main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 21.10.2019
Meniny ma: Uršula
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Blahynka

Doc. PhDr. Miloslav Blahynka, PhD.

samostatný vedecký pracovník

Narodený 5. júna 1961 v Brne (Morava)
e-mail: blahynka@posta.axonpro.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567

Vzdelanie:

1980 – odbor hudobná veda – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, diplomová práca: „K problematice vztahu estetiky a teorie hudební kritiky v Hostinského škole“
1987 – PhDr. (doktor filozofie) – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, rigorózna skúška
2001 – PhD. (doktor filozofie) – Kabinet divadla a filmu SAV a Vysoká škola múzických umení Bratislava, dizertačná práca: „Exotizmus v opere“
2003 – docent – Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, habilitačná práca: „K problematike recepcie Janáčkových opier na Slovensku“, habilitačná prednáška: „Estetická analýza opery a jej možnosti“

Zamestnania:

1984-1985 – odborný asistent na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre
1985-1986 – redaktor časopisu Hudobný život
1986-1988 – odborný pracovník Metodicko-výskumného kabinetu Československého rozhlasu na Slovensku
1986-1991 – externý pedagóg Katedry hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave
1987-1989 – externý pedagóg Katedry hudobnej vedy FFUK v Bratislave
1988-1996 – redaktor a od 1991 zároveň hlavný sekretár časopisu Literárny týždenník
od 1994 doteraz – pracovník (od 2002 samostatný vedecký pracovník IIa.) Kabinetu divadla a filmu SAV
1996-1997 – vedúci koncertného oddelenia umeleckej agentúry Slovkoncert
1997 – externý pedagóg Katedry hudobnej vedy FFUK v Bratislave (estetika hudby)
1997-2006 – externý pedagóg Konzervatória v Bratislave
od 1997 doteraz – odborný pracovník Národného divadelného centra, neskôr Divadelného ústavu
1999-2003 – externý pedagóg Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení
od 2003 doteraz – docent a profesor Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení (2003-2005 hosťujúci docent , 2005-2006 riadny docent, od 2006 mimoriadny profesor)

Vedecké zameranie:

teória a dejiny opery a hudobného divadla, česká opera, slovenská opera, estetika hudby a divadla

Pedagogická činnosť:

Prednáša ako mimoriadny profesor na Katedre teórie hudby a Katedre spevu Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave a ako pedagóg Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre – Integratívne štúdia hudby. Prednášky: hudobná estetika, všeobecná estetika, hudobná sociológia, dejiny hudby, dejiny opery, dejiny a literatúra spevu, dejiny vokálneho umenia, kapitoly z hudobnej vedy, teória hudobnej interpretácie. Vedenie seminárov: hudobné kompendium, verbálna komunikácia o hudbe – štylistika, hudobná dramaturgia.

Komunikačné cudzie jazyky:

nemčina, ruština, čeština

Knižné publikácie

Kompletné textové verzie (fulltexty) vybraných prác

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

1993-1997 – predseda Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii
1993-1997 – člen komisie pre udeľovanie ceny slovenskej hudobnej kritiky pri Slovenskej muzikologickej asociácii
1993-2005 – člen komisie Rozhlasovej žatvy
1995-1997 – predseda hudobnej komisie Pro Slovakia
1996-1997 – podpredseda Slovenskej hudobnej únie
1996-1998 – podpredseda Hudobného odboru Matice slovenskej
1996-2006 – člen redakčnej rady časopisu Hudobný život
od 1996 doteraz – člen Vedeckej rady KDF SAV
1999 – predseda Nadácie Jána Levoslava Bellu
2002-2006 – člen Komisie Ex libris pri MK SR
2004 – člen akademického senátu HTF VŠMU
od 2005 doteraz – člen redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo
od 2006 doteraz – člen Komisie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu

Ocenenia:

1997 – pamätná plaketa Národného hudobného centra a MK SR pri príležitosti Roku slovenskej hudby (1996)
2002 – Čestný diplom medzinárodnej spoločnosti Johanna Straussa, udelený na medzinárodnom sympóziu v Bukurešti
2003 – pamätná plaketa primátora mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu

Linky:

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1099
http://www.vsmu.sk

Fotogaléria

DOC Súpis publikácií a ohlasov
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 14. 10. 2019 - ©Mike