main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 12.07.2024
Meniny ma: Nina
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Podmakova

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka

Narodená: 1953 v Bratislave
E–mail: dagmar.podmakova@savba.sk
Tel.: +421 903 700 450

Vedecké zameranie:
slovenské divadlo a dráma v období najnovších dejín, divadelná kritika, ruské divadlo, inštitúcie slovenského profesionálneho divadla, kultúrna politika

Komunikačné cudzie jazyky:
ruština, nemčina, čiastočne angličtina

Vzdelanie:
1976 – vysokoškolské vzdelanie v odbore divadelná veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
1983 – PhDr. (rigorózna skúška) v odbore divadelná veda: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
1998 – CSc. v odbore teória a dejiny divadla, filmu, rozhlasu televízie: Slovenská akadémia vied

Zamestnania:
(výber) 1975 – 1990 – Zväz slovenských dramatických umelcov – odborný tajomník pre divadlo a pre prácu s mladými umelcami
od 1992 – Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV (predtým Kabinet divadla a filmu SAV, neskôr Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV)
dnes
2013 – 2017 – Úrad SAV – členka Predsedníctva SAV

Pedagogická činnosť:
Prednáša v rámci doktorandského štúdia v UDFV SAV ako EVI FF UKF Nitra (predmety: Slovenské divadlo 2. pol. 20. storočia, Súčasná slovenská dráma, v minulých rokoch aj Dráma a jej inscenovanie, Dejiny slovenských teórií divadla a drámy), v rokoch 2006 – 2009 prednášala v rámci programu 2.1.19 dejiny a teória divadelného umenia ako EVI DF VŠMU.

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:
(výber)
2006 – 2010 – členka Rady LPP APVV
2006 – 2014 – členka Akreditačnej komisie SAV
2007 – 2009, 2010 – 2011– predsedníčka Snemu SAV
od 2000 – predsedníčka Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry
2013 – 2015 – podpredsedníčka SAV pre 3. oddelenie vied
2013 – 2017 – členka Predsedníctva SAV
2013 – 2017 – členka Vedeckej rady SAV
2013 – 2017 – predsedníčka Edičnej rady SAV
2017 – 2021 – členka Komisie SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer
od 2016 – členka redakčnej rady Culturologica Slovaca
od 2017 – členka Edičnej rady SAV

Ocenenia:
2008 – Čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
2010 – Výročná cena Literárneho fondu v oblasti teatrológie za knižnú publikáciu Príbeh divadla. Divadlo, ktoré nezaniklo
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike