6, 1958, č. 4, s. 367-368.
Kniha Jiřího Hájeka.

1702./ MRLIAN, RUDOLF: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 345] roč. 6, 1958, č. 5, s. 454-458.
Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam 2396.

1703./ MRLIAN, RUDOLF: SÚČASNÁ SLOVENSKÁ DRÁMA V ZÁPASE O SVOJU SOCIALISTICKÚ TVÁR.
[poradie 456] roč. 8, 1960, č. 2, s. 170-184.

1704./ MRLIAN, RUDOLF: PROBLÉMY DIVADELNÉHO PROFILU.
Ďalší diskutujúci Peter Karvaš, Emil Lehuta, Mikuláš Huba.
[poradie 675] roč. 10, 1962, č. 4, s. 448-450.

1705./ MRLIAN, RUDOLF: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 396-398.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

1706./ MRLIAN, RUDOLF: DIVADLO MEDZI VČERAJŠKOM A DNEŠKOM. (Niekoľko postrehov z odstupu a z nadhľadu).
Ďalší odpovedajúci Ján Boor.
[poradie 1252] roč. 15, 1967, č. 3, s. 323-333.
Odpovede na otázky redakcie o význame avantgardy.

1707./ MRLIAN, RUDOLF: TVORIVÉ HĽADANIE REŽISÉRA JOZEFA BUDSKÉHO (1961-1967).
[poradie 1291] roč. 16, 1968, č. 1, s. 1-27.

1708./ MRLIAN, RUDOLF: ROZPORNÉ TENDENCIE VO VÝVINE ČINOHERNÝCH DIVADIEL.
[poradie 1471] roč. 19, 1971, č. 1, s. 1-9.

1709./ MRLIAN, RUDOLF: ŠPECIFICKÉ ÚLOHY TELEVÍZNEJ DRAMATURGIE.
[poradie 1503] roč. 19, 1971, č. 3, s. 365-376.

1710./ MRLIAN, RUDOLF: ROZHOVOR O DIVADLE.
S Jozefom Budským.
[poradie 1514] roč. 19, 1971, č. 4, s. 441-462.

1711./ MRLIAN, RUDOLF: NOVÁ SCÉNA SPOMÍNA A OSLAVUJE.
[poradie 1520] roč. 19, 1971, č. 4, s. 552-556.

1712./ MRLIAN, RUDOLF: DVA POHĽADY NA SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO.
Rozhovor. Odpovede Oto Šujan.
[poradie 1573] roč. 20, 1972, č. 4, s. 523-537.

1713./ MRLIAN, RUDOLF: FEBRUÁR JE PRAMEŇOM NAŠEJ PRAVDY.
[poradie 1586] roč. 21, 1973, č. 1, s. 1-11.

1714./ MRLIAN, RUDOLF: SÚČASNÁ SLOVENSKÁ DRÁMA NA PRELOME.
[poradie 1597] roč. 21, 1973, č. 2, s. 145-167.

1715./ MRLIAN, RUDOLF: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, ZÁVEREČNÉ SLOVO.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

1716./ MRLIAN, RUDOLF: ROZVOJ, ZMYSEL A TVÁR SÚČASNEJ DRAMATICKEJ LITERATÚRY.
Odpovede Ján Solovič.
[poradie 1621] roč. 21, 1973, č. 4, s. 441-459.
Rozhovor.

1717./ MRLIAN, RUDOLF: VZŤAH TEÓRIE A KRITIKY K SOCIALISTICKÉMU DIVADLU.
[poradie 1629] roč. 22, 1974, č. 1, s. 1-22.

1718./ MRLIAN, RUDOLF: S REVOLUČNÝM DUCHOM SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.
[poradie 1639] roč. 22, 1974, č. 2, s. 153-159.

1719./ MRLIAN, RUDOLF: DIVADELNÁ BUDOVA A DIVADELNÉ UMENIE.
Odpovede Vladimír Hazucha.
[poradie 1651] roč. 22, 1974, č. 3, s. 344-357.
Rozhovor.

1720./ MRLIAN, RUDOLF: TÉMA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA V SÚČASNÝCH HRÁCH.
[poradie 1659] roč. 22, 1974, č. 4, s. 480-508.

1721./ MRLIAN, RUDOLF: AKTÍVNY VPLYV SOVIETSKEJ DIVADELNEJ KULTÚRY NA SLOVENSKÉ ČINOHERNÉ DIVADLO.
[poradie 1677] roč. 23, 1975, č. 2, s. 169-191.

1722./ MRLIAN, RUDOLF: NÁROČNOSŤ V HERECKOM PREJAVE EVY RYSOVEJ.
[poradie 1731] roč. 24, 1976, č. 2, s. 256-280.

1723./ MRLIAN, RUDOLF: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

1724./ MRLIAN, RUDOLF: VÝSKUM VÝVINOVÝCH PROCESOV V DRAMATICKÝCH UMENIACH V ROKOCH 1948-1985. (Metodologické aspekty).
[poradie 1882] roč. 28, 1980, č. 1, s. 11-20.

1725./ MRLIAN, RUDOLF: KAROL ZACHAR O DIVADLE, O SEBE A O INÝCH.
Rozhovor s Karolom L. Zacharom.
[poradie 1892] roč. 28, 1980, č. 2, s. 145-176.

1726./ MRLIAN, RUDOLF: DIVADELNÁ TVÁR REŽISÉRA PAVLA HASPRU.
[poradie 1957] roč. 29, 1981, č. 4, s. 533-572.

1727./ MRLIAN, RUDOLF: VÝCHODISKÁ A CIELE VÝSKUMU V SIEDMEJ PÄŤROČNICI.
[poradie 1975] roč. 30, 1982, č. 2, s. 212-218.

1728./ MRLIAN, RUDOLF: VÝVINOVÉ PREMENY NOVEJ SCÉNY.
[poradie 1978] roč. 30, 1982, č. 2, s. 235-242.

1729./ MRLIAN, RUDOLF: REVOLUCIONÁR, POLITIK, ŠTÁTNIK, MYSLITEĽ. K 60. narodeninám prvého tajomníka ÚV KSS Jozefa Lenárta.
[poradie 2018] roč. 31, 1983, č. 3, s. 283-287.

1730./ MRLIAN, RUDOLF: VÝVINOVÉ TENDENCIE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SOCIALISTICKÉHO DIVADLA.
Ďalší autor Antonín Dvořák.
[poradie 2037] roč. 32, 1984, č. 1, s. 3-28.

1731./ MRLIAN, RUDOLF: PORTRÉTOVÁ FRESKA.
[poradie 2054] roč. 32, 1984, č. 2, s. 284-286.
Recenzia knihy Františka Černého.

1732./ MRLIAN, RUDOLF: PODNETY SOVIETSKEHO DIVADLA.
[poradie 2075] roč. 33, 1985, č. 1, s. 3-7.

1733./ MRLIAN, RUDOLF: ŽIVOT TO ZREŽÍROVAL INAK. Rozhovor o herectve.
S Ctiborom Filčíkom.
[poradie 2094] roč. 33, 1985, č. 3, s. 331-374.

1734./ MRLIAN, RUDOLF: DIVADELNÉ HRY OSEMDESIATYCH ROKOV.
[poradie 2100] roč. 33, 1985, č. 4, s. 435-474.

1735./ MRLIAN, RUDOLF: ROZPRAVA O DIVADELNEJ VEDE, DIVADLE A VÝCHOVE. Rozhovor s akademikom Rudolfom Mrlianom.
Otázky Ján Prohácka.
[poradie 2133] roč. 34, 1986, č. 3, s. 370-387.

1736./ MRLIAN, RUDOLF: K SYSTÉMU AVANTGARDNEJ RÉŽIE JÁNA JAMNICKÉHO.
[poradie 2255] roč. 37, 1989, č. 3, s. 381-421.

1737./ MRLIAN, RUDOLF: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Slovenské divadlo (ročníky: 1976, 1977, 1978) - posudok.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 180-185.

1738./ MRVOVÁ, MÁRIA: POLITICKÉ A SPOLOČENSKÉ ASPEKTY VÝVINU SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA 1945-1948.
[poradie 1800] roč. 26, 1978, č. 1, s. 21-39.

1739./ MUKAŘOVSKÝ, JAN: bez názvu.
[poradie 1187] roč. 14, 1966, č. 4, s. 506.
Zamyslenie.

1740./ MUKAŘOVSKÝ, JAN: bez názvu.
[poradie 1189] roč. 14, 1966, č. 4, s. 552.
Zamyslenie.

1741./ MUKAŘOVSKÝ, JAN: bez názvu.
[poradie 1197] roč. 14, 1966, č. 4, s. 577.
Zamyslenie.

1742./ MUKAŘOVSKÝ, JAN: bez názvu.
[poradie 1230] roč. 15, 1967, č. 2, s. 255.
Zamyslenie.


1743./ NÁDAŠI-JÉGÉ, LADISLAV: CTIBAŽNOSŤ.
Podpísané Michal Blažek.
[poradie 1073] roč. 13, 1965, č. 3, s. 419-420.

1744./ NEDBAL, KAREL: LÁSKA K TROM POMARANČOM V SND ROKU 1931.
[poradie 566] roč. 9, 1961, č. 4, s. 482-484.

1745./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 636] roč. 10, 1962, č. 3, s. 303.
Zamyslenie.

1746./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 638] roč. 10, 1962, č. 3, s. 323.
Zamyslenie.

1747./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 640] roč. 10, 1962, č. 3, s. 328.
Zamyslenie.

1748./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 642] roč. 10, 1962, č. 3, s. 332.
Zamyslenie.

1749./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 645] roč. 10, 1962, č. 3, s. 354.
Zamyslenie.

1750./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 647] roč. 10, 1962, č. 3, s. 370.
Zamyslenie.

1751./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 650] roč. 10, 1962, č. 3, s. 378.
Zamyslenie.

1752./ NEJEDLÝ, ZDENĚK: bez názvu.
[poradie 652] roč. 10, 1962, č. 3, s. 390.
Zamyslenie.

1753./ NEMLAHA, ANDREJ: DIVADLO NÁRODOV 1982.
[poradie 1994] roč. 30, 1982, č. 4, s. 452-464.

1754./ NEVRLÝ, MIKULÁŠ: UKRAJINSKÉ HRY NA SLOVENSKÝCH JAVISKÁCH.
[poradie 1600] roč. 21, 1973, č. 2, s. 213-222.

1755./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: NIEKTORÉ OTÁZKY SLOVENSKÉHO DIVADLA VO SVETLE STALINOVÝCH PRÁC O MARXIZME V JAZYKOVEDE.
[poradie 4] roč. 1, 1953, č. 1, s. 65-89.

1756./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: CENNÉ PRÍSPEVKY K DEJINÁM SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 15] roč. 1, 1953, č. 1, s. 238-246.
Recenzie kníh o Jankovi Borodáčovi.

1757./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: SPRÁVA O ČINNOSTI DIVADELNEJ KOMISIE PRI DIVADELNOM ODDELENÍ ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV OD 1. JÚNA 1952 DO 31. MÁJA 1953.
[poradie 22] roč. 1, 1953, č. 1, s. 266-268.

1758./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: K VÝVINOVEJ PROBLEMATIKE SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁMY.
[poradie 24] roč. 2, 1954, č. 1, s. 3-22.

1759./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: SPRÁVA O ČINNOSTI DIVADELNEJ KOMISIE PRI DIVADELNOM ODDELENÍ V ČASE OD 1. JÚNA 1953 DO 31. MARCA 1954.
[poradie 41] roč. 2, 1954, č. 1, s. 131-132.

1760./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: NÁVŠTEVA FRANCÚZSKYCH DIVADELNÍKOV V ČSR.
[poradie 83] roč. 3, 1955, č. 2, s. 140-144.

1761./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: POTREBA DIVADELNÉHO MÚZEA.
Podpísané A.N.
[poradie 140] roč. 4, 1956, č. 2, s. 178-179.

1762./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: FESTIVAL ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH HIER.
[poradie 143] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 181-193.

1763./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: TAJOVSKÉHO "NOVÝ ŽIVOT" ZNOVA NA JAVISKU.
[poradie 159] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 328-331.

1764./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: NÁVRAT "MARÍNY HAVRANOVEJ" NA JAVISKO. Činohra pre mládež NS v Bratislave.
[poradie 184] roč. 4, 1956, č. 6, s. 480-484.

1765./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: M. ROBINSONOVÁ, HERCOVA TVÁR.
[poradie 199] roč. 5, 1957, č. 1, s. 76-77.

1766./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 215] roč. 5, 1957, č. 2, s. 147-149.
Diskusia, záznam 2395.

1767./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: SLOVENSKÍ DIVADELNÍCI V KRESBÁCH KAROLA L. ZACHARA.
[poradie 219] roč. 5, 1957, č. 2, s. 157-158.

1768./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: BORODÁČ, DIVADELNÝ PUBLICISTA A TEORETIK.
Spoločný príspevok: JUBILEUM NÁRODNÉHO UMELCA JÁNA BORODÁČA, autori Alexander Noskovič, Rudolf Mrlian, Zoltán Rampák, Ondrej Jariabek.
[poradie 223] roč. 5, 1957, č. 3, s. 182-184.

1769./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: PRÍNOS A PODNETY Z BUDSKÉHO INSCENÁCIE TYLOVHO "KRVAVÉHO SÚDU" V ND.
[poradie 256] roč. 5, 1957, č. 5, s. 379-385.

1770./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: DOHNÁNYHO "PODMANÍNOVCI" V ROZHLASE.
[poradie 275] roč. 5, 1957, č. 6, s. 479-481.

1771./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: OD MAĽOVANÉHO PROSPEKTU K SVETELNEJ PROJEKCII?
[poradie 292] roč. 6, 1958, č. 2, s. 115-129.

1772./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: NEOCHOTA - ČI NESCHOPNOSŤ?
[poradie 294] roč. 6, 1958, č. 2, s. 133-137.

1773./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: O POCIT SÚČASNOSTI V DIVADELNOM UMENÍ.
Podpísané A.N.
[poradie 302] roč. 6, 1958, č. 3, s. 177-178.

1774./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: ZABÚDANÝ JAVISKOVÝ VÝTVARNÍK. Podnety z výstavy Ľudovíta Hradského.
[poradie 307] roč. 6, 1958, č. 3, s. 209-218.

1775./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: K NIEKTORÝM OTÁZKAM NAŠEJ SÚČASNEJ ČINOHERNEJ KRITIKY.
[poradie 337] roč. 6, 1958, č. 5, s. 388-400.

1776./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: PROFESIONALIZMUS MÁLO PROFESIONÁLNY.
[poradie 365] roč. 7, 1959, č. 1, s. 53-57.
Po Festivale súčasnej drámy.

1777./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: ZDRAVICA S OTÁZNIKOM.
[poradie 370] roč. 7, 1959, č. 1, s. 74-76.
Desať rokov Dedinského divadla.

1778./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: O FUČÍKA CELÉHO.
Podpísané -nk-
[poradie 371] roč. 7, 1959, č. 1, s. 76-77.

1779./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: DOBRÁ VEC SA PODARILA.
Podpísané -ič
[poradie 372] roč. 7, 1959, č. 1, s. 77.
Festival D-34.

1780./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: ZACHAROVE "STATKY-ZMÄTKY".
[poradie 380] roč. 7, 1959, č. 2, s. 144-145.

1781./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: DIVADELNÉ ODDELENIE SLOVENSKÉHO MÚZEA ZNOVA V ČINNOSTI.
Podpísané A.N.
[poradie 387] roč. 7, 1959, č. 2, s. 159-160.

1782./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: NAD DRAMATURGICKÝMI PLÁNMI SLOVENSKÝCH ČINOHERNÝCH DIVADIEL NA SEZÓNU 1959-60.
Podpísané A.N.
[poradie 404] roč. 7, 1959, č. 4, s. 289-296.

1783./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: K OTÁZKE VZNIKU SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA.
[poradie 405] roč. 7, 1959, č. 4, s. 297-300.

1784./ NOSKOVIČ, ALEXANDER: ŽIVÝ ODKAZ E. F. BURIANA.
[poradie 419] roč. 7, 1959, č. 5, s. 385-389.

1785./ NOVÁČEK, ZDENĚK: SLOVENSKÁ OPERA V ROKU 1952.
[poradie 12] roč. 1, 1953, č. 1, s. 200-209.

1786./ NOVÁČEK, ZDENĚK: PÄŤDESIAT ROKOV OD SMRTI ANTONÍNA DVOŘÁKA. Od Alfréda k Armide.
[poradie 60] roč. 2, 1954, č. 2, s. 237-240.

1787./ NOVÁČEK, ZDENĚK: K PROBLEMATIKE REALISTICKEJ HUDOBNO-SPEVNEJ INTERPRETÁCIE.
[poradie 105] roč. 3, 1955, č. 4, s. 330-337.


1788./ OBRAZCOVOVÁ, ANNA: BIP A CHARLIE.
[poradie 759] roč. 11, 1963, č. 2, s. 245.

1789./ OBST, MILAN: DVE STRETNUTIA LEOPOLDA JESSNERA S NAŠÍM DIVADLOM V ROKU 1922. (Poznámka k stému výročiu narodenia).
[poradie 1837] roč. 26, 1978, č. 4, s. 549-555.

1790./ OBUCH, ANDREJ: HANÁKOVO NAPĹŇANIE KONTEXTOV.
[poradie 2144] roč. 34, 1986, č. 4, s. 522-529.

1791./ OBUCH, ANDREJ: VÝVOJOVÉ PREMENY RÉŽIE V SLOVENSKOM HRANOM FILME 1946-1969.
[poradie 2277] roč. 38, 1990, č. 2, s. 152-161.

1792./ OBUCH, ANDREJ: ZABÚDANIE A ROZPAMÄTÁVANIE FILMOVEJ RÉŽIE.
[poradie 2412] roč. 41, 1993, č. 4, s. 323-330.

1793./ OBUCH, LADISLAV: POHĽADY NA SÚČASNÚ MAĎARSKÚ DRÁMU. (O niekoľkých autoroch a niektorých hrách).
[poradie 1748] roč. 24, 1976, č. 4, s. 508-520.

1794./ OBUCH, LADISLAV: PODNETY NOVEJ NEMECKEJ DRAMATIKY.
[poradie 1823] roč. 26, 1978, č. 3, s. 387-394.

1795./ O'CASSEY, SEAN: ĽUD A DIVADLO.
[poradie 1039] roč. 13, 1965, č. 1, s. 132-136.

1796./ OČADLÍK, MIRKO: bez názvu.
[poradie 567] roč. 9, 1961, č. 4, s. 484.
O Prokofievovi.

1797./ ODZGANOVÁ, EVA: DRAMATIK ĽUDSKEJ ÚZKOSTI.
[poradie 1524] roč. 19, 1971, č. 4, s. 573-575.
Harold Pinter. Recenzia.

1798./ OKÁL, MILOSLAV: ŠTRUKTÚRA ARISTOFANOVÝCH KOMÉDIÍ A JEHO DRAMATICKÉ UMENIE.
[poradie 61] roč. 2, 1954, č. 2, s. 241-245.

1799./ OKÁL, MILOSLAV: EURIPIDOVE TRÓJANKY V NITRE.
[poradie 2023] roč. 31, 1983, č. 3, s. 393-406.

1800./ OKÁLI, DANIEL: SPOMIENKY EL CARA.
[poradie 1508] roč. 19, 1971, č. 3, s. 430-431.

1801./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: SLOVENSKÁ DRÁMA NA CESTE ZA SOCIALISTICKÝM REALIZMOM.
[poradie 13] roč. 1, 1953, č. 1, s. 210-225.

1802./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: ANTICKÁ DRÁMA DNEŠNÉMU DIVADELNÍKOVI A DIVÁKOVI. Sofoklova "Antigona" v martinskom Armádnom divadle.
[poradie 232] roč. 5, 1957, č. 3, s. 223-229.

1803./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: NIEKTORÉ HERECKÉ PROBLÉMY ARMÁDNEHO DIVADLA A SÚČASNÉHO DIVADLA VÔBEC.
[poradie 308] roč. 6, 1958, č. 3, s. 219-225.

1804./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: JE PRVÁ HRA I DEBUTOM? O hre Jozefa Ruttkaya "Noc osudov".
[poradie 326] roč. 6, 1958, č. 4, s. 336-342.

1805./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: ZAMYSLENIE SA NAD DIVADELNÝMI BULLETINMI.
[poradie 349] roč. 6, 1958, č. 5, s. 463-464.

1806./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: K REDIGOVANIU KRÁLIKOVÝCH HIER.
[poradie 373] roč. 7, 1959, č. 1, s. 77-78.

1807./ OKTAVEC, FRANTIŠEK: K NOVEJ SIETI DIVADIEL.
Podpísané -c
[poradie 432] roč. 7, 1959, č. 5, s. 463-464.

1808./ OLERÍNY, VLADIMÍR: KREJČOV SHAKESPEARE V HAVANE.
Podpísané V.O.
[poradie 1015] roč. 12, 1964, č. 4, s. 570-571.

1809./ OLERÍNY, VLADIMÍR: ANTONIO BUERO VALLEJO A OBRODNÉ ÚSILIA V SÚČASNEJ ŠPANIELSKEJ DRÁME.
[poradie 1516] roč. 19, 1971, č. 4, s. 463-484.

1810./ O'NEILL, EUGENE: MASKY V MODERNOM DIVADLE. (Podnety veľkého dramatika).
Komentoval Július Pašteka.
[poradie 1224] roč. 15, 1967, č. 2, s. 190-200.

1811./ ORMIS, JÁN V.: GLOSY O JÁNOVI CHALUPKOVI.
[poradie 118] roč. 4, 1956, č. 1, s. 22-26.

1812./ ORMIS, JÁN V.: "DVA VERONŠTÍ PÁNI", ĎALŠÍ BOSÉHO PREKLAD ZO SHAKESPEARA (1842).
[poradie 206] roč. 5, 1957, č. 2, s. 115-118.

1813./ ORMIS, JÁN V.: PALKOVIČOVA FRAŠKA NA PRAŽSKEJ SCÉNE R. 1842.
[poradie 207] roč. 5, 1957, č. 2, s. 118-119.
Dva buchy a tri šuchy.

1814./ ORMIS, JÁN V.: NEZNÁMA "KRITIKA" CHALUPKOVHO "KOCÚRKOVA" A JEJ ODRAZENIE PALKOVIČOM I SAMÝM AUTOROM.
[poradie 208] roč. 5, 1957, č. 2, s. 119-123.

1815./ ORMIS, JÁN V.: ĎALŠIE ÚDAJE O MICHALOVI BOSOM, NAŠOM PRVOM PREKLADATEĽOVI SHAKESPEARA.
[poradie 341] roč. 6, 1958, č. 5, s. 431-434.

1816./ ORMIS, JÁN V.: DO TRETICE MICHAL BOSÝ.
[poradie 356] roč. 6, 1958, č. 6, s. 549-550.

1817./ ORMIS, JÁN V.: NAJSTARŠÍ TEXT DVOCH PIESNÍ CHALUPKOVHO "KOCÚRKOVA".
[poradie 381] roč. 7, 1959, č. 2, s. 146-150.

1818./ ORMIS, JÁN V.: PSEUDOCHALUPKA V LITERATÚRE A NA SCÉNE.
[poradie 411] roč. 7, 1959, č. 4, s. 355-356.

1819./ ORMIS, JÁN V.: LITERÁRNA PREDLOHA ZÁBORSKÉHO "NAJDÚCHA".
[poradie 425] roč. 7, 1959, č. 5, s. 437-439.

1820./ ORMIS, JÁN V.: JÁN CHALUPKA AKO PROPAGÁTOR SVOJICH DIEL.
[poradie 464] roč. 8, 1960, č. 2, s. 260-261.

1821./ ORMIS, JÁN V.: ŠTÚROVEC ĎURKO ZÁBORSKÝ O BRATISLAVSKÝCH DIVADELNÝCH POMEROCH R. 1843.
[poradie 482] roč. 8, 1960, č. 3, s. 393-395.

1822./ ORMIS, JÁN V.: MICHAL BOSÝ A JEHO PREKLAD HAMLETA.
[poradie 942] roč. 12, 1964, č. 2, s. 252-254.

1823./ ORMISOVÁ, BOŽENA: KRITIK IVAN BALLO A OPERA SND.
[poradie 445] roč. 8, 1960, č. 1, s. 45-62.

1824./ ORMISOVÁ, MÁRIA: ÚČASŤ ĽUDOVÍTA KUBÁNIHO NA ZAČIATKOCH OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V RATKOVEJ (1851-1852).
[poradie 410] roč. 7, 1959, č. 4, s. 353-355.

1825./ -os-: TEÓRIA DIVADLA AKO HRY.
[poradie 1496] roč. 19, 1971, č. 2, s. 271-273.
Recenzia knihy Z. Hořínka.

1826./ OSLZLÝ, PETR: NA HRANICI MEDZI LITERATÚROU A DIVADLOM.
[poradie 2691] roč. 47, 1999, č. 4, s. 309-332.
Peter Scherhaufer.

1827./ OSOLSOBĚ, IVO: NA POČIATKU, AKO AJ NA KONCI BOLA, JE AJ BUDE SITUÁCIA.
[poradie 2327] roč. 39, 1991, č. 4, s. 315-331.

1828./ OSOLSOBĚ, IVO: SEMIOTIKA - DIVADLO - KRITIKA. (O niektorých rodinných podobnostiach a ďalších veciach).
[poradie 2338] roč. 40, 1992, č. 1, s. 5-11.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

1829./ OSOLSOBĚ, IVO: DIVADELNÁ A DRAMATICKÁ KULTÚRA V ČASOCH OBLIGÁTNEJ REŽISÉRSKEJ SVOJVÔLE.
[poradie 2497] roč. 43, 1995, č. 3, s. 310-317.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

1830./ OSOLSOBĚ, IVO: ODVÁŽNY POKUS ZACHYTIŤ MNOHOTVÁRNOSŤ DIVADELNÉHO VÝRAZU MNOHO(TVÁRNO)SŤOU TEORETICKÉHO POPISU.
[poradie 2797] roč. 50, 2002, č. 2, s. 197-201.


1831./ -p-: NEVYUŽITÁ PRÍLEŽITOSŤ.
[poradie 501] roč. 8, 1960, č. 4, s. 551.
Emila Lehutu v knihe o Jégém.

1832./ PALÁRIK, JÁN: POSÚDENIE TROCH DRAMATICKÝCH PRÁC ...
[poradie 153] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 285-287.

1833./ PALÁRIK, JÁN: POSÚDENIE JEDNOAKTOVEJ HRY "ROMANCA".
[poradie 268] roč. 5, 1957, č. 6, s. 456-458.

1834./ PALÁRIK, JÁN: POSÚDENIE DRAMATICKÉHO DIELKA POD NÁZVOM: "MARIANNA". SMUTNOHRA VO TROCH DEJOCH.
[poradie 272] roč. 5, 1957, č. 6, s. 465-466.

1835./ PALAVESTRA, PREDRAG: SKICA NOVŠÍCH DEJÍN SRBSKEJ DRÁMY.
[poradie 1615] roč. 21, 1973, č. 3, s. 371-387.

1836./ PALKOVIČ, PAVOL: TAJOVSKÉHO STATKY-ZMÄTKY.
[poradie 146] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 216-233.

1837./ PALKOVIČ, PAVOL: POZNÁMKY K POPREVRATOVÝM HRÁM J. G. TAJOVSKÉHO.
[poradie 190] roč. 5, 1957, č. 1, s. 21-31.

1838./ PALKOVIČ, PAVOL: K SPOROM O TAJOVSKÉHO HRU "SOKOLSKÁ RODINA".
[poradie 394] roč. 7, 1959, č. 3, s. 216-221.

1839./ PALKOVIČ, PAVOL: DRÁMA V TIMRAVINOM DIELE.
[poradie 437] roč. 7, 1959, č. 6, s. 521-528.

1840./ PALKOVIČ, PAVOL: KNIŽKA O TYLOVI.
[poradie 451] roč. 8, 1960, č. 1, s. 114-117.

1841./ PALKOVIČ, PAVOL: PUŠKIN - DRAMATIK.
[poradie 466] roč. 8, 1960, č. 2, s. 263-264.

1842./ PALKOVIČ, PAVOL: POSLEDNÉ VYDANIA SCHILLERA A NÁŠ DLH.
[poradie 484] roč. 8, 1960, č. 3, s. 398-399.

1843./ PALKOVIČ, PAVOL: UMENIE NEPRÁVOM ZAZNÁVANÉ.
[poradie 657] roč. 10, 1962, č. 3, s. 416-418.
Rozhlasové.

1844./ PALKOVIČ, PAVOL: VZŤAH JOZEFA GREGORA-TAJOVSKÉHO K INONÁRODNEJ DRAMATIKE.
[poradie 1531] roč. 20, 1972, č. 1, s. 51-64.

1845./ PALKOVIČ, PAVOL: F. M. DOSTOJEVSKIJ NA SLOVENSKOM JAVISKU. (K problému dramatizácie).
[poradie 1549] roč. 20, 1972, č. 2, s. 224-241.

1846./ PALKOVIČ, PAVOL: OTÁZKY NOVÝCH NÁVRATOV.
[poradie 1592] roč. 21, 1973, č. 1, s. 104-125.
Inscenácie Tajovského.

1847./ PALKOVIČ, PAVOL: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

1848./ PALKOVIČ, PAVOL: DIVADLO POHODY A DIVADLO DRAMATICKEJ MYŠLIENKY. (K storočnici J. G. Tajovského).
[poradie 1660] roč. 22, 1974, č. 4, s. 509-533.
Prvá časť. Ženský zákon v réžii Karola L. Zachara.

1849./ PALKOVIČ, PAVOL: DIVADLO POHODY A DIVADLO DRAMATICKEJ MYŠLIENKY.
[poradie 1679] roč. 23, 1975, č. 2, s. 224-251.
Druhá časť. Statky-zmätky v réžii Miloša Pietra.

1850./ PALKOVIČ, PAVOL: DIVADLO POHODY A DIVADLO DRAMATICKEJ MYŠLIENKY.
[poradie 1691] roč. 23, 1975, č. 3, s. 348-366.
Tretia časť. Statky-zmätky v réžii Miloša Pietra. Polemika.

1851./ PALKOVIČ, PAVOL: VÝCHODISKÁ A PROBLÉMY. (Na i poza okraj jednej divadelnej sezóny).
[poradie 1712] roč. 24, 1976, č. 1, s. 50-68.
KD Nitra 1974/1975.

1852./ PALKOVIČ, PAVOL: DRÁMA DIVADLU, DIVADLO DRÁME.
[poradie 1723] roč. 24, 1976, č. 1, s. 153-165.
Aktuálny stav divadla.

1853./ PALKOVIČ, PAVOL: DIALOGICKÝ PRINCÍP REŽIJNEJ TVORBY. (K dvom aspektom režisérovej práce).
[poradie 1814] roč. 26, 1978, č. 2, s. 256-263.

1854./ PALKOVIČ, PAVOL: Z DIDAKTICKEJ DRÁMY ČIERNA GROTESKA.
[poradie 1833] roč. 26, 1978, č. 4, s. 441-480.
Tajovského Nový život v SND.

1855./ PALKOVIČ, PAVOL: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

1856./ PALKOVIČ, PAVOL: DIALÓG S KLASIKOM I.
[poradie 1862] roč. 27, 1979, č. 3, s. 339-357.
Palárikovo Inkognito v réžii Ľubomíra Vajdičku.

1857./ PALKOVIČ, PAVOL: DIALÓG S KLASIKOM II.
[poradie 1870] roč. 27, 1979, č. 4, s. 418-432.
Palárikovo Inkognito v réžii Ľubomíra Vajdičku.

1858./ PALKOVIČ, PAVOL: TURGENEVOVA NAVŠTÍVENKA.
[poradie 1923] roč. 29, 1981, č. 1, s. 1-24.
Inscenácia v SND.

1859./ PALKOVIČ, PAVOL: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

1860./ PALKOVIČ, PAVOL: AD FONTEM. (Príspevok k analýze režijnej metódy Ľ. Vajdičku).
[poradie 2020] roč. 31, 1983, č. 3, s. 295-324.
Prvá časť. Kubo v DSNP Martin.

1861./ PALKOVIČ, PAVOL: AD FONTEM.
[poradie 2028] roč. 31, 1983, č. 4, s. 492-516.
Druhá časť. Kubo v DSNP Martin.

1862./ PALKOVIČ, PAVOL: TAJOVSKÉHO DRÁMA V PREMENÁCH ČASU. Príspevok k 120. výročiu Jozefa Gregora-Tajovského.
[poradie 2440] roč. 42, 1994, č. 3, s. 229-245.

1863./ PALKOVIČ, PAVOL: KRITIKA VČERA A DNES.
[poradie 2469] roč. 43, 1995, č. 1, s. 66-69.

1864./ PALKOVIČ, PAVOL: O DUCHOVNÝ ROZMER DIVADELNEJ KULTÚRY.
[poradie 2475] roč. 43, 1995, č. 2, s. 91-100.

1865./ PALKOVIČ, PAVOL: POSTAVENIE DIVADLA VO SVETLE TRADÍCIE A POTRIEB NÁŠHO ČASU.
[poradie 2491] roč. 43, 1995, č. 3, s. 287-290.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

1866./ PALKOVIČ, PAVOL: CESTOU DO KOCÚRKOVA.
[poradie 2558] roč. 45, 1997, č. 1, s. 53-62.
Karol Horák.

1867./ PALKOVIČ, PAVOL: KOCÚRKOVO - OSUD ČI VÝZVA?
[poradie 2565] roč. 45, 1997, č. 2-3, s. 112-123.
Karol Horák.

1868./ PALKOVIČ, PAVOL: LOKÁLNE A REGIONÁLNE AKO ZÁZEMIE UMELECKEJ TVORBY.
[poradie 2589] roč. 45, 1997, č. 4, s. 314-316.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1869./ PALKOVIČ, PAVOL: THE LOCAL AND THE REGIONAL AS A BASIS OF ARTISTIC CREATION.
[poradie 2613] roč. 45, 1997, č. 4, s. 422-425.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1870./ PALKOVIČ, PAVOL: ROZHLASOVÁ DRÁMA NA PRELOME ROKOV.
[poradie 2628] roč. 46, 1998, č. 1, s. 63-69.

1871./ PALKOVIČ, PAVOL: STREHLER - UČITEĽ MODERNEJ RÉŽIE.
[poradie 2633] roč. 46, 1998, č. 1, s. 98-100.
Recenzia.

1872./ PALKOVIČ, PAVOL: SAM SHEPARD: POSADNUTÍ LÁSKOU (FOOL FOR LOVE).
[poradie 2662] roč. 47, 1999, č. 1, s. 73-78.

1873./ PALKOVIČ, PAVOL: S HERCOM NA STRED.
[poradie 2663] roč. 47, 1999, č. 1, s. 79-83.
Recenzia knihy Miloša Mistríka Analýzy hereckej syntézy.

1874./ PALKOVIČ, PAVOL: KONFERENCIA O SLOVENSKEJ ROZHLASOVEJ TVORBE PO ROKU 1989.
[poradie 2675] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 166-167.
Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič.

1875./ PALKOVIČ, PAVOL: ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO KAROLA HORÁKA.
[poradie 2680] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 209-220.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

1876./ PALKOVIČ, PAVOL: HEREČKA MNOHÝCH TVÁRÍ A JEDNEJ MYSLE.
[poradie 2702] roč. 47, 1999, č. 4, s. 411-414.
Božidara Turzonovová.

1877./ PALKOVIČ, PAVOL: UNIVERZÁLNY DUCH - UNIVERZÁLNA OSOBNOSŤ.
[poradie 2718] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 205-208.
Nekrológ za Jozefom Mistríkom.

1878./ PALKOVIČ, PAVOL: OĽHOVA INTERPRETÁCIA TIMRAVY.
[poradie 2739] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 31-53.

1879./ PALOVČÍK, MICHAL: FIBICHOVA "ŠÁRKA" NA SCÉNE KOŠICKEJ OPERY.
[poradie 158] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 324-327.

1880./ PALOVČÍK, MICHAL: POZNÁMKY K UVEDENIU NOVEJ OPERETY "PLNÁ POĽNÁ LÁSKY".
[poradie 274] roč. 5, 1957, č. 6, s. 474-478.

1881./ PALOVČÍK, MICHAL: K NIEKTORÝM PROBLÉMOM V OPERE ND.
[poradie 328] roč. 6, 1958, č. 4, s. 353-357.

1882./ PANOVOVÁ, OĽGA: REŽIJNÁ ÚPRAVA A JEJ HRANICE.
[poradie 1750] roč. 24, 1976, č. 4, s. 529-535.

1883./ PANOVOVÁ, OĽGA: BUDSKÉHO INSCENÁCIA VOJNY A MIERU.
[poradie 1769] roč. 25, 1977, č. 2, s. 208-231.

1884./ PANOVOVÁ, OĽGA: SÚČASNÝ STAV A SMEROVANIE SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO BÁBKOVÉHO DIVADLA. (Po I. federálnej prehliadke čs. profesionálnych bábkových divadiel v Prahe).
[poradie 1886] roč. 28, 1980, č. 1, s. 91-97.

1885./ PANOVOVÁ, OĽGA: O SLOVENSKOM A ČESKOM AMATÉRSKOM BÁBKÁRSTVE. (Po 9. Bábkárskej Žiline a 28. Loutkářskej Chrudimi).
[poradie 1899] roč. 28, 1980, č. 2, s. 277-283.

1886./ PANOVOVÁ, OĽGA: ČARO DIVADELNEJ TVORBY.
[poradie 1911] roč. 28, 1980, č. 3, s. 411-413.
Recenzia.

1887./ PANOVOVÁ, OĽGA: UHROV MALÝ PRINC NA SCÉNE ŠTÁTNEHO BÁBKOVÉHO DIVADLA. K problému dramatizácie a realizácie filozoficko-poetického epického diela.
[poradie 1948] roč. 29, 1981, č. 3, s. 382-400.

1888./ PANOVOVÁ, OĽGA: HĽADANIE ZMYSLU V CARROLLOVOM NEZMYSLE. Rozbor dvoch dramatizácií.
[poradie 1984] roč. 30, 1982, č. 3, s. 295-318.
Evy Tálskej a Evy Čičmancovej.

1889./ PANOVOVÁ, OĽGA: TRIKRÁT O KOMIKE A KOMIKOCH.
[poradie 2014] roč. 31, 1983, č. 2, s. 271-273.

1890./ PANOVOVÁ, OĽGA: HRANICE A MOŽNOSTI ŽÁNROVEJ EKVIVALENCIE V DRAMATIZÁCII. Poznatky z analýzy dvoch dramatizácií Swiftových Gulliverových ciest.
[poradie 2102] roč. 33, 1985, č. 4, s. 505-525.

1891./ PANOVOVÁ, OĽGA: O EKVIVALENTNOSTI DRAMATIZÁCIE EPIKY.
[poradie 2128] roč. 34, 1986, č. 3, s. 286-307.

1892./ PANOVOVÁ, OĽGA: POHĽAD DO ZÁPISNÍKA DRAMATURGA-TEORETIKA.
[poradie 2196] roč. 35, 1987, č. 4, s. 574.
Recenzia.

1893./ PANOVOVÁ, OĽGA: ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY V SPRACOVANÍ J. ULIČIANSKEHO. Vplyv rozprávky na štruktúru jej dramatickej úpravy.
[poradie 2225] roč. 36, 1988, č. 4, s. 497-522.

1894./ PANOVOVÁ, OĽGA: MONTÁŽ V DRAMATIZÁCIÁCH A INSCENÁCIÁCH.
[poradie 2266] roč. 38, 1990, č. 1, s. 46-78.

1895./ PANOVOVÁ, OĽGA: MILAN SLÁDEK O PANTOMÍME.
[poradie 2312] roč. 39, 1991, č. 1, s. 85-94.
Rozhovor.

1896./ PANOVOVÁ, OĽGA: VÝVIN POSTAVY KEFKA V PANTOMIMICKEJ TVORBE MILANA SLÁDKA.
[poradie 2380] roč. 40, 1992, č. 4, s. 399-419.

1897./ PANOVOVÁ, OĽGA: NÁVRATMI VPRED. Skupinová pantomíma v tvorbe Milana Sládka v 60. rokoch.
[poradie 2395] roč. 41, 1993, č. 1, s. 112-128.

1898./ PANOVOVÁ, OĽGA: ŠESŤ ROKOV PROVIZÓRIA - HĽADANIE NOVÉHO DOMOVA, DIVADLA I DIVÁKA. Obdobie rozprávok a tvrdej reality.
[poradie 2407] roč. 41, 1993, č. 3, s. 282-298.
Sládek a Žlábek.

1899./ PANOVOVÁ, OĽGA: DIVADLO KEFKA - VÍŤAZSTVO NEÚNAVNÉHO BOJOVNÍKA.
[poradie 2433] roč. 42, 1994, č. 2, s. 135-161.

1900./ PANOVOVÁ, OĽGA: DIVADLO KEFKA NA VEĽKOM JAVISKU. Monumentálne a pestré plátna majstra Kefku.
[poradie 2442] roč. 42, 1994, č. 3, s. 262-285.

1901./ PANOVOVÁ, OĽGA: NÁČRT VÝVINU SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO BÁBKARSTVA V ZRKADLE BÁBKARSKEJ BYSTRICE (1977-1994).
[poradie 2464] roč. 43, 1995, č. 1, s. 16-32.

1902./ PANOVOVÁ, OĽGA: KLAUNIÁDA VEČNE ŽIVÁ?
[poradie 2586] roč. 46, 1998, č. 4, s. 304-306.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1903./ PANOVOVÁ, OĽGA: BUFFOONERY FOREVER ALIVE?
[poradie 2610] roč. 45, 1997, č. 4, s. 411-413.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

1904./ PANOVOVÁ, OĽGA: AUTORSKÁ BÁBKOVÁ HRA - AUTORSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO.
[poradie 2639] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 142-151.

1905./ PANOVOVÁ, OĽGA: SLOVENSKÉ PROFESIONÁLNE BÁBKOVÉ DIVADLO OČAMI JEHO SPOLUTVORCU.
[poradie 2664] roč. 47, 1999, č. 1, s. 84-87.
Recenzia.

1906./ PANOVOVÁ, OĽGA: KONTINUITA A DISKONTINUITA BÁBKOVÉHO DIVADLA. Vzťah k slovenskej ľudovej tradícii.
[poradie 2699] roč. 47, 1999, č. 4, s. 391-397.

1907./ PANOVOVÁ, OĽGA: ĽUDOVÁ MASKA V SLOVENSKOM PROFESIONÁLNOM BÁBKOVOM DIVADLE.
[poradie 2711] roč. 48, 2000, č. 1, s. 69-79.

1908./ PANOVOVÁ, OĽGA: FAŠIANGOVÉ OBRADY AKO DIVADELNÝ JAV. Obchôdzka, Pochovávanie basy.
[poradie 2726] roč. 48, 2000, č. 4, s. 235-259.

1909./ PANOVOVÁ, OĽGA: CRAIG A MEDZIVOJNOVÁ DIVADELNÁ AVANTGARDA. Maska - najvýraznejší umelecký prostriedok I. divadelnej reformy.
[poradie 2769] roč. 49, 2001, č. 4, s. 201-218.

1910./ PANOVOVÁ, OĽGA: RYTMUS - NAJVÝZNAMNEJŠÍ PRVOK POHYBU V DIVADLE PRVEJ POLOVICE 20. STOROČIA.
[poradie 2788] roč. 50, 2002, č. 2, s. 100-113.

1911./ PÁNTIK, JÚLIUS: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 98] roč. 3, 1955, č. 3, s. 245-247.

1912./ PÁNTIK, JÚLIUS: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 216] roč. 5, 1957, č. 2, s. 149-150.
Diskusia, záznam 2395.

1913./ PÁNTIK, JÚLIUS: K NIEKTORÝM OTÁZKAM SÚČASNÉHO DIVADELNÉHO UMENIA.
[poradie 238] roč. 5, 1957, č. 4, s. 245-255.

1914./ PÁNTIK, JÚLIUS: ROZHOVOR S JÚLIUSOM PÁNTIKOM.
Otázky Ľubomír Stanček.
[poradie 1991] roč. 30, 1982, č. 3, s. 404-416.

1915./ PÁNTIK, JÚLIUS: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 424-426.

1916./ PAPP, GUSTÁV: STRETNUTIE S LADISLAVOM MRÁZOM. (25. 9. 1923 - 7. 5. 1962).
[poradie 710] roč. 10, 1962, č. 4, s. 554-555.

1917./ PÁSEK, MILAN: TRADIČNÝ A NETRADIČNÝ DIVADELNÝ PRIESTOR.
[poradie 615] roč. 10, 1962, č. 2, s. 214-218.

1918./ PÁSEK, MILAN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 817] roč. 11, 1963, č. 3, s. 336.
Pozri záznam 2404.

1919./ PASI, ISAK: TRAGICKÝ UMELECKÝ KONFLIKT.
[poradie 518] roč. 9, 1961, č. 2, s. 163-176.
1. časť.

1920./ PASI, ISAK: TRAGICKÝ UMELECKÝ KONFLIKT.
[poradie 539] roč. 9, 1961, č. 3, s. 298-316.
Dokončenie.

1921./ PAŠKA, JURAJ: Z POTULIEK SO SLOVENSKÝM ĽUDOVÝM DIVADLOM.
Ďalší autor Igor Rusnák.
[poradie 396] roč. 7, 1959, č. 3, s. 248-261.

1922./ PAŠTEKA, JÚLIUS: LITERÁRNY VÝBOJ - ALEBO LEN FAMÓZNY DIVADELNÝ ÚSPECH? K novému vydaniu slovenského prekladu Rostandovho Cyrana z Bergeracu.
[poradie 489] roč. 8, 1960, č. 4, s. 480-484.

1923./ PAŠTEKA, JÚLIUS: EXTRAKTY MONOGRAFIÍ.
[poradie 497] roč. 8, 1960, č. 4, s. 540-544.
Recenzia knihy I. I. Sollertinského.

1924./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DVA HERECKÉ PROFILY.
[poradie 776] roč. 11, 1963, č. 2, s. 271-280.
Zdenka Štepánka, Gérarda Philipa.

1925./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MYŠLIENKOVÝ A UMELECKÝ PROFIL ARTHURA MILLERA. Citáty a poznámky.
[poradie 835] roč. 11, 1963, č. 3, s. 352-381.

1926./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ROMAN INGARDEN O DIVADLE A FILME.
[poradie 843] roč. 11, 1963, č. 3, s. 441-445.

1927./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATIK EUGENE O'NEILL. Náčrt príležitostnej štúdie.
[poradie 853] roč. 11, 1963, č. 4, s. 462-488.

1928./ PAŠTEKA, JÚLIUS: V ÚSTRETY SHAKESPEAROVSKÉMU VÝROČIU. Na margo dvoch publikácií.
[poradie 869] roč. 11, 1963, č. 4, s. 540-542.

1929./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DVOJNÁSOBNÉ HEBBELOVO VÝROČIE.
Podpísaný J.P.
[poradie 883] roč. 11, 1963, č. 4, s. 563-565.

1930./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HEREC V NOVEJ SITUÁCII.
[poradie 897] roč. 12, 1964, č. 1, s. 33-44.

1931./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIDEROT AKO TEORETIK DIVADLA.
Podpísané J.P.
[poradie 912] roč. 12, 1964, č. 1, s. 121-123.

1932./ PAŠTEKA, JÚLIUS: STRINDBERG V SLOVENČINE.
Podpísané J.P.
[poradie 915] roč. 12, 1964, č. 1, s. 127-129.

1933./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD SHAKESPEAROVÝMI TRAGÉDIAMI. Niekoľko poznámok na okraj veľkej témy.
[poradie 924] roč. 12, 1964, č. 2, s. 161-176.

1934./ PAŠTEKA, JÚLIUS: O'NEILLOVE MAJSTROVSKÉ HRY.
[poradie 948] roč. 12, 1964, č. 2, s. 283-284.

1935./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD SHAKESPEAROVÝMI TRAGÉDIAMI.
[poradie 964] roč. 12, 1964, č. 3, s. 344-376.

1936./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DO CENTRA SHAKESPEAROVHO DIELA A SVETA.
Podpísané pa
[poradie 971] roč. 12, 1964, č. 3, s. 444-445.

1937./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ÚVOD DO WILDEROVEJ TVORBY.
Podpísané jpk
[poradie 972] roč. 12, 1964, č. 3, s. 445-446.

1938./ PAŠTEKA, JÚLIUS: EDÍCIA FILMOVÝCH SCENÁROV.
Podpísané jpk
[poradie 974] roč. 12, 1964, č. 3, s. 448-452.

1939./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POZNÁMKY K CHAPLINOVMU JUBILEU.
[poradie 976] roč. 12, 1964, č. 3, s. 453-456.

1940./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JEAN COCTEAU, BÁSNIK DIVADLA A FILMU.
Podpísané pa
[poradie 977] roč. 12, 1964, č. 3, s. 456-458.

1941./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SÚČASNÉ DIVADLO ABSURDITY. Poznámky ku knihe M. Esslina.
[poradie 983] roč. 12, 1964, č. 4, s. 465-472.

1942./ PAŠTEKA, JÚLIUS: WOLFGANG KAYSER: O PODSTATE A ZMYSLE GROTESKY.
Vybral a komentoval J.P.
[poradie 985] roč. 12, 1964, č. 4, s. 473-489.

1943./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POZNÁMKY O DIVADLE.
Autor Eug_e_ne Ionesco. Vybral a komentoval J.P.
[poradie 989] roč. 12, 1964, č. 4, s. 491-503.

1944./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ANTIHRY EUG_E_NA IONESCA.
Podpísané štk
[poradie 1004] roč. 12, 1964, č. 4, s. 553-555.

1945./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DVE TVÁRE BERTOLTA BRECHTA.
Podpísané te
[poradie 1006] roč. 12, 1964, č. 4, s. 556-558.

1946./ PAŠTEKA, JÚLIUS: TYPOLÓGIA FILMOVÝCH HVIEZD.
podpísané štk
[poradie 1007] roč. 12, 1964, č. 4, s. 558-559.

1947./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PIRANDELLO A "VEDOMIE KRÍZY".
Podpísané (jpk)
[poradie 1035] roč. 13, 1965, č. 1, s. 125-128.

1948./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SÚČASNÉ DIVADLO ABSURDITY.
[poradie 1044] roč. 13, 1965, č. 2, s. 181-192.

1949./ PAŠTEKA, JÚLIUS: EDÍCIA KLASICKÝCH ZJAVOV 20. STOROČIA.
Podpísané (jul)
[poradie 1049] roč. 13, 1965, č. 2, s. 273-274.

1950./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DÖBLIN O LITERATÚRE.
Podpísané (pa)
[poradie 1050] roč. 13, 1965, č. 2, s. 274-275.

1951./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NEMECKÉ PORTRÉTY.
Podpísané (štk)
[poradie 1051] roč. 13, 1965, č. 2, s. 276-277.
Kniha Schriftsteller der Gegenwart.

1952./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VEĽKÍ AUTORI PRÍTOMNOSTI.
Podpísané (te)
[poradie 1053] roč. 13, 1965, č. 2, s. 279-280.
Wilhelm Grenzmann: Weltdichtung der Gegenwart. Recenzia.

1953./ PAŠTEKA, JÚLIUS: O LITERÁRNEJ REVOLÚCII 1910-1925.
Podpísané (aš)
[poradie 1055] roč. 13, 1965, č. 2, s. 281-283.

1954./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MARGARET DIETRICHOVÁ: KOLEKTÍVNA DUŠA A PSYCHOLOGICKÁ SOCIOMETRIA V DRÁME.
Komentoval J.P. Ďalší autor Margaret Dietrichová.
[poradie 1063] roč. 13, 1965, č. 3, s. 319-328.

1955./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SÚČASNÉ DIVADLO ABSURDITY.
[poradie 1068] roč. 13, 1965, č. 3, s. 363-369.

1956./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PANORÁMA FRANCÚZSKEHO DIVADLA.
[poradie 1075] roč. 13, 1965, č. 3, s. 424-425.
Recenzia.

1957./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVNÍK VYSOKEJ ÚROVNE.
Podpísané (pš)
[poradie 1076] roč. 13, 1965, č. 3, s. 425-426.
Recenzia slovníka Gera von Wilperta.

1958./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SÚČASNÉ FRANCÚZSKE PORTRÉTY.
Podpísané (ju)
[poradie 1077] roč. 13, 1965, č. 3, s. 426-427.

1959./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JEDEN Z PREDCHODCOV DIVADLA ABSURDITY.
Podpísané (js)
[poradie 1078] roč. 13, 1965, č. 3, s. 427.
Alfred Jarry.

1960./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CYRANO AKO BÁSNICKÁ PARTITÚRA.
Podpísané (sa)
[poradie 1080] roč. 13, 1965, č. 3, s. 428-429.

1961./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HOLD CHAPLINOVMU UMENIU.
[poradie 1082] roč. 13, 1965, č. 3, s. 429-430.
Recenzia.

1962./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POĽSKÝ REŽISÉR MONOGRAFICKY.
Podpísané (te)
[poradie 1083] roč. 13, 1965, č. 3, s. 430-431.
Andrzej Wajda.

1963./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŠESŤDESIATKA VÁCLAVA ČERNÉHO.
[poradie 1087] roč. 13, 1965, č. 3, s. 435-437.

1964./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FRIEDRICH DÜRRENMATT: DIVADLO AKO HRA SO SKUTOČNOSŤOU. Rozhovor s H. Bienekom.
Podpísané J.P.
[poradie 1098] roč. 13, 1965, č. 4, s. 504-514.
Úvod k rozhovoru.

1965./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ARTHUR MILLER NA RÁZCESTÍ. (Jubilejné zamyslenie).
[poradie 1102] roč. 13, 1965, č. 4, s. 515-519.

1966./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽAD NA DIVADELNÚ AVANTGARDU.
Podpísané (štk)
[poradie 1108] roč. 13, 1965, č. 4, s. 531-532.
Kniha Paula Pörtnera.

1967./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ARNOLD SCHÖNBERG ZBLÍZKA.
Podpísané (jpk)
[poradie 1109] roč. 13, 1965, č. 4, s. 532-535.

1968./ PAŠTEKA, JÚLIUS: GRIMAREST: ŽIVOT PÁNA DE MOLI_E_RE.
[poradie 1120] roč. 14, 1966, č. 1, s. 64-66.
Úvod k životopisu.

1969./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BECKETTOVSKÉ KONFRONTÁCIE. Günther Anders: Bytie bez času.
Komentoval J.P.
[poradie 1124] roč. 14, 1966, č. 1, s. 104-118.

1970./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DOVYDÁVANIE IBSENA.
Podpísané (štk)
[poradie 1128] roč. 14, 1966, č. 1, s. 131.

1971./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SBORNÍK O L. PIRANDELLOVI.
Podpísané (jeka)
[poradie 1129] roč. 14, 1966, č. 1, s. 131-133.

1972./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MONOGRAFIA O MAJAKOVSKOM.
Podpísané (te)
[poradie 1130] roč. 14, 1966, č. 1, s. 133-134.

1973./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŽIVÉ DEDIČSTVO EXPRESIONIZMU.
[poradie 1131] roč. 14, 1966, č. 1, s. 134-136.

1974./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SHAW O SHAWOVI.
Podpísané (aš)
[poradie 1132] roč. 14, 1966, č. 1, s. 136-137.

1975./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SVET MICHELANGELA ANTONIONIHO.
[poradie 1133] roč. 14, 1966, č. 1, s. 137-140.

1976./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FRANCÚZSKY FILMOVÝ SLOVNÍK.
Podpísané (li)
[poradie 1135] roč. 14, 1966, č. 1, s. 141-142.

1977./ PAŠTEKA, JÚLIUS: STOROČNICA ROMAINA ROLLANDA.
[poradie 1138] roč. 14, 1966, č. 1, s. 146-148.

1978./ PAŠTEKA, JÚLIUS: S NOVÝM DYCHOM.
Podpísané J.P.
[poradie 1139] roč. 14, 1966, č. 1, s. 148.
Edičný čin SVKL.

1979./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADLO V LITERÁRNEJ PANORÁME USA.
Podpísané J.P.
[poradie 1151] roč. 14, 1966, č. 2, s. 271-272.

1980./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BRECHT STÁLE ŽIVÝ.
Podpísané (štk)
[poradie 1152] roč. 14, 1966, č. 2, s. 272-273.

1981./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MEDZI ABSURDITOU A REVOLTOU.
Podpísané (jka)
[poradie 1153] roč. 14, 1966, č. 2, s. 273-275.
Recenzia knihy Alberta Camusa.

1982./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VSEVOLOD E. MEJERCHOĽD: O DIVADLE, DIVADELNOSTI A DIVADELNÍKOCH.
Komentoval J.P., výber textov Peter Bú.
[poradie 1164] roč. 14, 1966, č. 3, s. 333-367.

1983./ PAŠTEKA, JÚLIUS: OD ROMÁNU K DRÁME.
[poradie 1172] roč. 14, 1966, č. 3, s. 416-422.
Recenzia.

1984./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KRÉDO AMERICKÝCH DRAMATIKOV.
Podpísané (jpk)
[poradie 1173] roč. 14, 1966, č. 3, s. 422-423.
Recenzia.

1985./ PAŠTEKA, JÚLIUS: OSOBNOSŤ AUGUSTA STRINDBERGA.
Podpísané (pa)
[poradie 1174] roč. 14, 1966, č. 3, s. 423-424.

1986./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BRECHTOVSKÉ SONDY.
Podpísané (tk)
[poradie 1175] roč. 14, 1966, č. 3, s. 424-425.

1987./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VYNIKAJÚCI LITERÁRNOVEDNÝ SLOVNÍK.
Podpísané (us)
[poradie 1176] roč. 14, 1966, č. 3, s. 425-426.

1988./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BECKETTOVSKÁ MONOGRAFIA.
Podpísané (li)
[poradie 1177] roč. 14, 1966, č. 3, s. 426-427.

1989./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KAREL ČAPEK A GEORG KAISER.
Podpísané J.P.
[poradie 1181] roč. 14, 1966, č. 3, s. 434-435.

1990./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ANTICKÉ JUBILEUM.
Podpísané (ka)
[poradie 1182] roč. 14, 1966, č. 3, s. 435-436.

1991./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU. (Konfrontácia materiálov).
Zostavil a komentoval J. Pašteka z materiálov Friedricha Markusa Huebnera, Hermanna Bahra, Georga Lukácsa, Kasimira Edschmida, Maria de Micheliho, Miroslava Rutteho, Paula Fechtera, Františka Götza.
[poradie 1188] roč. 14, 1966, č. 4, s. 507-552.

1992./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PANORÁMA SÚČASNÉHO DIVADLA.
Podpísané (te)
[poradie 1191] roč. 14, 1966, č. 4, s. 568.
Recenzia knihy M. Kestingovej.

1993./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DÜRRENMATT TEORETICKY A KRITICKY.
Podpísané Š.T.
[poradie 1192] roč. 14, 1966, č. 4, s. 569-570.
Recenzia.

1994./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ ANTIKY.
Podpísané J.S.
[poradie 1193] roč. 14, 1966, č. 4, s. 570-573.
Recenzia.

1995./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FR. HEBBEL V NOVOM SVETLE.
Podpísané jpk
[poradie 1194] roč. 14, 1966, č. 4, s. 573-574.
Recenzia.

1996./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CESTY A CIELE MODERNEJ POROVNÁVACEJ LITERÁRNEJ VEDY.
Podpísané štk
[poradie 1195] roč. 14, 1966, č. 4, s. 574-576.
Recenzia.

1997./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PROBLÉMY "ODĽUDŠTENÉHO UMENIA".
Podpísané (pa)
[poradie 1196] roč. 14, 1966, č. 4, s. 576-577.
Recenzia.

1998./ PAŠTEKA, JÚLIUS: AKADEMIK JAN MUKAŘOVSKÝ SEDEMDESIATPÄŤROČNÝ.
Podpísané J.P.
[poradie 1198] roč. 14, 1966, č. 4, s. 578-579.

1999./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADLO MEDZI REALIZMOM A SYMBOLIZMOM.
Ďalší autori Valerij Brjusov, Leonid Andrejev. Komentoval J.P.
[poradie 1200] roč. 15, 1967, č. 1, s. 14-34.
V Rusku.

2000./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU II. (Konfrontácia materiálov).
Zostavil a komentoval J. Pašteka z materiálov Léona Moussinaca, Georga Lukácsa, F. X. Šaldu, Jana Bora, Bertolta Brechta, Paula Fechtera, Františka Götza, Ernsta Fischera.
[poradie 1210] roč. 15, 1967, č. 1, s. 92-128.

2001./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MEDZI OPEROU A SYMFÓNIOU.
Podpísané (eka)
[poradie 1214] roč. 15, 1967, č. 1, s. 132-133.
Recenzia.

2002./ PAŠTEKA, JÚLIUS: LYRIKA, EPIKA, DRAMATIKA.
[poradie 1215] roč. 15, 1967, č. 1, s. 133-141.
Recenzie.

2003./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PREPOTREBNÁ EDÍCIA.
Podpísané (ka)
[poradie 1217] roč. 15, 1967, č. 1, s. 144.
Edícia Horizont.

2004./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÁ TVORBA PAVLA SOCHÁŇA.
[poradie 1221] roč. 15, 1967, č. 2, s. 169-182.

2005./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ALBERT CAMUS: HEREC AKO ABSURDNÝ HRDINA. (Poznámky o dôležitom probléme).
Komentoval P.A.
[poradie 1223] roč. 15, 1967, č. 2, s. 183-189.

2006./ PAŠTEKA, JÚLIUS: EUGENE O'NEILL: MASKY V MODERNOM DIVADLE. (Podnety veľkého dramatika).
Komentoval Š.T.
[poradie 1224] roč. 15, 1967, č. 2, s. 190-200.

2007./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DZIGA VERTOV: KAMERA OSLOBODZUJE FILM.
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1227] roč. 15, 1967, č. 2, s. 203-212.

2008./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU III. (Konfrontácia materiálov).
Zostavil a komentoval J. P. z materiálov Paula Fechtera, Františka Götza, Zygmunta Kałuzyńského.
[poradie 1229] roč. 15, 1967, č. 2, s. 213-255.

2009./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽAD DO KAFKOVHO SVETA.
Podpísané P.A.
[poradie 1237] roč. 15, 1967, č. 2, s. 276-277.

2010./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ALBERT CAMUS MONOGRAFICKY.
Podpísané J.P.
[poradie 1238] roč. 15, 1967, č. 2, s. 277-278.

2011./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MAJSTER DIVADELNEJ KRITIKY.
Podpísané (js)
[poradie 1239] roč. 15, 1967, č. 2, s. 278-279.
Alfred Kerr. Recenzia.

2012./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NÁVRAT K VEĽKÉMU INICIÁTOROVI.
Podpísané (li)
[poradie 1240] roč. 15, 1967, č. 2, s. 279-280.
Augustovi Strindbergovi. Recenzia.

2013./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MONOGRAFIA O RUSKÝCH FORMALISTOCH.
Podpísané (p.a.)
[poradie 1241] roč. 15, 1967, č. 2, s. 280-281.

2014./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŽIADÚCE PRESMEROVANIE.
Podpísané (jpk)
[poradie 1248] roč. 15, 1967, č. 2, s. 288.
V edícii Proměny.

2015./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÝ SVET MAURICEA MAETERLINCKA. (Retrospektíva vývinu modernej dramatiky).
Zostavil a komentoval K.A. Autori Marianne Kestingová, Nikolaj Berďajev, Margaret Dietrichová, Jindřich Honzl.
[poradie 1255] roč. 15, 1967, č. 3, s. 334-365.

2016./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MUKAŘOVSKÉHO ESTETIKA FILMU. (Poznámky na okraj nezužitkovanej iniciatívy).
Podpísané Július Hojer.
[poradie 1259] roč. 15, 1967, č. 3, s. 372-378.

2017./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU IV. (Konfrontácia materiálov).
Zostavil a komentoval J.P. z materiálov Erwina Piscatora, Paula Fechtera, Františka Götza.
[poradie 1261] roč. 15, 1967, č. 3, s. 379-412.

2018./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KONTAKTY S AMERICKOU DRAMATIKOU.
Podpísané (te)
[poradie 1264] roč. 15, 1967, č. 3, s. 425.

2019./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SONDY DO DEJÍN DIVADLA.
Podpísané (li)
[poradie 1266] roč. 15, 1967, č. 3, s. 427.
Recenzia.

2020./ PAŠTEKA, JÚLIUS: EDÍCIA FILMOVÝCH MONOGRAFIÍ.
Podpísané (te)
[poradie 1267] roč. 15, 1967, č. 3, s. 427-428.
Recenzia.

2021./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FILM V STOROČÍ VEDY.
Podpísané K.A.
[poradie 1268] roč. 15, 1967, č. 3, s. 428-429.
Recenzia.

2022./ PAŠTEKA, JÚLIUS: OD EXPERIMENTU K TRADÍCII.
Podpísané (at)
[poradie 1269] roč. 15, 1967, č. 3, s. 430.
Recenzia.

2023./ PAŠTEKA, JÚLIUS: RELATIVISTICKÝ DRAMATIK.
Podpísané (štk)
[poradie 1270] roč. 15, 1967, č. 3, s. 431.
Luigi Pirandello.

2024./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CYRANOV NOS.
Podpísané (ka)
[poradie 1271] roč. 15, 1967, č. 3, s. 431-432.

2025./ PAŠTEKA, JÚLIUS: THORNTON WILDER: EXPERIMENTÁTOR HOVORÍ O DIVADLE.
Zostavil a komentoval J.S.
[poradie 1274] roč. 15, 1967, č. 4, s. 476-493.

2026./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BORIS M. EJCHENBAUM: O TRAGÉDII A TRAGIČNE.
Komentoval Š.T.
[poradie 1277] roč. 15, 1967, č. 4, s. 510-515.

2027./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU V. (Konfrontácia materiálov).
Komentoval J.P. z materiálov Paula Fechtera.
[poradie 1280] roč. 15, 1967, č. 4, s. 541-556.

2028./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADLO Z HĽADISKA SOCIOLÓGIE ZÁBAVY.
Podpísané (ul)
[poradie 1287] roč. 15, 1967, č. 4, s. 567-569.
Recenzia.

2029./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SKICA JEANA GIRAUDOUXA.
Podpísané (us)
[poradie 1288] roč. 15, 1967, č. 4, s. 569.

2030./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DVOJNÁSOBNÉ ŠALDOVSKÉ VÝROČIE.
Podpísané J.P.
[poradie 1289] roč. 15, 1967, č. 4, s. 570-572.

2031./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PIRANDELLO NA SLOVENSKU.
[poradie 1290] roč. 15, 1967, č. 4, s. 572-573.

2032./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÁ TVORBA MARTINA KUKUČÍNA.
[poradie 1293] roč. 16, 1968, č. 1, s. 28-62.

2033./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DUCH STAREJ A NOVEJ KOMÉDIE. (Od komickej tragiky k tragickej komike).
Podpísané Martin Jánsky. Z materiálov Samuela Nathaniela Behrmana, Friedricha Dürrenmatta.
[poradie 1298] roč. 16, 1968, č. 1, s. 79-88.

2034./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PROBLÉMY AMERICKEJ TRAGÉDIE. (Zamyslenie nad otázkami etiky v dramatike).
Podpísané Marián Tuhela. Z materiálov Arthura Millera, Maxwella Andersona, Robinsona Jeffersa.
[poradie 1300] roč. 16, 1968, č. 1, s. 89-111.

2035./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POHĽADY NA EXPRESIONISTICKÚ DRAMATIKU VI. (Konfrontácia materiálov).
Zostavil a komentoval J.P. z materiálov Paula Fechtera, Františka Götza.
[poradie 1302] roč. 16, 1968, č. 1, s. 112-126.

2036./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POKUS O HISTORICKÚ PANORÁMU.
Podpísané (at)
[poradie 1306] roč. 16, 1968, č. 1, s. 136-137.
Recenzia Dejín nórskej literatúry.

2037./ PAŠTEKA, JÚLIUS: RUKOVÄŤ SÚČASNEJ SVETOVEJ DRAMATIKY.
Podpísané (ul)
[poradie 1307] roč. 16, 1968, č. 1, s. 138.

2038./ PAŠTEKA, JÚLIUS: AUTOBIOGRAFIA AKO LITERÁRNA FORMA.
Podpísané (ul)
[poradie 1308] roč. 16, 1968, č. 1, s. 138-139.

2039./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÝ ŽIVOT E. HEMINGWAYA.
Podpísané (pa)
[poradie 1309] roč. 16, 1968, č. 1, s. 139-140.

2040./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CAMUS ANALYTICKY AJ SYNTETICKY.
Podpísané (li)
[poradie 1310] roč. 16, 1968, č. 1, s. 141.

2041./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CHVÁLA DRAMATICKEJ EDÍCIE.
Podpísané (št)
[poradie 1312] roč. 16, 1968, č. 1, s. 143-144.
Edícia Divadlo vo vydavateľstve Orbis.

2042./ PAŠTEKA, JÚLIUS: INTERAKCIA MEDZI JAVISKOM A HĽADISKOM. (Noeticko-psychologické variácie).
Podpísané Peter Lamberk.
[poradie 1313] roč. 16, 1968, č. 2, s. 145-161.

2043./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÁ TVORBA PAVLA SOCHÁŇA. (Neznáme a nepublikované hry).
[poradie 1315] roč. 16, 1968, č. 2, s. 177-193.

2044./ PAŠTEKA, JÚLIUS: AMERICKÉ A EURÓPSKE DIVADLO V "STOROČÍ VEDY". (Od psychoanalýzy k fyzike).
Podpísané Tomáš Borkman. Z materiálov Tennessee Williamsa, Elmera Ricea, Maxwella Andersona, Friedricha Dürrenmatta.
[poradie 1317] roč. 16, 1968, č. 2, s. 215-255.

2045./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NOVÉ CESTY LITERÁRNEHO VÝSKUMU.
Podpísané P.K.
[poradie 1322] roč. 16, 1968, č. 2, s. 284-285.
Recenzia.

2046./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ZABUDNUTÝ EJZENŠTEJN?
Podpísané Emil Lehotský.
[poradie 1324] roč. 16, 1968, č. 2, s. 287-288.

2047./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATICKÁ TVORBA PAVLA SOCHÁŇA. (Neznáme a nepublikované veselohry).
[poradie 1327] roč. 16, 1968, č. 3, s. 302-322.

2048./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KAREL ČAPEK A FILM. (Niekoľko teoretických pohľadov).
Podpísané Viliam Páleník.
[poradie 1330] roč. 16, 1968, č. 3, s. 333-350.

2049./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATIK W. B. YEATS ČIŽE TIENE NAD ÍRSKYM SYMBOLIZMOM. (Niekoľko informácií o jeho názoroch a diele).
Podpísané Dominik Martinec. Z materiálov H. Rischbietera, Michaela Haerdtera, S. Melchingera.
[poradie 1332] roč. 16, 1968, č. 3, s. 351-376.

2050./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POSTAVA AKO TÉMA A SYMBOL. (Ilustrácie k dejinám dramatických postáv).
Podpísané Rudolf Bánsky.
[poradie 1344] roč. 16, 1968, č. 4, s. 433-483.

2051./ PAŠTEKA, JÚLIUS: TYP A KONCEPCIA ŠTĚPÁNKOVHO HERECTVA. (Pokus o genézu a princípy).
Podpísané Jaroslav Kádner.
[poradie 1347] roč. 16, 1968, č. 4, s. 535-557.

2052./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NA POLCESTE K MOLI_E_ROVI.
Podpísané Karol Földvári.
[poradie 1349] roč. 16, 1968, č. 4, s. 567-568.

2053./ PAŠTEKA, JÚLIUS: AVANTGARDA BEZ KONCA.
Podpísané Ladislav Suchý.
[poradie 1350] roč. 16, 1968, č. 4, s. 568-569.

2054./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VEĽKÝ PREDSTAVITEĽ NEMECKÉHO BAROKA.
Podpísané K.A.
[poradie 1353] roč. 16, 1968, č. 4, s. 572-573.
Andreas Gryphius. Recenzia.

2055./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PREMENA FUNKCIÍ DIVADELNÉHO KOSTÝMU. (Vývoj jeho daností a možností).
Podpísané Andrej Petrák.
[poradie 1355] roč. 17, 1969, č. 1, s. 1-41.

2056./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŠTRUKTÚRA EPICKÉHO A DRAMATICKÉHO DIELA. (Diferencie a paralely).
Podpísané Stanislav Vilikovič. Z materiálov Jiřího Veltruského, Georga Lukácsa, Alfreda Döblina.
[poradie 1357] roč. 17, 1969, č. 1, s. 57-86.

2057./ PAŠTEKA, JÚLIUS: OBRAZ KULTÚRNEJ EPOCHY.
Podpísané (Š.K.)
[poradie 1361] roč. 17, 1969, č. 1, s. 146-147.
Recenzia.

2058./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VARIÁCIE NA JUANOVSKÚ TÉMU.
Podpísané P.A.
[poradie 1364] roč. 17, 1969, č. 1, s. 149-150.
Zborník hier. Recenzia.

2059./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HRY MILA URBANA.
[poradie 1366] roč. 17, 1969, č. 1, s. 152.

2060./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HERCOVA TVÁR V DIVADLE A VO FILME. (Príspevok k porovnávacej umeleckej charakterológii).
Podpísané Augustín Valachovský.
[poradie 1367] roč. 17, 1969, č. 2, s. 153-172.

2061./ PAŠTEKA, JÚLIUS: RÁZUSOVA DRAMATICKÁ TVORBA. (Pohľady a sondy).
[poradie 1369] roč. 17, 1969, č. 2, s. 173-210.

2062./ PAŠTEKA, JÚLIUS: CASANOVA BRÁNI KOMÉDIU.
Podpísané Blažej Blažejovský.
[poradie 1372] roč. 17, 1969, č. 2, s. 221-224.

2063./ PAŠTEKA, JÚLIUS: TIMOŠENKOVA TEÓRIA MONTÁŽE. (Zabudnutá kapitola z dejín kinematografie).
Podpísané Juraj Kolarovič.
[poradie 1375] roč. 17, 1969, č. 2, s. 248-272.

2064./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MARTIN RÁZUS: MALÝ DETEKTÍV. (Veselohra v troch dejstvách).
[poradie 1376] roč. 17, 1969, č. 2, s. 273-280.
Úvod k publikovanej hre.

2065./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ORIENTAČNE A FAKTOGRAFICKY.
Podpísané Filip Kobáň.
[poradie 1377] roč. 17, 1969, č. 2, s. 281-282.

2066./ PAŠTEKA, JÚLIUS: STÁLE AKTUÁLNY MYSLITEĽ A DRAMATIK.
Podpísané L.S.
[poradie 1378] roč. 17, 1969, č. 2, s. 282-283.
Albert Camus. Recenzia.

2067./ PAŠTEKA, JÚLIUS: GALÉRIA SVETOVEJ DRAMATIKY.
Podpísané L. Majdán.
[poradie 1379] roč. 17, 1969, č. 2, s. 283-284.

2068./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADELNÍK KAREL ČAPEK.
Podpísané J.P.
[poradie 1380] roč. 17, 1969, č. 2, s. 284-285.

2069./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SOCIOLÓGIA A DIVADLO.
[poradie 1381] roč. 17, 1969, č. 2, s. 285-286.

2070./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ANTICKÝ SHAKESPEARE.
Podpísané P.A.
[poradie 1382] roč. 17, 1969, č. 2, s. 286.

2071./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KATARZIA A PSYCHODRÁMA. (Reciprocita foriem hry na skutočnosť).
Podpísané Igor Hanušin.
[poradie 1384] roč. 17, 1969, č. 3, s. 289-299.

2072./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MALÁ CHAPLINOVSKÁ MOZAIKA. (Pokus o demytizáciu).
Podpísané Matej Kostka.
[poradie 1388] roč. 17, 1969, č. 3, s. 354-366.

2073./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŠTRUKTÚRA EPICKÉHO A DRAMATICKÉHO DIELA. (Diferencie a paralely).
Podpísané Stanislav Vilikovič. Z materiálov Emila Ermatingera, Georga Lukácsa.
[poradie 1390] roč. 17, 1969, č. 3, s. 392-411.

2074./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VSTUP POVOLENÝ.
Podpísané J. Tomaško.
[poradie 1392] roč. 17, 1969, č. 3, s. 420.

2075./ PAŠTEKA, JÚLIUS: S PRISPENÍM FILOZOFIE.
Podpísané A. Karen.
[poradie 1393] roč. 17, 1969, č. 3, s. 420-421.

2076./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NEPRÁVOM UMLČANÝ DRAMATIK.
Podpísané Ľ. Jurický.
[poradie 1396] roč. 17, 1969, č. 3, s. 424-425.
Leonid Andrejev. Recenzia.

2077./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NÁVRAT K ANTIKE.
[poradie 1398] roč. 17, 1969, č. 3, s. 429-430.

2078./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADLO, FILM A ROMÁN. (Konkurencia umení v technickom storočí).
Podpísané Mikuláš Majerský. Z materiálov Claude Edmonde Magnyovej, Siegfrieda Kracauera, André Bazina.
[poradie 1401] roč. 17, 1969, č. 4, s. 472-505.

2079./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ŠTRUKTÚRA EPICKÉHO A DRAMATICKÉHO DIELA. (Diferencie a paralely).
Podpísané Stanislav Vilikovič. Z materiálov Alfreda Döblina.
[poradie 1404] roč. 17, 1969, č. 4, s. 527-546.

2080./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MIMESIS AKO ŠTÝLOVÁ METÓDA.
Podpísané L. Trnavský.
[poradie 1407] roč. 17, 1969, č. 4, s. 563.

2081./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PORTRÉTOVO-SLOHOVÁ GALÉRIA.
Podpísané L. Kropek.
[poradie 1408] roč. 17, 1969, č. 4, s. 563-564.

2082./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FANTASTICKÉ, MAGICKÉ, UMELECKÉ.
Podpísané Juraj Daniška.
[poradie 1409] roč. 17, 1969, č. 4, s. 564-565.

2083./ PAŠTEKA, JÚLIUS: AVANTGARDNÝ DRAMATIK.
Podpísané Viktor Benčák.
[poradie 1410] roč. 17, 1969, č. 4, s. 565.

2084./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SPOR O ARISTOTELA ČIŽE DODATOK K DODATKU.
Podpísané Viktor Kročan.
[poradie 1413] roč. 17, 1969, č. 4, s. 569-573.

2085./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BORODÁČOVA KOREŠPONDENCIA S RÁZUSOM.
[poradie 1425] roč. 18, 1970, č. 1, s. 139-144.

2086./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BORODÁČOV POSUDOK MALÉHO DETEKTÍVA.
[poradie 1445] roč. 18, 1970, č. 3, s. 377-378.

2087./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HRONSKÉHO DOTYKY S DIVADLOM.
[poradie 1517] roč. 19, 1971, č. 4, s. 485-512.

2088./ PAŠTEKA, JÚLIUS: K TEATROLOGICKÉMU PROFILU P. BOGATYREVA. (Poznámky o teoretických súvislostiach).
[poradie 1551] roč. 20, 1972, č. 2, s. 258-264.

2089./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VEĽKÝ AUTOR V MALEJ MONOGRAFII.
Podpísané jpk
[poradie 1554] roč. 20, 1972, č. 2, s. 288-289.
Eugene O'Neill.

2090./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ROZHĽADENIE PO FILMOVOM UMENÍ.
[poradie 1568] roč. 20, 1972, č. 3, s. 469-470.
Recenzia.

2091./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JEDEN Z AMERICKÝCH REALISTOV.
Podpísané jpk
[poradie 1582] roč. 20, 1972, č. 4, s. 584-585.
Recenzia.

2092./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD DRAMATIKOM J. BARČOM-IVANOM. (Zamyslenie v dvadsiatom roku jeho smrti).
[poradie 1601] roč. 21, 1973, č. 2, s. 223-240.

2093./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD TRIÁDOU LITERÁRNYCH DRUHOV.
[poradie 1619] roč. 21, 1973, č. 3, s. 437-438.

2094./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VLADISLAV VANČURA AKO FILMOVÝ TEORETIK. Pokus o rekonštrukciu súvislostí.
[poradie 1644] roč. 22, 1974, č. 2, s. 245-266.

2095./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BARRAULTOVE DIVADELNÉ PAMÄTI.
Podpísané J.P.
[poradie 1657] roč. 22, 1974, č. 3, s. 455-456.

2096./ PAŠTEKA, JÚLIUS: K DIVADELNÉMU PROFILU JANKA JESENSKÉHO. Osvetlenie materiálu a hľadanie súvislostí.
[poradie 1663] roč. 22, 1974, č. 4, s. 571-586.

2097./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FILM A ZÁKONITOSTI MATERIÁLNEJ REALITY. (Jeho možnosti a medze v porovnaní s divadlom).
[poradie 1667] roč. 23, 1975, č. 1, s. 24-66.

2098./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JUBILEUM PROFESORA J. BOORA.
[poradie 1676] roč. 23, 1975, č. 1, s. 167-168.

2099./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PRVÁ SLOVENSKÁ ENCYKLOPÉDIA FILMU.
[poradie 1684] roč. 23, 1975, č. 2, s. 289-292.

2100./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ZOMREL AKADEMIK JAN MUKAŘOVSKÝ.
[poradie 1685] roč. 23, 1975, č. 2, s. 293-294.

2101./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PUŠKINOVE NÁZORY NA DRAMATIKU A DIVADLO. (Teoretické a kritické aspekty jeho myslenia).
[poradie 1704] roč. 23, 1975, č. 4, s. 540-557.

2102./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ENCYKLOPEDICKY O FILMOVEJ TECHNIKE.
[poradie 1707] roč. 23, 1975, č. 4, s. 562-564.

2103./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PUŠKINOVE NÁZORY NA DRAMATIKU A DIVADLO. (Teoretické a kritické aspekty jeho myslenia).
[poradie 1715] roč. 24, 1976, č. 1, s. 97-110.

2104./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NOVÉ VANČUROVSKÉ SONDY.
[poradie 1718] roč. 24, 1976, č. 1, s. 142-144.

2105./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ROZBEH FILMOLOGICKÉHO MYSLENIA?
Podpísané J.P.
[poradie 1722] roč. 24, 1976, č. 1, s. 149-150.

2106./ PAŠTEKA, JÚLIUS: UMELECKÉ PRINCÍPY FILMOVEJ MONTÁŽE. (Pohľad do problematiky nezvukového obdobia).
[poradie 1739] roč. 24, 1976, č. 3, s. 342-363.

2107./ PAŠTEKA, JÚLIUS: LADISLAV NOVOMESKÝ AKO DIVADELNÝ A FILMOVÝ PUBLICISTA. (Malá retrospektíva pri úmrtí).
[poradie 1760] roč. 25, 1977, č. 1, s. 65-78.

2108./ PAŠTEKA, JÚLIUS: REVOLUČNÁ INICIATÍVA SOVIETSKEJ KINEMATOGRAFIE. (Náčrt problematiky v historických obrysoch).
[poradie 1793] roč. 25, 1977, č. 4, s. 494-504.

2109./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ZÁSTOJ JOZEFA FELIXA V NAŠEJ DIVADELNEJ KULTÚRE. (Krátka súvaha medzi dvoma výročiami).
[poradie 1812] roč. 26, 1978, č. 2, s. 220-234.

2110./ PAŠTEKA, JÚLIUS: S. M. EJZENŠTEJN, DIALEKTIK FILMOVEJ FORMY. (Zamyslenie pri dvojnásobnom jubileu).
[poradie 1835] roč. 26, 1978, č. 4, s. 506-533.

2111./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ANDREJ MRÁZ MEDZI LITERATÚROU A DIVADLOM. (Zamyslenie nad jeho vstupom do oblasti divadelnej kritiky).
[poradie 1848] roč. 27, 1979, č. 1, s. 77-118.

2112./ PAŠTEKA, JÚLIUS: UMELECKÉ PRINCÍPY HVIEZDOSLAVOVEJ DRAMATIKY. (Niekoľko analytických poznámok v jubilejnom roku).
[poradie 1861] roč. 27, 1979, č. 3, s. 273-338.

2113./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KONTINUITA VEĽKEJ TRADÍCIE.
[poradie 1964] roč. 30, 1982, č. 1, s. 79-87.
Shakespearovská tradícia v Čechách.

2114./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NOVÝ POHĽAD NA SVETOVÉHO DRAMATIKA.
[poradie 1970] roč. 30, 1982, č. 1, s. 131-134.
Recenzia.

2115./ PAŠTEKA, JÚLIUS: IDEOVÝ PROFIL MICHALA POVAŽANA AKO DIVADELNÉHO KRITIKA. Príležitostná retrospektíva.
[poradie 1989] roč. 30, 1982, č. 3, s. 360-386.

2116./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JURAJ VALACH, DIVADELNÝ KRITIK VOJNOVÉHO OBDOBIA I. Pohľad na jeho koncepcie, postoje a vývin.
[poradie 1996] roč. 30, 1982, č. 4, s. 488-522.

2117./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JURAJ VALACH, DIVADELNÝ KRITIK VOJNOVÉHO OBDOBIA II. Pohľad na jeho koncepcie, postoje a vývin.
[poradie 2007] roč. 31, 1983, č. 1, s. 110-135.

2118./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

2119./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVENSKÝ A ČESKÝ JÁNOŠÍK. Kapitola z dejín našich bratských kultúr.
[poradie 2021] roč. 31, 1983, č. 3, s. 325-368.

2120./ PAŠTEKA, JÚLIUS: MODELOVANIE AKO NÁSTROJ VEDECKÉHO POZNÁVANIA. Pokusný náčrt problematiky.
[poradie 2027] roč. 31, 1983, č. 4, s. 454-491.

2121./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HĹBKOVÁ ANALÝZA FILMU.
[poradie 2033] roč. 31, 1983, č. 4, s. 567-569.
Recenzia knihy Petra Mihálika.

2122./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VEĽKÁ RETROSPEKTÍVA NA MALEJ PLOCHE.
[poradie 2034] roč. 31, 1983, č. 4, s. 570-571.

2123./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VLADIMÍR HURBAN VLADIMÍROV A DRAMATICKÁ MODERNA. Pohľady do jeho predprevratovej tvorby.
[poradie 2047] roč. 32, 1984, č. 2, s. 186-219.

2124./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KLASIK FILMOVEJ TEÓRIE VSEVOLOD PUDOVKIN. Niekoľko jeho pohľadov na filmové herectvo.
[poradie 2067] roč. 32, 1984, č. 4, s. 489-514.

2125./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NEVŠEDNÁ ČAPKOVSKÁ PUBLIKÁCIA.
[poradie 2071] roč. 32, 1984, č. 4, s. 559-566.

2126./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DOTYKY ALEXANDRA MATUŠKU S DIVADLOM. Zamyslenie sa medzi dvoma jeho jubileami.
Ďalší autor Alexander Matuška.
[poradie 2078] roč. 33, 1985, č. 1, s. 81-111.

2127./ PAŠTEKA, JÚLIUS: UMENOVEDA JE DERIVÁTOM UMENIA. Niekoľko pohľadov za seba i okolo seba.
Rozhovor s Jánom Boorom.
[poradie 2089] roč. 33, 1985, č. 2, s. 213-221.

2128./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VÝVINOVÉ ETAPY A TENDENCIE SLOVENSKEJ TEATROLÓGIE. Pohľad na jej zrod, formovanie a rozmach.
[poradie 2093] roč. 33, 1985, č. 3, s. 291-330.

2129./ PAŠTEKA, JÚLIUS: BAROKOLOGICKÝ POHĽAD NA SLOVENSKÚ DRAMATIKU.
[poradie 2114] roč. 34, 1986, č. 1, s. 148-152.
Jozefa Minárika. Recenzia.

2130./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DOVYDÁVANIE SHAKESPEAROVSKÉHO MONUMENTU.
[poradie 2147] roč. 34, 1986, č. 4, s. 571-575.

2131./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVENSKÍ DRAMATICI A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO.
[poradie 2155] roč. 35, 1987, č. 1, s. 62-71.

2132./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DRAMATIKA V AKADEMICKÝCH DEJINÁCH SLOVENSKEJ LITERATÚRY.
[poradie 2159] roč. 35, 1987, č. 1, s. 96-103.

2133./ PAŠTEKA, JÚLIUS: KRČMÉRYHO LISTY O DRAMATIKE, DIVADLE A FILME.
[poradie 2160] roč. 35, 1987, č. 1, s. 103-110.

2134./ PAŠTEKA, JÚLIUS: OTOKAR FISCHER MEDZI DVOMA JUBILEAMI.
[poradie 2171] roč. 35, 1987, č. 2, s. 251-260.

2135./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD SÚBOROM MORAVSKÝCH ĽUDOVÝCH HIER.
[poradie 2194] roč. 35, 1987, č. 4, s. 566-571.

2136./ PAŠTEKA, JÚLIUS: HĽADANIE SOVIETSKYCH FILMOVÝCH TEORETIKOV.
[poradie 2211] roč. 36, 1988, č. 2, s. 265-273.

2137./ PAŠTEKA, JÚLIUS: FELIXOVE SONDY DO MOLI_E_RA. K nedožitému 75. jubileu narodenia.
[poradie 2215] roč. 36, 1988, č. 3, s. 346-368.

2138./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVENSKÁ MONOGRAFIA O MOLI_E_ROVI.
[poradie 2220] roč. 36, 1988, č. 3, s. 411-422.

2139./ PAŠTEKA, JÚLIUS: TZV. EXPERIMENTÁLNE HRY IVANA STODOLU.
[poradie 2224] roč. 36, 1988, č. 4, s. 483-496.

2140./ PAŠTEKA, JÚLIUS: O BETLEHEMOCH HISTORICKY AJ TEATROLOGICKY.
[poradie 2228] roč. 36, 1988, č. 4, s. 552-556.

2141./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD NOVOU ČAPKOVSKOU LITERATÚROU I.
[poradie 2229] roč. 36, 1988, č. 4, s. 557-562.

2142./ PAŠTEKA, JÚLIUS: ČAPKOVO GROTESKNÉ A TRAGICKÉ VIDENIE SVETA. Pohľad na vývinové smerovanie v jeho dramatike.
[poradie 2238] roč. 37, 1989, č. 2, s. 163-174.

2143./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD NOVOU ČAPKOVSKOU LITERATÚROU II.
[poradie 2247] roč. 37, 1989, č. 2, s. 286-294.

2144./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JAMNICKÝ V ZRKADLE SÚVEKEJ KRITIKY. Niekoľko teatrologických poznámok a podnetov.
[poradie 2251] roč. 37, 1989, č. 3, s. 324-341.

2145./ PAŠTEKA, JÚLIUS: NAD NOVOU ČAPKOVSKOU LITERATÚROU III.
[poradie 2264] roč. 37, 1989, č. 4, s. 564-574.

2146./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POZNÁMKY O DIVADELNÝCH HRÁCH MILA URBANA.
[poradie 2290] roč. 38, 1990, č. 3, s. 341-367.

2147./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DIVADELNÝ KRITIK RUDOLF UHLÁR.
[poradie 2310] roč. 39, 1991, č. 1, s. 40-74.

2148./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PRÍPAD VÁCLAVA ČERNÉHO SLOVENSKÝMI OČAMI. Pohľad na jeho teatrologické práce.
[poradie 2318] roč. 39, 1991, č. 3, s. 195-213.

2149./ PAŠTEKA, JÚLIUS: DVE JUBILEÁ JOZEFA KÚTNIKA ŠMÁLOVA. Jeho vzťahy k dramatike a divadlu.
[poradie 2334] roč. 39, 1991, č. 4, s. 409-440.

2150./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SEMIOLÓGIA SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO DIVADLA.
[poradie 2339] roč. 40, 1992, č. 1, s. 12-18.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

2151./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PO STOPÁCH SLOVENSKEJ SEMIOTIKY DIVADLA.
[poradie 2355] roč. 40, 1992, č. 1, s. 106-109.

2152./ PAŠTEKA, JÚLIUS: VZŤAHY VATRISTOV K DRAMATIKE A DIVADLU. Retrospektíva zabudnutej iniciatívy.
[poradie 2377] roč. 40, 1992, č. 4, s. 315-333.

2153./ PAŠTEKA, JÚLIUS: JOZEF FELIX V SLUŽBE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA.
[poradie 2388] roč. 41, 1993, č. 1, s. 64-75.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

2154./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PIESEŇ, BALADA ALEBO HRA? Pokus o identifikáciu starého piesňového textu.
[poradie 2398] roč. 41, 1993, č. 2, s. 169-188.

2155./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVENSKÍ FRANTIŠKÁNSKI DRAMATICI. K dvojitému výročiu V. J. Gajdoša.
[poradie 2402] roč. 41, 1993, č. 2, s. 197-200.

2156./ PAŠTEKA, JÚLIUS: K TRNAVSKEJ TRADÍCII JEZUITSKÉHO BAROKOVÉHO DIVADLA. Niekoľko poznámok na okraj veľkej témy. Príspevok k Roku stredoeurópskeho baroka.
[poradie 2405] roč. 41, 1993, č. 3, s. 227-259.

2157./ PAŠTEKA, JÚLIUS: RUDOLF DILONG A SURREALISTICKÁ DRAMATIKA. Predbežné informácie, poznámky, citáty.
[poradie 2439] roč. 42, 1994, č. 3, s. 199-228.

2158./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PO STOPÁCH EXPRESIONIZMU V SLOVENSKEJ DRAMATIKE. Pohľady do tvorby dvadsiatych rokov.
[poradie 2463] roč. 43, 1995, č. 1, s. 3-15.

2159./ PAŠTEKA, JÚLIUS: POLEMICKÝ SPOR HOFFMANN - MRÁZ V DIVADELNOM KONTEXTE.
[poradie 2465] roč. 43, 1995, č. 1, s. 33-45.

2160./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PO STOPÁCH EXPRESIONIZMU V SLOVENSKEJ DRAMATIKE - II. Pohľady do tvorby dvadsiatych rokov.
[poradie 2477] roč. 43, 1995, č. 2, s. 114-134.

2161./ PAŠTEKA, JÚLIUS: SLOVENSKÁ DIVADELNÁ KRITIKA A TEÓRIA V ROKOCH 1939-1945.
[poradie 2478] roč. 43, 1995, č. 2, s. 135-155.

2162./ PAŠTEKA, JÚLIUS: PO STOPÁCH EXPRESIONIZMU V SLOVENSKEJ DRAMATIKE - III. Pohľady do tvorby dvadsiatych rokov (Dokončenie).
[poradie 2487] roč. 43, 1995, č. 3, s. 240-248.

2163./ PAŠTÉKOVÁ, JELENA: NOVÝ LAOKOÓN ALEBO METODOLOGICKÉ PROBLÉMY POROVNÁVACIEHO VÝSKUMU UMENÍ. Film a literatúra.
[poradie 2002] roč. 31, 1983, č. 1, s. 6-22.

2164./ PAVIS, PATRICE: DOTAZNÍK NA ANALÝZU DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ.
Dovetok o autorovi Miloš Mistrík.
[poradie 2163] roč. 35, 1987, č. 2, s. 137-143.

2165./ PAVIS, PATRICE: KLASICKÉ DEDIČSTVO MODERNEJ DRÁMY: K PROBLÉMU POSTMODERNÉHO DIVADLA.
[poradie 2260] roč. 37, 1989, č. 4, s. 459-480.

2166./ PAVIS, PATRICE: DODATOK. List od Patrica Pavisa.
[poradie 2354] roč. 40, 1992, č. 1, s. 105.

2167./ PAVIS, PATRICE: DIVADELNÁ VEDA.
[poradie 2365] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 188-199.

2168./ PAVLÍČEK, FRANTIŠEK: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 814] roč. 11, 1963, č. 3, s. 335.
Pozri záznam 2404.

2169./ PAVLOVSKÝ, PETR: ROVNOCENNOSŤ VŠETKÝCH DRUHOV BÁBKOVÉHO DIVADLA.
[poradie 1891] roč. 28, 1980, č. 1, s. 140-142.

2170./ PEARS, PETER: NA BESEDE BENJAMINOM BRITTENOM A PETROM PEARSOM.
Zapísal Jaroslav Bužga.
[poradie 1013] roč. 12, 1964, č. 4, s. 567-568.

2171./ PEČMAN, RUDOLF: GOETHE A OPERA.
[poradie 2772] roč. 49, 2001, č. 4, s. 251-260.

2172./ PECHR, ČESTMÍR: SLOVENSKÝ HAMLET 1964.
[poradie 996] roč. 12, 1964, č. 4, s. 520-521.
Ukážky scénografie.

2173./ PERTES, JOZEF: DIALOGUS SLAVONICUS DE STATU VITAE ELIGENDO. Slovenský rozhovor o voľbe povolania.
Poznámky Ján Mišianik.
[poradie 493] roč. 8, 1960, č. 4, s. 521-532.

2174./ PETRÍK, VLADIMÍR: DRAMATIK JÉGÉ A JEHO FRAŠKA CTIBAŽNOSŤ.
[poradie 1073] roč. 13, 1965, č. 3, s. 411-423.

2175./ PETROVICKÁ, SAŠA: DIVADELNÍK AKO TELEVÍZNY REŽISÉR. Televízna tvorba Jozefa Bednárika.
[poradie 2282] roč. 38, 1990, č. 2, s. 215-241.

2176./ PETZOVÁ-PAULINY-TÓTHOVÁ, HELENA: AKO SME ZAČÍNALI V BRATISLAVE.
[poradie 119] roč. 4, 1956, č. 1, s. 27-48.

2177./ PETZOVÁ-PAULINY-TÓTHOVÁ, HELENA: AKO SME ZAČÍNALI V BRATISLAVE. Dokončenie.
[poradie 132] roč. 4, 1956, č. 2, s. 115-134.

2178./ PIETOR, MILOŠ: PROBLÉM OSOBITOSTI REŽISÉRSKEHO ŠTÝLU.
[poradie 617] roč. 10, 1962, č. 2, s. 219-222.

2179./ PIETOR, MILOŠ: GOGOĽOV REVÍZOR V ČINOHRE SND.
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 2013] roč. 31, 1983, č. 2, s. 245-269.

2180./ PIETOR, MILOŠ: MOJE POUČENIA Z TAJOVSKÉHO.
[poradie 2136] roč. 34, 1986, č. 3, s. 409-418.

2181./ PIŇOS, A.: V BRNE O PANTOMÍME.
Ďalší autori J. Ryšánková, R. Höger, E. Kröschlová, J. Reimoser.
[poradie 764] roč. 11, 1963, č. 2, s. 249-250.

2182./ PISCATOR, ERWIN: bez názvu.
[poradie 1099] roč. 13, 1965, č. 4, s. 514.
Zamyslenie.

2183./ PISCATOR, ERWIN: bez názvu.
[poradie 1162] roč. 14, 1966, č. 3, s. 317.
Zamyslenie.

2184./ PISCATOR, ERWIN: bez názvu.
[poradie 1165] roč. 14, 1966, č. 3, s. 367.
Zamyslenie.

2185./ PISCATOR, ERWIN: bez názvu.
[poradie 1167] roč. 14, 1966, č. 3, s. 384.
Zamyslenie.

2186./ PISCATOR, ERWIN: bez názvu.
[poradie 1169] roč. 14, 1966, č. 3, s. 400.
Zamyslenie.

2187./ PŁAŻEWSKI, JERZY: PREPÁČTE, DOJÍMAJÚ VÁS FILMY?
[poradie 1670] roč. 23, 1975, č. 1, s. 102-109.

2188./ PŁAŻEWSKI, JERZY: ŠTYRI TEÓRIE V HĽADANÍ SÚČASNOSTI.
[poradie 1703] roč. 23, 1975, č. 4, s. 534-539.

2189./ PŁAŻEWSKI, JERZY: LOSEYOV ONESKORENÝ MINULÝ ČAS.
[poradie 1729] roč. 24, 1976, č. 2, s. 231-238.

2190./ PLEŠÁK, MIROSLAV: BRNENSKÉ TEATRÁLIE.
[poradie 1463] roč. 18, 1970, č. 4, s. 525-526.

2191./ PLEŠÁK, MIROSLAV: JUBILUJÚCE DIVADLO.
[poradie 1464] roč. 18, 1970, č. 4, s. 526-527.
Divadlo v Brne.

2192./ PLEŠÁK, MIROSLAV: KVINTESENCIA CIMRMANIZMU.
[poradie 1479] roč. 19, 1971, č. 1, s. 111-112.
Recenzia.

2193./ PLEŠÁK, MIROSLAV: O VÝSTAVBE DRÁMY POPULÁRNE.
Podpísané -ol-
[poradie 1539] roč. 20, 1972, č. 1, s. 132-133.

2194./ PLEVZA, VILIAM: VEDÚCA ÚLOHA KSČ V SOCIALISTICKÝCH KULTÚRNYCH PREMENÁCH V POVOJNOVOM OBDOBÍ.
[poradie 2108] roč. 34, 1986, č. 1, s. 3-16.

2195./ PODMAKA, LADISLAV: NIETZSCHE PROTI WAGNEROVI.
[poradie 2667] roč. 47, 1999, č. 1, s. 93-95.
Recenzia.

2196./ PODMAKA, LADISLAV: BÁSNICI V POLITIKE ALEBO POÉZIA S POLITIKOU NA TRNAVSKOM JAVISKU.
[poradie 2673] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 138-153.
Konferencia Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Pozri záznam 2212.

2197./ PODMAKA, LADISLAV: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 157, 158, 163, 165.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

2198./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: HODNOTNÝ IMPULZ PRE VEDECKÝ VÝSKUM.
[poradie 2410] roč. 41, 1993, č. 3, s. 319.
Recenzia

2199./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SPONTÁNNA VÝPOVEĎ O OSOBNOSTI.
[poradie 2474] roč. 43, 1995, č. 1, s. 88.
Recenzia.

2200./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: MARGINÁLIE K VZŤAHOM SLOVENSKÉHO A RUSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2482] roč. 43, 1995, č. 2, s. 188-189.

2201./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SÚPIS INSCENÁCIÍ RUSKÝCH HIER V PROFESIONÁLNYCH ČINOHERNÝCH DIVADLÁCH NA SLOVENSKU OD ROKU 1920.
[poradie 2483] roč. 43, 1995, č. 2, s. 190-217.

2202./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: DEŇ PO. (Správa o stave národnej dramatickej literatúry a národnej divadelnej kultúry).
[poradie 2498] roč. 43, 1995, č. 3, s. 318-320.
Medzinárodná konferencia Národné dramatické literatúry a národné divadelné kultúry, pozri záznam 1437.

2203./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: DRAMATICKÝ SVET PETRA KARVAŠA V ZRKADLE BIBLIOGRAFIE.
[poradie 2504] roč. 43, 1995, č. 3, s. 334-335.
Recenzia.

2204./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SÚPIS INSCENÁCIÍ DIVADLA PETRA JILEMNICKÉHO ŽILINA.
[poradie 2524] roč. 44, 1996, č. 2, s. 192-196.

2205./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: KOVÁČIKOV HOSTINEC VČERA A DNES.
[poradie 2526] roč. 44, 1996, č. 2, s. 211-217.

2206./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: KONFRONTÁCIA HISTORICKÝCH PRAMEŇOV.
[poradie 2535] roč. 44, 1996, č. 2, s. 288.

2207./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: HĽADANIE A NACHÁDZANIE ČLOVEKA.
[poradie 2542] roč. 44, 1996, č. 3, s. 360-366.
Anatolij Vasiliev.

2208./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: OD MYSLIACEJ EMÓCIE K PREŽÍVANIU MYŠLIENOK. Rozhovor s Anatolijom Vasilievom.
Otázky Nadežda Lindovská, Dagmar Podmaková.
[poradie 2545] roč. 44, 1996, č. 3, s. 374-383.

2209./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: NADNÁRODNÉ MOŽNOSTI (MALEJ) DIVADELNEJ KULTÚRY.
[poradie 2592] roč. 45, 1997, č. 4, s. 324-326.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2210./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SUPRANATIONAL POTENTIAL OF (A SMALL) THEATRE CULTURE.
[poradie 2616] roč. 45, 1997, č. 4, s. 433-435.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2211./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: O BÁBKOVOM DIVADLE NA OSI SPOMIENOK A ÚVAH.
[poradie 2636] roč. 46, 1998, č. 1, s. 107-109.
Recenzia.

2212./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: K DVADSAŤPÄŤROČNICI TRNAVSKÉHO DIVADLA PRE DETI A MLÁDEŽ.
[poradie 2669] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 105-107.
Konferencia. Referáty Dagmar Podmaková, Andrej Maťašík, Valér Mikula, Ladislav Podmaka.

2213./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: TRNAVSKÉ DIVADLO VČERA, DNES A ...
[poradie 2670] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 108-124.
Konferencia Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Pozri záznam 2212.

2214./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 161, 162.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

2215./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: OSVALD ZAHRADNÍK A TÍ DRUHÍ.
[poradie 2679] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 200-208.

2216./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: PETER SCHERHAUFER - REŽISÉR BEZ HRANÍC.
[poradie 2687] roč. 47, 1999, č. 4, s. 255-257.

2217./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SÚPIS RÉŽIÍ PETRA SCHERHAUFERA. (Inscenácie, projekty a iné).
[poradie 2697] roč. 47, 1999, č. 4, s. 360-372.

2218./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: CUDZÍ MEDZI SVOJIMI. Aktuálne divadelné sondy Rastislava Balleka do slovenskej literárnej klasiky.
[poradie 2708] roč. 48, 2000, č. 1, s. 27-41.

2219./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA JÚLIUSA PAŠTEKU.
Ďalší autori: Miloš Mistrík, Ivana Jusková.
[poradie 2717] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 163-204.

2220./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: DIVADLO DOBROTY A NÁDEJE. Zahradníkova hra Azyl na moskovskom javisku.
[poradie 2729] roč. 48, 2000, č. 4, s. 282-291.

2221./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: ŠULAJOVE SCENÁRE Z BALLEKA A ICH DIVADELNÉ PREMENY.
[poradie 2740] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 54-72.

2222./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: SLOVENSKÁ CESTA OD OPERETY K MUZIKÁLU.
[poradie 2753] roč. 49, 2001, č. 3, s. 201-205.
Konferencia. Referáty Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Dalibor Heger, Terézia Ursínyová, Edita Marenčinová, Eva Michalová, Pavel Unger, Oleg Dlouhý, Zdeněk Macháček, Jozef Gombár, František Javorský, Ildikó Schreiberová. Diskusia. Súpis inscenácií.

2223./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 282.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2224./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: INSCENÁCIE SPEVOHERNÉHO A MUZIKÁLOVÉHO TYPU OD ROKU 1990.
Ďalší autori Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová.
[poradie 2766] roč. 49, 2001, č. 3, s. 286-302.
Súpis.

2225./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: MIKROSVET ROZHLASOVÝCH HIER ZUZANY ULIČIANSKEJ.
[poradie 2781] roč. 50, 2002, č. 1, s. 24-29.
Konferencia Premeny poetiky slovenskej dramatiky. Pozri záznam 1578.

2226./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: POZORUHODNÝ ENCYKLOPEDICKÝ ČIN.
[poradie 2785] roč. 50, 2002, č. 1, s. 71-74.

2227./ PODMAKOVÁ, DAGMAR: ZRKADLENIA DRAMATIZÁCIÍ RAKÚSOVEJ PIESNE O STUDNIČNEJ VODE.
[poradie 2791] roč. 50, 2002, č. 2, s. 140-151.

2228./ POLÁK, MILAN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 830] roč. 11, 1963, č. 3, s. 346-347.
Pozri záznam 2404.

2229./ POLÁK, MILAN: REŽISÉR KAROL ZACHAR. (Poznámky o slohotvorných prvkoch a inscenačnom procese).
[poradie 1249] roč. 15, 1967, č. 3, s. 289-322.

2230./ POLÁK, MILAN: ČINOHRA NOVEJ SCÉNY V KONFRONTÁCII S ČASOM A UMENÍM (1968-1970).
[poradie 1473] roč. 19, 1971, č. 1, s. 47-65.

2231./ POLÁK, MILAN: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

2232./ POLÁK, MILAN: PREMENY LYRICKEJ HEREČKY. Portrét divadelnej herečky Márie Kráľovičovej.
[poradie 1626] roč. 21, 1973, č. 4, s. 559-590.

2233./ POLÁK, MILAN: ŠTYRI DESAŤROČIA SO SLOVENSKÝM DIVADLOM. Rekapitulácia života a diela prof. PhDr. Rudolfa Mrliana, DrSc.
[poradie 1944] roč. 29, 1981, č. 3, s. 305-334.

2234./ POLÁK, MILAN: OBSAH A ZAMERANIE DOKUMENTÁCIE V ÚUKADD.
[poradie 2267] roč. 38, 1990, č. 1, s. 79-83.

2235./ POLÁK, MILAN: BREZNO MÁ DIVADELNÚ MONOGRAFIU.
[poradie 2285] roč. 38, 1990, č. 2, s. 278-280.

2236./ POLÁK, MILAN: NEMECKÉ, MAĎARSKÉ A ČESKÉ DIVADLO V GEOGRAFICKOM PRIESTORE SLOVENSKA.
[poradie 2598] roč. 45, 1997, č. 4, s. 353-356.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2237./ POLÁK, MILAN: GERMAN, HUNGARIAN, AND CZECH THEATRE IN THE SLOVAK GEOGRAPHIC AREA.
[poradie 2622] roč. 45, 1997, č. 4, s. 464-467.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2238./ POLÁK, MILAN: KAROL L. ZACHAR, OSOBNE I NEOSOBNE.
[poradie 2719] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 209-212.

2239./ POLÁK, MILAN: ČESKÉ KNIHY O SLOVENSKÝCH HERCOCH.
[poradie 2751] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 189-193.

2240./ POLÁK, ROMAN: INSCENÁCIA HRY W. SHAKESPEARA SEN SVÄTOJÁNSKEJ NOCI V MARTINSKOM DIVADLE.
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 2124] roč. 34, 1986, č. 2, s. 233-250.

2241./ POLÁKOVÁ, ŠTEFÁNIA: EŠTE O DIVADELNEJ VÝSTAVE NA BRATISLAVSKOM HRADE.
[poradie 1525] roč. 19, 1971, č. 4, s. 576-578.
Odpoveď na kritiku L. Čavojského, záznam 479.A.

2242./ POLÁKOVÁ, ŠTEFÁNIA: Z DIVADELNEJ KRONIKY SLOVENSKÝCH VYSŤAHOVALCOV V USA.
[poradie 1849] roč. 27, 1979, č. 1, s. 119-130.

2243./ POLÁKOVÁ, ŠTEFÁNIA: Z HISTÓRIE SLOVENSKÉHO DIVADLA V NADLAKU V ROKOCH 1899-1949.
[poradie 1878] roč. 27, 1979, č. 4, s. 517-532.

2244./ POLEDŇÁK, IVAN: K NĚKTERÝM OTÁZKÁM OPERNÍ KRITIKY.
[poradie 303] roč. 6, 1958, č. 3, s. 179-188.

2245./ POLEDŇÁK, IVAN: MARGINÁLIE K EXPRESIONISTICKEJ OPERE. Z podnetu pražskej inscenácie Bergovho Vojcka.
[poradie 422] roč. 7, 1959, č. 5, s. 403-416.

2246./ POLEDŇÁK, IVAN: MONOGRAFIA NA POLCESTE.
[poradie 440] roč. 7, 1959, č. 6, s. 550-553.
Recenzia knihy Miroslava Šulca o Oskarovi Nedbalovi.

2247./ POLEDŇÁK, IVAN: PRÍNOS DO HUDOBNEJ ESTETIKY.
[poradie 467] roč. 8, 1960, č. 2, s. 264-266.
Recenzia knihy Antonína Sychru.

2248./ POLIAK, JÁN: VÝCHOVA DIVADLOM A VÝCHOVA K DIVADLU. (Rozhovor s Jindrou Delongovou, vedúcou brnenského detského súboru Pírko).
[poradie 1773] roč. 25, 1977, č. 2, s. 272-279.

2249./ PONDĚLÍČEK, IVO: ARTHUR SCHNITZLER ZNOVAOBJAVOVANÝ.
[poradie 1419] roč. 18, 1970, č. 1, s. 48-57.

2250./ PONDOPULO, G. K.: O UMELECKÝCH HRANICIACH FILMU. (Syntetická podstata filmového obrazu).
[poradie 1666] roč. 23, 1975, č. 1, s. 1-23.

2251./ PONIČAN, JÁN: O PROLETÁRSKY REPERTOÁR.
[poradie 572] roč. 9, 1961, č. 4, s. 531-533.

2252./ POPOVIČ, ANTON: UMENIE A VEDA V DIELE FRANKA WOLMANA.
[poradie 847] roč. 11, 1963, č. 3, s. 452-453.

2253./ POPOVIČ, ANTON: SLOVENSKÝ PREDOBRODENECKÝ HAMLET.
Ďalší autori Miroslav Laciak, Štefan Lipták.
[poradie 901] roč. 12, 1964, č. 1, s. 72-75.
Úvod k publikovanému textu hry, záznam 2489.

2254./ POPOVIČ, ANTON: BIBLIOGRAFIA PUBLIKOVANÝCH SLOVENSKÝCH PREKLADOV DRAMATICKÝCH DIEL W. SHAKESPEARA.
[poradie 921] roč. 12, 1964, č. 1, s. 136-137.

2255./ POPOVIČ, ANTON: K PREKLADATEĽSKEJ KONCEPCII M. BOSÉHO.
[poradie 940] roč. 12, 1964, č. 2, s. 249-251.

2256./ PORT, JAN: INSCENAČNÝ PRINCÍP PREŠOVSKEJ NOVOROČNEJ HRY O TROCH DAROCH MUDRCOV Z VÝCHODU Z ROKU 1651.
Vydavateľská poznámka Milena Cesnaková-Michalcová.
[poradie 1681] roč. 23, 1975, č. 2, s. 268-285.

2257./ PORUBJAK, MARTIN: KONFLIKT, KTORÝ TRVÁ.
Podľa Charlesa Marowitza.
[poradie 1477] roč. 19, 1971, č. 1, s. 106-109.

2258./ PORUBJAK, MARTIN: NA OKRAJ KRÁTKEJ HISTÓRIE MALEJ SCÉNY SND.
[poradie 1502] roč. 19, 1971, č. 3, s. 345-364.

2259./ PORUBJAK, MARTIN: HUGO HAAS - PRÍTOMNÝ NEPRÍTOMNÝ.
[poradie 1522] roč. 19, 1971, č. 4, s. 569-570.

2260./ PORUBJAK, MARTIN: DIVADLO AKO POKUS O STRETNUTIE.
Vybral a preložil -mp-.
[poradie 1533] roč. 20, 1972, č. 1, s. 78-85.

2261./ PORUBJAK, MARTIN: V ZNAMENÍ PROTESTU.
Podpísané -mp-
[poradie 1556] roč. 20, 1972, č. 2, s. 290-293.
Recenzia.

2262./ PORUBJAK, MARTIN: NOVÁ EDÍCIA MONOGRAFIÍ.
Podpísané -mp-
[poradie 1581] roč. 20, 1972, č. 4, s. 584.
Recenzia.

2263./ PORUBJAK, MARTIN: NERADOSTNÝ PORTRÉT.
Podpísané -mp-
[poradie 1583] roč. 20, 1972, č. 4, s. 585-587.
Recenzia.

2264./ PORUBJAK, MARTIN: OD TYPU K OSOBNOSTI. Profil herečky Evy Krížikovej.
[poradie 1604] roč. 21, 1973, č. 2, s. 260-283.

2265./ PORUBJAK, MARTIN: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2266./ PORUBJAK, MARTIN: PSYCHODRÁMA.
[poradie 1672] roč. 23, 1975, č. 1, s. 127-141.

2267./ PORUBJAK, MARTIN: BRECHT NA SLOVENSKOM PROFESIONÁLNOM JAVISKU.
[poradie 1678] roč. 23, 1975, č. 2, s. 192-223.

2268./ PORUBJAK, MARTIN: DVE CESTY ZA DETSKÝM DIVÁKOM. (Nad dvoma inscenáciami Divadla pre deti a mládež v Trnave).
[poradie 1688] roč. 23, 1975, č. 3, s. 309-319.

2269./ PORUBJAK, MARTIN: EMÍLIA VÁŠÁRYOVÁ.
[poradie 1695] roč. 23, 1975, č. 3, s. 407-435.

2270./ PORUBJAK, MARTIN: ZBORNÍK NIE KAŽDODENNÝ.
[poradie 1706] roč. 23, 1975, č. 4, s. 560-562.
Recenzia.

2271./ PORUBJAK, MARTIN: DIVADLO AKO REFLEXIA NÁRODNÝCH MÝTOV.
[poradie 1711] roč. 24, 1976, č. 1, s. 21-49.
Stary teatr, Krakov.

2272./ PORUBJAK, MARTIN: PREČO OTVORENÉ DIVADLO?
[poradie 1742] roč. 24, 1976, č. 3, s. 402-410.
Festival vo Vroclavi.

2273./ PORUBJAK, MARTIN: O MARTINOVI HUBOVI A NIELEN O ŇOM.
[poradie 1751] roč. 24, 1976, č. 4, s. 536-570.

2274./ PORUBJAK, MARTIN: REŽISÉR IVAN PETROVICKÝ.
[poradie 1997] roč. 30, 1982, č. 4, s. 523-568.

2275./ PORUBJAK, MARTIN: DIVADLO, KTORÉ SI VÁŽI SVOJICH DIVÁKOV ROVNAKO AKO SVOJICH TVORCOV. Pokus o stručný a kusý profil Divadla Maxima Gorkého v Berlíne na základe krátkej návštevy a jedného dlhšieho rozhovoru.
[poradie 2060] roč. 32, 1984, č. 3, s. 385-405.

2276./ PORUBJAK, MARTIN: REŽISÉRSKY DIALÓG AKO PREDPOKLAD HERECKÉHO ŠTÝLU.
[poradie 2130] roč. 34, 1986, č. 3, s. 337-356.
Divadlo pre deti a mládež Trnava.

2277./ PORUBJAK, MARTIN: OD FALOŠNÝCH ILÚZIÍ K AUTENTICKÉMU JESTVOVANIU. Slovenské filmové herectvo 1946-1969.
[poradie 2278] roč. 38, 1990, č. 2, s. 162-176.

2278./ PORUBJAK, MARTIN: PREKLAD Z REČI DO REČI ČIŽE V DIVADLE SA TEXT DRÁMY PREKLADÁ DO KONTEXTU DIVADLA. (Rostandov Cyrano v spoločnej produkcii Štúdia S a divadla Astorka).
[poradie 2517] roč. 44, 1996, č. 1, s. 79-95.

2279./ PORUBSKÁ, RUŽENA: MOJE SPOMIENKY.
[poradie 85] roč. 3, 1955, č. 2, s. 158-169.

2280./ PORUBSKÁ, RUŽENA: ROZPOMIENKY NA VIKTORA ŠULCA.
[poradie 311] roč. 6, 1958, č. 3, s. 237-243.

2281./ PORUBSKÁ, RUŽENA: IN MEMORIAM FRANTIŠKOVI VNOUČKOVI.
Podpísané Ružena Hrušovská-Porubská.
[poradie 502] roč. 8, 1960, č. 4, s. 552.

2282./ POTEMROVÁ, MÁRIA: OPERA V KOŠICIACH V ROKOCH 1840-1867.
[poradie 463] roč. 8, 1960, č. 2, s. 245-260.

2283./ POTEMROVÁ, MÁRIA: K ZAČIATKOM OPERETNÝCH PREDSTAVENÍ V KOŠICIACH.
[poradie 481] roč. 8, 1960, č. 3, s. 383-393.

2284./ POVAŽAN, MICHAL: DIVADELNÉ KRITIKY MICHALA POVAŽANA.
[poradie 547] roč. 9, 1961, č. 3, s. 400-410.

2285./ PRANDA, ADAM: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 70] roč. 3, 1955, č. 1, s. 44-54.

2286./ PREDMERSKÝ, VLADIMÍR: VÝVIN PROFESIONÁLNEHO BÁBKOVÉHO DIVADLA NA SLOVENSKU.
[poradie 1687] roč. 23, 1975, č. 3, s. 297-308.

2287./ PREDMERSKÝ, VLADIMÍR: TIMKOVA KRUMPĽOVÁ KOMÉDIA.
[poradie 2527] roč. 44, 1996, č. 2, s. 218-220.

2288./ PRÍDAVKOVÁ-MINÁRIKOVÁ, MARIANNA: KLASICKÉ VYDANIE HRY S VEČNE AKTUÁLNOU TEMATIKOU.
Podpísané mpm
[poradie 1395] roč. 17, 1969, č. 3, s. 423-424.

2289./ PROHÁCKA, JÁN: STÁLE AKTUÁLNE POUČENIE.
[poradie 2084] roč. 33, 1985, č. 2, s. 155-160.

2290./ PROHÁCKA, JÁN: ROZPRAVA O DIVADELNEJ VEDE, DIVADLE A VÝCHOVE. Rozhovor s akademikom Rudolfom Mrlianom.
[poradie 2133] roč. 34, 1986, č. 3, s. 370-387.

2291./ PROCHÁZKA, MIROSLAV: SLOVO O "ZLATOM KOČI". Na okraj jeho inscenácie v ND.
[poradie 258] roč. 5, 1957, č. 5, s. 390-394.

2292./ PROCHÁZKA, MIROSLAV: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 400-401, 405.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2293./ PROCHÁZKA, MIROSLAV: MEDZI PEKLOM A NEBOM.
[poradie 2553] roč. 44, 1996, č. 4, s. 471-472.
Recenzia.

2294./ PROCHÁZKA, MIROSLAV: SVEDECTVÁ TROCH KONTINENTOV. Poznatky a inšpirácie filmovej kultúry Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
[poradie 2561] roč. 45, 1997, č. 1, s. 81-89.

2295./ PROCHÁZKA, VLADIMÍR: KONEČNE NOVÁ KNIHA O V. K. KLICPEROVI.
[poradie 530] roč. 9, 1961, č. 2, s. 253-256.

2296./ PROKOFIEV, SERGEJ: Z PROKOFIEVOVÝCH POZNÁMOK A STATÍ.
[poradie 568] roč. 9, 1961, č. 4, s. 485-493.

2297./ PROKOFIEV, SERGEJ: Z KOREŠPONDENCIE S. S. PROKOFIEVA A S. M. EJZENŠTEJNA.
Ďalší autor S. M. Ejzenštejn.
[poradie 569] roč. 9, 1961, č. 4, s. 494-506.

2298./ PTÁČKOVÁ, VĚRA: SPRÁVA O DIVADLE.
[poradie 2095] roč. 33, 1985, č. 3, s. 375-386.
Znovuotvorenie Semperovej opery v Drážďanoch.

2299./ PUJMAN, FERDINAND: Z MYŠLIENOK FERDINANDA PUJMANA.
[poradie 643] roč. 10, 1962, č. 3, s. 333-337.

2300./ PUOBIŠ, MARIÁN: OSLOBODENÝ HEREC.
Ďalší autor Jerzy Grotowski.
[poradie 1476] roč. 19, 1971, č. 1, s. 98-105.

2301./ PUOBIŠ, MARIÁN: OD NOETIKY K POETIKE. (Poznámky k trom sezónam činohry Divadla na korze).
[poradie 1518] roč. 19, 1971, č. 4, s. 513-531.


2302./ QUINN, MICHAEL L.: NEISTÉ SLOVENSKO: BLAHO UHLÁR, STOKA A VRES.
[poradie 2783] roč. 50, 2002, č. 1, s. 34-42.


2303./ RADOK, ALFRÉD: POZNÁMKY O RYTME.
[poradie 611] roč. 10, 1962, č. 2, s. 172-196.

2304./ RADOK, ALFRÉD: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 818] roč. 11, 1963, č. 3, s. 336-337.
Pozri záznam 2404.

2305./ RAFAJ, EMIL: BIBLIOGRAFIA K DRAMATICKÉMU DIELU IVANA STODOLU.
[poradie 1319] roč. 16, 1968, č. 2, s. 263-273.
Súpis.

2306./ RAJNIAK, ONDREJ: STANISLAVSKÉHO REŽISÉRSKY PLÁN OTHELLA.
[poradie 62] roč. 2, 1954, č. 2, s. 246-249.

2307./ RAJNIAK, ONDREJ: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2308./ RAKOVSKÝ, TIBOR: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 82] roč. 3, 1955, č. 2, s. 138-139.

2309./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K PROBLEMATIKE SLOVENSKÝCH DIVADELNÝCH DEJÍN. Poznámky k chystanému kolektívnemu Náčrtu dejín slovenského divadla.
[poradie 5] roč. 1, 1953, č. 1, s. 91-111.

2310./ RAMPÁK, ZOLTÁN: Z OTÁZOK RASTU NÁŠHO PROFESIONÁLNEHO HERECTVA.
[poradie 25] roč. 2, 1954, č. 1, s. 23-37.

2311./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K SLOVENSKÉMU PREKLADU ZÁKLADNÉHO DIELA K. S. STANISLAVSKÉHO.
[poradie 34] roč. 2, 1954, č. 1, s. 114-116.

2312./ RAMPÁK, ZOLTÁN: Z ČINNOSTI KATEDRY DRAMATURGIE A DIVADELNEJ VEDY NA VYSOKEJ ŠKOLE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE V ŠK. R. 1953/54.
[poradie 40] roč. 2, 1954, č. 1, s. 129-131.

2313./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NAD DRAMATICKÝMI BÁSŇAMI JONÁŠA ZÁBORSKÉHO.
[poradie 44] roč. 2, 1954, č. 2, s. 160-174.

2314./ RAMPÁK, ZOLTÁN: LISTY Z DĚJIN ČESKÉHO DIVADLA I. II.
[poradie 88] roč. 3, 1955, č. 2, s. 191-193.

2315./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ŠTEFAN HOZA, OPERA NA SLOVENSKU.
Ďalší autor Richard Rybarič.
[poradie 90] roč. 3, 1955, č. 2, s. 197-200.

2316./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ÚVAHY O REALIZME VČERAJŠOM A TERAJŠOM.
[poradie 104] roč. 3, 1955, č. 4, s. 297-330.

2317./ RAMPÁK, ZOLTÁN: SPRÁVA O ČINNOSTI KATEDRY DRAMATURGIE A DIVADELNEJ VEDY NA VYSOKEJ ŠKOLE MÚZICKÝCH UMENÍ ZA ŠK. ROK 1954-55.
[poradie 114] roč. 3, 1955, č. 4, s. 401.

2318./ RAMPÁK, ZOLTÁN: BOHATÉ SVEDECTVÁ O UMELECKEJ ČINNOSTI E. F. BURIANA.
[poradie 125] roč. 4, 1956, č. 1, s. 72-75.
Recenzia Kroniky Armádneho umeleckého divadla.

2319./ RAMPÁK, ZOLTÁN: PO SLOVENSKEJ KONFERENCII O OTÁZKACH DRÁMY.
[poradie 130] roč. 4, 1956, č. 2, s. 100-105.

2320./ RAMPÁK, ZOLTÁN: VIEDENSKÝ DIVADELNOVEDNÝ ČASOPIS MASKE UND KOTHURN.
[poradie 138] roč. 4, 1956, č. 2, s. 172-174.

2321./ RAMPÁK, ZOLTÁN: O NAŠEJ DRÁME PO DVOCH ZJAZDOCH.
[poradie 167] roč. 4, 1956, č. 5, s. 353-363.

2322./ RAMPÁK, ZOLTÁN: O DVOCH PREDSTAVENIACH Z HĽADISKA ŽÁNRU A ŠTÝLU. Goldoniho "Štyria grobiani" a Fredrov "Pán Jowialski" v Národnom divadle.
[poradie 193] roč. 5, 1957, č. 1, s. 50-57.

2323./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NA ADRESU AUTORA TEJTO GLOSY.
Podpísané -ák
[poradie 202] roč. 5, 1957, č. 1, s. 79-80.
K záznamu 1693.

2324./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI JANKA BORODÁČA.
Spoločný príspevok: JUBILEUM NÁRODNÉHO UMELCA JÁNA BORODÁČA, autori Alexander Noskovič, Rudolf Mrlian, Zoltán Rampák, Ondrej Jariabek.
[poradie 225] roč. 5, 1957, č. 3, s. 187-190.

2325./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DIVADELNÉ HRY PAVLA KYRMEZERA.
[poradie 234] roč. 5, 1957, č. 3, s. 233-235.

2326./ RAMPÁK, ZOLTÁN: JINDŘICH HONZL, K NOVÉMU VÝZNAMU UMĚNÍ.
[poradie 235] roč. 5, 1957, č. 3, s. 235-239.

2327./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ERVÍN LAZAR, JONÁŠ ZÁBORSKÝ, ŽIVOT - LITERÁRNE DIELO - KOREŠPONDENCIA.
[poradie 245] roč. 5, 1957, č. 4, s. 313-315.

2328./ RAMPÁK, ZOLTÁN: JÚLIUS FUČÍK, DIVADELNÍ KRITIKY.
[poradie 246] roč. 5, 1957, č. 4, s. 316-319.

2329./ RAMPÁK, ZOLTÁN: 3. ROČNÍK ČASOPISU MASKE UND KOTHURN.
[poradie 284] roč. 6, 1958, č. 1, s. 63-65.

2330./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K JADRU HISTORICKÝCH A ESTETICKÝCH PROBLÉMOV SLOVENSKÉHO DIVADLA. Na okraj Mrlianovej knihy "So slovenským divadlom".
[poradie 304] roč. 6, 1958, č. 3, s. 189-200.

2331./ RAMPÁK, ZOLTÁN: KONFERENCIA O NÁRODNOM DIVADLE. O PRÁCI ČINOHRY ND.
[poradie 314] roč. 6, 1958, č. 3, s. 251-259.

2332./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NÁČRT SITUÁCIE SLOVENSKÉHO ČINOHERNÉHO UMENIA ZA TZV. SLOVENSKÉHO ŠTÁTU.
[poradie 352] roč. 6, 1958, č. 6, s. 484-516.

2333./ RAMPÁK, ZOLTÁN: VIAC SÚČASNOSTI A HLAVNE BUDÚCNOSTI V REPERTOÁROCH NAŠICH DIVADIEL.
[poradie 377] roč. 7, 1959, č. 2, s. 97-106.

2334./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DIVADELNÉ A LITERÁRNE PORTRÉTY JINDŘICHA HONZLA.
[poradie 412] roč. 7, 1959, č. 4, s. 357-358.

2335./ RAMPÁK, ZOLTÁN: HERECKÉ UMENIE OĽGY BORODÁČOVEJ-ORSZÁGHOVEJ. K jej šesťdesiatym narodeninám.
[poradie 434] roč. 7, 1959, č. 6, s. 481-494.

2336./ RAMPÁK, ZOLTÁN: POHĽAD KRITIKY NA ČINOHRU SND DO OSLOBODENIA.
[poradie 444] roč. 8, 1960, č. 1, s. 25-44.

2337./ RAMPÁK, ZOLTÁN: Z VÝVINOVEJ PROBLEMATIKY NÁŠHO ČINOHERNÉHO DIVADLA PO OSLOBODENÍ.
[poradie 455] roč. 8, 1960, č. 2, s. 145-169.

2338./ RAMPÁK, ZOLTÁN: PRVÉ DVA ZVÄZKY KINDERMANNOVÝCH DEJÍN EURÓPSKEHO DIVADLA.
[poradie 494] roč. 8, 1960, č. 4, s. 533-535.

2339./ RAMPÁK, ZOLTÁN: PRÍKLADNÁ MONOGRAFIA O HERCOVI.
[poradie 528] roč. 9, 1961, č. 2, s. 249-251.
Recenzia knihy F. Černého.

2340./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ODPOVEĎ NA GLOSU "V ZÁUJME ČOHO?"
[poradie 665] roč. 10, 1962, č. 3, s. 429-430.
L. Čavojskému a E. Lehutovi, záznam 444 a 1263.

2341./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 831] roč. 11, 1963, č. 3, s. 347-349.
Pozri záznam 2404.

2342./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NIEKTORÉ PROBLÉMY VÝSKUMU SLOVENSKÉHO DIVADLA V R. 1920-1945.
[poradie 851] roč. 11, 1963, č. 4, s. 457-460.

2343./ RAMPÁK, ZOLTÁN: VERNÝ A VYTRVALÝ BOJOVNÍK SLOVENSKÉHO DIVADLA AKADEMIK ANDREJ MRÁZ.
[poradie 958] roč. 12, 1964, č. 3, s. 305-309.

2344./ RAMPÁK, ZOLTÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 379-384, 403-405.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2345./ RAMPÁK, ZOLTÁN: POKUS O VYJASNENIE SPORNÝCH MIEST V DEJINÁCH POVOJNOVÉHO SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA.
[poradie 1043] roč. 13, 1965, č. 2, s. 169-171.
Doplnok do referátu Ladislava Lajchu a Stanislava Vrbku, záznam 1164 resp. 2937.

2346./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DOC. DR. JÁN BOOR PÄŤDESIATROČNÝ.
Podpísané Z.R.
[poradie 1056] roč. 13, 1965, č. 2, s. 284.

2347./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ČESKOSLOVENSKÁ DIVADELNÁ AVANTGARDA DVADSIATYCH A TRIDSIATYCH ROKOV.
[poradie 1185] roč. 14, 1966, č. 4, s. 454-476.

2348./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ŠTRUKTURALIZMUS A DIVADLO.
[poradie 1272] roč. 15, 1967, č. 4, s. 433-457.

2349./ RAMPÁK, ZOLTÁN: VÝZNAMNÝ ČIN NA POLI NÁŠHO DIVADELNÉHO DEJEPISECTVA.
[poradie 1305] roč. 16, 1968, č. 1, s. 133-136.
Recenzia Kapitol z dejín slovenského divadla.

2350./ RAMPÁK, ZOLTÁN: Z PROBLEMATIKY DIVADELNEJ KRITIKY.
[poradie 1316] roč. 16, 1968, č. 2, s. 194-214.

2351./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K STODOLOVEJ DRAMATICKEJ TECHNIKE. (Vzťah medzi skutočnosťou a dialógom).
[poradie 1370] roč. 17, 1969, č. 2, s. 211-220.

2352./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K STODOLOVEJ DRAMATICKEJ TECHNIKE. (Vzťah medzi skutočnosťou a dialógom).
[poradie 1387] roč. 17, 1969, č. 3, s. 341-353.

2353./ RAMPÁK, ZOLTÁN: EXPRESIONISTICKÉ MOTÍVY V DRAMATIKE JÚLIUSA BARČA-IVANA.
[poradie 1472] roč. 19, 1971, č. 1, s. 10-46.

2354./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NAD DVOMA VÝZNAMNÝMI VÝROČIAMI.
[poradie 1485] roč. 19, 1971, č. 2, s. 145-155.
SND a KSČ.

2355./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DRAMATIK JÁN CHALUPKA A INONÁRODNÉ PODNETY.
[poradie 1501] roč. 19, 1971, č. 3, s. 312-344.

2356./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DRAMATIK JÁN CHALUPKA A INONÁRODNÉ PODNETY.
[poradie 1519] roč. 19, 1971, č. 4, s. 532-551.

2357./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ZAČIATKY, PRÍTOMNOSŤ A ÚLOHY SLOVENSKEJ DIVADELNEJ VEDY.
[poradie 1527] roč. 20, 1972, č. 1, s. 1-16.

2358./ RAMPÁK, ZOLTÁN: MYŠLIENKY JÚLIUSA BARČA-IVANA A JEHO UMENIE.
[poradie 1532] roč. 20, 1972, č. 1, s. 65-77.

2359./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ZAKLADATEĽ A BUDOVATEĽ. (K nedožitej osemdesiatke Janka Borodáča).
[poradie 1565] roč. 20, 1972, č. 3, s. 411-430.

2360./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K ZÁKLADNÝM PRAMEŇOM O SLOVENSKOM NÁRODNOM DIVADLE.
[poradie 1578] roč. 20, 1972, č. 4, s. 576-578.
Recenzia knihy L. Lajchu Zápas o zmysel a podobu SND.

2361./ RAMPÁK, ZOLTÁN: POKUS O NAJDÚCHA. K 160. výročiu narodenia Jonáša Záborského.
[poradie 1591] roč. 21, 1973, č. 1, s. 84-103.

2362./ RAMPÁK, ZOLTÁN: KNIHA O TAJOVSKÉHO REALIZME.
[poradie 1594] roč. 21, 1973, č. 1, s. 138-140.

2363./ RAMPÁK, ZOLTÁN: KONTINUITA A DYCH DRAMATIKA. (K 85. narodeninám Ivana Stodolu).
[poradie 1599] roč. 21, 1973, č. 2, s. 192-212.

2364./ RAMPÁK, ZOLTÁN: CESTY A POSTOJE ŠTEFANA KRÁLIKA. K 65. narodeninám (8. IV. 1974).
[poradie 1635] roč. 22, 1974, č. 1, s. 108-127.

2365./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DRAMATICKÁ TVORBA MÁRIE RÁZUSOVEJ-MARTÁKOVEJ. (K nedožitej sedemdesiatke).
[poradie 1713] roč. 24, 1976, č. 1, s. 69-81.

2366./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K ZÁKLADNÝM PRAMEŇOM O SLOVENSKOM NÁRODNOM DIVADLE.
[poradie 1784] roč. 25, 1977, č. 3, s. 412-414.
Recenzia knihy L. Lajchu Zápas o zmysel a podobu SND, 2. a 3. zv.

2367./ RAMPÁK, ZOLTÁN: PODNETY Z ARCHÍVU REŽISÉRKY MAGDY HUSÁKOVEJ-LOKVENCOVEJ.
[poradie 1806] roč. 26, 1978, č. 1, s. 103-117.

2368./ RAMPÁK, ZOLTÁN: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

2369./ RAMPÁK, ZOLTÁN: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO A NAŠA KULTÚRA.
[poradie 1881] roč. 28, 1980, č. 1, s. 1-10.

2370./ RAMPÁK, ZOLTÁN: JOZEF BUDSKÝ A SLOVENSKÉ DIVADLO.
[poradie 1956] roč. 29, 1981, č. 4, s. 508-532.

2371./ RAMPÁK, ZOLTÁN: TRIDSAŤ ROČNÍKOV ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO.
[poradie 1959] roč. 30, 1982, č. 1, s. 3-10.

2372./ RAMPÁK, ZOLTÁN: STOROČNICA NÁRODNÉHO DIVADLA V PRAHE A MY.
[poradie 2019] roč. 31, 1983, č. 3, s. 288-294.

2373./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ÚPRAVA ŠTYROCH TAJOVSKÉHO MALÝCH DRÁM NA DIVADELNÝ TEXT.
[poradie 2134] roč. 34, 1986, č. 3, s. 388-402.
Tajovského Hriech v SND.

2374./ RAMPÁK, ZOLTÁN: K SÚČASNÉMU STAVU MARXISTICKO-LENINSKEJ TEÓRIE DRÁMY Z HĽADISKA PRAXE.
[poradie 2148] roč. 35, 1987, č. 1, s. 3-17.

2375./ RAMPÁK, ZOLTÁN: POLEMIKY JÁNA SOLOVIČA.
[poradie 2197] roč. 36, 1988, č. 1, s. 3-39.

2376./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ZAHRADNÍKOV ZÁKLADNÝ MODEL A JEHO VARIÁCIE.
[poradie 2222] roč. 36, 1988, č. 4, s. 427-472.

2377./ RAMPÁK, ZOLTÁN: JAMNICKÉHO MIESTO VO VÝVINE NÁŠHO ČINOHERNÉHO DIVADLA.
[poradie 2254] roč. 37, 1989, č. 3, s. 367-380.

2378./ RAMPÁK, ZOLTÁN: DRAMATIK PETER KARVAŠ.
[poradie 2265] roč. 38, 1990, č. 1, s. 3-45.

2379./ RAMPÁK, ZOLTÁN: LITERATÚRA, DRÁMA A DRAMATICKÉ UMENIA.
[poradie 2291] roč. 38, 1990, č. 3, s. 368-377.

2380./ RAMPÁK, ZOLTÁN: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Hodnotenie časopisu Slovenské divadlo za roky 1976-1978.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 177-180.

2381./ RAMPÁK, ZOLTÁN: ZNAK V UMELECKEJ VÝSTAVBE DIVADLA.
[poradie 2358] roč. 40, 1992, č. 1, s. 119-126.

2382./ RAMPÁK, ZOLTÁN: NÁSTUP TEATROLOGICKEJ ESEJE.
[poradie 2437] roč. 42, 1994, č. 2, s. 191-195.
Recenzia.

2383./ RAMPÁK, ZOLTÁN: STIERANIE HRANÍC MEDZI NÁRODNÝMI DIVADELNÝMI KULTÚRAMI - POZITÍVUM ČI NEGATÍVUM?
[poradie 2580] roč. 45, 1997, č. 4, s. 284-287.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2384./ RAMPÁK, ZOLTÁN: EFFACING THE DIFFERENCES BETWEEN THE NATIONAL THEATRE CULTURES - A PRO OR CON?
[poradie 2603] roč. 45, 1997, č. 4, s. 378-381.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2385./ RAMPÁK, ZOLTÁN: LITERATÚRA, DRÁMA A DRAMATICKÉ UMENIA.
[poradie 2630] roč. 46, 1998, č. 1, s. 82-90.

2386./ RAPOŠ, GABRIEL: STOJATÉ VODY OPERNEJ RÉŽIE. Na okraj réžie "Bega Bajazida" v ND.
[poradie 230] roč. 5, 1957, č. 3, s. 215-219.

2387./ RAUSCHENBER, ROBERT: AMERICKÁ AVANTGARDA.
Ďalší autori John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Jaroslav Bužga.
[poradie 1040] roč. 13, 1965, č. 1, s. 136-140.

2388./ RAÝMANOVÁ, VANDA: JAN ŠVANKMAJER V ANIMOVANOM FILME.
[poradie 2649] roč. 46, 1998, č. 4, s. 289-304.

2389./ RÁZUS, MARTIN: MALÝ DETEKTÍV. (Veselohra v troch dejstvách).
[poradie 1376] roč. 17, 1969, č. 2, s. 273-280.
Prvé dejstvo.

2390./ RÁZUS, MARTIN: MALÝ DETEKTÍV. (Veselohra v troch dejstvách).
[poradie 1391] roč. 17, 1969, č. 3, s. 412-419.
Druhé dejstvo.

2391./ RÁZUS, MARTIN: MALÝ DETEKTÍV. (Veselohra v troch dejstvách).
[poradie 1406] roč. 17, 1969, č. 4, s. 556-562.
Tretie dejstvo.

2392./ REDAKCIA: ZDENĚK NEJEDLÝ - VEĽKÝ BOJOVNÍK ZA SOCIALISTICKÉ DIVADLO.
[poradie 1] roč. 1, 1953, č. 1, s. 7-10.

2393./ REDAKCIA: PREMIÉRY SLOVENSKÝCH DIVADIEL.
[poradie 67] roč. 2, 1954, č. 2, s. 299-334.
Súpis od roku 1945.

2394./ REDAKCIA: DO NOVÉHO ROČNÍKA.
[poradie 188] roč. 5, 1957, č. 1, s. 3-4.

2395./ REDAKCIA: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV.
Diskutujúci Ján Slivko, Alexander Noskovič, Július Pántik, Rudolf Mrlian, Štefan Hoza.
[poradie 213] roč. 5, 1957, č. 2, s. 145.

2396./ REDAKCIA: KONFERENCIA O VÝUČBE DRAMATURGIE NA VŠMU.
Diskutujúci Margita Mayerová, Rudolf Mrlian, Ján Boor, Nataša Tanská, Gertrúda Albrechtová.
[poradie 343] roč. 6, 1958, č. 5, s. 446.

2397./ REDAKCIA: NA VYSVETLENIE.
[poradie 360] roč. 6, 1958, č. 6, s. 556-557.
K článku A. Kreta o SDLZ, záznam 1065.

2398./ REDAKCIA: K ŠESŤDESIATKE NÁRODNÉHO UMELCA ANDREJA BAGARA.
[poradie 474] roč. 8, 1960, č. 3, s. 289-292.

2399./ REDAKCIA: GLOSA VLASTENECKÁ.
[poradie 667] roč. 10, 1962, č. 3, s. 431-432.
Zoznam odberateľov Slovenského divadla.

2400./ REDAKCIA: bez názvu.
Črty napísali Ladislav Čavojský, Gottfried von Einem, Ján Cikker, Jean Cocteau, Arthur Honneger, Werner Egk, Tichon Nikolajevič Chrennikov.
[poradie 694] roč. 10, 1962, č. 4, s. 502-503.
Pod spoločným názvom Stravinskij osemdesiatročný.

2401./ REDAKCIA: "POŽEHNANIE" I POKARHANIE.
[poradie 707] roč. 10, 1962, č. 4, s. 551-552.
Polemika so značkou af v Divadelných novinách.

2402./ REDAKCIA: "NIEKDE TEDA MUSÍ BYŤ CHYBA".
[poradie 731] roč. 11, 1963, č. 1, s. 138.

2403./ REDAKCIA: HANNS EISLER. Lipsko 6. VII. 1898 - Berlín 6. IX. 1962.
[poradie 737] roč. 11, 1963, č. 1, s. 147-148.

2404./ REDAKCIA: ANKETA O DRAMATURGII.
Účastníci: Ján Dohňanský, Igor Galanda, Eva Galandová, Ján Kalina, Anton Kret, Ján Laca, Eva Malinová, Stanislav Mičinec, Daniel Michaelli, Jozef Rešovský, Igor Rusnák, Július Tréger, Igor Vajda, Viola Valová, Ján Vdovják, Julo Zborovjan, Oldřich Daněk, Peter Karvaš, Ludvík Kundera, František Pavlíček, Ľubomír Smrčok, Ján Solovič, Milan Pásek, Alfred Radok, Pavel Rímsky, Evžen Sokolovský, Juraj Svoboda, Peter Bú, František Černý, M. M. Dedinský, Peter Hirš, Mikuláš Huba, Ladislav Lajcha, Marián Mikola, Andrej Mráz, Milan Polák, Zoltán Rampák, Josef Träger, Vlastimil Zabloudil, Ján Zborovský.
[poradie 794] roč. 11, 1963, č. 3, s. 319-351.

2405./ REDAKCIA: K ŠESŤDESIATKE DR. J. MARTÁKA.
[poradie 880] roč. 11, 1963, č. 4, s. 557-558.

2406./ REDAKCIA: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 377-406.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2407./ REDAKCIA: bez názvu.
[poradie 1019] roč. 12, 1964, č. 4, s. 574.
Odloženie publikovania diskusie O sporných miestach...

2408./ REDAKCIA: DVADSIATE VÝROČIE OSLOBODENIA NAŠEJ VLASTI.
[poradie 1021] roč. 13, 1965, č. 1, s. 30.

2409./ REDAKCIA: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Andrej Bagar, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94-114.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2410./ REDAKCIA: 1945-1965.
[poradie 1090] roč. 13, 1965, č. 4, s. 441-444.

2411./ REDAKCIA: DIVADLO MEDZI VČERAJŠKOM A DNEŠKOM. (Niekoľko postrehov z odstupu a z nadhľadu).
Odpovede na otázky Rudolf Mrlian, Ján Boor.
[poradie 1251] roč. 15, 1967, č. 3, s. 323-333.

2412./ REDAKCIA: KRONIKA ČÍSLA.
[poradie 1438] roč. 18, 1970, č. 2, s. 285-286.

2413./ REDAKCIA: bez názvu.
[poradie 1451] roč. 18, 1970, č. 3, s. 390.

2414./ REDAKCIA: PREMIÉRY A UVEDENIA CIKKEROVÝCH OPIER.
[poradie 1499] roč. 19, 1971, č. 3, s. 292-293.
Súpis.

2415./ REDAKCIA: bez názvu.
[poradie 1515] roč. 19, 1971, č. 4, s. 462.
Blahoželanie k jubileu Jozefovi Budskému a Rudolfovi Mrlianovi.

2416./ REDAKCIA: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

2417./ REDAKCIA: bez názvu.
[poradie 1603] roč. 21, 1973, č. 2, s. 258-259.
O novej rubrike Profily.

2418./ REDAKCIA: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. ANKETA.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2419./ REDAKCIA: NA CESTU.
[poradie 1765] roč. 25, 1977, č. 2, s. 153.
Číslo venované mladým teatrológom.

2420./ REDAKCIA: ÚRODY FEBRUÁROVÉ.
[poradie 1797] roč. 26, 1978, č. 1, s. 1-5.

2421./ REDAKCIA: 35. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.
[poradie 1869] roč. 27, 1979, č. 4, s. 417.

2422./ REDAKCIA: ZOLTÁN RAMPÁK ŠESŤDESIATROČNÝ.
[poradie 1912] roč. 28, 1980, č. 3, s. 414.

2423./ REDAKCIA: bez názvu.
[poradie 1945] roč. 29, 1981, č. 3, s. 335.

2424./ REDAKCIA: NA CESTU.
[poradie 2175] roč. 35, 1987, č. 3, s. 275.
Mladým filmológom.

2425./ REIMOSER, J.: V BRNE O PANTOMÍME.
Ďalší autori J. Ryšánková, R. Höger, A. Piňos, E. Kröschlová.
[poradie 766] roč. 11, 1963, č. 2, s. 250.

2426./ RELL, FRANTIŠEK: Z NIEKTORÝCH PROBLÉMOV SLOVENSKEJ OPERETNEJ DRAMATURGIE.
[poradie 278] roč. 6, 1958, č. 1, s. 16-22.

2427./ RELL, FRANTIŠEK: INICIÁTOR, REŽISÉR, RIADITEĽ? František Rell o sebe i divadle.
Otázky Ladislav Lajcha.
[poradie 2767] roč. 49, 2001, č. 3, s. 303-313.
Rozhovor.

2428./ REŠOVSKÝ, JOZEF: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 804] roč. 11, 1963, č. 3, s. 327.
Pozri záznam 2404.

2429./ REŠOVSKÝ, JOZEF: VÝSLEDKY TVORBY V ČASE 40. VÝROČIA DIVADLA JONÁŠA ZÁBORSKÉHO V PREŠOVE.
[poradie 2058] roč. 32, 1984, č. 3, s. 343-358.

2430./ ŘÍHOVÁ, LYA: NÁVRH NA KONCEPCIU SLOVNÍKA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 253] roč. 5, 1957, č. 5, s. 346-362.

2431./ ŘÍHOVÁ, LYA: MEDZINÁRODNÉ ROKOVANIE O KABARETE A HUDOBNEJ KOMÉDII.
[poradie 740] roč. 11, 1963, č. 1, s. 150-151.

2432./ RÍMSKY, PAVEL: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 819] roč. 11, 1963, č. 3, s. 337.
Pozri záznam 2404.

2433./ ROBBE-GRILLET, ALAIN: VLANI V MARIENBADE.
Vybral a preložil J. Kaušitz.
[poradie 867] roč. 11, 1963, č. 4, s. 532-537.
Literárny scenár filmu.

2434./ ROBBE-GRILLET, ALAIN: ROBBE GRILLET, NOVÝ ROMÁN ZAČÍNA KAFKOM.
Zapísal Pierre Mazars.
[poradie 888] roč. 11, 1963, č. 4, s. 570-572.
Rozhovor.

2435./ ROBBE-GRILLET, ALAIN: VLANI V MARIENBADE.
[poradie 898] roč. 12, 1964, č. 1, s. 45-62.
Literárny scenár filmu.

2436./ ROGAČEVSKIJ, M.: SOVIETSKI DIVADELNÍCI O SÚČASNOM HERECTVE.
Diskutujúci J. Vinogradov, V. Dmitrievskij, M. Rogačevskij, A. Skibnevskij, T. Šach-Azizovová.
[poradie 1504] roč. 19, 1971, č. 3, s. 377-390.

2437./ ROLLAND, ROMAIN: bez názvu.
[poradie 1117] roč. 14, 1966, č. 1, s. 48.
Zamyslenie.

2438./ ROLLAND, ROMAIN: bez názvu.
[poradie 1119] roč. 14, 1966, č. 1, s. 63.
Zamyslenie.

2439./ ROLLAND, ROMAIN: bez názvu.
[poradie 1121] roč. 14, 1966, č. 1, s. 86.
Zamyslenie.

2440./ ROLLAND, ROMAIN: bez názvu.
[poradie 1123] roč. 14, 1966, č. 1, s. 103.
Zamyslenie.

2441./ ROLLAND, ROMAIN: bez názvu.
[poradie 1125] roč. 14, 1966, č. 1, s. 118.
Zamyslenie.

2442./ ROSENBAUM, KAROL: PALÁRIKOVO "INKOGNITO" 1959.
[poradie 424] roč. 7, 1959, č. 5, s. 422-436.

2443./ ROSENBAUM, KAROL: POZNÁMKY K DVOM TEXTOM CHALUPKOVHO KOCÚRKOVA.
[poradie 541] roč. 9, 1961, č. 3, s. 331-337.

2444./ ROSENBAUM, KAROL: AUTORSKÉ SVEDECTVO MÁRIE OĽGY HORVÁTHOVEJ.
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 1232] roč. 15, 1967, č. 2, s. 256-262.

2445./ ROSENBERG, SLAVO: ÚSPECHY A AMBÍCIE SÚČASNÉHO SOVIETSKEHO FILMU.
[poradie 1572] roč. 20, 1972, č. 4, s. 503-522.

2446./ ROSENBERG, SLAVO: FILMY S TEMATIKOU POVSTANIA V ŠIRŠÍCH KONTEXTOCH.
[poradie 1641] roč. 22, 1974, č. 2, s. 218-229.

2447./ ROTOTAJEV, A. S.: BOHATSTVO SOVIETSKEHO DIVADELNÉHO UMENIA. O práci Bachrušinovho štátneho ústredného divadelného múzea.
Spoluautor A. P. Klinčin.
[poradie 263] roč. 5, 1957, č. 6, s. 405-425.

2448./ ROZNER, JÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Ladislav Lajcha, Stanislav Vrbka, Zoltán Rampák, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 384-389, 402, 405.
Diskusia. Pokračovanie diskusie, záznam 2409, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2449./ ROZNER, JÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Martin Gregor, Andrej Bagar, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák, Ján Slivko.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2450./ ROZOVSKIJ, MARK: NAPODOBŇOVANIE A ČI POÉZIA?
[poradie 856] roč. 11, 1963, č. 4, s. 506-511.
O pantomíme.

2451./ ROZSÍVAL, JAROSLAV: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 50] roč. 2, 1954, č. 2, s. 198-203.

2452./ RÜLICKE, KÄTHE: BERLÍNSKY DIVADELNÝ SÚBOR. Das Berliner Ensemble.
[poradie 180] roč. 4, 1956, č. 6, s. 461-463.

2453./ RUPPELDT, MILOŠ: ALŽBETÍNSKA A JAKUBOVSKÁ TRAGÉDIA POMSTY.
[poradie 1768] roč. 25, 1977, č. 2, s. 182-207.

2454./ RUSKO, VLADIMÍR: JAMNICKÉHO UMELECKÁ TVORBA V ROZHLASE.
[poradie 2253] roč. 37, 1989, č. 3, s. 360-366.

2455./ RUSKOVA, ELIZARIA: REFERENCIA A SAMOREFERENCIA V RADIČKOVOVEJ HRE TRMA-VRMA.
[poradie 2594] roč. 45, 1997, č. 4, s. 334-338.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2456./ RUSKOVA, ELIZARIA: LA REFERENCE ET L'AUTOREFERENCE DANS LA PIECE DE RADITCHKOV TUMULTE.
[poradie 2618] roč. 45, 1997, č. 4, s. 444-449.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2457./ RUSNÁK, IGOR: DRAMATICKÁ TVORBA V SBORNÍKU J. G. TAJOVSKÝ V KRITIKE A SPOMIENKACH.
[poradie 260] roč. 5, 1957, č. 5, s. 397-399.

2458./ RUSNÁK, IGOR: PREMIÉRY STODOLOVÝCH HIER.
[poradie 290] roč. 6, 1958, č. 2, s. 110-112.
Súpis.

2459./ RUSNÁK, IGOR: ABSOLVENTSKÉ PREDSTAVENIE?
[poradie 300] roč. 6, 1958, č. 2, s. 159-160.
Bačova žena.

2460./ RUSNÁK, IGOR: Z POTULIEK SO SLOVENSKÝM ĽUDOVÝM DIVADLOM.
Ďalší autor Juraj Paška.
[poradie 396] roč. 7, 1959, č. 3, s. 248-261.

2461./ RUSNÁK, IGOR: N. GORČAKOV, VACHTANGOVOVE REŽIJNÉ HODINY.
[poradie 397] roč. 7, 1959, č. 3, s. 262-264.

2462./ RUSNÁK, IGOR: VÝLOMKY Z VEĽKÉHO DIELA.
[poradie 413] roč. 7, 1959, č. 4, s. 358-360.
A. V. Lunačarského.

2463./ RUSNÁK, IGOR: UŽITOČNÝ PRVÝ KROK.
[poradie 414] roč. 7, 1959, č. 4, s. 360-361.
O ročenke SND.

2464./ RUSNÁK, IGOR: ABY SA NEZABUDLO...
[poradie 416] roč. 7, 1959, č. 4, s. 362-363.
Recenzia knihy J. Burdu.

2465./ RUSNÁK, IGOR: KNIHA O COMMEDII DELL'ARTE.
[poradie 429] roč. 7, 1959, č. 5, s. 459-460.

2466./ RUSNÁK, IGOR: METODOLOGICKÝ OMYL.
[poradie 430] roč. 7, 1959, č. 5, s. 460-461.
Recenzia knihy M. Lüthiho.

2467./ RUSNÁK, IGOR: K OTÁZKE KONFLIKTU V GORKÉHO HRÁCH. Z podnetu monografie J. I. Juzovského.
[poradie 436] roč. 7, 1959, č. 6, s. 516-521.

2468./ RUSNÁK, IGOR: ČO ŽIADA ČAS. K vývinu interpretácie Goldoniho diela na slovenských javiskách.
[poradie 685] roč. 10, 1962, č. 4, s. 475-490.

2469./ RUSNÁK, IGOR: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 805] roč. 11, 1963, č. 3, s. 327-328.
Pozri záznam 2404.

2470./ RUTH-MARKOV, ZDENKO: Z MOJICH SPOMIENOK.
[poradie 154] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 294-299.

2471./ RYBARIČ, RICHARD: ŠTEFAN HOZA, OPERA NA SLOVENSKU.
Ďalší autor Zoltán Rampák.
[poradie 90] roč. 3, 1955, č. 2, s. 197-200.

2472./ RYBARIČ, RICHARD: WOLFGANG AMADEUS MOZART, TVORCA NEMECKEJ NÁRODNEJ OPERY. K dvojstému výročiu narodenia.
[poradie 131] roč. 4, 1956, č. 2, s. 105-114.

2473./ RYŠÁNKOVÁ, J.: V BRNE O PANTOMÍME.
Ďalší autori R. Höger, A. Piňos, E. Kröschlová, J. Reimoser.
[poradie 762] roč. 11, 1963, č. 2, s. 247-248.

2474./ RYSOVÁ, EVA: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.


2475./ SADOUL, GEORGES: VEČERA S KEATONOM.
[poradie 730] roč. 11, 1963, č. 1, s. 133-138.

2476./ SADOWSKA-GUILLON, IRENE: DIVADLO V KATASTROFÁLNOM STAVE?
[poradie 2579] roč. 45, 1997, č. 4, s. 278-283.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2477./ SADOWSKA-GUILLON, IRENE: LA SC_E_NE DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE?
[poradie 2602] roč. 45, 1997, č. 4, s. 372-377.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2478./ SAPPAK, VL.: O KLADNOM HRDINOVI. Výňatky.
Ďalšia autorka N. Velechovová.
[poradie 179] roč. 4, 1956, č. 6, s. 446-460.

2479./ SARTRE, JEAN-PAUL: bez názvu.
[poradie 1067] roč. 13, 1965, č. 3, s. 360.
Zamyslenie.

2480./ SARTRE, JEAN-PAUL: bez názvu.
[poradie 1069] roč. 13, 1965, č. 3, s. 369.
Zamyslenie.

2481./ SARTRE, JEAN-PAUL: bez názvu.
[poradie 1071] roč. 13, 1965, č. 3, s. 377.
Zamyslenie.

2482./ SARTRE, JEAN-PAUL: bez názvu.
[poradie 1074] roč. 13, 1965, č. 3, s. 423.
Zamyslenie.

2483./ SAUEROVÁ, BEÁTA: POZNÁMKY K TRAGIKOMICKEJ PODOBE TROCH HIER ALEXANDRA VAMPILOVA.
[poradie 1938] roč. 29, 1981, č. 2, s. 270-278.

2484./ SAUEROVÁ, BEÁTA: DIVADELNÝ ŽIVOT V LENINGRADE. Sezóna 1984/1985.
[poradie 2088] roč. 33, 1985, č. 2, s. 194-212.

2485./ SAUEROVÁ, BEÁTA: POĽSKÉ DIVADLO 80. ROKOV.
[poradie 2166] roč. 35, 1987, č. 2, s. 174-188.

2486./ SEDLÁK, JÁN: DVE SKLÍČKA DO MOZAIKY ŠESŤDESIATROČNÉHO SND.
Úvod Vladimír Štefko. Ďalší autor Ján Jamnický.
[poradie 1900] roč. 28, 1980, č. 2, s. 284-286.

2487./ SEEGER, HORST: REALISTICKÉ HUDOBNÉ DIVADLO.
[poradie 646] roč. 10, 1962, č. 3, s. 355-370.

2488./ SEROV, A. N.: bez názvu.
[poradie 861] roč. 11, 1963, č. 4, s. 524.
Zamyslenie.

2489./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLET, SYN DENEMARSKÉHO KRÁLE.
[poradie 903] roč. 12, 1964, č. 1, s. 76-108.
Úvod záznamy 1146, 1362, 2253.

2490./ SHAKESPEARE, WILLIAM: MONOLOG Z HAMLETA ŠEKSPIROVA Z ANGLICKÉHO JAZYKA.
[poradie 904] roč. 12, 1964, č. 1, s. 108.

2491./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLÉT KNÍŽE DÁNSKÝ. Smutná hra.
Podpísané Vilím Shakespeare.
[poradie 945] roč. 12, 1964, č. 2, s. 255-278.
Prvé až tretie dejstvo.

2492./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLÉT KNÍŽE DÁNSKÝ. Smutná hra.
Podpísané Vilím Shakespeare.
[poradie 969] roč. 12, 1964, č. 3, s. 423-443.
Štvrté a piate dejstvo.

2493./ SHAKESPEARE, WILLIAM: ZLOMKI Z KUPCA BENÁTSKEHO.
[poradie 1002] roč. 12, 1964, č. 4, s. 547-551.
Úvod Ladislava Čavojského, záznam 455.

2494./ SHAKESPEARE, WILLIAM: ROMEO A JÚLIA.
[poradie 1032] roč. 13, 1965, č. 1, s. 115-122.
Úvod Ladislava Čavojského, záznam 455.

2495./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLET KRÁĽOVČÍK DÁNSKY. Smutnohra v piatich dejstvách od Will. Shakespeara.
[poradie 1127] roč. 14, 1966, č. 1, s. 120-130.
Prvé dejstvo. Pokračovanie záznamy 2496, 2497, 2498.

2496./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLET KRÁĽOVČÍK DÁNSKY.
[poradie 1150] roč. 14, 1966, č. 2, s. 262-270.
Druhé dejstvo. Pokračovanie záznamu 2495, ďalej záznamy 2497, 2498.

2497./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLET, KRÁĽOVČÍK DÁNSKY.
[poradie 1171] roč. 14, 1966, č. 3, s. 403-415.
Tretie dejstvo. Pokračovanie záznamov 2495, 2496, ďalej záznam 2498.

2498./ SHAKESPEARE, WILLIAM: HAMLET, KRÁĽOVČÍK DÁNSKY.
[poradie 1190] roč. 14, 1966, č. 4, s. 553-567.
Štvrté dejstvo. Pokračovanie záznamov 2495, 2496, 2497.

2499./ SHAKESPEARE, WILLIAM: KNI..... Smutná hra.
Podpísané Vilím Shakespeare. Úvod Pavol Vongrej.
[poradie 1909] roč. 28, 1980, č. 3, s. 387-407.
Publikovanie tretieho dejstva.

2500./ SCHELLINGOVÁ, VERONIKA: O NOVÝ VZŤAH K J. K. TYLOVI.
[poradie 19] roč. 1, 1953, č. 1, s. 259-261.

2501./ SCHERHAUFER, PETER: ALE(?) ČIŽE TEMER NAPLNENÝ (VYDAVATEĽSKÝ) OKAMIH.
Podpísané Peter Scherhaufer & spol.
[poradie 2646] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 261-263.
Recenzia knihy G. Banu Divadlo alebo Naplnený okamih.

2502./ SCHERHAUFER, PETER: OD SCÉNOGRAFIE V NEPRAVIDELNOM DIVADELNOM PRIESTORE K PROJEKTU VARIABILNÉHO DIVADELNÉHO KOMPLEXU.
[poradie 2694] roč. 47, 1999, č. 4, s. 346-353.

2503./ SCHERL, ADOLF: ZA MILANOM OBSTOM.
[poradie 1901] roč. 28, 1980, č. 2, s. 287-288.

2504./ SCHILLER, FRIEDRICH: O EPICKOM A DRAMATICKOM BÁSNICTVE (1797).
Ďalší autor Johann Wolfgang Goethe.
[poradie 1226] roč. 15, 1967, č. 2, s. 201-202.

2505./ SCHILLEROVÁ, IRENA: STANISLAVSKÉHO ČINNOSŤ V OPERE.
[poradie 649] roč. 10, 1962, č. 3, s. 373-378.

2506./ SCHÖNBERG, ARNOLD: ARNOLD SCHOENBERG.
Vybral a preložil Jaroslav Bužga
[poradie 967] roč. 12, 1964, č. 3, s. 410-422.
Jeho listy.

2507./ SCHÖNBERG, ARNOLD: bez názvu.
[poradie 1100] roč. 13, 1965, č. 4, s. 514.
Zamyslenie.

2508./ SCHREIBEROVÁ, ILDIKÓ: ŠTYRIDSAŤPÄŤ ROKOV OPERETY A MUZIKÁLU NA TELEVÍZNEJ OBRAZOVKE.
[poradie 2764] roč. 49, 2001, č. 3, s. 272-276.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2509./ SIAKEĽOVCI bratia: JÁNOŠÍK.
[poradie 842] roč. 11, 1963, č. 3, s. 417-440.
Scenár.

2510./ SIMONOV, RUBEN: O DIVADLÁCH "PREŽÍVANIA" A "PREDSTAVOVANIA".
[poradie 423] roč. 7, 1959, č. 5, s. 416-421.

2511./ SKIBNEVSKIJ, A.: SOVIETSKI DIVADELNÍCI O SÚČASNOM HERECTVE.
Diskutujúci J. Vinogradov, V. Dmitrievskij, M. Rogačevskij, A. Skibnevskij, T. Šach-Azizovová.
[poradie 1504] roč. 19, 1971, č. 3, s. 377-390.

2512./ SKOKANOVÁ, VIERA: NASTUPUJÚCA GENERÁCIA MLADÝCH DOKUMENTARISTOV.
[poradie 2184] roč. 35, 1987, č. 3, s. 420-430.

2513./ SKRAUP, SIEGMUND: OPERA AKO DIVADELNÝ JAV.
[poradie 448] roč. 8, 1960, č. 1, s. 89-98.

2514./ SLÁDEČEK, JÁN: PIETOR A ČECHOV.
[poradie 2110] roč. 34, 1986, č. 1, s. 69-102.

2515./ SLÁDEK, MILAN: VÝPIS Z RODOKMEŇA.
[poradie 771] roč. 11, 1963, č. 2, s. 263-264.

2516./ SLÁDEK, MILAN: PREČO ROBÍM PANTOMÍMU?
[poradie 772] roč. 11, 1963, č. 2, s. 264-265.

2517./ SLÁDEK, MILAN: SO SLÁDKOM O PANTOMÍME.
Ďalší autor Peter Bú.
[poradie 1400] roč. 17, 1969, č. 4, s. 433-471.
Rozhovor.

2518./ SLÁDEK, MILAN: MILAN SLÁDEK O PANTOMÍME.
Otázky Oľga Panovová.
[poradie 2312] roč. 39, 1991, č. 1, s. 85-94.
Rozhovor.

2519./ SLÁDKOVIČ, ANDREJ: POSUDOK A. BRAXATORISA-SLÁDKOVIČA.
Podpísané A. Braxatoris-Sládkovič.
[poradie 153] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 292-293.

2520./ SLÁDKOVIČ, ANDREJ: "ROMANCA" VESELOHRA V 1ňom JEDNÁNÍ (LEPŠIE "DEJ" ALEBO EUROPEJSKÝ PRIJATÝ "AKT").
Podpísané Andrej Braxatoris.
[poradie 269] roč. 5, 1957, č. 6, s. 458-460.

2521./ SLIUKOVÁ, DANA: PO PRVÝCH SEZÓNACH TRNAVSKÉHO MLADÉHO DIVADLA.
[poradie 1930] roč. 29, 1981, č. 1, s. 108-125.

2522./ SLIUKOVÁ, DANA: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Amsterdam - Holandsko.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 558-561.

2523./ SLIVKA, MARTIN: HEREC V ĽUDOVOM DIVADLE.
[poradie 1558] roč. 20, 1972, č. 3, s. 297-327.

2524./ SLIVKA, MARTIN: TRI ÚVAHY NA TÉMU FILM A VEDA.
[poradie 1612] roč. 21, 1973, č. 3, s. 337-353.

2525./ SLIVKA, MARTIN: SCÉNICKÝ PRIESTOR V ĽUDOVOM DIVADLE.
[poradie 1654] roč. 22, 1974, č. 3, s. 383-426.

2526./ SLIVKA, MARTIN: LUDICKÉ PRINCÍPY ĽUDOVÉHO DIVADLA.
[poradie 1745] roč. 24, 1976, č. 4, s. 449-470.

2527./ SLIVKA, MARTIN: MONTÁŽ FILMU ZEM SPIEVA.
[poradie 1947] roč. 29, 1981, č. 3, s. 357-381.

2528./ SLIVKA, MARTIN: MASKA V SLOVENSKOM ĽUDOVOM DIVADLE.
[poradie 1960] roč. 30, 1982, č. 1, s. 11-36.

2529./ SLIVKA, MARTIN: INOVOVANÁ VERZIA FILMU ZEM SPIEVA.
Ďalší autor Juraj Lexmann.
[poradie 2143] roč. 34, 1986, č. 4, s. 515-521.

2530./ SLIVKA, MARTIN: KAROL PLICKA.
[poradie 2210] roč. 36, 1988, č. 2, s. 258-264.

2531./ SLIVKO, JÁN: DESAŤ ROKOV ČINNOSTI KRAJOVÉHO SLOVENSKÉHO DIVADLA V PREŠOVE.
[poradie 30] roč. 2, 1954, č. 1, s. 73-81.

2532./ SLIVKO, JÁN: POZNATKY Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Diskutujúci na konferencii Alexander Romanovič Tomskij, Štefan Hoza, Janko Blaho, František Krištof Veselý, Jaroslav Rozsíval, Andrej Chmelko, Elena Volková, Rudolf Debnárik, Mária Markovičová, Andrej Bagar, Viliam Záborský, Tibor Andrašovan, Adam Pranda, Oľga Markovičová, Mikuláš Huba, Ján Strelec, Tibor Rakovský, Július Pántik, Rudolf Mrlian.
[poradie 45] roč. 2, 1954, č. 2, s. 175-179.

2533./ SLIVKO, JÁN: "ÚKLADY A LÁSKA" V PREŠOVSKOM DIVADLE.
[poradie 136] roč. 4, 1956, č. 2, s. 164-169.

2534./ SLIVKO, JÁN: EGRIHO HRA O PROBLÉMOCH MANŽELSTVA.
[poradie 156] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 308-314.

2535./ SLIVKO, JÁN: JARIŠOVI INTELIGENTI V BRATISLAVSKOM ND.
[poradie 186] roč. 4, 1956, č. 6, s. 489-494.

2536./ SLIVKO, JÁN: PODNETNÁ HRA Z DNEŠNEJ DEDINY. Stehlíkova "Sedliacka láska" na scéne Krajového divadla v Nitre.
[poradie 212] roč. 5, 1957, č. 2, s. 141-144.

2537./ SLIVKO, JÁN: O POTREBE A ÚLOHÁCH SVÄZU ČS. DIVADELNÝCH UMELCOV, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 214] roč. 5, 1957, č. 2, s. 145-147.
Diskusia, záznam 2395.

2538./ SLIVKO, JÁN: SÚČASNÁ ZAHRANIČNÁ DRÁMA NA SLOVENSKÝCH SCÉNACH. Poznámky k jej uvádzaniu v rokoch 1945-1956.
[poradie 227] roč. 5, 1957, č. 3, s. 193-202.

2539./ SLIVKO, JÁN: OTVÁRACIE PREDSTAVENIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI. Ivan Stodola, "Čaj u pána senátora".
[poradie 231] roč. 5, 1957, č. 3, s. 219-223.

2540./ SLIVKO, JÁN: NA OKRAJ ZÁJAZDU ČINOHRY ND DO POĽSKA.
[poradie 247] roč. 5, 1957, č. 4, s. 320-321.

2541./ SLIVKO, JÁN: KRAKOVČANIA V BRATISLAVE. K pohostinským vystúpeniam Divadla J. Słowackého.
[poradie 257] roč. 5, 1957, č. 5, s. 385-389.

2542./ SLIVKO, JÁN: K SITUÁCII V ČINOHERNOM UMENÍ NA SLOVENSKU.
Ďalší autor Viliam Záborský.
[poradie 364] roč. 7, 1959, č. 1, s. 40-52.

2543./ SLIVKO, JÁN: TECHNIKA DRÁMY DNES UŽ TROCHU ZASTARALÁ.
[poradie 439] roč. 7, 1959, č. 6, s. 548-550.
Gustava Freytaga.

2544./ SLIVKO, JÁN: NAD VÝSTAVOU "UMENIE BOJUJÚCE".
[poradie 469] roč. 8, 1960, č. 2, s. 268-269.

2545./ SLIVKO, JÁN: K VÝVINOVEJ CESTE NITRIANSKEHO DIVADLA.
[poradie 508] roč. 9, 1961, č. 1, s. 76-98.

2546./ SLIVKO, JÁN: JAROSLAV JANOVSKÝ. (8. 5. 1911 - 30. 12. 1962).
[poradie 787] roč. 11, 1963, č. 2, s. 306-307.

2547./ SLIVKO, JÁN: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Ďalší účastníci Martin Gregor, Ján Rozner, Andrej Bagar, Ján Jamnický, Emil Lehuta, Zoltán Rampák.
[poradie 1031] roč. 13, 1965, č. 1, s. 94, 114.
Dokončenie diskusie z predchádzajúceho ročníka, záznam 2406, hlavný referát 1164 resp. 2937.

2548./ SLIVKO, JÁN: POKUS O VYJASNENIE SPORNÝCH MIEST V DEJINÁCH POVOJNOVÉHO SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA.
[poradie 1043] roč. 13, 1965, č. 2, s. 173-174.
Doplnok do referátu Ladislava Lajchu a Stanislava Vrbku, záznam 1164 resp. 2937.

2549./ SLIVKO, JÁN: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

2550./ SLIVKO, JÁN: Z HISTÓRIE DIVADLA PETRA JILEMNICKÉHO V ŽILINE.
[poradie 2523] roč. 44, 1996, č. 2, s. 177-191.

2551./ SLOVENSKÝ SPEVOKOL: DOMÁCI PORIADOK SLOVENSKÉHO SPEVOKOLU V T. SV. MARTINE.
[poradie 1537] roč. 20, 1972, č. 1, s. 127-130.

2552./ SMEJKAL, ZDENĚK: PETER MIHÁLIK AKO HISTORIK SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE.
[poradie 2505] roč. 43, 1995, č. 4, s. 339-350.

2553./ SMEJKAL, ZDENĚK: NAD DEJINAMI SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE. I. Základy či začiatky?
[poradie 2732] roč. 48, 2000, č. 4, s. 324-334.

2554./ SMEJKAL, ZDENĚK: NAD DEJINAMI SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE. II. Budovanie kinematografie v podmienkach totality a pluralitnej demokracie.
[poradie 2748] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 167-182.

2555./ SMEJKAL, ZDENĚK: NAD DEJINAMI SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE. III. Od Banskej Bystrice k svojbytnosti.
[poradie 2775] roč. 49, 2001, č. 4, s. 276-293.

2556./ SMEJKAL, ZDENĚK: NAD DEJINAMI SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE. IV. Od normalizácie k súčasnosti.
[poradie 2806] roč. 50, 2002, č. 3, s. .

2557./ SMOLÁKOVÁ, VLASTA: NA OKRAJ TVORBY REŽISÉRA OCHLOPKOVA V TRIDSIATYCH ROKOCH V REALISTICKOM DIVADLE.
[poradie 2208] roč. 36, 1988, č. 2, s. 240-252.

2558./ SMRČOK, ĽUBOMÍR: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 815] roč. 11, 1963, č. 3, s. 336.
Pozri záznam 2404.

2559./ SOBĚSKÝ, BOHUMIL: NA OKRAJ KNIHY IM. GODINA A MICHALA PALOVČÍKA HLASOVÁ VÝCHOVA.
[poradie 417] roč. 7, 1959, č. 4, s. 364-368.

2560./ SOKOL, ŠTEFAN M.: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

2561./ SOKOLIANSKIJ, ALEXANDER: DIVADLO AKO UZNANIE. (Tézy k prednáške).
[poradie 2348] roč. 40, 1992, č. 1, s. 71-72.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

2562./ SOKOLOVSKÝ, EVŽEN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 820] roč. 11, 1963, č. 3, s. 337.
Pozri záznam 2404.

2563./ SOLNCEVOVÁ, LARISA: V DIALÓGU TREBA POKRAČOVAŤ.
[poradie 2079] roč. 33, 1985, č. 1, s. 112-124.
III. Festival československého divadla v ZSSR, 1983.

2564./ SOLNCEVOVÁ, LARISA: DIELO DIVADELNÉHO NADŠENCA.
[poradie 2665] roč. 47, 1999, č. 1, s. 88-89.
Recenzia.

2565./ SOLOVIČ, JÁN: "VYSTAVIAM SI Z DIVADLA OPERAČNÚ SÁLU.
[poradie 739] roč. 11, 1963, č. 1, s. 149-150.
O Mikromemoároch Štefan Králika.

2566./ SOLOVIČ, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 816] roč. 11, 1963, č. 3, s. 336.
Pozri záznam 2404.

2567./ SOLOVIČ, JÁN: ROZVOJ, ZMYSEL A TVÁR SÚČASNEJ DRAMATICKEJ LITERATÚRY.
Otázky Rudolf Mrlian.
[poradie 1621] roč. 21, 1973, č. 4, s. 441-459.
Rozhovor.

2568./ SOLOVIČ, JÁN: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Bez názvu.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 189-190.

2569./ SOMORA, JURAJ: ČAS AKO KONŠTITUTÍVNY FAKTOR V DRÁME. Poznámky k niektorým problémom času v dráme.
[poradie 2039] roč. 32, 1984, č. 1, s. 62-77.

2570./ SRBA, BOŘIVOJ: JINDŘICH HONZL A DIVADÉLKO PRO 99 (1939-1941).
[poradie 1730] roč. 24, 1976, č. 2, s. 239-255.

2571./ SRBA, BOŘIVOJ: JINDŘICH HONZL A DIVADÉLKO PRO 99 (1939-1941).
[poradie 1743] roč. 24, 1976, č. 3, s. 411-428.
Druhá časť.

2572./ SRNA, ZDENĚK: BEDŘICH VÁCLAVEK A DIVADLO.
[poradie 1579] roč. 20, 1972, č. 4, s. 578-579.

2573./ SRNA, ZDENĚK: DOKUMENTÁCIA AKO METÓDA DIVADELNEJ VEDY.
[poradie 1804] roč. 26, 1978, č. 1, s. 77-91.

2574./ SRNA, ZDENĚK: DIVADELNÁ VEDA BOLA JEHO POSLANÍM.
[poradie 2000] roč. 30, 1982, č. 4, s. 573-574.
Nekrológ za Arturom Závodským.

2575./ STADTRUCKER, IVAN: FILMOVÉ DIELO AKO PRENOSOVÁ SÚSTAVA.
[poradie 1273] roč. 15, 1967, č. 4, s. 457-475.

2576./ STADTRUCKER, IVAN: FENOMÉN TELEVÍZIE.
[poradie 1345] roč. 16, 1968, č. 4, s. 484-501.

2577./ STADTRUCKER, IVAN: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

2578./ STADTRUCKER, IVAN: FILMOVÝ JAZYK? FILMOVÁ REČ?
[poradie 1546] roč. 20, 1972, č. 2, s. 179-191.

2579./ STADTRUCKER, IVAN: TELEVÍZIA DNES A ZAJTRA.
Ďalší diskutujúci Boris M. Firsov.
[poradie 1737] roč. 24, 1976, č. 3, s. 305-321.
Rozhovor.

2580./ STADTRUCKER, IVAN: K VÝZNAMOTVORNEJ FUNKCII ČASU VO FILMOVEJ KOMUNIKÁCII.
[poradie 1781] roč. 25, 1977, č. 3, s. 345-366.

2581./ STADTRUCKER, IVAN: AUDIOVIZUÁLNY KOMUNIKÁT ČASOVO OTVORENÝ.
[poradie 1926] roč. 29, 1981, č. 1, s. 66-73.

2582./ STADTRUCKER, IVAN: K PREZENTÁCII POETICKÉHO TEXTU NA PROJEKTÍVNU PLOCHU.
[poradie 1954] roč. 29, 1981, č. 4, s. 475-488.

2583./ STADTRUCKER, IVAN: PRÍSTUPOVÉ CESTY K TELEVÍZII A JEJ DEJINÁM.
[poradie 1976] roč. 30, 1982, č. 2, s. 219-224.

2584./ STADTRUCKER, IVAN: O NARATÍVNOM PRINCÍPE HRANÉHO FILMU.
[poradie 2205] roč. 36, 1988, č. 2, s. 168-185.

2585./ STANČEK, ĽUBOMÍR: ROZHOVOR S JÚLIUSOM PÁNTIKOM.
[poradie 1991] roč. 30, 1982, č. 3, s. 404-416.

2586./ STANEK, MILAN: ÓDA NA KOMIKA.
[poradie 1155] roč. 14, 1966, č. 2, s. 276-277.
Kniha o Sašovi Rašilovovi.

2587./ STANISLAV, JÁN: ZLEPŠIŤ VÝSLOVNOSŤ NA SLOVENSKÝCH JAVISKÁCH.
[poradie 9] roč. 1, 1953, č. 1, s. 169-176.

2588./ STANISLAV, JÁN: KULTÚRA SLOVA NA REALISTICKEJ SCÉNE.
[poradie 33] roč. 2, 1954, č. 1, s. 97-113.

2589./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 716] roč. 11, 1963, č. 1, s. 33.
Zamyslenie.

2590./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 718] roč. 11, 1963, č. 1, s. 39.
Zamyslenie.

2591./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 720] roč. 11, 1963, č. 1, s. 72.
Zamyslenie.

2592./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 722] roč. 11, 1963, č. 1, s. 91.
Zamyslenie.

2593./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 724] roč. 11, 1963, č. 1, s. 110.
Zamyslenie.

2594./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 726] roč. 11, 1963, č. 1, s. 124.
Zamyslenie.

2595./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 728] roč. 11, 1963, č. 1, s. 128.
Zamyslenie.

2596./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 732] roč. 11, 1963, č. 1, s. 138.
Zamyslenie.

2597./ STANISLAVSKIJ, KONSTANTIN SERGEJEVIČ: bez názvu.
[poradie 745] roč. 11, 1963, č. 2, s. 190.
Zamyslenie.

2598./ STEIGER, ROD: STANISLAVSKIJ A USA.
Ďalší autor Gideon Bachman.
[poradie 916] roč. 12, 1964, č. 1, s. 130-132.

2599./ STEINEROVÁ, SELMA: REINHARDT ZAČAL V BRATISLAVE.
[poradie 781] roč. 11, 1963, č. 2, s. 296-300.

2600./ STENDHAL: bez názvu.
[poradie 943] roč. 12, 1964, č. 2, s. 254.
Zamyslenie.

2601./ STODOLA, IVAN: DROBNÉ ROZPOMIENKY AUTORA SPOZA KULÍS.
[poradie 297] roč. 6, 1958, č. 2, s. 150-155.

2602./ STODOLA, IVAN: DIALÓG S JUBILUJÚCIM IVANOM STODOLOM. (Retrospektíva osemdesiatich rokov života).
Otázky kladie Ladislav Lajcha.
[poradie 1314] roč. 16, 1968, č. 2, s. 162-176.

2603./ STOLOVIČ, LEONID N.: ESTETICKÁ HODNOTA A UMENIE.
[poradie 1792] roč. 25, 1977, č. 4, s. 482-493.

2604./ STOLOVIČ, LEONID N.: O PROBLÉME FUNKCIÍ UMENIA.
[poradie 1832] roč. 26, 1978, č. 4, s. 428-440.

2605./ STOLOVIČ, LEONID: UMENIE AKO SUGESCIA.
[poradie 2204] roč. 36, 1988, č. 2, s. 155-167.

2606./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 866] roč. 11, 1963, č. 4, s. 531.
Zamyslenie.

2607./ STRAVINSKIJ, IGOR: IGOR STRAVINSKIJ ROZPRÁVA.
[poradie 1047] roč. 13, 1965, č. 2, s. 224-243.

2608./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1292] roč. 16, 1968, č. 1, s. 27.
Zamyslenie.

2609./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1294] roč. 16, 1968, č. 1, s. 62.
Zamyslenie.

2610./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1296] roč. 16, 1968, č. 1, s. 68.
Zamyslenie.

2611./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1299] roč. 16, 1968, č. 1, s. 88.
Zamyslenie.

2612./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1301] roč. 16, 1968, č. 1, s. 111.
Zamyslenie.

2613./ STRAVINSKIJ, IGOR: bez názvu.
[poradie 1303] roč. 16, 1968, č. 1, s. 126.
Zamyslenie.

2614./ STREHLER, GIORGIO: PICCOLO TEATRO V ŠTYRIDSIATOM ROKU ŽIVOTA. Miláno, mesto pre európske divadlo.
Ďalší autor Soňa Šimková.
[poradie 2181] roč. 35, 1987, č. 3, s. 375-388.

2615./ STRELEC, JÁN: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 81] roč. 3, 1955, č. 2, s. 132-138.

2616./ STŘÍBRNÝ, ZDENĚK: NOVÉ SOVIETSKE VYDANIE ZOBRANÝCH SPISOV W. SHAKESPEARA.
[poradie 575] roč. 9, 1961, č. 4, s. 553-555.

2617./ STRNISKO, VLADIMÍR: OD VIDENIA K ZOVŠEOBECNENIU. Rozhovor s režisérom Vladimírom Strniskom.
Otázky Anton Kret.
[poradie 2112] roč. 34, 1986, č. 1, s. 123-134.

2618./ STROJEVOVÁ, MARIANNA: ŽIVÝ STANISLAVSKIJ.
[poradie 1576] roč. 20, 1972, č. 4, s. 572-574.
Recenzia.

2619./ STRZELECKI, ZENOBIUSZ: VZNIK NOVODOBEJ SCÉNOGRAFIE. Meštiacka divadelná dekorácia XIX. storočia.
[poradie 1506] roč. 19, 1971, č. 3, s. 399-415.

2620./ STRZELECKI, ZENOBIUSZ: VZNIK NOVODOBEJ SCÉNOGRAFIE II. Rusko a ZSSR.
[poradie 1521] roč. 19, 1971, č. 4, s. 557-568.

2621./ STRZELECKI, ZENOBIUSZ: VZNIK NOVODOBEJ SCÉNOGRAFIE III.
[poradie 1534] roč. 20, 1972, č. 1, s. 86-97.

2622./ STRZELECKI, ZENOBIUSZ: VZNIK NOVODOBEJ SCÉNOGRAFIE III. Vplyv moderného maliarstva na scénografiu.
[poradie 1552] roč. 20, 1972, č. 2, s. 265-286.

2623./ STRZELECKI, ZENOBIUSZ: VZNIK NOVODOBEJ SCÉNOGRAFIE V. Problémy súčasnej architektúry a divadelnej techniky.
[poradie 1602] roč. 21, 1973, č. 2, s. 241-257.

2624./ SUCHOŇ, EUGEN: bez názvu.
[poradie 562] roč. 9, 1961, č. 4, s. 454.
O Prokofievovi.

2625./ SUCHOŇ, EUGEN: STRETNUTIA S CHALABALOM.
[poradie 641] roč. 10, 1962, č. 3, s. 329-332.

2626./ SUS, OLEG: METAHRA LASICU A SATINSKÉHO.
[poradie 1460] roč. 18, 1970, č. 4, s. 516-518.

2627./ SVETLÍK, JÁN: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2628./ SVOBODA, JURAJ: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 821] roč. 11, 1963, č. 3, s. 337.
Pozri záznam 2404.

2629./ SZAKÁLLOS, JOZEF: PONOSUVÁNI SEDLÁCKE.
Úvod Ján Mišianik.
[poradie 324] roč. 6, 1958, č. 4, s. 324-331.

2630./ SZELEPCSÉNYI, JÁN: ZÁMER, KTORÝ SI ŽIADA POKRAČOVANIE.
[poradie 598] roč. 10, 1962, č. 1, s. 134.
Krauseho Oper A-Z.

2631./ SZIKLAY, LÁSZLÓ: MAĎARSKY PÍSANÁ VESELOHRA SLOVENSKÉHO DRAMATIKA.
[poradie 205] roč. 5, 1957, č. 2, s. 101-114.
Ján Chalupka.

2632./ ŠABÍK, VINCENT: POZNÁMKY K OTÁZKE FILMOVÉHO JAZYKA A ŠTYLISTIKY.
[poradie 1070] roč. 13, 1965, č. 3, s. 371-377.

2633./ ŠABÍK, VINCENT: PORTRÉT DRAMATIKA PETRA KOVÁČIKA.
[poradie 2721] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 215-217.
Recenzia.

2634./ ŠABÍK, VINCENT: AURATICKÉ ESTETICKÉ MYSLENIE WALTERA BENJAMINA.
[poradie 2789] roč. 50, 2002, č. 2, s. 114-129.

2635./ ŠACKOV, V.: O MOSKOVSKEJ PANTOMÍME.
[poradie 768] roč. 11, 1963, č. 2, s. 256.

2636./ ŠACH-AZIZOVOVÁ, T.: SOVIETSKI DIVADELNÍCI O SÚČASNOM HERECTVE.
Diskutujúci J. Vinogradov, V. Dmitrievskij, M. Rogačevskij, A. Skibnevskij, T. Šach-Azizovová.
[poradie 1504] roč. 19, 1971, č. 3, s. 377-390.

2637./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 938] roč. 12, 1964, č. 2, s. 248.
Zamyslenie.

2638./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 1025] roč. 13, 1965, č. 1, s. 66.
Zamyslenie.

2639./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 1028] roč. 13, 1965, č. 1, s. 77.
Zamyslenie.

2640./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 1030] roč. 13, 1965, č. 1, s. 93.
Zamyslenie.

2641./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 1033] roč. 13, 1965, č. 1, s. 122.
Zamyslenie.

2642./ ŠALDA, FRANTIŠEK XAVER: bez názvu.
[poradie 1038] roč. 13, 1965, č. 1, s. 131.
Zamyslenie.

2643./ ŠEBESTA, JURAJ: RODINNÉ DRÁMY SAMA SHEPARDA.
[poradie 2624] roč. 46, 1998, č. 1, s. 3-20.

2644./ ŠILAN, JÁN: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 284.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2645./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: SPOR O CIDA. Poznámka ku Corneillovmu Cidovi pri príležitosti jeho prvého uvedenia na Slovensku.
[poradie 1593] roč. 21, 1973, č. 1, s. 126-137.

2646./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2647./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: DIVADLO CHLIEB A BÁBKY.
[poradie 1671] roč. 23, 1975, č. 1, s. 110-126.
Bread and Puppet Theatre.

2648./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: COMÉDIE-FRANÇAISE TRISTOROČNÁ.
[poradie 1918] roč. 28, 1980, č. 4, s. 505-514.

2649./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: ZAOSTRENÉ NA TRIEDNY BOJ V DRÁME.
[poradie 1951] roč. 29, 1981, č. 3, s. 422-424.
Recenzia knihy Jána Boora Dráma proti útlaku.

2650./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: FRANCÚZSKE DIVADLO NA PRAHU 80. ROKOV.
[poradie 2004] roč. 31, 1983, č. 1, s. 48-85.

2651./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: DIVADELNOVEDNÝ VÝSKUM VO FRANCÚZSKU.
[poradie 2024] roč. 31, 1983, č. 3, s. 407-414.

2652./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: VÝNOSNÉ MIESTO V ČINOHRE SND.
[poradie 2103] roč. 33, 1985, č. 4, s. 526-544.

2653./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: PICCOLO TEATRO V ŠTYRIDSIATOM ROKU ŽIVOTA.
Ďalší autor Giorgio Strehler.
[poradie 2181] roč. 35, 1987, č. 3, s. 373-388.

2654./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: K NIEKTORÝM PREKLADOM MOLI_E_RA V SLOVENČINE.
[poradie 2213] roč. 36, 1988, č. 3, s. 283-318.

2655./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: PREKLAD AKO PROBLÉM KULTUROLOGICKÝ. (Marginálie na tému Antonin Artaud).
[poradie 2457] roč. 42, 1994, č. 4, s. 363-367.
Konferencia Divadlo na križovatke kultúr. Pozri záznam 1555.

2656./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: DIVADLO NA KORZE: DNES A VTEDY.
[poradie 2502] roč. 43, 1995, č. 3, s. 329-330.
Recenzia.

2657./ ŠIMKOVÁ, SOŇA: CHRONOTOP MAŠKARNÉHO PLESU.
[poradie 2540] roč. 44, 1996, č. 3, s. 339-342.
Anatolij Vasiliev.

2658./ ŠIMÚNEK, EUGEN: PRAVDA O FUTURIZME.
[poradie 887] roč. 11, 1963, č. 4, s. 570.
Odpoveď na polemiku, záznam 2976.

2659./ ŠIŠOVIČ, DRAHOMIL: FOTOFONOGRAFICKÝ A IKONOSKOPICKÝ ZÁZNAM PANTOMÍMY NA SLOVENSKU. (So zameraním na tvorbu Milana Sládka).
[poradie 2322] roč. 39, 1991, č. 3, s. 282-301.

2660./ ŠKLOVSKIJ, VIKTOR: ROZHOVOR SO ŠKLOVSKÝM O FILME.
Otázky Emil Lehuta.
[poradie 1207] roč. 15, 1967, č. 1, s. 67-78.

2661./ ŠKLOVSKIJ, VIKTOR: bez názvu.
[poradie 1220] roč. 15, 1967, č. 2, s. 168.
Zamyslenie.

2662./ ŠKLOVSKIJ, VIKTOR: bez názvu.
[poradie 1225] roč. 15, 1967, č. 2, s. 200.
Zamyslenie.

2663./ ŠKLOVSKIJ, VIKTOR: bez názvu.
[poradie 1233] roč. 15, 1967, č. 2, s. 262.
Zamyslenie.

2664./ ŠKRIDLOVÁ, VIERA: ĽUDOVÝ DRAMATIK.
[poradie 884] roč. 11, 1963, č. 4, s. 565-568.
A. N. Ostrovskij.

2665./ ŠMATLÁK, MARTIN: VYCHODENÉ CHODNÍČKY KOLIBSKÉ. (Slovenský hraný film 1986).
[poradie 2164] roč. 35, 1987, č. 2, s. 144-162.

2666./ ŠMATLÁK, MARTIN: ZA PETROM MIHÁLIKOM.
[poradie 2174] roč. 35, 1987, č. 2, s. 269-271.

2667./ ŠMATLÁK, MARTIN: FILMOVÁ ADAPTÁCIA AKO INTERPRETÁCIA LITERÁRNEHO TEXTU.
[poradie 2178] roč. 35, 1987, č. 3, s. 327-340.

2668./ ŠMATLÁK, MARTIN: VZNIK SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO DEJEPISU. (Marginálie k súvislostiam knihy Petra Mihálika Vznik slovenskej národnej kinematografie 1896-1948).
[poradie 2512] roč. 43, 1995, č. 4, s. 438-440.

2669./ ŠOLOCHOV, MICHAIL: M. Šolochov na XXII. sjazde KSSS.
[poradie 583] roč. 10, 1962, č. 1, s. 26.

2670./ ŠOLTÝS, LADISLAV: REVOLUČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO NA SLOVENSKU V BURŽOÁZNOM ČESKOSLOVENSKU.
[poradie 1797] roč. 25, 1977, č. 4, s. 543-566.

2671./ ŠOSTAKOVIČ, DIMITRIJ: SERGEJ PROKOFIEV.
[poradie 559] roč. 9, 1961, č. 4, s. 450-452.

2672./ ŠPIDLA, VÁCLAV: NIEKOĽKO MYŠLIENOK O VZŤAHU REŽISÉRA K DRAMATICKÉMU TEXTU.
[poradie 421] roč. 7, 1959, č. 5, s. 399-403.

2673./ ŠPITZER, JURAJ: OSUDY DRAMATIKA. Spomienka na Leopolda Laholu.
[poradie 1022] roč. 13, 1965, č. 1, s. 31-39.

2674./ ŠPITZER, JURAJ: MOTÍV TRIÁDY Z HĽADISKA PSYCHOANALÝZY. (Kráľ Lear, Benátsky kupec, Povesti).
[poradie 1440] roč. 18, 1970, č. 3, s. 304-313.

2675./ ŠRÁMEK, VLADIMÍR: JAK JSME FILMOVALI V JEDENADVACÁTÉM "JÁNOŠÍKA".
[poradie 1212] roč. 15, 1967, č. 1, s. 129-131.

2676./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA, č. 1. Prehľad kníh i článkov zo zahraničnej tlače.
Bez mena autora.
[poradie 251] roč. 5, 1957, č. 4, s. 1-24 (samostatné číslovanie).

2677./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA, č. 2. Prehľad kníh i článkov zo zahraničnej tlače.
Zodpovedný redaktor Rudolf Lukáč, redaktor Ladislav Soták.
[poradie 262] roč. 5, 1957, č. 5, s. 25-72 (samostatné číslovanie).

2678./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA, č. 3. Prehľad kníh i článkov zo zahraničnej tlače.
Zodpovedný redaktor Rudolf Lukáč, redaktor Ladislav Soták.
[poradie 276] roč. 5, 1957, č. 6, s. 73-96 (samostatné číslovanie).

2679./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA, č. 4. Prehľad kníh i článkov zo zahraničnej tlače.
Zodpovedný redaktor Rudolf Lukáč, redaktor Ladislav Soták.
[poradie 288] roč. 6, 1958, č. 1, s. 97-115 (samostatné číslovanie).

2680./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače za mesiace september a október 1957.
Zodpovedný redaktor Rudolf Lukáč, redaktor Ladislav Soták.
[poradie 301] roč. 6, 1958, č. 2, s. 161-176.

2681./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače za mesiace november a december 1957.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 319] roč. 6, 1958, č. 3, s. 273-288 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 133-148).

2682./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače za mesiac január a február 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 335] roč. 6, 1958, č. 4, s. 369-384 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 149-164).

2683./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače za mesiace február-apríl 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 350] roč. 6, 1958, č. 5, s. 465-480 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 165-180).

2684./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za apríl-jún 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 361] roč. 6, 1958, č. 6, s. 561-576 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 181-196).

2685./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za júl-august 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 376] roč. 7, 1959, č. 1, s. 81-96 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 1-212 omylom).

2686./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za september-október 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 389] roč. 7, 1959, č. 2, s. 161-176 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 17-32).

2687./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za november-december 1958.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 402] roč. 7, 1959, č. 3, s. 273-288 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 33-48).

2688./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: REGISTRE DIVADELNEJ BIBLIOGRAFIE.] roč. V.-VI. 1957-1958.
Zostavili Ladislav Soták a Eva Bujdošová.
[poradie 403] roč. 7, 1959, č. 3, s. 197-254 (samostatné číslovanie).

2689./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za január-február 1959.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 418] roč. 7, 1959, č. 4, s. 369-384 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 49-64).

2690./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad zahraničnej tlače prevažne za marec-apríl 1959.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 433] roč. 7, 1959, č. 5, s. 465-480 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 65-80).

2691./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za máj-jún 1959.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 442] roč. 7, 1959, č. 6, s. 561-576 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 81-96).

2692./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad zahraničnej tlače prevažne za júl-august 1959.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 454] roč. 8, 1960, č. 1, s. 121-144 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 1-24).

2693./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za september-november 1959.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 473] roč. 8, 1960, č. 2, s. 273-288 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 25-40).

2694./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za december 1959 a január 1960.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 486] roč. 8, 1960, č. 3, s. 401-432 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 41-72).

2695./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za február-apríl 1960.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 503] roč. 8, 1960, č. 4, s. 553-574 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 73-94).

2696./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za máj-júl 1960.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 516] roč. 9, 1961, č. 1, s. 113-144 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 1-32).

2697./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za júl-september 1960.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 537] roč. 9, 1961, č. 2, s. 273-288 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 33-48).

2698./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za október-december 1960.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 551 (ďalej sme omylom vynechali čísla 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558 a pokračujeme až 559)] roč. 9, 1961, č. 3, s. 417-446 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 49-78).

2699./ ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, KOŠICE: DIVADELNÁ BIBLIOGRAFIA. Prehľad kníh a článkov zo zahraničnej tlače prevažne za január-marec 1961.
Rediguje Ladislav Soták.
[poradie 579] roč. 9, 1961, č. 4, s. 565-580 (uvádza sa aj samostatné číslovanie 81-96).

2700./ ŠTEFANKOVIČ, LEO: KOMEDIÁLNY ŽÁNER A ZAČIATKY SLOVENSKEJ FILMOVEJ VESELOHRY.
[poradie 1770] roč. 25, 1977, č. 2, s. 232-256.

2701./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ČASOPIS SLOVENSKÝ OCHOTNÍK (1925-1927).
[poradie 1234] roč. 15, 1967, č. 2, s. 263-270.

2702./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ZÁPASY NÁŠHO DIVADLA (1928-1938).
[poradie 1263] roč. 15, 1967, č. 3, s. 413-424.

2703./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ZÁPASY NÁŠHO DIVADLA (1938-1945).
[poradie 1320] roč. 16, 1968, č. 2, s. 274-282.

2704./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ZÁPASY NÁŠHO DIVADLA (1945-1951).
[poradie 1348] roč. 16, 1968, č. 4, s. 558-566.

2705./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: DRÁMA ŽIVOTNEJ INDISPOZÍCIE. (Poznámky k Čechovovým Trom sestrám na Novej scéne).
[poradie 1564] roč. 20, 1972, č. 3, s. 394-410.

2706./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: SEZÓNA PRED JUBILEOM. Správa o situácii.
[poradie 1634] roč. 22, 1974, č. 1, s. 87-107.
Divadlo SNP Martin 1972/1973.

2707./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: SLOVENSKÉ DIVADELNÍCTVO NA PROTIFAŠISTICKOM FRONTE.
[poradie 1640] roč. 22, 1974, č. 2, s. 160-217.

2708./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2709./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: KNIHA O PROCESE DEMOKRATIZÁCIE RUSKÉHO DIVADLA.
[poradie 1754] roč. 24, 1976, č. 4, s. 590-592.

2710./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: PRINCEZNÁ KOMÉDIE, KRÁĽOVNÁ DRÁMY. (Naďa Hejná-Pietrová sedemdesiatročná).
[poradie 1762] roč. 25, 1977, č. 1, s. 91-144.

2711./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: OCHOTNÍCKE ŠESŤDESIATROČIE. (Stručný náčrt dejín slovenského amatérskeho činoherného scénického prejavu od roku 1918 do dnešných dní).
[poradie 1809] roč. 26, 1978, č. 2, s. 121-151.

2712./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: PREMENA FOLKLÓRNYCH PRVKOV NA ZNAKOVÉ PRVKY DIVADLA. (Niekoľko poznámok k vzťahu folklórneho dedičstva a súčasného slovenského divadla).
[poradie 1843] roč. 27, 1979, č. 1, s. 14-32.

2713./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: DVE SKLÍČKA DO MOZAIKY ŠESŤDESIATROČNÉHO SND.
Ďalší autori Ján Sedlák a Ján Jamnický.
[poradie 1900] roč. 28, 1980, č. 2, s. 284-286.

2714./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: PUBLICISTICKÉ DIELO ANDREJA BAGARA.
[poradie 1950] roč. 29, 1981, č. 3, s. 420-421.

2715./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: DIVADLO PRE DNEŠNÉ ČASY. Z profilu Divadla SNP v Martine.
[poradie 2057] roč. 32, 1984, č. 3, s. 294-342.

2716./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: PRÍSPEVOK K PROFILU SND V ROKOCH 1938-1945.
[poradie 2129] roč. 34, 1986, č. 3, s. 308-336.

2717./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: PRÍSPEVOK K PROFILU SND V ROKOCH 1938-1945.
[poradie 2187] roč. 35, 1987, č. 4, s. 462-496.
Pokračovanie záznamu 2716.

2718./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ČINOHRA SLOVENSKÉHO ĽUDOVÉHO DIVADLA 1939-1945.
[poradie 2207] roč. 36, 1988, č. 2, s. 213-239.

2719./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: MOLI_E_RE PUTUJÚCI PO SLOVENSKU.
[poradie 2313] roč. 39, 1991, č. 1, s. 95-96.

2720./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ČINOHRA SND V ROKOCH 1939-1945.
[poradie 2387] roč. 41, 1993, č. 1, s. 57-63.
Sympózium k 60. výročiu Slovenskej činohry SND. Pozri záznam 1222.

2721./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: ÚVODNÉ SLOVO K HOFFMANNOVMU PRÍSPEVKU K DEJINÁM SLOVENSKÉHO DIVADLA.
[poradie 2466] roč. 43, 1995, č. 1, s. 46.

2722./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: DOBRÁ A ZLÁ KRITIKA. (Voľné marginálie zo skúsenosti).
[poradie 2468] roč. 43, 1995, č. 1, s. 58-65.

2723./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: HAMLET - MONA LISA DRAMATICKEJ LITERATÚRY.
[poradie 2647] roč. 46, 1998, č. 2-3, s. 264-268.

2724./ ŠTEFKO, VLADIMÍR: POSLEDNÁ PRIEREZOVÁ KNIHA DRAMATIKA KAROLA HORÁKA ALEBO STRUČNÉ DEJINY DIVADELNÉHO MUŽA.
[poradie 2683] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 236-242.

2725./ ŠTĚPÁN, VÁCLAV: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Divadelné oddelenie Národného múzea v Prahe.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 542-546.

2726./ ŠTĚPÁNEK, VLADIMÍR: DVA NÁZORY NA KOTZEBUEHO.
[poradie 578] roč. 9, 1961, č. 4, s. 561-562.

2727./ ŠTĚRBOVÁ, ALENA: TEÓRIA, HISTÓRIA A KRITIKA ROZHLASOVEJ HRY DNES.
[poradie 1977] roč. 30, 1982, č. 2, s. 225-234.

2728./ ŠTĚRBOVÁ, ALENA: ROZHLASOVÁ HRA AKO SYNTETICKÉ DIELO.
[poradie 2199] roč. 36, 1988, č. 1, s. 67-76.

2729./ ŠTETINA, MARTIN: KRAJIN(K)Y A ICH HRDINOVIA. Národné a dobové parametre etického vo filmoch Martina Šulíka.
[poradie 2742] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 97-112.

2730./ ŠTEVČEK, JÁN: K MOŽNOSTIAM A STAVU TELEVÍZNEHO PREJAVU.
[poradie 1757] roč. 25, 1977, č. 1, s. 1-9.

2731./ ŠTEVČEK, PAVOL: ČITATEĽNOSŤ A SÚČASNOSŤ VČERAJŠÍCH KARVAŠOVÝCH HIER.
[poradie 507] roč. 9, 1961, č. 1, s. 72-75.

2732./ ŠTOLL, LADISLAV: PREJAV MINISTRA KULTÚRY LADISLAVA ŠTOLLA.
[poradie 93] roč. 3, 1955, č. 3, s. 205.

2733./ ŠTRAUS, FRANTIŠEK: SEMIOTIKA A LITERÁRNA KRITIKA.
[poradie 2347] roč. 40, 1992, č. 1, s. 68-70.
Konferencia Semiotika - divadlo - kritika. Pozri záznam 1543.

2734./ ŠTRIC, ERNEST: VÝVINOVÉ TENDENCIE SLOVENSKÉHO FILMU.
[poradie 1589] roč. 21, 1973, č. 1, s. 56-71.

2735./ ŠTRIC, ERNEST: KONFERENCIA O SÚČASNEJ SLOVENSKEJ DRÁME, DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Ján Kákoš, Ján Slivko, Milan Polák, Ernest Štric, Pavol Palkovič, Stanislav Mičinec, Štefan M. Sokol, Rudolf Mrlian.
[poradie 1598] roč. 21, 1973, č. 2, s. 168-191.

2736./ ŠTRIC, ERNEST: ZÁPAS O SOCIALISTICKÝ CHARAKTER KINEMATOGRAFIE. Slovenský hraný film v rokoch 1970-1980.
[poradie 1933] roč. 29, 1981, č. 2, s. 164-179.

2737./ ŠTRIC, ERNEST: CESTA PAĽA BIELIKA OD JAVISKA K STRIEBORNÉMU PLÁTNU.
[poradie 1990] roč. 30, 1982, č. 3, s. 387-403.

2738./ ŠTRIC, ERNEST: ANKETA O SMEROVANÍ NÁŠHO ČASOPISU.
Otázky do ankety Miloš Mistrík. Účastníci ankety Ernest Štric, Otakar Brůna, Július Pašteka, Pavol Palkovič, Karel Martínek, Jan Dvořák.
[poradie 2008] roč. 31, 1983, č. 1, s. 136-144.

2739./ ŠTÚROVÁ, NELLY: LIST Z BERLÍNA.
[poradie 914] roč. 12, 1964, č. 1, s. 125-127.

2740./ ŠTÚROVÁ, NELLY: LIST Z BERLÍNA (II.).
[poradie 952] roč. 12, 1964, č. 2, s. 297-298.

2741./ ŠTÚROVÁ, NELLY: LIST Z BERLÍNA (III). Piscator inscenuje Benátskeho kupca.
[poradie 981] roč. 12, 1964, č. 3, s. 462-463.

2742./ ŠTÚROVÁ, NELLY: LIST Z BERLÍNA (IV).
[poradie 1011] roč. 12, 1964, č. 4, s. 564-565.

2743./ ŠTÚROVÁ, NELLY: ERWIN PISCATOR 1893-1966.
[poradie 1163] roč. 14, 1966, č. 3, s. 318-332.

2744./ ŠTÚROVÁ, NELLY: SÚPIS RÉŽIÍ ERWINA PISCATORA.
[poradie 1205] roč. 15, 1967, č. 1, s. 58-66.

2745./ ŠUGÁR, ŠTEFAN: UMELECKÝ PREDNES V DRÁME, DRÁMA V UMELECKOM PREDNESE. Rozhovor s Viliamom Záborským.
[poradie 1940] roč. 29, 1981, č. 2, s. 285-296.

2746./ ŠUJAN, OTO: DVA POHĽADY NA SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO.
Otázky Rudolf Mrlian.
[poradie 1573] roč. 20, 1972, č. 4, s. 523-537.
Rozhovor.

2747./ ŠULC, VIKTOR: NÁZORY VIKTORA ŠULCA.
Úvod Móric Mittelmann-Dedinský.
[poradie 1507] roč. 19, 1971, č. 3, s. 416-429.

2748./ ŠVARCOVÁ, DITA: GROŠE NAD VAVRÍNY.
[poradie 709] roč. 10, 1962, č. 4, s. 553-554.

2749./ ŠVERCELOVÁ, GRÉTA: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 277.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.


2750./ TAINE, HYPPOLITE: bez názvu.
[poradie 863] roč. 11, 1963, č. 4, s. 524.
Zamyslenie.

2751./ TAIROV, ALEXANDER JAKOVLEVIČ: bez názvu.
[poradie 751] roč. 11, 1963, č. 2, s. 205.
Zamyslenie.

2752./ TAIROV, ALEXANDER JAKOVLEVIČ: bez názvu.
[poradie 753] roč. 11, 1963, č. 2, s. 206.
Zamyslenie.

2753./ TAIROV, ALEXANDER JAKOVLEVIČ: bez názvu.
[poradie 1094] roč. 13, 1965, č. 4, s. 472.
Zamyslenie.

2754./ TAIROV, ALEXANDER JAKOVLEVIČ: bez názvu.
[poradie 1096] roč. 13, 1965, č. 4, s. 484.
Zamyslenie.

2755./ TAIROV, ALEXANDER JAKOVLEVIČ: bez názvu.
[poradie 1144] roč. 14, 1966, č. 2, s. 220.
Zamyslenie.

2756./ TANSKÁ, NATAŠA: POZNÁMKY K PREKLADU NIEKTORÝCH TERMÍNOV V STANISLAVSKÉHO KNIHE HERCOVA PRÁCA.
Podpísané Nina Tanská.
[poradie 35] roč. 2, 1954, č. 1, s. 116-118.

2757./ TANSKÁ, NATAŠA: KNIHA SPOMIENOK SOVIETSKEHO BÁBKÁRA S. OBRAZCOVA. Umenie vidieť.
[poradie 38] roč. 2, 1954, č. 1, s. 123-128.

2758./ TANSKÁ, NATAŠA: BOJOVNÍK A. P. ČECHOV.
Podpísané Nataša Tanská-Rádlová.
[poradie 59] roč. 2, 1954, č. 2, s. 231-237.

2759./ TANSKÁ, NATAŠA: PROBLEMATIKA POSTAVY ARKADIJA V KORNEJČUKOVEJ HRE PLATON KREČET. K päťdesiatinám A. Kornejčuka.
[poradie 106] roč. 3, 1955, č. 4, s. 337-345.

2760./ TANSKÁ, NATAŠA: KLASICKÁ DRÁMA ĽUDOVODEMOKRATICKÝCH KRAJÍN.
[poradie 124] roč. 4, 1956, č. 1, s. 70-72.

2761./ TANSKÁ, NATAŠA: HRSŤ PODNETOV ZO ZÁJAZDU ŠTÁTNEHO AKADEMICKÉHO DIVADLA E. VACHTANGOVA.
[poradie 242] roč. 5, 1957, č. 4, s. 297-300.

2762./ TANSKÁ, NATAŠA: ZVONOV "TANEC NAD PLAČOM" ZNOVA NA SCÉNE. Národné divadlo v Bratislave.
[poradie 244] roč. 5, 1957, č. 4, s. 307-312.

2763./ TANSKÁ, NATAŠA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Podpísané Nina Tanská.
[poradie 347] roč. 6, 1958, č. 5, s. 460-461.
Redakcia: Konferencia o výučbe dramaturgie, záznam 2396.

2764./ TANSKÁ, NATAŠA: SLOVO FRANCÚZSKEHO DIVADELNÍKA.
[poradie 597] roč. 10, 1962, č. 1, s. 132-134.
Kniha Jeana-Louisa Barraulta.

2765./ TEMKINOVÁ, RAYMONDE: TRADIČNÉ DIVADLO, ČO TO JE?
[poradie 2332] roč. 39, 1991, č. 4, s. 402-404.

2766./ TERAYAMA, SHUJI: DIVADLO AKO POKUS O STRETNUTIE.
Vybral a preložil Martin Porubjak.
[poradie 1533] roč. 20, 1972, č. 1, s. 78-85.

2767./ TERRAY, ELEMÍR: NORA KRAUSOVÁ, OD LESSINGA K BRECHTOVI.
[poradie 427] roč. 7, 1959, č. 5, s. 451-454.

2768./ TERRAY, ELEMÍR: NA OKRAJ SLOVENSKÉHO PREKLADU ECKERMANNOVÝCH ROZHOVOROV S GOETHEM.
[poradie 532] roč. 9, 1961, č. 2, s. 260-264.

2769./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: K INSCENÁCII "DON CARLOS" OD G. VERDIHO NA SCÉNE ND V BRATISLAVE.
[poradie 174] roč. 4, 1956, č. 5, s. 411-422.

2770./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: K UVEDENIU MOZARTOVHO "DONA JUANA" V BRATISLAVE.
Podpísané Jana M. Terrayová.
[poradie 185] roč. 4, 1956, č. 6, s. 485-489.

2771./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: PRÍNOS BERTOLTA BRECHTA K TEÓRII OPERY XX. STOROČIA.
[poradie 191] roč. 5, 1957, č. 1, s. 32-39.

2772./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: NOVÁ SLOVENSKÁ OPERA "BEG BAJAZID" OD JÁNA CIKKERA.
[poradie 222] roč. 5, 1957, č. 3, s. 161-181.

2773./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: ŠKOLENIE SPEVOHERNÝCH PRACOVNÍKOV.
Podpísané T-y
[poradie 261] roč. 5, 1957, č. 5, s. 400-403.

2774./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: DRAMATURGIA OPERY A JEJ VPLYV NA ROZVOJ UMELECKÝCH SÍL SÚBORU. Straussov "Gavalier s ružou" na scéne opery ND v Bratislave.
[poradie 309] roč. 6, 1958, č. 3, s. 225-234.

2775./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: POKUS O PRVÚ SLOVENSKÚ KOMICKÚ OPERU. K uvedeniu Andrašovanovho "Figliara Geľa" v ND.
Podpísané Mária J. Terrayová.
[poradie 338] roč. 6, 1958, č. 5, s. 401-405.

2776./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: NA OKRAJ DRUHÉHO PLENÁRNEHO ZASADNUTIA SPEVOHERNEJ SEKCIE SSDU.
Podpísané T-y
[poradie 386] roč. 7, 1959, č. 2, s. 157-159.

2777./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: INTELEKT A CIEĽAVEDOMOSŤ V SPEVÁCKOM VÝKONE. Katarína N. Hazuchovej zo Šebalinovej opery "Skrotenie zlej ženy".
Podpísané Mária J. Terrayová.
[poradie 409] roč. 7, 1959, č. 4, s. 349-352.

2778./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: BRATISLAVSKÁ OPERA V SEZÓNE 1958/59.
Podpísané Mária J. Terrayová.
[poradie 438] roč. 7, 1959, č. 6, s. 529-547.

2779./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: TRI INSCENÁCIE SUCHOŇOVHO SVÄTOPLUKA.
Podpísané Mária J. Terrayová.
[poradie 544] roč. 9, 1961, č. 3, s. 365-384.

2780./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: ZDENĚK CHALABALA. (18. 4. 1899 - 4. 3. 1962).
Podpísané J.T.
[poradie 659] roč. 10, 1962, č. 3, s. 421.

2781./ TERRAYOVÁ, MÁRIA JANA: ZA ZDENKOU BOKESOVOU.
Podpísané J.T.
[poradie 662] roč. 10, 1962, č. 3, s. 423-424.

2782./ TIMKO, ANTON EMANUEL: KRUMPĽOVÁ KOMÉDIA.
Úvod Vladimír Predmerský.
[poradie 2528] roč. 44, 1996, č. 2, s. 221-229.

2783./ TIMOŠENKO, SEMJON: TIMOŠENKOVA TEÓRIA MONTÁŽE. (Zabudnutá kapitola z dejín kinematografie).
Úvod Július Pašteka.
[poradie 1375] roč. 17, 1969, č. 2, s. 248-272.

2784./ TKÁČIKOVÁ, EVA: PO KYRMEZEROVI TESÁK MOŠOVSKÝ.
[poradie 1627] roč. 21, 1973, č. 4, s. 591-592.

2785./ TOLSTOJ, LEV NIKOLAJEVIČ: bez názvu.
[poradie 939] roč. 12, 1964, č. 2, s. 248.
Zamyslenie.

2786./ TOMAN, ŠTEFAN: PRÍSPEVOK K DEJINÁM REVOLUČNÉHO ROBOTNÍCKEHO DIVADELNÉHO OCHOTNÍCTVA NA SLOVENSKU (1918-1938).
[poradie 1493] roč. 19, 1971, č. 2, s. 255-267.

2787./ TOMAŠKOVIČ, JÁN: ZÁZRAKY V "ZÁZRAKOCH".
[poradie 655] roč. 10, 1962, č. 3, s. 413-414.
Sadoulove Zázraky filmu.

2788./ TOMAŠKOVIČ, JÁN: FILMOGRAFIA SLOVENSKÉHO HRANÉHO FILMU ZA ROKY 1945-1965.
[poradie 1072] roč. 13, 1965, č. 3, s. 379-410.

2789./ TOMASZEWSKI, HENRYK: bez názvu.
[poradie 748] roč. 11, 1963, č. 2, s. 199.
Zamyslenie.

2790./ TOMČÍK, MILOŠ: DRAMATIK IVAN STODOLA. Náčrt osobnosti a diela.
[poradie 289] roč. 6, 1958, č. 2, s. 73-110.

2791./ TOMČÍK, MILOŠ: PROBLÉMY REALIZMU.
[poradie 626] roč. 10, 1962, č. 2, s. 274-277.

2792./ TOMČÍK, MILOŠ: KNIHA O TVORBE SLOVENSKÝCH REALISTICKÝCH DRAMATIKOV.
[poradie 2326] roč. 39, 1991, č. 3, s. 310-312.
Recenzia knihy J. Pašteku Slovenská dramatika v epoche realizmu.

2793./ TOMSKIJ, ALEXANDER ROMANOVIČ: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 46] roč. 2, 1954, č. 2, s. 179-185.

2794./ TOVSTONOGOV, GEORGIJ ALEXANDROVIČ: RÉŽIA A SÚČASNOSŤ.
[poradie 426] roč. 7, 1959, č. 5, s. 440-450.

2795./ TRÄGER, JOSEF: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 832] roč. 11, 1963, č. 3, s. 349-350.
Pozri záznam 2404.

2796./ TRAUBERG, LEONID: BOLI SME MLADÍ. (Rozhovor filmového kritika Sergeja Anaškina s režisérom Leonidom Traubergom).
[poradie 2302] roč. 38, 1990, č. 4, s. 521-525.

2797./ TREBIŠOVSKÝ, JÚLIUS: Z HISTÓRIE ŠKOLSKÉHO FILMU NA SLOVENSKU.
[poradie 1209] roč. 15, 1967, č. 1, s. 79-91.

2798./ TREBIŠOVSKÝ, JÚLIUS: NIEKOĽKO POZNÁMOK KU KRITIKE ZBORNÍKA ZFV.
[poradie 1449] roč. 18, 1970, č. 3, s. 388-389.

2799./ TRÉGER, JÚLIUS: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 806] roč. 11, 1963, č. 3, s. 328-329.
Pozri záznam 2404.

2800./ TRNKA, JOZEF: ZAČIATKY SLOVENSKÉHO OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V PÚCHOVE. K 50. výročiu prvého slovenského ochotníckeho divadla v Púchove.
[poradie 279] roč. 6, 1958, č. 1, s. 23-28.

2801./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: JÁN PALÁRIK, SMÍŘENÍ ANEB DOBRODRUŽSTVÍ PŘI OBŽÍNKÁCH.
[poradie 126] roč. 4, 1956, č. 1, s. 75-76.

2802./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: MAXIM GORKIJ, HRY.
[poradie 163] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 347-348.

2803./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: JÁN PALÁRIK, INKOGNITO.
[poradie 220] roč. 5, 1957, č. 2, s. 158-159.

2804./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: GLOSA O STŘEDOASIJSKÉM DIVADLE.
[poradie 318] roč. 6, 1958, č. 3, s. 270-272.

2805./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: O STRATFORDE KLEBETNÍCKY.
[poradie 599] roč. 10, 1962, č. 1, s. 135.
Kniha Mira Procházku.

2806./ TRUHLÁŘ, BŘETISLAV: ZDENĚK NEJEDLÝ 1878-1978.
[poradie 1798] roč. 26, 1978, č. 1, s. 6-10.

2807./ TUDOR, DAVID: AMERICKÁ AVANTGARDA.
Ďalší autori John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenber, Jaroslav Bužga.
[poradie 1040] roč. 13, 1965, č. 1, s. 136-140.

2808./ TUREA, LARISA: HERCI V MOLDAVSKEJ REPUBLIKE. Sociologický výskum.
[poradie 2596] roč. 45, 1997, č. 4, s. 343-348.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2809./ TUREA, LARISA: LES ACTEURS EN REPUBLIQUE DE MOLDOVA. Etude sociologique.
[poradie 2620] roč. 45, 1997, č. 4, s. 454-459.
Medzinárodná konferencia Divadlo bez hraníc. Pozri záznam 1564.

2810./ TURZO, IVAN: KONFERENCIA O NÁRODNOM DIVADLE. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
[poradie 312] roč. 6, 1958, č. 3, s. 244-245.

2811./ TURZO, IVAN: LIST I. TURZU DR. J. JAMNICKÉMU.
[poradie 1060] roč. 13, 1965, č. 2, s. 287-288.

2812./ TURZO, IVAN: MAJÁK V TME. Slovenský spevokol v Martine v rokoch 1890-1917.
[poradie 1536] roč. 20, 1972, č. 1, s. 104-126.

2813./ TURZO, IVAN: SPOZA DIVADELNEJ OPONY. S Ivanom Turzom o polstoročí v divadle.
Otázky Ladislav Lajcha.
[poradie 2069] roč. 32, 1984, č. 4, s. 527-544.
Rozhovor.

2814./ TURZO, IVAN: Z LISTOV JANKA BORODÁČA.
[poradie 2192] roč. 35, 1987, č. 4, s. 552-563.

2815./ TURZO, IVAN: O DVOCH LISTOCH MIKULÁŠA HUBU.
[poradie 2203] roč. 36, 1988, č. 1, s. 149-152.

2816./ TURZO, IVAN: NEMOŽNO Z MYSLE VYMAZAŤ. (Kapitola z práce Z môjho života i práce).
[poradie 2306] roč. 38, 1990, č. 4, s. 564-569.

2817./ TYNAN, KENNETH: bez názvu.
[poradie 1103] roč. 13, 1965, č. 4, s. 519.
Zamyslenie.

2818./ TYNAN, KENNETH: bez názvu.
[poradie 1105] roč. 13, 1965, č. 4, s. 525.
Zamyslenie.

2819./ TYŇANOV, J. N.: TEXTY J. N. TYŇANOVA O FILME.
Úvod Peter Mihálik.
[poradie 2091] roč. 33, 1985, č. 2, s. 249-284.

2820./ ŤAŽKÝ, LADISLAV: FESTIVALOVÉ POZNÁMKY.
[poradie 788] roč. 11, 1963, č. 2, s. 307-308.


2821./ UBERSFELDOVÁ, ANNE: VYUČOVANIE PREDMETU DIVADLO.
[poradie 2364] roč. 40, 1992, č. 2-3, s. 166-187.

2822./ ÚČASTNÍCI KONFERENCIE O OPERE ND V BRATISLAVE: REZOLÚCIA.
[poradie 330] roč. 6, 1958, č. 4, s. 360-362.

2823./ UHER, ŠTEFAN: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

2824./ UHLÁR, BLAHOSLAV: SKRATKOVÝ VÝKLAD REŽIJNEJ KONCEPCIE HRY J. B. P. MOLI_E_RA, TARTUFFE.
[poradie 2218] roč. 36, 1988, č. 3, s. 405-407.

2825./ UHLÁR, BLAHOSLAV: NESÚVISLÉ POZNÁMKY.
[poradie 2393] roč. 41, 1993, č. 1, s. 104-106.
Seminár AICT Autor - inscenácia - kritika. Pozri záznam 1435.

2826./ UHLÁR, BLAHOSLAV: PÁR SPOMIENOK NA PETRA SCHERHAUFERA.
[poradie 2693] roč. 47, 1999, č. 4, s. 343-345.

2827./ UHLÍŘOVÁ, EVA: LUIGI PIRANDELLO, ŠESŤ POSTÁV HĽADÁ AUTORA; HENRICH IV.
[poradie 871] roč. 11, 1963, č. 4, s. 543-545.

2828./ UHLÍŘOVÁ, EVA: HRANICA METÓDY.
[poradie 905] roč. 12, 1964, č. 1, s. 109-111.
Kniha G. N. Bojadžijeva.

2829./ UHLÍŘOVÁ, EVA: DRAMATICKÝ SVET JEANA GENETA.
[poradie 1023] roč. 13, 1965, č. 1, s. 40-55.

2830./ ULIČNÝ, JÁN: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

2831./ UNGER, PAVEL: ZAHRANIČNÉ OPERNÉ INŠPIRÁCIE A ICH VPLYV NA TVORBU HODNOTIACICH KRITÉRIÍ. (Referát odznel na seminári o opernej kritike, Bratislava 5. 12. 1994).
[poradie 2471] roč. 43, 1995, č. 1, s. 75-80.

2832./ UNGER, PAVEL: SLOVENSKÁ CESTA - "TRETIA" CESTA?
[poradie 2759] roč. 49, 2001, č. 3, s. 242-245.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2833./ URC, RUDOLF: TVORIVÉ A ĽUDSKÉ FINÁLE TROCH OSUDOV. (Traja veteráni slovenskej kinematografie).
[poradie 2560] roč. 45, 1997, č. 1, s. 68-80.
Ladislav Kudelka, Vladimír Kubenko, Viktor Kubal.

2834./ URC, RUDOLF: NAD PROSTRIEDKAMI ANIMAČNEJ NARÁCIE V KUBALOVOM FILME ZBOJNÍK JURKO.
[poradie 2743] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 113-125.

2835./ URC, RUDOLF: PRÍBEH ŠTEFANA UHRA.
[poradie 2807] roč. 50, 2002, č. 3, s. .

2836./ URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: Z DEJÍN SLOVENSKEJ OPERETY PO ROKU 1945.
[poradie 1993] roč. 30, 1982, č. 4, s. 433-451.

2837./ URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: DVE SPEVÁČKY - DVE OSOBNOSTI. Elena Kittnarová, Magdaléna Hajóssyová.
[poradie 2232] roč. 37, 1989, č. 1, s. 16-55.

2838./ URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: DEKÁDA SEBAPOZNÁVANIA.
Rozhovor s Petrom Mikulášom.
[poradie 2234] roč. 37, 1989, č. 1, s. 86-104.

2839./ URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: OPERETA ALEBO MUZIKÁL?
[poradie 2756] roč. 49, 2001, č. 3, s. 224-228.
Konferencia Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2840./ URSÍNYOVÁ, TERÉZIA: DISKUSIA.
Diskutujúci Gréta Švercelová, Dalibor Heger, Rudolf Geri, Hana Beranová, Oleg Dlouhý, Katarína Ducárová, Terézia Ursínyová, Dagmar Podmaková, Ján Jaborník, Ján Šilan, Mária Kišonová-Hubová.
[poradie 2765] roč. 49, 2001, č. 3, s. 281.
Na konferencii Slovenská cesta od operety k muzikálu. Pozri záznam 2222.

2841./ ÚSTAV SLOVENSKEJ LITERATÚRY: bez názvu.
[poradie 714] roč. 10, 1962, č. 4, s. 558.
Dištancuje sa od glosy V záujme čoho, záznam 443 resp. 1262.


2842./ VACULOVÁ, VLASTA: ĽUDOVÍT HRADSKÝ - STRATENÝ A ZABUDNUTÝ JAVISKOVÝ VÝTVARNÍK VO FONDOCH DIVADELNEJ DOKUMENTÁCIE.
[poradie 2335] roč. 39, 1991, č. 4, s. 441-451.

2843./ VÁH, JURAJ: Z TVORBY DPJ V ŽILINE. Január 1957 - jún 1959.
[poradie 449] roč. 8, 1960, č. 1, s. 98-112.

2844./ VÁH, JURAJ: NESPOĽAHLIVÉ LEGENDY. Štyri kapitolky o martinskom divadle.
[poradie 491] roč. 8, 1960, č. 4, s. 490-515.

2845./ VÁH, JURAJ: VČERA ODPUTNANÝ PROMETEUS.
[poradie 677] roč. 10, 1962, č. 4, s. 451-457.

2846./ VÁH, JURAJ: NÁVRAT K REŽISÉRSKEMU DIALÓGU.
[poradie 1563] roč. 20, 1972, č. 3, s. 379-393.
V Divadle SNP Martin.

2847./ VAJDA, IGOR: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 807] roč. 11, 1963, č. 3, s. 329-330.
Pozri záznam 2404.

2848./ VAJDA, IGOR: POKUS O ANALÓGIE V SLOVENSKÝCH OPERÁCH.
[poradie 1433] roč. 18, 1970, č. 2, s. 223-226.

2849./ VAJDA, IGOR: SÚČASNÁ SLOVENSKÁ OPERNÁ TVORBA.
[poradie 1545] roč. 20, 1972, č. 2, s. 166-178.

2850./ VAJDA, IGOR: ČAS PROFESIONALIZOVAŤ. Venované 15. výročiu opery DJGT.
[poradie 1622] roč. 21, 1973, č. 4, s. 460-485.

2851./ VAJDA, IGOR: DRAMATIK EUGEN SUCHOŇ.
[poradie 1636] roč. 22, 1974, č. 1, s. 128-147.

2852./ VAJDA, IGOR: CIKKEROV CORIOLANUS A JEHO SVETOVÁ PREMIÉRA.
[poradie 1661] roč. 22, 1974, č. 4, s. 534-552.

2853./ VAJDA, IGOR: SLOVENSKÁ OPERNÁ TVORBA PO ROKU 1945.
[poradie 1698] roč. 23, 1975, č. 4, s. 441-469.

2854./ VAJDA, IGOR: BALETNÁ TVORBA ANDREJA OČENÁŠA.
[poradie 1700] roč. 23, 1975, č. 4, s. 496-512.

2855./ VAJDA, IGOR: NAJVÝZNAMNEJŠIE PRÍNOSY OPERNEJ SEZÓNY 1975/1976.
[poradie 1747] roč. 24, 1976, č. 4, s. 487-507.

2856./ VAJDA, IGOR: OPERA SND V ROKOCH 1972-1977.
Ďalší autor Alfréd Gabauer.
[poradie 1810] roč. 26, 1978, č. 2, s. 152-204.

2857./ VAJDA, IGOR: PRÍNOSY A PROBLÉMY BANSKOBYSTRICKEJ OPERY. (Na margo dvadsiateho výročia činnosti).
[poradie 1871] roč. 27, 1979, č. 4, s. 433-455.

2858./ VAJDA, IGOR: CESTA K SLOVENSKÉMU MUZIKÁLU.
Ďalší autor Alfréd Gabauer.
[poradie 1884] roč. 28, 1980, č. 1, s. 43-76.

2859./ VAJDA, IGOR: BRANISLAV KRIŠKA.
Ďalší autor Alfréd Gabauer.
[poradie 1919] roč. 28, 1980, č. 4, s. 515-559.

2860./ VAJDA, IGOR: STRAVINSKÉHO OSUD ZHÝRALCA V BRATISLAVSKEJ OPERE.
Ďalší autor Branislav Kriška.
[poradie 1995] roč. 30, 1982, č. 4, s. 465-487.

2861./ VAJDA, IGOR: SPRÁVA O SÚČASNOM STAVE SLOVENSKEJ OPERY.
[poradie 2030] roč. 31, 1983, č. 4, s. 536-550.

2862./ VAJDA, IGOR: VÝVIN A SÚČASNÝ STAV SLOVENSKEJ OPERNEJ TVORBY.
[poradie 2154] roč. 35, 1987, č. 1, s. 51-61.

2863./ VAJDIČKA, ĽUBOMÍR: OSTROVSKÉHO LES V MARTINSKOM DIVADLE.
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 2025] roč. 31, 1983, č. 3, s. 415-432.

2864./ VALO, PETER: SEMINÁR O KRITIKE DRAMATICKÝCH UMENÍ. DISKUSNÝ PRÍSPEVOK.
Diskutujúci Marián Mikola, Rudolf Mrlian, Peter Valo, Zoltán Rampák, Ján Boor, Marián Jurík, Pavol Palkovič, Peter Mihálik, Ján Uličný. Redakčne spracoval Miloš Mistrík.
[poradie 1853] roč. 27, 1979, č. 2, s. 145-160.

2865./ VALOVÁ, VIOLA M.: ÚDAJE O ROBOTNÍCKYCH OCHOTNÍCKYCH PREDSTAVENIACH V PIEŠŤANOCH.
[poradie 602] roč. 10, 1962, č. 1, s. 140-142.

2866./ VALOVÁ, VIOLA M.: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 808] roč. 11, 1963, č. 3, s. 330.
Pozri záznam 2404.

2867./ VANTUCH, ANTON: VÝVOJ POSTAVY SLUHU VO FRANCÚZSKOM KLASICKOM DIVADLE.
[poradie 446] roč. 8, 1960, č. 1, s. 63-74.

2868./ VANTUCH, ANTON: ČO SÚ TO HAPPENINGS?
[poradie 1086] roč. 13, 1965, č. 3, s. 434-435.

2869./ VANTUCH, ANTON: SARTRE AKO DRAMATIK.
Podpísané J. Jendek.
[poradie 1095] roč. 13, 1965, č. 4, s. 473-484.

2870./ VANTUCH, ANTON: HENRI BERGSON: POZNÁMKY O KOMIKE A KOMÉDII.
Preložil a komentoval Anton Vantuch.
[poradie 1122] roč. 14, 1966, č. 1, s. 87-103.

2871./ VANTUCH, ANTON: ALBERT CAMUS O DIVADLE.
Podpísané Anton Vanovský.
[poradie 1148] roč. 14, 1966, č. 2, s. 243-261.

2872./ VANTUCH, ANTON: PRAX FRANCÚZSKEHO DIVADLA.
Podpísané A.N.
[poradie 1178] roč. 14, 1966, č. 3, s. 427-429.
Recenzia.

2873./ VANTUCH, ANTON: PIERRE CORNEILLE: O PRAVIDLÁCH DRAMATICKÉHO UMENIA.
Vybral, preložil a komentoval A. Vanovský.
[poradie 1186] roč. 14, 1966, č. 4, s. 477-506.

2874./ VANTUCH, ANTON: ENCYKLOPEDICKY O DIVADELNÝCH JAVOCH A PREJAVOCH.
[poradie 1236] roč. 15, 1967, č. 2, s. 273-276.

2875./ VANTUCH, ANTON: NAD PIATIMI JUANMI.
[poradie 1385] roč. 17, 1969, č. 3, s. 300-320.

2876./ VANTUCH, ANTON: NAD "NOVÝM DIVADLOM".
Podpísané A. Vanovský.
[poradie 1394] roč. 17, 1969, č. 3, s. 421-423.

2877./ VANTUCH, ANTON: WUPPERTÁLSKE TANEČNÉ DIVADLO V PRAHE.
[poradie 2209] roč. 36, 1988, č. 2, s. 253-257.

2878./ VANTUCH, ANTON: NA OKRAJ BULGAKOVOVHO MOLI_E_RA.
[poradie 2216] roč. 36, 1988, č. 3, s. 369-379.

2879./ VANTUCH, ANTON: BOL FRANÇOIS VILLON DRAMATICKÝM AUTOROM?
[poradie 2227] roč. 36, 1988, č. 4, s. 535-551.

2880./ VANTUCH, ANTON: DIVADELNÝ FESTIVAL V AVIGNONE, júl-august 1988.
[poradie 2242] roč. 37, 1989, č. 2, s. 236-253.

2881./ VÁPENÍK, RUDOLF: BRECHTOVE ČESKOSLOVENSKÉ PODNETY A VZŤAHY.
[poradie 1821] roč. 26, 1978, č. 3, s. 358-374.

2882./ VARKONDOVÁ, ALIA KRISTA: TRI SPEVÁCKE PORTRÉTY. Peter Dvorský, Ján Galla, Jozef Kundlák.
[poradie 2233] roč. 37, 1989, č. 1, s. 56-85.

2883./ VASILIEV, ANATOLIJ: OD MYSLIACEJ EMÓCIE K PREŽÍVANIU MYŠLIENOK. Rozhovor s Anatolijom Vasilievom.
Otázky Nadežda Lindovská, Dagmar Podmaková.
[poradie 2545] roč. 44, 1996, č. 3, s. 374-383.

2884./ VASILIEV, ANATOLIJ: ŠESŤDESIATTRI.
[poradie 2546] roč. 44, 1996, č. 3, s. 384-393.
Divadelný manifest.

2885./ VASIĽJEV, P.: SLOVO NA SCÉNE. Poznámky režiséra.
[poradie 115] roč. 4, 1956, č. 1, s. 3-10.

2886./ VAŠUT, V.: PROKOFIEVOVSKÝ FESTIVAL.
Ďalší autor Ladislav Čavojský.
[poradie 878] roč. 11, 1963, č. 4, s. 554-556.

2887./ VAŠUT, VLADIMÍR: BALET PRE DETI.
[poradie 1690] roč. 23, 1975, č. 3, s. 337-347.

2888./ VDOVJÁK, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 809] roč. 11, 1963, č. 3, s. 330-331.
Pozri záznam 2404.

2889./ VELECHOVOVÁ, N.: O KLADNOM HRDINOVI. Výňatky.
Ďalší autor Vl. Sappak.
[poradie 179] roč. 4, 1956, č. 6, s. 446-460.

2890./ VEĽKÝ, JOZEF: KAPITOLY Z DEJÍN ROBOTNÍCKEHO DIVADLA.
[poradie 477] roč. 8, 1960, č. 3, s. 330-343.

2891./ VEĽKÝ, JOZEF: O VÝVINE ROBOTNÍCKYCH SPEVOKOLOV.
Podpísané J. Vlk.
[poradie 514] roč. 9, 1961, č. 1, s. 110-112.

2892./ VELTRUSKÝ, JIŘÍ: DODATOK. List od Jiřího Veltruského.
[poradie 2354] roč. 40, 1992, č. 1, s. 104.

2893./ VERDI, GIUSEPPE: bez názvu.
[poradie 859] roč. 11, 1963, č. 4, s. 512.
Zamyslenie.

2894./ VERDI, GIUSEPPE: bez názvu.
[poradie 862] roč. 11, 1963, č. 4, s. 524.
Zamyslenie.

2895./ VERDI, GIUSEPPE: bez názvu.
[poradie 890] roč. 11, 1963, č. 4, s. 572.
Zamyslenie.

2896./ VERTOV, DZIGA: KAMERA OSLOBODZUJE FILM.
[poradie 1227] roč. 15, 1967, č. 2, s. 203-212.

2897./ VESELÝ, FRANTIŠEK KRIŠTOF: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 49] roč. 2, 1954, č. 2, s. 196-198.

2898./ VESELÝ, MARIAN: VIKTOR KUBAL - PRIEKOPNÍK SLOVENSKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU.
[poradie 1805] roč. 26, 1978, č. 1, s. 92-102.

2899./ VESELÝ, MARIAN: OD PRODUKCIE K TVORBE. Slovenský animovaný film šesťdesiatych rokov.
[poradie 2396] roč. 41, 1993, č. 2, s. 131-158.

2900./ VESELÝ, MARIAN: PARADOXY V SLOVENSKEJ ANIMOVANEJ TVORBE SEDEMDESIATYCH ROKOV.
[poradie 2406] roč. 41, 1993, č. 3, s. 260-281.

2901./ VESELÝ, MARIAN: METAMORFÓZY SLOVENSKEJ ANIMOVANEJ TVORBY OSEMDESIATYCH A ZAČIATKU DEVÄŤDESIATYCH ROKOV.
[poradie 2432] roč. 42, 1994, č. 2, s. 114-134.

2902./ VILAR, JEAN: MEMORANDUM.
[poradie 612] roč. 10, 1962, č. 2, s. 197-209.

2903./ VINOGRADOV, J.: SOVIETSKI DIVADELNÍCI O SÚČASNOM HERECTVE.
Diskutujúci J. Vinogradov, V. Dmitrievskij, M. Rogačevskij, A. Skibnevskij, T. Šach-Azizovová.
[poradie 1504] roč. 19, 1971, č. 3, s. 377-390.

2904./ VLADIMÍROV, VLADIMÍR HURBAN: ZÁMKA ŠKRIPÍ... Dráma v 3 dejstvách.
Podpísané VHV.
[poradie 1424] roč. 18, 1970, č. 1, s. 123-138.
Úvod Ladislav Čavojský, záznam 473.

2905./ VLADIMÍROV, VLADIMÍR HURBAN: ZÁMKA ŠKRIPÍ. Dráma v 3. dejstvách.
[poradie 1444] roč. 18, 1970, č. 3, s. 366-376.

2906./ VLADIMÍROV, VLADIMÍR HURBAN: ZÁMKA ŠKRIPÍ. Dráma v 3. dejstvách.
Podpísané VHV.
[poradie 1458] roč. 18, 1970, č. 4, s. 495-508.

2907./ VLADIMÍROV, VLADIMÍR HURBAN: NEZNÁME LISTY VHV ŠTEFANOVI KRČMÉRYMU.
Ďalší autor Rudolf Brtáň.
[poradie 1980] roč. 30, 1982, č. 2, s. 259-268.

2908./ VOLKO, LADISLAV: NIEKTORÉ SOCIOLOGICKÉ PROBLÉMY PROSTREDIA FILMÁROV VO VEDOMÍ TVORCOV. (Náčrt problematiky).
[poradie 1562] roč. 20, 1972, č. 3, s. 360-378.

2909./ VOLKO, LADISLAV: TEATR JEDNEGO AKTORA...
[poradie 1585] roč. 20, 1972, č. 4, s. 589-590.

2910./ VOLKO, LADISLAV: EDIČNÁ AKTIVITA FILMOVÉHO ÚSTAVU.
[poradie 1596] roč. 21, 1973, č. 1, s. 142-144.

2911./ VOLKO, LADISLAV: POĽSKÉ FILMOVÉ MYSLENIE.
[poradie 1608] roč. 21, 1973, č. 2, s. 296-300.
Recenzia.

2912./ VOLKO, LADISLAV: POĽSKÝ PRÍSPEVOK K SOCIOLÓGII TELEVÍZIE.
[poradie 1738] roč. 24, 1976, č. 3, s. 322-341.

2913./ VOLKO, LADISLAV: POĽSKÉ FILMOVÉ MYSLENIE.
[poradie 1776] roč. 25, 1977, č. 2, s. 285-287.
Recenzia.

2914./ VOLKOVÁ, ELENA: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 52] roč. 2, 1954, č. 2, s. 208-211.

2915./ VOLKOVÁ, ELENA: ODPOVEĎ: MALÁ ANKETA O SLOVENSKOM HERECTVE.
Diskutujúci Elena Volková, Naďa Hejná, Eva Rysová, Mikuláš Huba, Ivan Letko, Emil Lehuta, Zuzana Bakošová, Ladislav Lajcha.
[poradie 1559] roč. 20, 1972, č. 3, s. 328-341.

2916./ VONGREJ, PAVOL: KOMPLETNÝ BOSÉHO PREKLAD HAMLETA.
[poradie 1908] roč. 28, 1980, č. 3, s. 382-407.

2917./ VOPÁLENSKÝ, JÁN: POZNÁMKY K TEORETICKÝM A METODOLOGICKÝM VÝCHODISKÁM SKÚMANIA TVORBY A TVORIVOSTI V DRAMATICKÝCH UMENIACH.
[poradie 1929] roč. 29, 1981, č. 1, s. 96-107.

2918./ VOSTRÝ, JAROSLAV: IDEOLOGICKÉ ÚLOHY KONZUMNÝCH PRÍBEHOV.
Podpísané Martin Porubjak.
[poradie 1633] roč. 22, 1974, č. 1, s. 62-86.

2919./ VOSTRÝ, JAROSLAV: ÚVOD K EJZENŠTEJNOVÝM LEKCIÁM DIVADELNEJ RÉŽIE.
[poradie 2142] roč. 34, 1986, č. 4, s. 488-514.

2920./ VOSTRÝ, JAROSLAV: EJZENŠTEJNOV PRÍSPEVOK KU ŠTÚDIU HERECKÉHO VÝRAZU.
[poradie 2198] roč. 36, 1988, č. 1, s. 40-66.

2921./ VRAŠTIAK, ŠTEFAN: OSEMDESIATINY FILMU JÁNOŠÍK Z ROKU 1921. Historická rekonštrukcia.
[poradie 2744] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 126-148.

2922./ VRAŠTIAK, ŠTEFAN: KOREŠPONDENCIA S JAROSLAVOM SIAKEĽOM A SPOL.
[poradie 2745] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 149-151.

2923./ VRAŠTIAK, ŠTEFAN: STOPÄŤ ROKOV FILMU NA SLOVENSKU.
[poradie 2746] roč. 49, 2001, č. 1-2, s. 152-157.

2924./ VRAŠTIAK, ŠTEFAN: FILMOVÉ PODNIKANIE MATICE SLOVENSKEJ V JUHOSLÁVII V ROKOCH 1938-1940.
Ďalší autori Ján Čajak, Emil Klobušický.
[poradie 2805] roč. 50, 2002, č. 3, s. 268-.

2925./ VRBACKÝ, ANDREJ: STERIJA A CHALUPKA.
[poradie 1649] roč. 22, 1974, č. 2, s. 312.
Recenzia.

2926./ VRBACKÝ, ANDREJ: PRÍSPEVOK K DEJINÁM SRBSKÉHO PROFESIONÁLNEHO DIVADLA.
[poradie 1675] roč. 23, 1975, č. 1, s. 166.

2927./ VRBKA, STANISLAV: K. S. STANISLAVSKIJ: MÔJ ŽIVOT V UMENÍ.
[poradie 87] roč. 3, 1955, č. 2, s. 188-191.

2928./ VRBKA, STANISLAV: NA OKRAJ ÚPRAVY A PREDSTAVENIA STATKOV-ZMÄTKOV V BRATISLAVSKOM ND.
[poradie 122] roč. 4, 1956, č. 1, s. 59-65.

2929./ VRBKA, STANISLAV: SPOMIENKY HERCA.
[poradie 384] roč. 7, 1959, č. 2, s. 154-155.
Jaroslava Vojtu.

2930./ VRBKA, STANISLAV: NÁZORY BERTOLTA BRECHTA.
[poradie 415] roč. 7, 1959, č. 4, s. 361-362.

2931./ VRBKA, STANISLAV: Z TVORBY HANY MELIČKOVEJ.
[poradie 458] roč. 8, 1960, č. 2, s. 198-218.

2932./ VRBKA, STANISLAV: HEREC MODERNEJ KULTÚRY.
[poradie 571] roč. 9, 1961, č. 4, s. 509-530.
Ladislav Chudík.

2933./ VRBKA, STANISLAV: KRUCZKOWSKI MŔTVY A ŽIVÝ.
[poradie 782] roč. 11, 1963, č. 2, s. 301-302.

2934./ VRBKA, STANISLAV: O SPORNÝCH MIESTACH V POVOJNOVÝCH DEJINÁCH SLOVENSKÉHO DIVADLA.
Spoluautor hlavného referátu Ladislav Lajcha. Diskutujúci Zoltán Rampák, Ján Rozner, Emil Lehuta, Móric Mittelmann-Dedinský, Jozef Bobok, Rudolf Mrlian, Janko Borodáč, Miroslav Procházka, Martin Gregor, Andrej Bagar.
[poradie 965] roč. 12, 1964, č. 3, s. 377-379, 398-399, 405.
Skrátená verzia referátu a diskusia. Celý referát bol publikovaný až v nasledujúcom ročníku, záznam 2937 resp. 1164. Pokračovanie diskusie, záznam 2409.

2935./ VRBKA, STANISLAV: NOVÁ SCÉNA OPÄŤ V NOVEJ SITUÁCII.
[poradie 1000] roč. 12, 1964, č. 4, s. 537-545.

2936./ VRBKA, STANISLAV: VÝSLEDOK NEVEDECKEJ METÓDY.
[poradie 1036] roč. 13, 1965, č. 1, s. 128-129.
Recenzia knihy B. Rostockého.

2937./ VRBKA, STANISLAV: POKUS O VYJASNENIE SPORNÝCH MIEST V DEJINÁCH POVOJNOVÉHO SLOVENSKÉHO DIVADELNÍCTVA.
Spoluautor Ladislav Lajcha. Doplnky Zoltán Rampák a Ján Slivko.
[poradie 1043] roč. 13, 1965, č. 2, s. 145-180.
Úplné publikovanie verzie referátu, ktorý bol predtým uverejnený iba v skrátenej podobe, záznam 2934.

2938./ VRBKA, STANISLAV: DVADSAŤROČIE POVOJNOVEJ SLOVENSKEJ DRAMATIKY.
[poradie 1140] roč. 14, 1966, č. 2, s. 149-174.

2939./ VRBKA, STANISLAV: DIVADELNÁ PODOBA NEVESTY HÔĽ.
[poradie 2169] roč. 35, 1987, č. 2, s. 213-227.

2940./ VRBKA, STANISLAV: MAGDA H. LOKVENCOVÁ. Pokus o portrét.
[poradie 2191] roč. 35, 1987, č. 4, s. 528-551.

2941./ VRBKA, STANISLAV: PORTRÉT REŽISÉRA MARTINA HOLLÉHO.
[poradie 2262] roč. 37, 1989, č. 4, s. 505-534.

2942./ VRBKA, STANISLAV: DVE ANALÝZY ZVÄZU. Dvanásť rokov Slovenského divadelného zväzu (1957-1969).
[poradie 2284] roč. 38, 1990, č. 2, s. 256-264.
Druhá analýza, záznam 128.

2943./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA GORKÉHO HRY DETI SLNKA.
[poradie 1749] roč. 24, 1976, č. 4, s. 521-528.

2944./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA OSTROVSKÉHO HRY LES.
[poradie 1795] roč. 25, 1977, č. 4, s. 521-528.

2945./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA KRÁLIKOVEJ KRÁSNEJ NEZNÁMEJ.
[poradie 1844] roč. 27, 1979, č. 1, s. 33-38.

2946./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA TOLSTÉHO HRY CÁR FIODOR.
[poradie 1939] roč. 29, 1981, č. 2, s. 279-284.

2947./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA ČECHOVOVÝCH TROCH SESTIER.
[poradie 1988] roč. 30, 1982, č. 3, s. 353-359.

2948./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: LÁSKY HRA OSUDNÁ BRATOV ČAPKOVCOV.
[poradie 2080] roč. 33, 1985, č. 1, s. 125-130.

2949./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: KOMPOZÍCIA BUKOVČANOVEJ HRY FATAMORGÁNA.
[poradie 2121] roč. 34, 1986, č. 2, s. 199-208.

2950./ VŠETIČKA, FRANTIŠEK: K UMELECKÉMU PROFILU GABRIELY ZAPOLSKEJ.
[poradie 2295] roč. 38, 1990, č. 3, s. 423-429.

2951./ VYCHODIL, LADISLAV: Z PROBLEMATIKY SOCIALISTICKÉHO REALIZMU V PRÁCI JAVISKOVÉHO VÝTVARNÍKA.
[poradie 7] roč. 1, 1953, č. 1, s. 143-157.

2952./ VYCHODIL, LADISLAV: POZNÁMKY K VÝTVARNEJ STRÁNKE FESTIVALOVÝCH PREDSTAVENÍ.
[poradie 155] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 300-307.

2953./ VYCHODIL, LADISLAV: SÚČASNÁ SCÉNOGRAFIA OČAMI JAVISKOVÉHO VÝTVARNÍKA.
[poradie 293] roč. 6, 1958, č. 2, s. 129-132.

2954./ VYCHODIL, LADISLAV: PREKONÁVANIE EXPRESIONIZMU V NAŠOM JAVISKOVOM VÝTVARNÍCTVE.
[poradie 582] roč. 10, 1962, č. 1, s. 17-26.

2955./ VYCHODIL, LADISLAV: ELEMENTY SCÉNOGRAFIE. Rozhovor s Ladislavom Vychodilom.
Otázky kladie Iva Mojžišová.
[poradie 1902] roč. 28, 1980, č. 3, s. 289-305.


2956./ WAGNER, RICHARD: bez názvu.
[poradie 1222] roč. 15, 1967, č. 2, s. 182.
Zamyslenie.

2957./ WAGNER, RICHARD: bez názvu.
[poradie 1242] roč. 15, 1967, č. 2, s. 281.
Zamyslenie.

2958./ WALTON, M.: RITUALISTICKÉ TENDENCIE TVORBY E. G. CRAIGA. Edward Gordon Craig, 1872-1966. Chronológia jeho divadelníckej činnosti.
Ďalší autor Anna A. Hlaváčová.
[poradie 2319] roč. 39, 1991, č. 3, s. 240-243.

2959./ WASSERBAUER, MILOŠ: NIEKTORÉ SKÚSENOSTI Z INSCENÁCIE CIKKEROVEJ OPERY JURO JÁNOŠÍK.
[poradie 116] roč. 4, 1956, č. 1, s. 11-18.

2960./ WASSERBAUER, MILOŠ: REŽIJNÉ PROBLÉMY INTERPRETÁCIE JANÁČKOVÝCH OPIER.
[poradie 379] roč. 7, 1959, č. 2, s. 135-143.

2961./ WELLES, ORSON: bez názvu.
[poradie 1250] roč. 15, 1967, č. 3, s. 322.
Zamyslenie.

2962./ WELLES, ORSON: bez názvu.
[poradie 1254] roč. 15, 1967, č. 3, s. 333.
Zamyslenie.

2963./ WELLES, ORSON: bez názvu.
[poradie 1256] roč. 15, 1967, č. 3, s. 356.
Zamyslenie.

2964./ WELLES, ORSON: bez názvu.
[poradie 1258] roč. 15, 1967, č. 3, s. 371.
Zamyslenie.

2965./ WELLES, ORSON: bez názvu.
[poradie 1262] roč. 15, 1967, č. 3, s. 412.
Zamyslenie.

2966./ WELLWARTH, GEORGE E.: NOVÁ AMERICKÁ DRÁMA.
[poradie 1045] roč. 13, 1965, č. 2, s. 193-206.

2967./ WERICH, JAN: bez názvu.
[poradie 761] roč. 11, 1963, č. 2, s. 246.
Zamyslenie.

2968./ WERICH, JAN: bez názvu.
[poradie 785] roč. 11, 1963, č. 2, s. 305.
Zamyslenie.

2969./ WERICH, JAN: bez názvu.
[poradie 791] roč. 11, 1963, č. 2, s. 310.
Zamyslenie.

2970./ WHITTON, DAVID: POČÍTAČE PRI VÝSKUME DIVADLA.
[poradie 2269] roč. 38, 1990, č. 1, s. 88-95.

2971./ WILD, JANA: ATAKY REŽISÉRA ROMANA POLÁKA.
Podpísané Jana Bžochová-Šmatláková.
[poradie 2165] roč. 35, 1987, č. 2, s. 163-173.

2972./ WILD, JANA: DIVADELNÉ MÚZEÁ VO SVETE - A DOMA? Kolín nad Rýnom, NSR; Mníchov, NSR.
Podpísané Jana Šmatláková.
[poradie 2263] roč. 37, 1989, č. 4, s. 561-563.

2973./ WILDER, THORNTON: EXPERIMENTÁTOR HOVORÍ O DIVADLE.
Zostavil a komentoval Július Pašteka.
[poradie 1274] roč. 15, 1967, č. 4, s. 477-493.

2974./ WIRTH, ANDRZEJ: O STEREOMETRICKEJ ŠTRUKTÚRE BRECHTOVÝCH HIER.
[poradie 719] roč. 11, 1963, č. 1, s. 40-72.

2975./ WURTZ, JEAN-PIERRE: DODATOK. List od Jean-Pierre Wurtza.
[poradie 2354] roč. 40, 1992, č. 1, s. 105.


2976./ (xyl): DO BOJA ZA KRITICKÝ POSTOJ.
[poradie 790] roč. 11, 1963, č. 2, s. 309-310.
Polemika s Eugenom Šimunkom.


2977./ YAMAGUČI, MASAO: DIVADELNOSŤ A JAPONSKÁ KULTÚRA.
[poradie 2323] roč. 39, 1991, č. 3, s. 302-303.


2978./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: JOSEF KNAP, ZÖLLNEROVÉ.
[poradie 367] roč. 7, 1959, č. 1, s. 70-71.
Recenzia.

2979./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: PÄŤ HIER NÁZIMA HIKMETA.
[poradie 460] roč. 8, 1960, č. 2, s. 221-226.

2980./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: POMOC SOVIETSKYCH HIER PRI ROZVÍJANÍ SOCIALISTICKÉHO REALIZMU NA NAŠICH SCÉNACH.
[poradie 505] roč. 9, 1961, č. 1, s. 22-61.

2981./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: HEREČKY SPOMÍNAJÚ.
[poradie 549] roč. 9, 1961, č. 3, s. 412-414.
Leopolda Dostálová, Růžena Nasková.

2982./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: SÚHRNNE O DIVADELNEJ AVANTGARDE.
[poradie 576] roč. 9, 1961, č. 4, s. 555-556.
Kniha Divadlo bojující.

2983./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: CESTY MODERNEJ OPERY.
[poradie 628] roč. 10, 1962, č. 2, s. 279-280.

2984./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: ŽIVOT HERCA.
[poradie 629] roč. 10, 1962, č. 2, s. 280.
M. S. Ščepkina.

2985./ ZABLOUDIL, VLASTIMIL: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 833] roč. 11, 1963, č. 3, s. 350.
Pozri záznam 2404.

2986./ ZÁBORSKÝ, JONÁŠ: HOLUB. Smutnohra v 2 dejstvách.
[poradie 624] roč. 10, 1962, č. 2, s. 251-268.

2987./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: DISKUSNÝ PRÍSPEVOK Z KONFERENCIE O ODKAZE K. S. STANISLAVSKÉHO.
Úvod ku konferencii Ján Slivko, záznam 2532.
[poradie 56] roč. 2, 1954, č. 2, s. 219-223.

2988./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: BALAŠOVO "DIVADLO JEDNOHO HERCA".
[poradie 236] roč. 5, 1957, č. 3, s. 240-241.

2989./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: K SITUÁCII V ČINOHERNOM UMENÍ NA SLOVENSKU.
Ďalší autor Ján Slivko.
[poradie 364] roč. 7, 1959, č. 1, s. 40-52.

2990./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: K PROBLÉMOM MODERNOSTI A SÚČASNOSTI HERECKÉHO PREJAVU.
[poradie 522] roč. 9, 1961, č. 2, s. 189-192.
Príspevok z aktívu, záznam 105.

2991./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: POTREBUJEME NOVÉ DIVADELNÉ BUDOVY. PRÍSPEVOK DO ANKETY.
Účastníci ankety Viliam Záborský, Ján Svetlík, Ondrej Rajniak, Bedřich Kramosil, Štefan Merešš, Ladislav Luknár, Pavel Herchl, Ladislav Lajcha, Vladimír Štefko, Soňa Šimková, Martin Porubjak.
[poradie 1652] roč. 22, 1974, č. 3, s. 358-378.

2992./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: UMELECKÝ PREDNES V DRÁME, DRÁMA V UMELECKOM PREDNESE. Rozhovor s Viliamom Záborským.
Otázky Štefan Šugár.
[poradie 1940] roč. 29, 1981, č. 2, s. 285-296.

2993./ ZÁBORSKÝ, VILIAM: IDEOLOGICKÝ ROZBOR ČASOPISU SLOVENSKÉ DIVADLO Z ROKU 1978. Vážený súdruh tajomník.
Editor Miloš Mistrík. Materiály Ján Dekan s kolektívom UVÚ SAV, Zoltán Rampák, Rudolf Mrlian, Ján Kákoš, Ján Solovič, Viliam Záborský.
[poradie 2317] roč. 39, 1991, č. 2, s. 190-192.

2994./ ZAHRADNÍK, OSVALD: (NAŠE) PRVÉ STRETNUTIE.
[poradie 2544] roč. 44, 1996, č. 3, s. 370-371.
Anatolij Vasiliev.

2995./ ZACHAR, KAROL L.: DEBATY A HRY S DIVÁKOM.
[poradie 614] roč. 10, 1962, č. 2, s. 210-213.
Inscenácia Vejára.

2996./ ZACHAR, KAROL L.: KAROL ZACHAR O DIVADLE, O SEBE A O INÝCH.
Rozhovor s Rudolfom Mrlianom.
[poradie 1892] roč. 28, 1980, č. 2, s. 145-176.

2997./ ZACHAR, KAROL L.: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 424.

2998./ ZAJAC, PETER: BERTOLT BRECHT - LYRICKÝ A DRAMATICKÝ TEXT.
[poradie 1818] roč. 26, 1978, č. 3, s. 316-336.

2999./ ZAVARSKÝ, JÁN: POZNÁMKY K SCÉNOGRAFII DPDM.
[poradie 2132] roč. 34, 1986, č. 3, s. 368-369.

3000./ ZAVARSKÝ, JÁN: DISKUSIA.
Diskutujúci Ján Zavarský, Nadežda Lindovská, Valér Mikula, Miloš Mistrík, Ladislav Podmaka, Andrej Maťašík, Emil Lehuta, Dagmar Podmaková, Ladislav Čavojský, Marta Bábiková.
[poradie 2674] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 165.
Dvadsaťpäť sezón Trnavského divadla. Úvod pozri záznam 2212.

3001./ ZAVARSKÝ, JÁN: NEDOPOVEDANÁ VÝZVA.
[poradie 2692] roč. 47, 1999, č. 4, s. 333-342.
Peter Scherhaufer.

3002./ ZAVARSKÝ, JÁN: OPONENTSKÝ POSUDOK K PROFESORSKÉMU KONANIU DOCENTA PETRA SCHERHAUFERA.
[poradie 2695] roč. 47, 1999, č. 4, s. 354-356.

3003./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: VÝZNAMNÉ DIELO O DIVADLE.
[poradie 1110] roč. 13, 1965, č. 4, s. 535-536.
J. L. Styan: Prvky dramatu.

3004./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: PROBLEMATIKA ŠPECIFICKOSTI DIVADELNÉHO ARTEFAKTU.
[poradie 1528] roč. 20, 1972, č. 1, s. 17-22.

3005./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: POZNÁMKY NA TÉMU "HEREC".
[poradie 1560] roč. 20, 1972, č. 3, s. 342-349.

3006./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: EŠTE O VÝSTAVBE DRÁMY, A NIELEN O NEJ.
[poradie 1584] roč. 20, 1972, č. 4, s. 588.

3007./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: O KRITIKE, NAJMÄ DIVADELNEJ.
[poradie 1630] roč. 22, 1974, č. 1, s. 23-36.

3008./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: POĽSKÝ DIVADELNÝ SLOVNÍK.
[poradie 1665] roč. 22, 1974, č. 4, s. 589-590.

3009./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: MEMOÁRE HEREČKY.
[poradie 1674] roč. 23, 1975, č. 1, s. 164-165.
Jarmily Kronbauerovej.

3010./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: ALMANACH STÁTNÍHO DIVADLA V BRNE.
[poradie 1719] roč. 24, 1976, č. 1, s. 144-145.

3011./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: PAMÄTNÍK EPOCHY.
[poradie 1763] roč. 25, 1977, č. 1, s. 145-148.
Recenzia.

3012./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: SÚVZŤAŽNOSŤ ZLOŽIEK V DIVADELNOM ARTEFAKTE.
[poradie 1787] roč. 25, 1977, č. 3, s. 423-424.

3013./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: MEJERCHOĽDOVA NÁVŠTEVA V PRAHE OČAMI DOBOVEJ TLAČE.
[poradie 1796] roč. 25, 1977, č. 4, s. 529-542.

3014./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: LITERATÚRA V ROZHLASE.
[poradie 1807] roč. 26, 1978, č. 1, s. 118-119.

3015./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: OBJAVNÁ REKONŠTRUKCIA.
[poradie 1840] roč. 26, 1978, č. 4, s. 563-564.
Recenzia knihy Loly Skrbkovej.

3016./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: LOLA SKRBKOVÁ - SPOLUTVORKYŇA ČESKEJ AVANTGARDY.
[poradie 1846] roč. 27, 1979, č. 1, s. 52-59.

3017./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: O DIVADLE DIALEKTICKY.
[poradie 1858] roč. 27, 1979, č. 2, s. 263-265.
Recenzia knihy Jána Boora.

3018./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: DVE HERECKÉ VYZNANIA.
[poradie 1880] roč. 27, 1979, č. 4, s. 533-541.
Ladislava Peška a Jaroslava Průchu.

3019./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: NEJEDLÝ MENEJ ZNÁMY.
[poradie 1890] roč. 28, 1980, č. 1, s. 138-139.

3020./ ZÁVODSKÝ, ARTUR: ČO PÍŠE PAMÄTNÍK O ZAČIATKOCH EFB.
[poradie 1943] roč. 29, 1981, č. 2, s. 303-304.

3021./ ZBOROVJAN, JULO: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 810] roč. 11, 1963, č. 3, s. 331-332.
Pozri záznam 2404.

3022./ ZBOROVSKÝ, JÁN: ANKETA O DRAMATURGII.
[poradie 834] roč. 11, 1963, č. 3, s. 350-351.
Pozri záznam 2404.

3023./ ZEDNIKOVIČ, MARIÁN: NA MARGO GLUMOVA. HEREC POD DROBNOHĽADOM. Portrét Glumova - Marián Zednikovič v Ostrovského hre Aj múdry schybí.
Ďalší autor Zuzana Bakošová.
[poradie 2061] roč. 32, 1984, č. 3, s. 418.

3024./ ZEFFIRELLI, FRANCO: ROZHOVOR SO ZEFFIRELLIM.
[poradie 1018] roč. 12, 1964, č. 4, s. 572-574.
Prevzaté z bulletinu Covent Garden.

3025./ ZELINOVÁ, ZUZANA: LITERÁRNO-DRAMATURGICKÁ FÁZA GENÉZY DIEL MLADÝCH REŽISÉROV V SLOVENSKOM HRANOM FILME V OBDOBÍ ROKOV 1970-1985 A JEJ VZŤAH K FÁZE DRAMATURGICKO-REALIZAČNEJ.
[poradie 2179] roč. 35, 1987, č. 3, s. 341-357.

3026./ ZELJENKA, ILJA: UVAŽOVANIE O FILMOVEJ HUDBE.
Diskutujúci Naďa Földváriová, Jozef Malovec, Emil Lehuta, Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker, Dušan Hanák, Ladislav Gerhardt, Roman Berger, Štefan Uher.
[poradie 1418] roč. 18, 1970, č. 1, s. 36-47.

3027./ ZELJENKA, ILJA: SPOVEĎ O DRÁME.
[poradie 2426] roč. 42, 1994, č. 1, s. 72-74.

3028./ ZERVAN, MARIÁN: K HEGLOVMU RIEŠENIU VZŤAHU DRÁMY A DEJÍN.
[poradie 1907] roč. 28, 1980, č. 3, s. 376-381.

3029./ -zet-: BERIEME NA VEDOMIE.
[poradie 604] roč. 10, 1962, č. 1, s. 143.
Monografia o Jaroslavovi Průchovi.

3030./ ZVARÍK, FRANTIŠEK: ZO SPOMIENOK NA JAMNICKÉHO.
[poradie 2256] roč. 37, 1989, č. 3, s. 424.

3031./ ŽILČAYOVÁ, JANA: NIEKTORÉ SÚVISLOSTI ČESKOSLOVENSKÉHO FILMU. (60-te roky).
[poradie 2320] roč. 39, 1991, č. 3, s. 244-252.

3032./ ŽILČAYOVÁ, JANA: NIEKTORÉ SÚVISLOSTI ČESKOSLOVENSKÉHO FILMU. (70. roky).
[poradie 2329] roč. 39, 1991, č. 4, s. 362-370.

3033./ ŽILČAYOVÁ, JANA: TELEVÍZNA FILMOVÁ TVORBA.
[poradie 2415] roč. 41, 1993, č. 4, s. 355-359.

3034./ ŽILKOVÁ, MARTA: VÝVINOVÉ SÚVISLOSTI ROZHLASOVEJ HRY PRE MLÁDEŽ.
[poradie 2677] roč. 47, 1999, č. 2-3, s. 177-186.
Konferencia o slovenskej rozhlasovej tvorbe po roku 1989. Referáty Emil Lehuta, Marta Žilková, Vladimír Draxler, Dagmar Podmaková, Pavol Palkovič, Nadežda Lindovská, Peter Himič. Pozri záznam 1874.

3035./ ŽILKOVÁ, MARTA: DEKONŠTRUKČNÉ TENDENCIE V KOMPOZÍCII ROZHLASOVEJ HRY.
[poradie 2716] roč. 48, 2000, č. 2-3, s. 155-162.

3036./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: KNIHA SPOMIENOK NA EDUARDA VOJANA.
[poradie 65] roč. 2, 1954, č. 2, s. 257-260.

3037./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: DRAMATICKÁ TVORBA FERKA URBÁNKA.
[poradie 84] roč. 3, 1955, č. 2, s. 144-157.

3038./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: VLADIMÍR HORÁČEK, O HERECKÉ TVORBĚ. Práce sovětského režiséra A. D. Popova s českými herci.
[poradie 164] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 349-350.

3039./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: EŠTE RAZ O URBÁNKOVI.
[poradie 166] roč. 4, 1956, č. 3-4, s. 351-352.

3040./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: ÚSPEŠNÁ PREMIÉRA PALÁRIKOVEJ VESELOHRY V BRNENSKOM ŠTÁTNOM DIVADLE.
[poradie 175] roč. 4, 1956, č. 5, s. 422-426.
Dobrodružstvo pri obžinkoch.

3041./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: PADESÁT LET MĚSTSKÝCH DIVADEL PRAŽSKÝCH.
[poradie 368] roč. 7, 1959, č. 1, s. 71-72.

3042./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: DRÁMA V ÚLOHE POPOLUŠKY.
[poradie 470] roč. 8, 1960, č. 2, s. 270.
Recenzia knihy Z. Vančuru.

3043./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: Z DEJÍN ROBOTNÍCKEJ OSVETY NA SLOVENSKU.
[poradie 500] roč. 8, 1960, č. 4, s. 549-550.

3044./ ŽITTŇANOVÁ, VIERA: KOMUNISTICKÁ TLAČ V BOJI O REVOLUČNÉ ROBOTNÍCKE DIVADLO.
Podpísané V.Ž.
[poradie 573] roč. 9, 1961, č. 4, s. 533-551.

3045./ ŽLÁBEK, EDUARD: PREČO ROBÍM PANTOMÍMU?
[poradie 773] roč. 11, 1963, č. 2, s. 265.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike